אש אש מדורה

העתקת מילות השיר

אֵשׁ אֵשׁ מְדוּרָה הוֹרָה הוֹרָה מִסָּבִיב הִתְלַכְּדוּ לַחֲבוּרָה גַּם הָאֹהֶל גַּם הַצְּרִיף הוֹרָה הוֹרָה הַגָּלִילָה הורה הורה גַּלֵּה גִּילָה הוֹרָה מִי הוֹרָה מַה הוֹרָה לָנוּ מְדוּרָה אש אש מדורה הורה הורה מסביב התלכדו לחבורה גם האוהל גם הצריף הורה הורה הגלילה הורה הורה גלה גילה הורה מי הורה מה הורה לנו מדורה
מילים: עמנואל הרוסי
לחן: עממי

אֵשׁ אֵשׁ מְדוּרָה
הוֹרָה הוֹרָה מִסָּבִיב
הִתְלַכְּדוּ לַחֲבוּרָה
גַּם הָאֹהֶל גַּם הַצְּרִיף
הוֹרָה הוֹרָה הַגָּלִילָה
הורה הורה גַּלֵּה גִּילָה
הוֹרָה מִי הוֹרָה מַה
הוֹרָה לָנוּ מְדוּרָה

אש אש מדורה
הורה הורה מסביב
התלכדו לחבורה
גם האוהל גם הצריף
הורה הורה הגלילה
הורה הורה גלה גילה
הורה מי הורה מה
הורה לנו מדורה
 פרטים נוספים


מפי צבי (גרימי) גלעד   העתקת מילות השיר

 אֵשׁ אֵשׁ, מְדוּרָה
הוֹרָה הוֹרָה מִסָּבִיב
עַל יָד הַמְּדוּרָה
יַענְקָלֶ'ה עִם בַּחוּרָה
אש אש, מדורה
הורה הורה מסביב
על יד המדורה
יענקל'ה עם בחורה
 פרטים נוספים


גרסה היתולית - דקלום   העתקת מילות השיר

 אֵשׁ אֵשׁ מְדוּרָה
לְמַכַּבִּי בַּחוּרָה
עִם שְׂפָתַיִם אֲדֻמּוֹת
וְרַגְלַיִם עֲקֻמּוֹת

אש אש מדורה
למכבי בחורה
עם שפתיים אדומות
ורגליים עקומות
נוסח שאיתר מאיר נוי   העתקת מילות השיר

 הוֹרָה הוֹרָה הַגָּלִילָה
הוֹרָה הוֹרָה הַגָּלִילָה
הוֹרָה מי? הוֹרָה מָה?
הוֹרָה לָנוּ נֶחָמָה

אֵשׁ אֵשׁ מְדוּרָה
הוֹרָה הוֹרָה מִסָּבִיב
נִצְטַרְפוּ לַחֲבוּרָה
גַּם הָאֹהֶל גַּם הַצְּרִיף

לֹא רַגְלַיִם - זוּג כְּנָפַיִם
וְכֻלִּי כֻּלִּי נוֹצָה
מִי לִי אָח לִי הָב יָדַיִם
קַל קָלִיל נִבְקָע שָׁמַיִם
וְנַרְנִין אַחַת וּשְׁתַּיִם
לְבָנָה מִמְּקוֹם רִבְצָהּ

הַגָּלִילָה הַגָּלִילָה
מִי אָמַר בְּלִי לֶחֶם רֵעַ?
כָּל חַיֵּינוּ הֵם נַרְגִּילָה
כָּל חַיֵּינוּ מְדוּרָה
כָּל חַיֵּינוּ מָה חַיֵּינוּ?
כָּל חַיֵּינוּ הֶפְקֵר קַר
כָּל חַיֵּינוּ לָמָה? מֵילָא
כָּל חַיֵּינוּ "אֵין דָּבָר"
אַח אַח לְהִשְׁתַּגֵּעַ
אַח אַח מִי כָּאן לִי רֵעַ
שְׁמַע רֵעִי אֲנִי וְנָע...
כֹּה יָגֵעַ...

הַסּוּ הַסּוּ שִׁיר נְחַדֵּשׁ
שִׁיר חָדָשׁ
שִׁיר יָשָן, הוֹי מִי שָׁם דָשׁ
מִי שָׁם דָשׁ?
הַסּוּ הַסּוּ הַסּוּ הַסּוּ
שָׁר שָׁר דָּם אָדָם
דָמֵנוּ שָׁר!
אִמָּא, אַבָּא עַל גַּרְדּוֹם
וּבְנַם...
בְּנַם מֵנִיף קַרְדֹּם
בְּנַם הוּא זָר, בְּנַם אַכְזָר
בְּנַם בְּנַם

מִי זֶה רָץ, מִי זֶה אָץ
וְלִבִּי פַּטִּישׁ חָצָץ
וְלִבִּי דּוֹפֵק בְּלִי הֶרֶף
וּבְלִבִּי עַקְרָב כָּל עֶרֶב
אַח אַח לְהִשְׁתַּגֵּעַ
צָר חָזֶה לְלֵב הוֹזֶה!


הורה הורה הגלילה
הורה הורה גיל נגילה
הורה מי? הורה מה?
הורה לנו נחמה

אש אש מדורה
הורה הורה מסביב
נצטרפו לחבורה
גם האוהל גם הצריף

לא רגליים - זוג כנפיים
וכולי כולי נוצה
מי לי אח לי הב ידיים
קל קליל נבקע שמיים
ונרנין אחת ושתיים
לבנה ממקום רבצה

הגלילה הגלילה
מי אמר בלי לחם רע?
כל חיינו הם נרגילה
כל חיינו מדורה
כל חיינו מה חיינו?
כל חיינו הפקר קר
כל חיינו למה? מילא
כל חיינו "אין דבר"
אח אח להשתגע
אח אח מי כאן לי רע
שמע רעי אני ונע...
כה יגע...

הסו הסו שיר נחדש
שיר חדש
שיר ישן, הוי מי שם דש
מי שם דש?
הסו הסו הסו הסו
שר שר דם אדם
דמנו שר!
אמא, אבא על גרדום
ובנם...
בנם מניף קרדום
בנם הוא זר, בנם אכזר
בנם בנם

מי זה רץ, מי זה אץ
ולבי פטיש חצץ
ולבי דופק בלי הרף
ובלבי עקרב כל ערב
אח אח להשתגע
צר חזה ללב הוזה!
 פרטים נוספים


מתוך סטנסיל של הקרן הקיימת, ברלין   העתקת מילות השיר

 הורה הורה הגלילה
הורה הורה גיל נגילה
הורה מי? הורה מה?
הורה לנו נחמה

אש אש מדורה
הורה הורה מסביב
נצטרפו לחבורה
גם האוהל גם הצריף

לא רגליים - זוג כנפיים
וכולי כולי נוצה
מי לי אח לי הב ידיים
קל קליל נבקע שמיים
ונרנין אחת ושתיים
לבנה ממקום רבצה

הגלילה הגלילה
מי אמר בלי לחם רע?
כל חיינו הם נרגילה
כל חיינו מדורה
כל חיינו מה חיינו?
כל חיינו הפקר קר
כל חיינו למה? מילא
כל חיינו "אין דבר"
אח אח להשתגע
אח אח מי כאן לי רע
שמע רעי אני ונע...
כה יגע...

הסו הסו שיר נחדש
שיר חדש
שיר ישן, הוי מי שם דש
מי שם דש?
הסו הסו הסו הסו
שר שר דם אדם
דמנו שר!
אמא, אבא על גרדום
ובנם...
בנם מניף קרדום
בנם הוא זר, בנם אכזר
בנם בנם

מי זה רץ, מי זה אץ
ולבי פטיש חצץ
ולבי דופק בלי הרף
ובלבי עקרב כל ערב
אח אח להשתגע
צר חזה ללב הוזה!


 פרטים נוספים


מתוך סטנסיל של הקרן הקיימת, ברלין   העתקת מילות השיר

 הורה הורה הגלילה
הורה הורה גיל נגילה
הורה מי? הורה מה?
הורה לנו נחמה

אש אש מדורה
הורה הורה מסביב
נצטרפו לחבורה
גם האוהל גם הצריף

לא רגליים - זוג כנפיים
וכולי כולי נוצה
מי לי אח לי הב ידיים
קל קליל נבקע שמיים
ונרנין אחת ושתיים
לבנה ממקום רבצה

הגלילה הגלילה
מי אמר בלי לחם רע?
כל חיינו הם נרגילה
כל חיינו מדורה
כל חיינו מה חיינו?
כל חיינו הפקר קר
כל חיינו למה? מילא
כל חיינו "אין דבר"
אח אח להשתגע
אח אח מי כאן לי רע
שמע רעי אני ונע...
כה יגע...

הסו הסו שיר נחדש
שיר חדש
שיר ישן, הוי מי שם דש
מי שם דש?
הסו הסו הסו הסו
שר שר דם אדם
דמנו שר!
אמא, אבא על גרדום
ובנם...
בנם מניף קרדום
בנם הוא זר, בנם אכזר
בנם בנם

מי זה רץ, מי זה אץ
ולבי פטיש חצץ
ולבי דופק בלי הרף
ובלבי עקרב כל ערב
אח אח להשתגע
צר חזה ללב הוזה!


 פרטים נוספים

הקלטת זמרדע
ביצוע:

 

רון מי-בר 
אקורדיון: שי בורשטין
גיטרה: נגה אשד
מנדולינה: עליזה נגר
שנת הקלטה: 11.10.2015
מקור: אתר זֶמֶרֶשֶׁת
הוקלט במסגרת: מפגש זמרדעים ח'
הקלטות נוספות

על השיר

חלקו הראשון של הלחן זהה ללחן של "המדורה (לחן לא ידוע 1)".

ראו גם "גרסה היתולית"  בדף השיר "אש אש על כל תל".

זיהוי המחבר לפי מחברות מאיר נוי, עמ' 126 במחברת מס' 6 של מילים בלי תווים (עמ' 130 במקבץ הסרוק).


כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת contact@zemereshet.co.il.
תגיות
עדכון אחרון: 19.06.2023 11:36:31


© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם

נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: