צוענים

העתקת מילות השיר

רֹאשִׁי סְחַרְחַר מִדְּאָגוֹת רַבּוּ וְאֵין מָנוֹח בַּלֵּילוֹת הוֹי לִי גִּיטָרָה הָבוּ הָבָה נֵצֵא בִּמְחוֹלוֹת צוֹעֲנִים צוֹעֲנִים נִשְׂמַח נָגִילָה בְּנֵי הַטֶּבַע בְּנֵי חוֹרִין נִרְקֹד נָשִׁירָה שָׁם בִּקְצֵה הַיַּעַר מֵעֵבֶר לַגֶּשֶׁר מַחֲנֵה הַצּוֹעֲנִים בְּשִׂמְחָה נוֹדֵד לְכָל הָרוּחוֹת וִכּוּחַ וְשִׂיחוֹת שִׁירוּ הַיְדֶה הֵי לִי לוּ לִי הֵי לִי לוּ לִי הֵי... הָיֹה הָיְתָה נָטַסְיָה בְּגִיל שָׁטְפוּ חַיֶּיהָ הֵי לִי לוּ לִי... לְכָל הָרוּחוֹת... ראשי סחרחר מדאגות רבו ואין מנוח בלילות הוי לי גיטרה הבו הבה נצא במחולות צוענים צוענים נשמח נגילה בני הטבע בני חורין נרקוד נשירה שם בקצה היער מעבר לגשר מחנה הצוענים בשמחה נודד לכל הרוחות ויכוח ושיחות שירו היידה הי לי לו לי הי לי לו לי הי... היה היתה נטסיה בגיל שטפו חייה הי לי לו לי... לכל הרוחות...
מילים: לא ידוע
לחן: לא ידוע

רֹאשִׁי סְחַרְחַר מִדְּאָגוֹת רַבּוּ
וְאֵין מָנוֹח בַּלֵּילוֹת
הוֹי לִי גִּיטָרָה הָבוּ
הָבָה נֵצֵא בִּמְחוֹלוֹת

צוֹעֲנִים צוֹעֲנִים
נִשְׂמַח נָגִילָה
בְּנֵי הַטֶּבַע בְּנֵי חוֹרִין
נִרְקֹד נָשִׁירָה

שָׁם בִּקְצֵה הַיַּעַר
מֵעֵבֶר לַגֶּשֶׁר מַחֲנֵה
הַצּוֹעֲנִים
בְּשִׂמְחָה נוֹדֵד

לְכָל הָרוּחוֹת
וִכּוּחַ וְשִׂיחוֹת
שִׁירוּ הַיְדֶה
הֵי לִי לוּ לִי הֵי לִי לוּ לִי הֵי...

הָיֹה הָיְתָה נָטַסְיָה
בְּגִיל שָׁטְפוּ חַיֶּיהָ
הֵי לִי לוּ לִי...

לְכָל הָרוּחוֹת...

ראשי סחרחר מדאגות רבו
ואין מנוח בלילות
הוי לי גיטרה הבו
הבה נצא במחולות

צוענים צוענים
נשמח נגילה
בני הטבע בני חורין
נרקוד נשירה

שם בקצה היער
מעבר לגשר מחנה
הצוענים
בשמחה נודד

לכל הרוחות
ויכוח ושיחות
שירו היידה
הי לי לו לי הי לי לו לי הי...

היה היתה נטסיה
בגיל שטפו חייה
הי לי לו לי...

לכל הרוחות...
מפנקסו של גרשון גורביץ   העתקת מילות השיר

 אֵינִי פָּטוּר מִדְּאָגוֹת רַבּוֹת
וְאֵין מָנוֹחַ בַּלֵּילוֹת
הוֹ סְטֶפָן דָאוַואי גִיטָארוֹ
וְנֵצֵאָה בִּמְחוֹלוֹת

צוֹעֲנִים וְצוֹעֲנוֹת [!]
נִשְׂמַח וְנָגִילָה
נֵצֵאָה בִּמְחוֹלוֹת
נָשִׁיר וְנָגִילָה

הָיֹה הָיְתָה נַסְטָסְיָה
בְּגוּף הַשּׁוֹשָׁנִים
הוֹ דוֹלִי דוֹלִי דוּ
וּמִכָּל הַמְּאֹרָעוֹת
וִכּוּחִים וְשִׂיחוֹת
הָגִילוּ [?] כֵּן הֵידָד הֵידָד

צוֹעֲנִים...


איני פטור מדאגות רבות
ואין מנוח בלילות
הו סטאפאן דאוואי גיטארו
ונצאה במחולות

צוענים וצוענות [!]
נשמח ונגילה
נצאה במחולות
נשיר ונגילה

היה היתה נאסטאסיה
בגוף השושנים
הו דולי דולי דו
ומכל המאורעות
ויכוחים ושיחות
הגילו [?] כן הידד הידד

צוענים ...

 פרטים נוספים


גרסת יעקב מרקוביץ   העתקת מילות השיר

 אֶת אָשְׁרְךָ בִּמְזִמָּה רָכַשְׁתִּי
אֶת עָנְיְךָ אָקִימָה
קֵץ חַיַּי כָּלוּ, הָבָה נִשְׂמַח וְנָגִילָה

צוֹעֲנִים וְצוֹעֲנִיּוֹת
הָבָה וְנִשְׂמְחָה
בְּנֵי הַטֶּבַע בְּנֵי חוֹרִין
נִשְׂמַח וְנָגִילָה

רֹאשִׁי סְחַרְחַר מִדְּאָגוֹת רַבּוּ
וְאֵין מָנוֹח בַּלֵּילוֹת
הוֹי לִי גִּיטָרָה הָבוּ
וְנָשִׁירָה וְנִשְׂמְחָה

צוֹעֲנִים וְצוֹעֲנִיּוֹת...

עַל יַד הַנָּהָר מֵעֵבֶר לַגֶּשֶׁר
מַחֲנֵה צוֹעֲנִים יֵשׁ
בְּשִׂמְחָה רוֹקְדִים וִכּוּחַ וְשִׂיחוֹת, שִׁירוּ הֵידָד
הֵי דִיגִי דוּ דִי, הֵי דִיגִי דוּ דִי

את אושרך במזימה רכשתי
את ענייך אקימה
קץ חיי כלו, הבה נשמח ונגילה

צוענים וצועניות
הבה ונשמחה
בני הטבע, בני חורין,
נשמח ונגילה

ראשי סחרחר מדאגות רבות
אין מנוח בלילות
הבו לי גיטרה הבו
ונשירה ונשמחה

צוענים וצועניות...

על יד הנהר מעבר לגשר
מחנה צוענים יש
בשמחה רוקדים, ויכוח ושיחות, שירו הידד
הי דיגי דו די, הי דיגי דו די
 פרטים נוספים


גרסת משה ברק   העתקת מילות השיר

 הַיּוֹם אֵין פָּטוּר אֲנִי מִדְּאָגוֹת
וְאֵין מָנוֹחַ בַּלֵּילוֹת
הֵי סְטֶפָן נַגֵּן (דוואי) גִיטָר- וּ (גיטרה) וְנֵצֵאָה בִּמְחוֹלוֹת
צוֹעֲנִים צוֹעֲנִיּוֹת נִשְׂמַח וְנָגִילָה
נֵצֵא יַחַד בִּמְחוֹלוֹת, נִשְׂמַח וְנָגִילָה.
הָיֹה הָיְתָה צוֹעֲנִיָּה בְּגִיל הַשּׁוֹשָׁנִים,
הָי, הָי, הָי, הַאי לוּלִי לוּלִי הַאי לוּלִי לוּלִי הָי!!!

היום אין פטור אני מדאגות
ואין מנוח בלילות
הי סטפן נגן (דוואי) גיטר- ו (גיטרה) ונצאה במחולות
צוענים צועניות נשמח ונגילה
נצא יחד במחולות, נשמח ונגילה.
היה היתה צועניה בגיל השושנים,
הי, הי, הי, האי לולי לולי האי לולי לולי הי!!!
 פרטים נוספים


גרסת אברהם בורשטיין   העתקת מילות השיר

 אֵינִי פָּטוּר מִדְּאָגוֹת רַבּוֹת
וְאֵין מָנוֹחַ בַּלֵּילוֹת
הֵי סְטֶפָן דַוָואי גִיטָרוּ
וְנֵצֵאָה בִּמְחוֹלוֹת

צוֹעֲנִים וְצוֹעֲנִיּוֹת
נָשִׁיר נָגִילָה
נֵצֵאָה נָא בִּמְחוֹלוֹת
נִשְׂמַח וְנָגִילָה.

הָיֹה הָיְתָה נַסְטַסְיָה בְּגִיל הַשּׁוֹשָׁנִים
טררר
אַחֲרֵי הָאֲרוּחוֹת וְסִיג-שִׂיחַ וּשְׂמָחוֹת
גִּילוּ הֵידָד הֵידָד!

צוֹעֲנִים וְצוֹעֲנִיּוֹת נָשִׁיר נָגִילָה...

איני פטור מדאגות רבות
ואין מנוח בלילות
הי סטפן דוואי גיטרו
ונצאה במחולות

צוענים וצועניות
נשיר נגילה
נצאה נא במחולות
נשמח ונגילה

היה היתה נסטסיה בגיל השושנים
טררר
אחרי הארוחות וסיג-שיח ושמחות
גילו הידד הידד!

צוענים צועניות נשיר נגילה...
 פרטים נוספים


גרסת דרור סנדלון   העתקת מילות השיר

 הָיֹה הָיְתָה צוֹעֲנִיָּה בְּגִיל הַשּׁוֹשָׁנִים,
הָי לוּלִי לוּ לִי הָי לוּלי לוּלִי הָי לוּלִי לָלִי הָי

הֵי סְטֶפָן דַוָואי גִיטָרָה
וְנֵצֵאָה בְּמָחוֹל
צוֹעֲנִים צוֹעֲנִיּוֹת נִשְׂמַח וְנָגִילָה
נֵצֵא יַחַד בִּמְחוֹלוֹת
נִשְׂמַח וְנָגִילָה
נֵצֵא יַחַד בִּמְחוֹלוֹת
נִשְׂמַח וְנָגִילָה

היה היתה צועניה
בגיל השושנים
הי לו לי הי לולי לולי הי לולי ללי הי

הי סטפן דוואי גיטרה
ונצאה במחול
צוענים צועניות נשמח ונגילה
נצא יחד במחולות
נשמח ונגילה
נצא יחד במחולות
נשמח ונגילה
גרסת אריה אורי   העתקת מילות השיר

 אֶת אָשְׁרֵךָ בִּמְזִמָּה רָכַשְׁתְּ
אֶת נַפְשְׁךָ ................
קֵץ לְאָשְׁרֵךָ נָשִׂימָה
נִרְקֹד וְנָגִילָה
צוֹעֲנִים וְצוֹעֲנִים
נִשְׂמַח וְנָגִילָה.
בְּנֵי הָעֹנִי בְּנֵי טוֹבִים
את אושרך במזימה רכשת
את נפשך................
קץ לאשרך נשימה
נרקוד ונגילה
צוענים וצוענים
נשמח ונגילה.
בני העוני בני טובים
 פרטים נוספים


גרסת חנה בריק   העתקת מילות השיר

 הָיֹה הָיְתָה צוֹעֲנִיָּה
יָפָה בַּשּׁוֹשָׁנִים
הֵי דוּלִי הֵי דוּלִי דוּלִי הֵי דוּלִי
דוּלִי הֵי
הֵי סְטֶפָן דַוָואי גִיטָרָה
וְנֵצֵאָה בִּמְחוֹלוֹת
צוֹעֲנִים' צוֹעֲנִיּוֹת נִשְׂמְחָה נָגִילָה [או נָרִיעָה]
וְנֵצֵאָה בִּמְחוֹלוֹת עַד עֲלוֹת הַשַּׁחַר X2

היה הייתה צועניה
יפה בשושנים
הי דולי הי דולי דולי, הי דולי
דולי הי
הי סטפאן, דאוואי גיטארה
ונצאה במחולות
צוענים, צועניות
נשמחה, נגילה [או נריעה]
ונצאה במחולות עד עלות השחר X2
 פרטים נוספים

הקלטת זמרדע
ביצוע:

 

משה ברק 
שנת הקלטה: 27.9.2011
מקור: אתר זֶמֶרֶשֶׁת
הקלטות נוספות

על השיר

העדות המוקדמת ביותר לשיר היא של אברהם בורשטיין המעיד שלמד אותו בשנת 1926 (אמנם הניסוח לא לגמרי ברור). בפנקסו של גרשון גורביץ נרשם התמליל ב1934.


כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת contact@zemereshet.co.il.
תגיות
עדכון אחרון: 01.07.2023 21:40:39


© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם

נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: