הקטן
גופן
הקטן גופן הגדל
גופן
הגדל גופן
חיפוש פנימי באתר
השם-יתברך עץ שלח
הַשֵּׁם-יִתְבָּרַךְ עֵץ שָׁלַח, שֶׁהָעֵץ אֱגוֹזִים יַצְמִיחַ. הָעֵץ לֹא רָצָה אֱגוֹזִים לְהַצְמִיחַ, הָאֱגוֹזִים לֹא רָצוּ לִנְשֹׁר. הַשֵּׁם-יִתְבָּרַךְ אֶת יַעֲקֹב שָׁלַח, שֶׁיַּעֲקֹב אֱגוֹזִים יִקְטֹף. יַעֲקֹב לֹא רָצָה אֱגוֹזִים לִקְטֹף, הָעֵץ לֹא רָצָה אֱגוֹזִים לְהַצְמִיחַ, הָאֱגוֹזִים לֹא רָצוּ לִנְשֹׁר. הַשֵּׁם-יִתְבָּרַךְ כֶּלֶב שָׁלַח, שֶׁהַכֶּלֶב אֶת יַעֲקֹב יִשֹּׁךְ. הַכֶּלֶב לֹא רָצָה אֶת יַעֲקֹב לִנְשֹׁךְ, יַעֲקֹב לֹא רָצָה וְגו' הַשֵּׁם-יִתְבָּרַךְ מַקֵּל שָׁלַח, שֶׁהַמַּקֵּל אֶת הַכֶּלֶב יַכֶּה. הַמַּקֵּל לֹא רָצָה אֶת הַכֶּלֶב לְהַכּוֹת, הַכֶּלֶב לֹא רָצָה וְגו' הַשֵּׁם-יִתְבָּרַךְ אֵשׁ שָׁלַח, שֶׁהָאֵשׁ אֶת הַמַּקֵּל תִּשְׂרֹף. הָאֵשׁ לֹא רָצְתָה אֶת הַמַּקֵּל לִשְֹרֹף, הַמַּקֵּל לֹא רָצָה וְגו' הַשֵּׁם-יִתְבָּרַךְ מַיִם שָׁלַח, אֶת הָאֵשׁ לְכַבּוֹת. הַמַיִם לֹא רָצוּ אֶת הָאֵשׁ לְכַבּוֹת, הָאֵשׁ לֹא רָצְתָה וְגו' הַשֵּׁם-יִתְבָּרַךְ שׁוֹר שָׁלַח, שֶׁהַשּׁוֹר אֶת הַמַּיִם יִשְׁתֶּה. הַשּׁוֹר לֹא רָצָה אֶת הַמַּיִם לִשְׁתּוֹת, הַמַּיִם לֹא רָצוּ וְגו' הַשֵֹּם-יִתְבָּרַךְ שׁוֹחֵט שָׁלַח, שֶׁהַשּׁוֹחֵט אֶת הַשּׁוֹר יִשְׁחַט. הַשּׁוֹחֵט לֹא רָצָה אֶת הַשּׁוֹר לִשְׁחוֹט, הַשּׁוֹר לֹא רָצָה וְגו' הַשֵּׁם-יִתְבָּרַךְ מַלְאַךְ-הַמָּוֶת שָׁלַח, שֶׁמַּלְאַךְ-הַמָּוֶת אֶת הַשּׁוֹחֵט יִשְׁחַט. מַלְאַךְ-הַמָּוֶת לֹא רָצָה אֶת הַשּׁוֹחֵט לִשְׁחֹט, הַשּׁוֹחֵט לֹא רָצָה וְגו' יִתְבָּרַךְ לָעַד בְּעַצְמוֹ יָרַד. מַלְאַךְ-הַמָּוֶת רָצָה כְּבָר שׁוֹחֵט לִשְׁחֹט, הַשּׁוֹחֵט כְּבָר רָצָה אֶת הַשּׁוֹר לִשְׁחֹט, הַשּוֹר כְּבָר רָצָה אֶת הַמַּיִם לִשְתּוֹת, הַמַּיִם רָצוּ כְּבָר הָאֵשׁ לְכַבּוֹת, הָאֵשׁ כְּבָר רָצְתָה הַמַּקֵּל לִשְׂרֹף, הַמַּקֵּל כְּבָר רָצָה אֶת הַכֶּלֶב לְהַכּוֹת, הַכֶּלֶב רָצָה כְּבָר אֶת יַעֲקֹב לִנְשֹׁךְ, יַעֲקֹב כְּבָר רָצָה אֱגוֹזִים לִקְטֹף, הָעֵץ כְּבָר רָצָה אֱגוֹזֵים לְהַצְמִיחַ, הָאֱגוֹזִים כְּבָר רָצוּ לִנְשֹׁר.השם-יתברך עץ שלח, שהעץ אגוזים יצמיח. העץ לא רצה אגוזים להצמיח, האגוזים לא רצו לנשור. השם-יתברך את יעקב שלח, שיעקב אגוזים יקטוף. יעקב לא רצה אגוזים לקטוף, העץ לא רצה אגוזים להצמיח, האגוזים לא רצו לנשור. השם-יתברך כלב שלח, שהכלב את יעקב יישוך. הכלב לא רצה את יעקב לנשוך, יעקב לא רצה וגו' השם-יתברך מקל שלח, שהמקל את הכלב יכה. המקל לא רצה את הכלב להכות, הכלב לא רצה וגו' השם-יתברך אש שלח, שהאש את המקל תשרוף. האש לא רצתה את המקל לשרוף, המקל לא רצה וגו' השם-יתברך מים שלח, את האש לכבות. המים לא רצו את האש לכבות, האש לא רצתה וגו' השם-יתברך שור שלח, שהשור את המים ישתה. השור לא רצה את המים לשתות, המים לא רצו וגו' השם-יתברך שוחט שלח, שהשוחט את השור ישחט. השוחט לא רצה את השור לשחוט, השור לא רצה וגו' השם-יתברך מלאך-המוות שלח, שמלאך-המוות את השוחט ישחט. מלאך-המוות לא רצה את השוחט לשחוט, השוחט לא רצה וגו' יתברך לעד בעצמו ירד. מלאך-המוות רצה כבר שוחט לשחוט, השוחט כבר רצה את השור לשחוט, השור כבר רצה את המים לשתות, המים רצו כבר האש לכבות, האש כבר רצתה המקל לשרוף, המקל כבר רצה את הכלב להכות, הכלב רצה כבר את יעקב לנשוך, יעקב כבר רצה אגוזים לקטוף, העץ כבר רצה אגוזים להצמיח, האגוזים כבר רצו לנשור.
מילים: עממי יידי
תרגום/נוסח עברי: חיים בנציון אילון-ברניק
לחן: עממי יידי

הַשֵּׁם-יִתְבָּרַךְ עֵץ שָׁלַח,
שֶׁהָעֵץ אֱגוֹזִים יַצְמִיחַ.
הָעֵץ לֹא רָצָה אֱגוֹזִים לְהַצְמִיחַ,
הָאֱגוֹזִים לֹא רָצוּ לִנְשֹׁר.

הַשֵּׁם-יִתְבָּרַךְ אֶת יַעֲקֹב שָׁלַח,
שֶׁיַּעֲקֹב אֱגוֹזִים יִקְטֹף.
יַעֲקֹב לֹא רָצָה אֱגוֹזִים לִקְטֹף,
הָעֵץ לֹא רָצָה אֱגוֹזִים לְהַצְמִיחַ,
הָאֱגוֹזִים לֹא רָצוּ לִנְשֹׁר.

הַשֵּׁם-יִתְבָּרַךְ כֶּלֶב שָׁלַח,
שֶׁהַכֶּלֶב אֶת יַעֲקֹב יִשֹּׁךְ.
הַכֶּלֶב לֹא רָצָה אֶת יַעֲקֹב לִנְשֹׁךְ,
יַעֲקֹב לֹא רָצָה וְגו'

הַשֵּׁם-יִתְבָּרַךְ מַקֵּל שָׁלַח,
שֶׁהַמַּקֵּל אֶת הַכֶּלֶב יַכֶּה.
הַמַּקֵּל לֹא רָצָה אֶת הַכֶּלֶב לְהַכּוֹת,
הַכֶּלֶב לֹא רָצָה וְגו'

הַשֵּׁם-יִתְבָּרַךְ אֵשׁ שָׁלַח,
שֶׁהָאֵשׁ אֶת הַמַּקֵּל תִּשְׂרֹף.
הָאֵשׁ לֹא רָצְתָה אֶת הַמַּקֵּל לִשְֹרֹף,
הַמַּקֵּל לֹא רָצָה וְגו'

הַשֵּׁם-יִתְבָּרַךְ מַיִם שָׁלַח,
אֶת הָאֵשׁ לְכַבּוֹת.
הַמַיִם לֹא רָצוּ אֶת הָאֵשׁ לְכַבּוֹת,
הָאֵשׁ לֹא רָצְתָה וְגו'

הַשֵּׁם-יִתְבָּרַךְ שׁוֹר שָׁלַח,
שֶׁהַשּׁוֹר אֶת הַמַּיִם יִשְׁתֶּה.
הַשּׁוֹר לֹא רָצָה אֶת הַמַּיִם לִשְׁתּוֹת,
הַמַּיִם לֹא רָצוּ וְגו'

הַשֵֹּם-יִתְבָּרַךְ שׁוֹחֵט שָׁלַח,
שֶׁהַשּׁוֹחֵט אֶת הַשּׁוֹר יִשְׁחַט.
הַשּׁוֹחֵט לֹא רָצָה אֶת הַשּׁוֹר לִשְׁחוֹט,
הַשּׁוֹר לֹא רָצָה וְגו'

הַשֵּׁם-יִתְבָּרַךְ מַלְאַךְ-הַמָּוֶת שָׁלַח,
שֶׁמַּלְאַךְ-הַמָּוֶת אֶת הַשּׁוֹחֵט יִשְׁחַט.
מַלְאַךְ-הַמָּוֶת לֹא רָצָה אֶת הַשּׁוֹחֵט לִשְׁחֹט,
הַשּׁוֹחֵט לֹא רָצָה וְגו'

יִתְבָּרַךְ לָעַד בְּעַצְמוֹ יָרַד.
מַלְאַךְ-הַמָּוֶת רָצָה כְּבָר שׁוֹחֵט לִשְׁחֹט,
הַשּׁוֹחֵט כְּבָר רָצָה אֶת הַשּׁוֹר לִשְׁחֹט,
הַשּוֹר כְּבָר רָצָה אֶת הַמַּיִם לִשְתּוֹת,
הַמַּיִם רָצוּ כְּבָר הָאֵשׁ לְכַבּוֹת,
הָאֵשׁ כְּבָר רָצְתָה הַמַּקֵּל לִשְׂרֹף,
הַמַּקֵּל כְּבָר רָצָה אֶת הַכֶּלֶב לְהַכּוֹת,
הַכֶּלֶב רָצָה כְּבָר אֶת יַעֲקֹב לִנְשֹׁךְ,
יַעֲקֹב כְּבָר רָצָה אֱגוֹזִים לִקְטֹף,
הָעֵץ כְּבָר רָצָה אֱגוֹזֵים לְהַצְמִיחַ,
הָאֱגוֹזִים כְּבָר רָצוּ לִנְשֹׁר.
השם-יתברך עץ שלח,
שהעץ אגוזים יצמיח.
העץ לא רצה אגוזים להצמיח,
האגוזים לא רצו לנשור.

השם-יתברך את יעקב שלח,
שיעקב אגוזים יקטוף.
יעקב לא רצה אגוזים לקטוף,
העץ לא רצה אגוזים להצמיח,
האגוזים לא רצו לנשור.

השם-יתברך כלב שלח,
שהכלב את יעקב יישוך.
הכלב לא רצה את יעקב לנשוך,
יעקב לא רצה וגו'

השם-יתברך מקל שלח,
שהמקל את הכלב יכה.
המקל לא רצה את הכלב להכות,
הכלב לא רצה וגו'

השם-יתברך אש שלח,
שהאש את המקל תשרוף.
האש לא רצתה את המקל לשרוף,
המקל לא רצה וגו'

השם-יתברך מים שלח,
את האש לכבות.
המים לא רצו את האש לכבות,
האש לא רצתה וגו'

השם-יתברך שור שלח,
שהשור את המים ישתה.
השור לא רצה את המים לשתות,
המים לא רצו וגו'

השם-יתברך שוחט שלח,
שהשוחט את השור ישחט.
השוחט לא רצה את השור לשחוט,
השור לא רצה וגו'

השם-יתברך מלאך-המוות שלח,
שמלאך-המוות את השוחט ישחט.
מלאך-המוות לא רצה את השוחט לשחוט,
השוחט לא רצה וגו'

יתברך לעד בעצמו ירד.
מלאך-המוות רצה כבר שוחט לשחוט,
השוחט כבר רצה את השור לשחוט,
השור כבר רצה את המים לשתות,
המים רצו כבר האש לכבות,
האש כבר רצתה המקל לשרוף,
המקל כבר רצה את הכלב להכות,
הכלב רצה כבר את יעקב לנשוך,
יעקב כבר רצה אגוזים לקטוף,
העץ כבר רצה אגוזים להצמיח,
האגוזים כבר רצו לנשור.
 פרטים נוספים


על השיר

ראו גם את תרגום ש. בן-ציון: לא אבה התפוח לנופלה.


כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת contact@zemereshet.co.il.מתוך: "היה היה מעשה" עמודים 33-35מתוך: "היה היה מעשה" עמוד 33
עדכון אחרון: 14.07.2021 10:19:06

© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם