הירדןהאזינו לרצף שירים בנושא זה ברדיו זמרשת
 1.  אגדת הירדן (במצולות הירדן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 2.  אדמה ותכול שמים (אדמה ותכול שמים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 3.  אל ארצי (לחן שרת) (לא שרתי לך ארצי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 4.  אל הציפור (לחן עממי יידי) (שלום רב שובך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 5.  אל הציפור (לחן גדליה רבינוביץ) (שלום רב שובך) קובץ להאזנה - בדף השיר
 6.  אל הציפור (לחן לא ידוע 1) (שלום רב שובך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 7.  אל הציפור (לחן לא ידוע 2) (שלום רב שובך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 8.  אל הציפור (לחן מילנר) (שלום רב שובך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 9.  אני נוכרי (אני נוכרי, מסכן על דרך) קובץ להאזנה - בדף השיר
 10.  ארץ ישראל (מקום שם ארזים ועבים יישקו)
 11.  ארצי (הנך ארצי, ארץ נחמדת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 12.  גלי ירדן (גלי ירדן דומם ישטופו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 13.  הוי ירדן ירדן (הוי הוי ירדן ירדן הוי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 14.  הירדן (על חופי ירדן ערבה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 15.  הירדן (לחן יוסף ירון) (הירדן מתלחש בלאט) קובץ להאזנה - בדף השיר
 16.  הירדן (לחן לא ידוע) (הירדן מתלחש בתום) קובץ להאזנה - בדף השיר
 17.  התקציב והריבה (מעוז חיים קיבוץ הוא) קובץ להאזנה - בדף השיר
 18.  ירדן ירדן ירדני (ירדן ירדן ירדני) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 19.  לילות בהירים (לילות בהירים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 20.  לירדן (רעם אש היום אל הירדן) קובץ להאזנה - בדף השיר
 21.  מעשה בחליל (מעשה ברועה וטלה וחליל וירדן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 22.  מפאת ירדן מהר גלעד (מפאת ירדן מהר גלעד) קובץ להאזנה - בדף השיר
 23.  מקום שם ארזים (מקום שם ארזים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 24.  משמר הירדן (הלאה ירדן) (הלאה ירדן, הלאה זול!) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 25.  משמר הירדן (לחן אידלזון) (כשאון רעם בשמים) תווים בדף השיר
 26.  משמר הירדן (לחן גרמני או מאת אליהו זאלודקובסקי) (כשאון רעם בשמיים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 27.  משמר הירדן (לחן ליפטמן) (כקול רעם בשמיים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 28.  משמר הירדן (לחן מזי"א) (כקול רעם בשמיים) תווים בדף השיר
 29.  נחנו עדים (בין ירכתי הלבנון)
 30.  עלי גלי ירדן (לחן לא ידוע 1) (עלי גלי ירדן) קובץ להאזנה - בדף השיר
 31.  עם השחר (עם השחר עם האור) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 32.  שבת (לחן גדעון ברץ) (חופי ירדן מלוא זוהר יום) קובץ להאזנה - בדף השיר
 33.  שבת (לחן יצחק בן-צבי) (חופי ירדן מלוא זוהר יום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 34.  שבת (לחן קוביאס) (חופי ירדן מלוא זוהר יום) קובץ להאזנה - בדף השיר
 35.  שם על יד האשד (שם על יד האשד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 36.  שמאל הירדן (לחן זעירא) (כעמוד שבתווך לגשר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 37.  שמאל הירדן (לחן ליבשין) (כעמוד שבתווך לגשר) קובץ להאזנה - בדף השיר

נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: