הקטן
גופן
הקטן גופן הגדל
גופן
הגדל גופן
חיפוש פנימי באתר
לא אבה התפוח לנפלה
נָטַע הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ עֵץ עוֹשֶׂה פְּרִי תַּפּוּחַ הַמָּתוֹק תַּפּוּחַ אֶל פִּי אוֹכֵל כִּי יִפֹּל. לֹא אָבָה הַתַּפּוּחַ, לֹא אָבָה לְנָפְלָה אֶל פִּי אוֹכֵל לֹא נָפַל. שָׁלַח הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ אֶת יַעֲקֹב הַקָּטָן שְׁלָחוֹ בִּשְׁלִיחוּת כִּי יִקְטֹף תַּפּוּחַ הַמָּתוֹק. לֹא אָבָה זֶה יַעֲקֹב, לֹא אָבָה לְקָטְפָה וְלֹא אָבָה הַתַּפּוּחַ, לֹא אָבָה לְנָפְלָה אֶל פִּי אוֹכֵל לֹא נָפַל. שָׁלַח הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ שׁוֹט, שֵׁבֶט מוּסָר שְׁלָחוֹ בִּשְׁלִיחוּת כִּי יַחְבֹּט לְיַעֲקֹב הַקָּטָן. לֹא אָבָה הַשּׁוֹט, לֹא אָבָה לְחָבְטָה וְלֹא אָבָה זֶה יַעֲקֹב, לֹא אָבָה לְקָטְפָה וְלֹא אָבָה הַתַּפּוּחַ, לֹא אָבָה לְנָפְלָה אֶל פִּי אוֹכֵל לֹא נָפַל. שָׁלַח הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ אוּר, אֵשׁ לֶהָבָה שְׁלָחוֹ בִּשְׁלִיחוּת כִּי יִשְׂרֹף לַשּׁוֹט שֵׁבֶר הַמּוּסָר. לֹא אָבָה הָאוּר, לֹא אָבָה לְשָׂרְפָה וְלֹא אָבָה הַשּׁוֹט, לֹא אָבָה לְחָבְטָה וְלֹא אָבָה זֶה יַעֲקֹב... שָׁלַח הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ עֵין-מַיִם שׁוֹטְפִים שְׁלָחוֹ בִּשְׁלִיחוּת כִּי יְכַבֶּה לָאוּר, אֵשׁ הַלֶּהָבָה. לֹא אָבָה הָעַיִן, לֹא אָבָה לְכַבּוֹת וְלֹא אָבָה הָאוּר, לֹא אָבָה לְשָׂרְפָה וְלֹא אָבָה הַשּׁוֹט... שָׁלַח הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ שׁוֹר פַּר מַקְרִין שְׁלָחוֹ בִּשְׁלִיחוּת כִּי יִגְמָא לְעֵין מַיִם הַשּׁוֹטְפִים. לֹא אָבָה הַשּׁוֹר, לֹא אָבָה לְגָמְאָה וְלֹא אָבָה הָעַיִן, לֹא אָבָה לְכַבּוֹת וְלֹא אָבָה הָאוּר... שָׁלַח הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ שׁוֹחֵט בְּחַלָּף שְׁלָחוֹ בִּשְׁלִיחוּת כִּי יִשְׁחֹט לַשּׁוֹר פַּר הַמַּקְרִין. לֹא אָבָה הַשּׁוֹחֵט, לֹא אָבָה לְשָׁחְטָה וְלֹא אָבָה הַשּׁוֹר, לֹא אָבָה לְגָמְאָה וְלֹא אָבָה הָעַיִן... שָׁלַח הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ לְמַלְאַךְ-הַמָּוֶת שְׁלָחוֹ בִּשְׁלִיחוּת כִּי יִטֹּל אֶת נִשְׁמַת הַשּׁוֹחֵט בְּחַלָּף. חָפַז מַלְאַךְ-הַמָּוֶת וְאָבָה לְנָטְלָה חָפַז הַשּׁוֹחֵט וְאָבָה לְשָׁחְטָה חָפַז הַשּׁוֹר וְאָבָה לְגָמְאָה חָפַז הָעַיִן וְאָבָה לְכַבּוֹת חָפַז הָאוּר וְאָבָה לְשָׂרְפָה חָפַז הַשּׁוֹט וְאָבָה לְחָבְטָה חָפַז זֶה יַעֲקֹב וְאָבָה לְקָטְפָה חָפַז הַתַּפּוּחַ וְאָבָה לְנָפְלָה אֶל פִּי אוֹכֵל כֵּן נָפַל - הַב-הַב-הַב!נטע השם יתברך עץ עושה פרי תפוח המתוק תפוח אל פי אוכל כי ייפול. לא אבה התפוח, לא אבה לנפלה אל פי אוכל לא נפל. שלח השם יתברך את יעקב הקטן שלחו בשליחות כי יקטוף תפוח המתוק. לא אבה זה יעקב, לא אבה לקטפה ולא אבה התפוח, לא אבה לנפלה אל פי אוכל לא נפל. שלח השם יתברך שוט, שבט מוסר שלחו בשליחות כי יחבוט ליעקב הקטן. לא אבה השוט, לא אבה לחבטה ולא אבה זה יעקב, לא אבה לקטפה ולא אבה התפוח, לא אבה לנפלה אל פי אוכל לא נפל. שלח השם יתברך אור, אש להבה שלחו בשליחות כי ישרוף לשוט שבר המוסר. לא אבה האור, לא אבה לשרפה ולא אבה השוט, לא אבה לחבטה ולא אבה זה יעקב... שלח השם יתברך עין-מים שוטפים שלחו בשליחות כי יכבה לאור, אש הלהבה. לא אבה העין, לא אבה לכבות ולא אבה האור, לא אבה לשרפה ולא אבה השוט... שלח השם יתברך שור פר מקרין שלחו בשליחות כי יגמא לעין מים השוטפים. לא אבה השור, לא אבה לגמאה ולא אבה העין, לא אבה לכבות ולא אבה האור... שלח השם יתברך שוחט בחלף שלחו בשליחות כי ישחוט לשור פר המקרין. לא אבה השוחט, לא אבה לשחטה ולא אבה השור, לא אבה לגמאה ולא אבה העין... שלח השם יתברך למלאך המוות שלחו בשליחות כי ייטול את נשמת השוחט בחלף. חפז מלאך-המוות ואבה לנטלה חפז השוחט ואבה לשחטה חפז השור ואבה לגמאה חפז העין ואבה לכבות חפז האור ואבה לשרפה חפז השוט ואבה לחבטה חפז זה יעקב ואבה לקטפה חפז התפוח ואבה לנפלה אל פי אוכל כן נפל - הב-הב-הב!

פתיחה בנגן חיצוני

מילים: עממי יידי
תרגום/נוסח עברי: ש. בן-ציון (שמחה אלתר גוטמן)
לחן: עממי יידי

נָטַע הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ עֵץ עוֹשֶׂה פְּרִי
תַּפּוּחַ הַמָּתוֹק
תַּפּוּחַ אֶל פִּי אוֹכֵל כִּי יִפֹּל.
לֹא אָבָה הַתַּפּוּחַ, לֹא אָבָה לְנָפְלָה
אֶל פִּי אוֹכֵל לֹא נָפַל.

שָׁלַח הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ אֶת יַעֲקֹב הַקָּטָן
שְׁלָחוֹ בִּשְׁלִיחוּת
כִּי יִקְטֹף תַּפּוּחַ הַמָּתוֹק.
לֹא אָבָה זֶה יַעֲקֹב, לֹא אָבָה לְקָטְפָה
וְלֹא אָבָה הַתַּפּוּחַ, לֹא אָבָה לְנָפְלָה
אֶל פִּי אוֹכֵל לֹא נָפַל.

שָׁלַח הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ שׁוֹט, שֵׁבֶט מוּסָר
שְׁלָחוֹ בִּשְׁלִיחוּת
כִּי יַחְבֹּט לְיַעֲקֹב הַקָּטָן.
לֹא אָבָה הַשּׁוֹט, לֹא אָבָה לְחָבְטָה
וְלֹא אָבָה זֶה יַעֲקֹב, לֹא אָבָה לְקָטְפָה
וְלֹא אָבָה הַתַּפּוּחַ, לֹא אָבָה לְנָפְלָה
אֶל פִּי אוֹכֵל לֹא נָפַל.

שָׁלַח הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ אוּר, אֵשׁ לֶהָבָה
שְׁלָחוֹ בִּשְׁלִיחוּת
כִּי יִשְׂרֹף לַשּׁוֹט שֵׁבֶר הַמּוּסָר.
לֹא אָבָה הָאוּר, לֹא אָבָה לְשָׂרְפָה
וְלֹא אָבָה הַשּׁוֹט, לֹא אָבָה לְחָבְטָה
וְלֹא אָבָה זֶה יַעֲקֹב...

שָׁלַח הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ עֵין-מַיִם שׁוֹטְפִים
שְׁלָחוֹ בִּשְׁלִיחוּת
כִּי יְכַבֶּה לָאוּר, אֵשׁ הַלֶּהָבָה.
לֹא אָבָה הָעַיִן, לֹא אָבָה לְכַבּוֹת
וְלֹא אָבָה הָאוּר, לֹא אָבָה לְשָׂרְפָה
וְלֹא אָבָה הַשּׁוֹט...

שָׁלַח הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ שׁוֹר פַּר מַקְרִין
שְׁלָחוֹ בִּשְׁלִיחוּת
כִּי יִגְמָא לְעֵין מַיִם הַשּׁוֹטְפִים.
לֹא אָבָה הַשּׁוֹר, לֹא אָבָה לְגָמְאָה
וְלֹא אָבָה הָעַיִן, לֹא אָבָה לְכַבּוֹת
וְלֹא אָבָה הָאוּר...

שָׁלַח הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ שׁוֹחֵט בְּחַלָּף
שְׁלָחוֹ בִּשְׁלִיחוּת
כִּי יִשְׁחֹט לַשּׁוֹר פַּר הַמַּקְרִין.
לֹא אָבָה הַשּׁוֹחֵט, לֹא אָבָה לְשָׁחְטָה
וְלֹא אָבָה הַשּׁוֹר, לֹא אָבָה לְגָמְאָה
וְלֹא אָבָה הָעַיִן...

שָׁלַח הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ לְמַלְאַךְ-הַמָּוֶת
שְׁלָחוֹ בִּשְׁלִיחוּת
כִּי יִטֹּל אֶת נִשְׁמַת הַשּׁוֹחֵט בְּחַלָּף.
חָפַז מַלְאַךְ-הַמָּוֶת וְאָבָה לְנָטְלָה
חָפַז הַשּׁוֹחֵט וְאָבָה לְשָׁחְטָה
חָפַז הַשּׁוֹר וְאָבָה לְגָמְאָה
חָפַז הָעַיִן וְאָבָה לְכַבּוֹת
חָפַז הָאוּר וְאָבָה לְשָׂרְפָה
חָפַז הַשּׁוֹט וְאָבָה לְחָבְטָה
חָפַז זֶה יַעֲקֹב וְאָבָה לְקָטְפָה
חָפַז הַתַּפּוּחַ וְאָבָה לְנָפְלָה
אֶל פִּי אוֹכֵל כֵּן נָפַל - הַב-הַב-הַב!
נטע השם יתברך עץ עושה פרי
תפוח המתוק
תפוח אל פי אוכל כי ייפול.
לא אבה התפוח, לא אבה לנפלה
אל פי אוכל לא נפל.

שלח השם יתברך את יעקב הקטן
שלחו בשליחות
כי יקטוף תפוח המתוק.
לא אבה זה יעקב, לא אבה לקטפה
ולא אבה התפוח, לא אבה לנפלה
אל פי אוכל לא נפל.

שלח השם יתברך שוט, שבט מוסר
שלחו בשליחות
כי יחבוט ליעקב הקטן.
לא אבה השוט, לא אבה לחבטה
ולא אבה זה יעקב, לא אבה לקטפה
ולא אבה התפוח, לא אבה לנפלה
אל פי אוכל לא נפל.

שלח השם יתברך אור, אש להבה
שלחו בשליחות
כי ישרוף לשוט שבר המוסר.
לא אבה האור, לא אבה לשרפה
ולא אבה השוט, לא אבה לחבטה
ולא אבה זה יעקב...

שלח השם יתברך עין-מים שוטפים
שלחו בשליחות
כי יכבה לאור, אש הלהבה.
לא אבה העין, לא אבה לכבות
ולא אבה האור, לא אבה לשרפה
ולא אבה השוט...

שלח השם יתברך שור פר מקרין
שלחו בשליחות
כי יגמא לעין מים השוטפים.
לא אבה השור, לא אבה לגמאה
ולא אבה העין, לא אבה לכבות
ולא אבה האור...

שלח השם יתברך שוחט בחלף
שלחו בשליחות
כי ישחוט לשור פר המקרין.
לא אבה השוחט, לא אבה לשחטה
ולא אבה השור, לא אבה לגמאה
ולא אבה העין...

שלח השם יתברך למלאך המוות
שלחו בשליחות
כי ייטול את נשמת השוחט בחלף.
חפז מלאך-המוות ואבה לנטלה
חפז השוחט ואבה לשחטה
חפז השור ואבה לגמאה
חפז העין ואבה לכבות
חפז האור ואבה לשרפה
חפז השוט ואבה לחבטה
חפז זה יעקב ואבה לקטפה
חפז התפוח ואבה לנפלה
אל פי אוכל כן נפל - הב-הב-הב!
 פרטים נוספים


מילים בשפת המקור (יידיש)

האָט הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ אַראָפּגעשיקט
אַ בוימעלע אַראָפּ
בּוימעלע זאָל בּאַרעלאַך וואַקסן.
בּוימעלע וויל ניט בּאַרעלאַך וואַקסן
בּארעלאך ווילן ניט פֿאַלן.

האָט הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ אַראָפּגעשיקט
יעקעלען אראפ
יעקעלע זאל בּאַרעלאַך רײַסן.
יעקעלע וויל ניט בּאַרעלאַך רײַסן
בּאַרעלאַך ווילן ניט פֿאַלן.

האָט הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ אַראָפּגעשיקט
אַ הינטעלע אַראָפּ
הינטעלע זאָל יעקעלען בײַסן.
הינעלע וויל ניט יעקעלען בײַסן
יעקעקלע וויל ניט בּאַרעלאַך רײַסן
בּאַרעלאַך ווילן ניט פֿאַלן.

האָט הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ אַראָפּגעשיקט
אַ שטעקעלע אַראָפּ
שטעקעלע זאָל הינטעלע שלאָגן.
שטעקעלע וויל ניט הינטעלע שלאָגן
הינעלע וויל ניט...

האָט הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ אַראָפּגעשיקט
אַ פֿײַערל אַראָפּ
פֿײַערל זאָל שטעקעלען בּרענען.
פֿײַערל וויל ניט שטעקעלען בּרענען
שטעקעלע וויל ניט...

האָט הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ אַראָפּגעשיקט
אַ וואַסערל אַראָפּ
וואַסערל זאָל פֿײַערל לעשן.
וואַסערל וויל ניט פֿײַערל לעשן
פֿײַערל וויל ניט...

האָט הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ אַראָפּגעשיקט
אַן עקסעלע אַראָפּ
עקסעלע זאָל וואַסערל טרינקען.
עקסעלע וויל ניט וואַסערל טרינקען
וואַסערל וויל ניט...

האָט הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ אַראָפּגעשיקט
אַ שוחט'ל אַראָפּ
שוחט'ל זאָל עקסעלען שעכטן.
שוחט'ל וויל ניט עקסעלען שעכטן
עקסעלע וויל ניט...

האָט הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ אַראָפּגעשיקט
דעם מַלְאַךְ-הַמָּוֶת אַראָפּ
מַלְאַךְ-הַמָּוֶת זאָל שוחט'לען טויטן
מַלְאַךְ-הַמָּוֶת וויל ניט שוחט'לען טויטן
שוחט'ל וויל ניט...

איז הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ אַלײן אַראָפּ
אָי, אַלײן אַראָפּ
מַלְאַךְ-הַמָּוֶת וויל שוין שוחט'לען טויטן
שוחטל וויל שוין עקסעלען שעכטן
עקסעלע וויל שוין וואַסערל טרינקען
וואסערל וויל שוין פֿײַערל לעשן
פֿײַערל וויל שוין שטעקעלע ברענען
שטעקעלע וויל שוין הינטעלען שלאָגן
הינטעלע וויל שוין יעקעלען בײַסן
יעקעלע וויל שוין בּאַרעלאַך רײַסן
בּאַרעלאַך וויל שוין פֿאַלן.
 פרטים נוספים


גרסה יידית נוספת: עפל ויל נישט פאלן

דער הער האָט געשיקט דעם פּויער אין וואַלד,
זאָל דאָס עפּל רײַסן.
פּויער וויל נישט עפּל רײַסן,
און עפּל וויל נישט פֿאַלן.

דער הער אָט געשיקט אַ הינטעלע אין וואַלד,
זאָל דעם פּויער בײַסן,
הינטעלע וויל נישט פּויער בײַסן,
פּויער וויל נישט עפּל רײַסן,
און עפּל וויל נישט פֿאַלן.

דער הער אָט געשיקט אַ קעצל אין וואַלד,
זאָל דאָס הינטל קראַצן,
קעצעלע וויל נישט הינטל קראַצן,
הינטעלע וויל נישט...

דער הער אָט געשיקט אַ שטעקן אין וואַלד,
זאָל דאָס קעצעלע שלאָגן,
שטעקלע וויל נישט קעצל שלאָגן,
קעצעלע וויל נישט...

דער הער אָט געשיקט אַ פֿײַער אין וואַלד,
זאָל דאָס שטעקלע בּרענען,
פֿײַער וויל נישט שטעקלע ברענען,
שטעקלע וויל נישט...

דער הער אָט געשיקט אַ וואַסער אין וואַלד,
זאָל דאָס פֿײַער לעשן,
וואַסער וויל נישט פֿײַער לעשן,
פֿײַער וויל נישט...

דער הער אָט געשיקט אַן אָקס אין וואַלד,
זאָל דאָס וואַסער טרינקען,
אָקס וויל נישט וואַסער טרינקען,
וואַסער וויל נישט...

דער הער אָט געשיקט אַן שוחט אין וואַלד,
זאָל דעם אָקס שעכטן,
שוחט וויל נישט אָקס שעכטן,
וואַסער וויל נישט...

דער הער איז געגאַנגען אַליין אין וואַלד,
זאָל דאָס עפּל רײַסן,
שוחט וויל שוין אָקס שעכטן,
אָקס וויל שוין וואַסער טרינקען,
וואַסער וויל שוין פֿײַער לעשן,
פֿײַער וויל שוין שטעקעלע ברענן,
שטעקעלע וויל שוין קעצעלע שלאָגן,
קעצעלע וויל שוין הינטעלע קראַצן,
הינטעלע וויל שוין פּויער בײַסן,
פּויער וויל נישט עפּל רײַסן,
און עפּל וויל שוין פֿאַלן.

דער הער האָט געשיקט דעם פּויער אין וואַלד
זאָל דאָס עפּל רייסן
פּויער וויל נישט עפּל רייסן
און עפּל וויל נישט פֿאַלן.

דער הער אָט געשיקט אַ הינטעלע אין וואַלד
זאָל דעם פּויער בּייסן
הינטעלע וויל נישט פּויער בײַסן
פּויער וויל נישט עפּל רייסן
און עפּל וויל נישט פֿאַלן.

דער הער אָט געשיקט אַ קעצל אין וואַלד
זאָל דאָס הינטל קראַצן
קעצעלע וויל נישט הינטל קראַצן
הינטעלע וויל נישט...

דער הער אָט געשיקט אַ שטעקל אין וואַלד
זאָל דאָס קעצעלע שלאָגן
שטעקלע וויל נישט קעצל שלאָגן
קעצעלע וויל נישט...

דער הער אָט געשיקט אַ פֿײַער אין וואַלד
זאָל דאָס שטעקלע בּרענען
פֿײַער וויל נישט שטעקלע בּרענען
שטעקלע וויל נישט...

דער הער אָט געשיקט אַ וואַסער אין וואַלד
זאָל דאָס פֿײַער לעשן
וואַסער וויל נישט פֿײַער לעשן
פֿײַער וויל נישט...

דער הער אָט געשיקט אַ אָקס אין וואַלד
זאָל דאָס וואַסער טרינקען
אָקס וויל נישט וואַסער טרינקען
וואַסער וויל נישט...

דער הער איז געגאַנגען אַליינט אין וואַלד
זאָל דאָס עפּל רייסן
שוחט וויל שוין אָקס שעכטן
אָקס וויל שוין וואַסער טרינקען
וואַסער וויל שוין פֿײַער לעשן
פֿײַער וויל שוין שטעקעלע ברענן
שטעקעלע וויל שוין קעצעלע שלאָגן
קעצעלע וויל שוין הינטעלע קראַצן
הינטעלע וויל שוין פּויער בײַסן
פּויער וויל נישט עפּל רייסן
און עפּל וויל שוין פֿאַלן.
 פרטים נוספים
תיעוד ביתי
ביצוע: אביתר כהן

שנת הקלטה: 27.4.2014
מקור: אתר זֶמֶרֶשֶׁת


על השיר

החזרות בשיר הן באותו המוטיב המוכר מ"חד גדיא". ואכן נדפס השיר בספרו של יואל אנגל, "חמישים זמירות לילדים" (1923) כ"פסח-ליד", כלומר "שיר לפסח". קובץ השירים פורסם לראשונה ביידיש במוסקבה (1916, 1918) בשם "50 אידישע קינדערליעדער". באינדקס שבהוצאה בעברית מעיד אנגל על השיר כי הוא: "מפי העם, במנגינת העם".

השיר העברי תורגם מיידיש (ראו תרגומים נוספים, התפוחים אינם נופלים והשם-יתברך עץ שלח). ביידיש השיר מוכר בשני נוסחים: בנוסח חילוני, ובו האדון הוא ראש השרשרת; וכן בנוסח דתי ובו אלוהים הוא הסמכות העליונה, בדומה ל"חד גדיא".


כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת contact@zemereshet.co.il.

השיר ביידיש וברוסית בהוצאת החברה למוסיקה עברית מוסקבה.

    

תגיות

עצים   פירות וירקות   שירים מתורגמים   אוכל ומשקה  

עדכון אחרון: 28.08.2021 16:21:14

© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם