שבועותהאזינו לרצף שירים בנושא זה ברדיו זמרשת
 1.  אדמה (לחן זהבי) (אדמה, אדמה, בשפלה וברמה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 2.  אדמה, עבודה (לחן בן חיים) (ממרומים ברכה יורדת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 3.  אדמה, עבודה (לחן מינדלין) (ממרומים ברכה יורדת) קובץ להאזנה - בדף השיר
 4.  אהבת יוגב (אבחת חרמש בתלתן) קובץ להאזנה - בדף השיר
 5.  אכלו ילדים, לחם "תוצרת" (לחן לוי-תנאי) (אכלו ילדים, לחם "תוצרת") קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 6.  אל הקציר (קום אחי הבוקר אור) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 7.  אל תלכי ללקוט בשדה אחר (אל תלכי ללקוט בשדה אחר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 8.  אני מאיילת אשר בגליל (אני מאיילת אשר בגליל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 9.  ארץ זבת חלב (לחן גמליאל) (ארץ זבת חלב, חלב ודבש) קובץ להאזנה - בדף השיר
 10.  ארץ זבת חלב (לחן עמירן) (ארץ זבת חלב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 11.  ארץ חיטה ושעורה (לחן קירש) (ארץ חיטה ושעורה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 12.  אשרי האיש (אשרי האיש ישא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 13.  בא השמש (בוא, בוא נא קוצר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 14.  בוא ואשק לך (בוא ואשק לך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 15.  בחג השבועות (בחג השבועות נתבשר ישועות) קובץ להאזנה - בדף השיר
 16.  ביום הביכורים (קול שגיון אל אל עליון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 17.  ביכורים (רנן עולה מכפר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 18.  ביכורים (גם אנחנו פה הבאנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 19.  ביכורים (ארץ דבש זהב) קובץ להאזנה - בדף השיר
 20.  ביכורים (ביכורים ביכורים לעמך ביכורים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 21.  ביכורים (שי הבאנו ביכורים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 22.  ביכורים ראשית הפרי (ביכורים ראשית הפרי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 23.  בעצרת נידונים (בעצרת נידונים על פירות האילן) קובץ להאזנה - בדף השיר
 24.  בשלושה כתרים נכתרו ישראל (בשלושה כתרים נכתרו ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר
 25.  האלומות (ילדים נגילה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 26.  הזורעים בדמעה (הנה גשם גשם בא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 27.  הזורעים בדמעה (בא השמש בא בא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 28.  הזורעים בדמעה (הזורעים בדמעה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 29.  הילד בשדה חיטים (נאות אתן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 30.  הילולת הביכורים (קול קורא מחצרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 31.  הירקות (בין ערוגות בגן הירק) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 32.  הללויה (לחן עמירן) (הללויה הללו אל בקודשו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 33.  המנון לבאר שבע (עיר מדבר חוגגת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 34.  הקומביין (הקומביין קוצר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 35.  הקוצרים, הידד! (מי טלולה תחול לה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 36.  הר סיני (הר סיני עשן לו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 37.  השיר לאדמה (לחן מינדלין) (גבע סלע ניר ורגב) קובץ להאזנה - בדף השיר
 38.  וביום הביכורים (וביום הביכורים בהקריבכם מנחה חדשה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 39.  והטיפו ההרים עסיס (לחן זהבי) (והטיפו והטיפו ההרים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 40.  והטיפו ההרים עסיס (לחן נרדי) (והטיפו ההרים עסיס) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 41.  וחג הקציר ביכורי מעשיך (וחג הקציר ביכורי מעשיך) קובץ להאזנה - בדף השיר
 42.  וחג שבועות תעשה לך (וחג שבועות תעשה לך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 43.  ויהודה לעולם תשב (ויהודה לעולם תשב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 44.  זמר הקוצרים (עלה, עלה מגל קציר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 45.  זמר זמר לך (זמר זמר לך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 46.  זמר חג (שאנו בתוף) קובץ להאזנה - בדף השיר
 47.  זמר חג (לחן בן חיים) (שוב ירדנו אל העין) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 48.  זמר חג (לחן זהבי) (שירו שירו שיר תודה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 49.  זמר לשבועות (שיר לגיא ולגבעות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 50.  זרים לשבועות (מי בן-חיל, מי בת-חיל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 51.  חג הביכורים (נצאה לטייל בשדות ובגנים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 52.  חג הביכורים בעמק (חג חג חג לעמק) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 53.  חג הביכורים בעמק (לחן גויטיין) (חג חג חג לעמק)
 54.  חג שבועות (גן אביב הוא כל הבית) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 55.  חיטה זהובה (אשוח בתום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 56.  חריש וזרע (תלם תלם מחרשה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 57.  יבול הפרי (הנה מה טוב ומה נעים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 58.  יגיע כפיך כי תאכל (לחן פאול בן חיים) (יגיע כפיך כי תאכל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 59.  יום השבועות הזה (יום השבועות הזה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 60.  יום של זיו (לחן גרינשפון) (יום של זיו, יום של אורה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 61.  יום של זיו (לחן כהן-מלמד) (יום של זיו יום של אורה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 62.  יום של זיו (לחן נרדי) (יום של זיו, יום של אורה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 63.  כי מציון תצא תורה (כי מציון תצא תורה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 64.  כי מציון תצא תורה (לחן זולצר) (כי מציון תצא תורה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 65.  לביכורים תרומה (כל ירק גן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 66.  ליל קציר (עד סתר שלף) קובץ להאזנה - בדף השיר
 67.  ליל קציר (ליל קציר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 68.  מועדים לשמחה (מועדים לשמחה חג השבועות) קובץ להאזנה - בדף השיר
 69.  מי ברכב (מי ברכב, מי ברגל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 70.  מלאו אסמינו בר (מלאו אסמינו בר ויקבינו יין) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 71.  מנחת ביכורים (בשיר ובזמר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 72.  מפאת ירדן מהר גלעד (מפאת ירדן מהר גלעד) קובץ להאזנה - בדף השיר
 73.  מתן תורה (לחן כהן-מלמד) (אז כל רוח לא ריחפה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 74.  מתן תורה (לחן מסורתי) (אז כל רוח לא ריחפה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 75.  סלינו על כתפינו (סלינו על כתפינו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 76.  עובד אדמתו (עובד, עובד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 77.  עובד אדמתו (שמע בני מוסר אביך) קובץ להאזנה - בדף השיר
 78.  עוד שדי פורח (עוד שדי פורח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 79.  על הגורן (לחן שרת) (את זוכרת היינו לנות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 80.  עת קציר (עת קציר עת קציר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 81.  פרי גני (לחן "מפי אל") (פרי גני) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 82.  פרי גני (לחן לוי תנאי) (פרי גני הנה הבאתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 83.  קציר בנגב (בשדות שואן קציר) תווים בדף השיר
 84.  קציר בעמק (עת עמוד השחר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 85.  קצרו בתלתן (קצרו הקוצרים בתלתן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 86.  שבועות חג התורה (שבועות חג התורה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 87.  שדות שבעמק (שדות שבעמק) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 88.  שדמתי (שדמתי עם שחר זרעתיה בדמעה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 89.  שיבולי פז (שיבולים כורעות עומס) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 90.  שיבולת בשדה (שיבולת בשדה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 91.  שיר ביכורים (חבריא נרון נרקודה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 92.  שיר הדגלים (נרימה רגל נצעד אחת ושתיים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 93.  שיר הילולים לביכורים (שירו שיר לפרי הגן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 94.  שיר הלחם (יד אל יד הטף יריע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 95.  שיר הלחם (סובי אבן צור) קובץ להאזנה - בדף השיר
 96.  שיר המעלות (הנה ברכו את אדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 97.  שיר המעלות (שיר המעלות אשרי כל ירא אדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 98.  שיר המעלות (לחן מינקובסקי) (שיר המעלות בשוב אדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 99.  שיר הקוצרים (שירו שיר טומני הזרע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 100.  שיר הקציר (קול רינה ושיר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 101.  שיר השדה (על שדנו רד הערב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 102.  שיר מאגדי העומר (לחן פוסטולסקי) (עומר עומר תבואה חדשה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 103.  שיר קוצרי העמק (רונו לעמל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 104.  שיר תודה (ביכורים פרי הילולים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 105.  שירו לאדוניי שיר חדש (שירו לאדוניי שיר חדש) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 106.  שירו שיר חדש (שירו לה' שיר חדש) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 107.  שירת הקציר (נפול נפלה תוך השדה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 108.  שנת תבואה חדשה (שנת תבואה חדשה) קובץ להאזנה - בדף השיר

נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: