לא אבה התפוח לנפלה

העתקת מילות השיר

נָטַע הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ עֵץ עוֹשֶׂה פְּרִי תַּפּוּחַ הַמָּתוֹק תַּפּוּחַ אֶל פִּי אוֹכֵל כִּי יִפֹּל. לֹא אָבָה הַתַּפּוּחַ, לֹא אָבָה לְנָפְלָה אֶל פִּי אוֹכֵל לֹא נָפַל. שָׁלַח הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ אֶת יַעֲקֹב הַקָּטָן שְׁלָחוֹ בִּשְׁלִיחוּת כִּי יִקְטֹף תַּפּוּחַ הַמָּתוֹק. לֹא אָבָה זֶה יַעֲקֹב, לֹא אָבָה לְקָטְפָה וְלֹא אָבָה הַתַּפּוּחַ, לֹא אָבָה לְנָפְלָה אֶל פִּי אוֹכֵל לֹא נָפַל. שָׁלַח הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ שׁוֹט, שֵׁבֶט מוּסָר שְׁלָחוֹ בִּשְׁלִיחוּת כִּי יַחְבֹּט לְיַעֲקֹב הַקָּטָן. לֹא אָבָה הַשּׁוֹט, לֹא אָבָה לְחָבְטָה וְלֹא אָבָה זֶה יַעֲקֹב, לֹא אָבָה לְקָטְפָה וְלֹא אָבָה הַתַּפּוּחַ, לֹא אָבָה לְנָפְלָה אֶל פִּי אוֹכֵל לֹא נָפַל. שָׁלַח הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ אוּר, אֵשׁ לֶהָבָה שְׁלָחוֹ בִּשְׁלִיחוּת כִּי יִשְׂרֹף לַשּׁוֹט שֵׁבֶר הַמּוּסָר. לֹא אָבָה הָאוּר, לֹא אָבָה לְשָׂרְפָה וְלֹא אָבָה הַשּׁוֹט, לֹא אָבָה לְחָבְטָה וְלֹא אָבָה זֶה יַעֲקֹב... שָׁלַח הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ עֵין-מַיִם שׁוֹטְפִים שְׁלָחוֹ בִּשְׁלִיחוּת כִּי יְכַבֶּה לָאוּר, אֵשׁ הַלֶּהָבָה. לֹא אָבָה הָעַיִן, לֹא אָבָה לְכַבּוֹת וְלֹא אָבָה הָאוּר, לֹא אָבָה לְשָׂרְפָה וְלֹא אָבָה הַשּׁוֹט... שָׁלַח הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ שׁוֹר פַּר מַקְרִין שְׁלָחוֹ בִּשְׁלִיחוּת כִּי יִגְמָא לְעֵין מַיִם הַשּׁוֹטְפִים. לֹא אָבָה הַשּׁוֹר, לֹא אָבָה לְגָמְאָה וְלֹא אָבָה הָעַיִן, לֹא אָבָה לְכַבּוֹת וְלֹא אָבָה הָאוּר... שָׁלַח הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ שׁוֹחֵט בְּחַלָּף שְׁלָחוֹ בִּשְׁלִיחוּת כִּי יִשְׁחֹט לַשּׁוֹר פַּר הַמַּקְרִין. לֹא אָבָה הַשּׁוֹחֵט, לֹא אָבָה לְשָׁחְטָה וְלֹא אָבָה הַשּׁוֹר, לֹא אָבָה לְגָמְאָה וְלֹא אָבָה הָעַיִן... שָׁלַח הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ לְמַלְאַךְ-הַמָּוֶת שְׁלָחוֹ בִּשְׁלִיחוּת כִּי יִטֹּל אֶת נִשְׁמַת הַשּׁוֹחֵט בְּחַלָּף. חָפַז מַלְאַךְ-הַמָּוֶת וְאָבָה לְנָטְלָה חָפַז הַשּׁוֹחֵט וְאָבָה לְשָׁחְטָה חָפַז הַשּׁוֹר וְאָבָה לְגָמְאָה חָפַז הָעַיִן וְאָבָה לְכַבּוֹת חָפַז הָאוּר וְאָבָה לְשָׂרְפָה חָפַז הַשּׁוֹט וְאָבָה לְחָבְטָה חָפַז זֶה יַעֲקֹב וְאָבָה לְקָטְפָה חָפַז הַתַּפּוּחַ וְאָבָה לְנָפְלָה אֶל פִּי אוֹכֵל כֵּן נָפַל - הַב-הַב-הַב!נטע השם יתברך עץ עושה פרי תפוח המתוק תפוח אל פי אוכל כי ייפול. לא אבה התפוח, לא אבה לנפלה אל פי אוכל לא נפל. שלח השם יתברך את יעקב הקטן שלחו בשליחות כי יקטוף תפוח המתוק. לא אבה זה יעקב, לא אבה לקטפה ולא אבה התפוח, לא אבה לנפלה אל פי אוכל לא נפל. שלח השם יתברך שוט, שבט מוסר שלחו בשליחות כי יחבוט ליעקב הקטן. לא אבה השוט, לא אבה לחבטה ולא אבה זה יעקב, לא אבה לקטפה ולא אבה התפוח, לא אבה לנפלה אל פי אוכל לא נפל. שלח השם יתברך אור, אש להבה שלחו בשליחות כי ישרוף לשוט שבר המוסר. לא אבה האור, לא אבה לשרפה ולא אבה השוט, לא אבה לחבטה ולא אבה זה יעקב... שלח השם יתברך עין-מים שוטפים שלחו בשליחות כי יכבה לאור, אש הלהבה. לא אבה העין, לא אבה לכבות ולא אבה האור, לא אבה לשרפה ולא אבה השוט... שלח השם יתברך שור פר מקרין שלחו בשליחות כי יגמא לעין מים השוטפים. לא אבה השור, לא אבה לגמאה ולא אבה העין, לא אבה לכבות ולא אבה האור... שלח השם יתברך שוחט בחלף שלחו בשליחות כי ישחוט לשור פר המקרין. לא אבה השוחט, לא אבה לשחטה ולא אבה השור, לא אבה לגמאה ולא אבה העין... שלח השם יתברך למלאך המוות שלחו בשליחות כי ייטול את נשמת השוחט בחלף. חפז מלאך-המוות ואבה לנטלה חפז השוחט ואבה לשחטה חפז השור ואבה לגמאה חפז העין ואבה לכבות חפז האור ואבה לשרפה חפז השוט ואבה לחבטה חפז זה יעקב ואבה לקטפה חפז התפוח ואבה לנפלה אל פי אוכל כן נפל - הב-הב-הב!
מילים: עממי יידי
תרגום/נוסח עברי: ש. בן-ציון (שמחה אלתר גוטמן)
לחן: עממי יידי

נָטַע הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ עֵץ עוֹשֶׂה פְּרִי
תַּפּוּחַ הַמָּתוֹק
תַּפּוּחַ אֶל פִּי אוֹכֵל כִּי יִפֹּל.
לֹא אָבָה הַתַּפּוּחַ, לֹא אָבָה לְנָפְלָה
אֶל פִּי אוֹכֵל לֹא נָפַל.

שָׁלַח הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ אֶת יַעֲקֹב הַקָּטָן
שְׁלָחוֹ בִּשְׁלִיחוּת
כִּי יִקְטֹף תַּפּוּחַ הַמָּתוֹק.
לֹא אָבָה זֶה יַעֲקֹב, לֹא אָבָה לְקָטְפָה
וְלֹא אָבָה הַתַּפּוּחַ, לֹא אָבָה לְנָפְלָה
אֶל פִּי אוֹכֵל לֹא נָפַל.

שָׁלַח הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ שׁוֹט, שֵׁבֶט מוּסָר
שְׁלָחוֹ בִּשְׁלִיחוּת
כִּי יַחְבֹּט לְיַעֲקֹב הַקָּטָן.
לֹא אָבָה הַשּׁוֹט, לֹא אָבָה לְחָבְטָה
וְלֹא אָבָה זֶה יַעֲקֹב, לֹא אָבָה לְקָטְפָה
וְלֹא אָבָה הַתַּפּוּחַ, לֹא אָבָה לְנָפְלָה
אֶל פִּי אוֹכֵל לֹא נָפַל.

שָׁלַח הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ אוּר, אֵשׁ לֶהָבָה
שְׁלָחוֹ בִּשְׁלִיחוּת
כִּי יִשְׂרֹף לַשּׁוֹט שֵׁבֶר הַמּוּסָר.
לֹא אָבָה הָאוּר, לֹא אָבָה לְשָׂרְפָה
וְלֹא אָבָה הַשּׁוֹט, לֹא אָבָה לְחָבְטָה
וְלֹא אָבָה זֶה יַעֲקֹב...

שָׁלַח הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ עֵין-מַיִם שׁוֹטְפִים
שְׁלָחוֹ בִּשְׁלִיחוּת
כִּי יְכַבֶּה לָאוּר, אֵשׁ הַלֶּהָבָה.
לֹא אָבָה הָעַיִן, לֹא אָבָה לְכַבּוֹת
וְלֹא אָבָה הָאוּר, לֹא אָבָה לְשָׂרְפָה
וְלֹא אָבָה הַשּׁוֹט...

שָׁלַח הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ שׁוֹר פַּר מַקְרִין
שְׁלָחוֹ בִּשְׁלִיחוּת
כִּי יִגְמָא לְעֵין מַיִם הַשּׁוֹטְפִים.
לֹא אָבָה הַשּׁוֹר, לֹא אָבָה לְגָמְאָה
וְלֹא אָבָה הָעַיִן, לֹא אָבָה לְכַבּוֹת
וְלֹא אָבָה הָאוּר...

שָׁלַח הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ שׁוֹחֵט בְּחַלָּף
שְׁלָחוֹ בִּשְׁלִיחוּת
כִּי יִשְׁחֹט לַשּׁוֹר פַּר הַמַּקְרִין.
לֹא אָבָה הַשּׁוֹחֵט, לֹא אָבָה לְשָׁחְטָה
וְלֹא אָבָה הַשּׁוֹר, לֹא אָבָה לְגָמְאָה
וְלֹא אָבָה הָעַיִן...

שָׁלַח הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ לְמַלְאַךְ-הַמָּוֶת
שְׁלָחוֹ בִּשְׁלִיחוּת
כִּי יִטֹּל אֶת נִשְׁמַת הַשּׁוֹחֵט בְּחַלָּף.
חָפַז מַלְאַךְ-הַמָּוֶת וְאָבָה לְנָטְלָה
חָפַז הַשּׁוֹחֵט וְאָבָה לְשָׁחְטָה
חָפַז הַשּׁוֹר וְאָבָה לְגָמְאָה
חָפַז הָעַיִן וְאָבָה לְכַבּוֹת
חָפַז הָאוּר וְאָבָה לְשָׂרְפָה
חָפַז הַשּׁוֹט וְאָבָה לְחָבְטָה
חָפַז זֶה יַעֲקֹב וְאָבָה לְקָטְפָה
חָפַז הַתַּפּוּחַ וְאָבָה לְנָפְלָה
אֶל פִּי אוֹכֵל כֵּן נָפַל - הַב-הַב-הַב!
נטע השם יתברך עץ עושה פרי
תפוח המתוק
תפוח אל פי אוכל כי ייפול.
לא אבה התפוח, לא אבה לנפלה
אל פי אוכל לא נפל.

שלח השם יתברך את יעקב הקטן
שלחו בשליחות
כי יקטוף תפוח המתוק.
לא אבה זה יעקב, לא אבה לקטפה
ולא אבה התפוח, לא אבה לנפלה
אל פי אוכל לא נפל.

שלח השם יתברך שוט, שבט מוסר
שלחו בשליחות
כי יחבוט ליעקב הקטן.
לא אבה השוט, לא אבה לחבטה
ולא אבה זה יעקב, לא אבה לקטפה
ולא אבה התפוח, לא אבה לנפלה
אל פי אוכל לא נפל.

שלח השם יתברך אור, אש להבה
שלחו בשליחות
כי ישרוף לשוט שבר המוסר.
לא אבה האור, לא אבה לשרפה
ולא אבה השוט, לא אבה לחבטה
ולא אבה זה יעקב...

שלח השם יתברך עין-מים שוטפים
שלחו בשליחות
כי יכבה לאור, אש הלהבה.
לא אבה העין, לא אבה לכבות
ולא אבה האור, לא אבה לשרפה
ולא אבה השוט...

שלח השם יתברך שור פר מקרין
שלחו בשליחות
כי יגמא לעין מים השוטפים.
לא אבה השור, לא אבה לגמאה
ולא אבה העין, לא אבה לכבות
ולא אבה האור...

שלח השם יתברך שוחט בחלף
שלחו בשליחות
כי ישחוט לשור פר המקרין.
לא אבה השוחט, לא אבה לשחטה
ולא אבה השור, לא אבה לגמאה
ולא אבה העין...

שלח השם יתברך למלאך המוות
שלחו בשליחות
כי ייטול את נשמת השוחט בחלף.
חפז מלאך-המוות ואבה לנטלה
חפז השוחט ואבה לשחטה
חפז השור ואבה לגמאה
חפז העין ואבה לכבות
חפז האור ואבה לשרפה
חפז השוט ואבה לחבטה
חפז זה יעקב ואבה לקטפה
חפז התפוח ואבה לנפלה
אל פי אוכל כן נפל - הב-הב-הב!
 פרטים נוספים


מילים בשפת המקור (יידיש)   העתקת מילות השיר

 האָט השם־יתברך אַראָפּגעשיקט
אַ ביימעלע אַראָפּ,
ביימעלע זאָל באַרעלעך וואַקסן.
ביימעלע וויל ניט באַרעלעך וואַקסן,
באַרעלעך ווילן ניט פֿאַלן.

האָט השם־יתברך אַראָפּגעשיקט
יעקעלען אַראָפּ,
יעקעלע זאָל באַרעלעך רײַסן.
יעקעלע וויל ניט באַרעלעך רײַסן,
באַרעלעך ווילן ניט פֿאַלן.

האָט השם־יתברך אַראָפּגעשיקט
אַ הינטעלע אַראָפּ,
הינטעלע זאָל יעקעלען בײַסן.
הינטעלע וויל ניט יעקעלען בײַסן,
יעקעלע וויל ניט באַרעלעך רײַסן,
באַרעלעך ווילן ניט פֿאַלן.

האָט השם־יתברך אַראָפּגעשיקט
אַ שטעקעלע אַראָפּ,
שטעקעלע זאָל הינטעלען שלאָגן.
שטעקעלע וויל ניט הינטעלען שלאָגן,
הינטעלע וויל ניט…

האָט השם־יתברך אַראָפּגעשיקט
אַ פֿײַערל אַראָפּ,
פֿײַערל זאָל שטעקעלען ברענען.
פֿײַערל וויל ניט שטעקעלען ברענען,
שטעקעלע וויל ניט…

האָט השם־יתברך אַראָפּגעשיקט
אַ וואַסערל אַראָפּ,
וואַסערל זאָל פֿײַערל לעשן.
וואַסערל וויל ניט פֿײַערל לעשן,
פֿײַערל וויל ניט…

האָט השם־יתברך אַראָפּגעשיקט
אַן עקסעלע אַראָפּ,
עקסעלע זאָל וואַסערל טרינקען.
עקסעלע וויל ניט וואַסערל טרינקען
וואַסערל וויל ניט…

האָט השם־יתברך אַראָפּגעשיקט
אַ שוחטל אַראָפּ,
שוחטל זאָל עקסעלען שעכטן.
שוחטל וויל ניט עקסעלען שעכטן,
עקסעלע וויל ניט…

האָט השם־יתברך אַראָפּגעשיקט
דעם מלאך־המוות אַראָפּ,
מלאך־המוות זאָל שוחטלען טייטן.
מלאך־המוות וויל ניט שוחטלען טייטן,
שוחטל וויל ניט…

איז השם־יתברך אַליין אַראָפּ, אַליין אַראָפּ,
אוי, אַליין אַראָפּ.
מלאך־המוות וויל שוין שוחטלען טייטן,
שוחטל וויל שוין עקסעלען שעכטן,
עקסעלע וויל שוין וואַסערל טרינקען,
וואַסערל וויל שוין פֿײַערל לעשן,
פֿײַערל וויל שוין שטעקעלע ברענען,
שטעקעלע וויל שוין הינטעלען שלאָגן,
הינטעלע וויל שוין יעקעלען בײַסן,
יעקעלע וויל שוין באַרעלעך רײַסן,
באַרעלעך ווילן שוין פֿאַלן.

האט השם־יתברך אראפגעשיקט
א ביימעלע אראפ
ביימעלע זאל בארעלעך וואקסן
ביימעלע וויל ניט בארעלעך וואקסן
בארעלעך ווילן ניט פֿאלן

האט השם־יתברך אראפגעשיקט
יעקעלען אראפ
יעקעלע זאל בארעלעך רײסן
יעקעלע וויל ניט בארעלעך רײסן
בארעלעך ווילן ניט פֿאלן

האט השם־יתברך אראפגעשיקט
א הינטעלע אראפ
הינטעלע זאל יעקעלען בײסן
הינטעלע וויל ניט יעקעלען בײסן
יעקעלע וויל ניט בארעלעך רײסן
בארעלעך ווילן ניט פֿאלן

האט השם־יתברך אראפגעשיקט
א שטעקעלע אראפ
שטעקעלע זאל הינטעלען שלאגן
שטעקעלע וויל ניט הינטעלען שלאגן
הינטעלע וויל ניט…

האט השם־יתברך אראפגעשיקט
א פֿײערל אראפ
פֿײערל זאל שטעקעלען ברענען
פֿײערל וויל ניט שטעקעלען ברענען
שטעקעלע וויל ניט…

האט השם־יתברך אראפגעשיקט
א וואסערל אראפ
וואסערל זאל פֿײערל לעשן
וואסערל וויל ניט פֿײערל לעשן
פֿײערל וויל ניט…

האט השם־יתברך אראפגעשיקט
אן עקסעלע אראפ
עקסעלע זאל וואסערל טרינקען
עקסעלע וויל ניט וואסערל טרינקען
וואסערל וויל ניט…

האט השם־יתברך אראפגעשיקט
א שוחטל אראפ
שוחטל זאל עקסעלען שעכטן
שוחטל וויל ניט עקסעלען שעכטן
עקסעלע וויל ניט…

האט השם־יתברך אראפגעשיקט
דעם מלאך־המוות אראפ
מלאך־המוות זאל שוחטלען טייטן
מלאך־המוות וויל ניט שוחטלען טייטן
שוחטל וויל ניט…

איז השם־יתברך אליין אראפ אליין אראפ
אוי אליין אראפ
מלאך־המוות וויל שוין שוחטלען טייטן
שוחטל וויל שוין עקסעלען שעכטן
עקסעלע וויל שוין וואסערל טרינקען
וואסערל וויל שוין פֿײערל לעשן
פֿײערל וויל שוין שטעקעלע ברענען
שטעקעלע וויל שוין הינטעלען שלאגן
הינטעלע וויל שוין יעקעלען בײסן
יעקעלע וויל שוין בארעלעך רײסן
בארעלעך ווילן שוין פֿאלן
 פרטים נוספים


מילים בשפת המקור (יידיש)   העתקת מילות השיר

 גרסה יידית נוספת: עפּל וויל נישט פֿאַלן

דער האַר האָט געשיקט דעם פּויער אין וואַלד,
ער זאָל דעם עפּל רײַסן.
פּויער וויל נישט עפּל רײַסן,
און עפּל וויל נישט פֿאַלן.

דער האַר האָט געשיקט אַ הינטעלע אין וואַלד,
עס זאָל דעם פּויער בײַסן,
הינטעלע וויל נישט פּויער בײַסן,
פּויער וויל נישט עפּל רײַסן,
און עפּל וויל נישט פֿאַלן.

דער האַר האָט געשיקט אַ קעצל אין וואַלד,
עס זאָל דאָס הינטל קראַצן,
קעצעלע וויל נישט הינטל קראַצן,
הינטעלע וויל נישט…

דער האַר האָט געשיקט אַ שטעקן אין וואַלד,
ער זאָל דאָס קעצעלע שלאָגן,
שטעקעלע וויל נישט קעצל שלאָגן,
קעצעלע וויל נישט…

דער האַר האָט געשיקט אַ פֿײַער אין וואַלד,
עס זאָל דאָס שטעקעלע ברענען,
פֿײַער וויל נישט שטעקעלע ברענען,
שטעקעלע וויל נישט…

דער האַר האָט געשיקט אַ וואַסער אין וואַלד,
עס זאָל דאָס פֿײַער לעשן,
וואַסער וויל נישט פֿײַער לעשן,
פֿײַער וויל נישט…

דער האַר האָט געשיקט אַן אָקס אין וואַלד,
ער זאָל דאָס וואַסער טרינקען,
אָקס וויל נישט וואַסער טרינקען,
וואַסער וויל נישט…

דער האַר האָט געשיקט אַ שוחט אין וואַלד,
ער זאָל דעם אָקס שעכטן,
שוחט וויל נישט אָקס שעכטן,
וואַסער וויל נישט…

דער האַר איז געגאַנגען אַליין אין וואַלד,
ער זאָל דעם עפּל רײַסן,
שוחט וויל שוין אָקס שעכטן,
אָקס וויל שוין וואַסער טרינקען,
וואַסער וויל שוין פֿײַער לעשן,
פֿײַער וויל שוין שטעקעלע ברענען,
שטעקעלע וויל שוין קעצעלע שלאָגן,
קעצעלע וויל שוין הינטעלע קראַצן,
הינטעלע וויל שוין פּויער בײַסן,
פּויער וויל שוין עפּל רײַסן,
און עפּל וויל שוין פֿאַלן.

גרסה יידית נוספת עפל וויל נישט פֿאלן

דער האר האט געשיקט דעם פויער אין וואלד
ער זאל דעם עפל רײסן
פויער וויל נישט עפל רײסן
און עפל וויל נישט פֿאלן

דער האר האט געשיקט א הינטעלע אין וואלד
עס זאל דעם פויער בײסן
הינטעלע וויל נישט פויער בײסן
פויער וויל נישט עפל רײסן
און עפל וויל נישט פֿאלן

דער האר האט געשיקט א קעצל אין וואלד
עס זאל דאס הינטל קראצן
קעצעלע וויל נישט הינטל קראצן
הינטעלע וויל נישט…

דער האר האט געשיקט א שטעקן אין וואלד
ער זאל דאס קעצעלע שלאגן
שטעקעלע וויל נישט קעצל שלאגן
קעצעלע וויל נישט…

דער האר האט געשיקט א פֿײער אין וואלד
עס זאל דאס שטעקעלע ברענען
פֿײער וויל נישט שטעקעלע ברענען
שטעקעלע וויל נישט…

דער האר האט געשיקט א וואסער אין וואלד
עס זאל דאס פֿײער לעשן
וואסער וויל נישט פֿײער לעשן
פֿײער וויל נישט…

דער האר האט געשיקט אן אקס אין וואלד
ער זאל דאס וואסער טרינקען
אקס וויל נישט וואסער טרינקען
וואסער וויל נישט…

דער האר האט געשיקט א שוחט אין וואלד
ער זאל דעם אקס שעכטן
שוחט וויל נישט אקס שעכטן
וואסער וויל נישט…

דער האר איז געגאנגען אליין אין וואלד
ער זאל דעם עפל רײסן
שוחט וויל שוין אקס שעכטן
אקס וויל שוין וואסער טרינקען
וואסער וויל שוין פֿײער לעשן
פֿײער וויל שוין שטעקעלע ברענען
שטעקעלע וויל שוין קעצעלע שלאגן
קעצעלע וויל שוין הינטעלע קראצן
הינטעלע וויל שוין פויער בײסן
פויער וויל שוין עפל רײסן
און עפל וויל שוין פֿאלן
 פרטים נוספים

תיעוד ביתי
ביצוע:

 

אביתר כהן 
שנת הקלטה: 27.4.2014
מקור: אתר זֶמֶרֶשֶׁת

על השיר

החזרות בשיר הן באותו המוטיב המוכר מ"חד גדיא". ואכן נדפס השיר בספרו של יואל אנגל, "חמישים זמירות לילדים" (1923) כ"פסח-ליד", כלומר "שיר לפסח". קובץ השירים פורסם לראשונה ביידיש במוסקבה (1916, 1918) בשם "50 אידישע קינדערליעדער". באינדקס שבהוצאה בעברית מעיד אנגל על השיר כי הוא: "מפי העם, במנגינת העם".

השיר העברי תורגם מיידיש (ראו תרגומים נוספים, השם-יתברך עץ שלח, ובלחן אחר התפוחים אינם נופלים והקדוש ברוך הוא נטע אילן). ביידיש השיר מוכר בשני נוסחים: בנוסח חילוני, ובו האדון הוא ראש השרשרת; וכן בנוסח דתי ובו אלוהים הוא הסמכות העליונה, בדומה ל"חד גדיא".


כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת contact@zemereshet.co.il.

מילים ותווים  

השיר ביידיש וברוסית בהוצאת החברה למוסיקה עברית מוסקבה.

    


מילים ותווים  

מקור: "יואל אנגל: חמישים זמירות לילדים", יובל [Juwal], ברלין, תרפ"ג, עמוד 6-7

תגיות
עדכון אחרון: 16.06.2024 15:19:58


© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם

נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: