דרך נתיבה

העתקת מילות השיר

יָצְאוּ, יָצְאוּ לַדֶּרֶךְ בַּחוּרַים, יָצְאוּ עַזֵּי כְּתֵפַיִם וְחָזֶה, וּבְעֵת שֵׂאתָם, שֵׂאתָם אֶת הָרַגְלַיִם נָשְׂאוּ אִתָּם שִׁיר-זֶמֶר שֶׁכָּזֶה: דֶּרֶךְ, דֶּרֶךְ, נְתִיבָה, דֶּרֶךְ, דֶּרֶךְ, עֲרָבָה, מֶרְחַקַּיִךְ אֲרֻכִּים, לִרְגָבַיִךְ אֵין חֻקִּים. נַחֲשִׁי-נָא לִי, הַדֶּרֶךְ, הַמֶּרְחָק, אַתָּה הַגֵּד: שְׁנֵי רֵעִים יָצְאוּ לַדֶּרֶךְ, מִי מֵהֶם יָשׁוּב בּוֹגֵד? עַד דָּם טִפְּסוּ בַּסֶּלַע בַּחוּרַים, חָצוּ רֵעִים בַּמַּיִם עַד חָזֶה, אַךְ בְּשֵׂאתָם, שֵׂאתָם אֶת הָרַגְלַיִם נָשְׂאוּ אִתָּם שִׁיר-זֶמֶר שֶׁכָּזֶה: דֶּרֶךְ, דֶּרֶךְ, נְתִיבָה, דֶּרֶךְ, דֶּרֶךְ, עֲרָבָה, דֶּרֶךְ עֹנִי וְעַרְעָר, דֶּרֶךְ נְחוּשָׁה וּגְזָר. נַחֲשִׁי-נָא לִי, הַדֶּרֶךְ, הַמּוֹרָא, אַתָּה הַגֵּד: שְׁנֵי רֵעִים יָצְאוּ לַדֶּרֶךְ, מִי מֵהֶם יָשׁוּב בּוֹגֵד? עָיְפוּ, עָיְפוּ לָמָוֶת בַּחוּרַים, הִכְּתָה צִיָּה עַל רֹאשׁ וְעַל חָזֶה, אַךְ עוֹד נָשְׂאוּ, נָשְׂאוּ אֶת הָרַגְלַיִם וְעוֹד נָשְׂאוּ שִׁיר-זֶמֶר שֶׁכָּזֶה: דֶּרֶךְ, דֶּרֶךְ, נְתִיבָה, דֶּרֶךְ, דֶּרֶךְ, עֲרָבָה, דֶּרֶךְ יֶגַע וְאוֹיֵב, דֶּרֶךְ לְעַזֵּי הַלֵּב. וְעֵדָה אַתְּ לָנוּ, דֶּרֶךְ, וְכוֹחֵנוּ לָנוּ עֵד: טוֹב הוּא מוֹת הַמֵּת בַּדֶּרֶךְ מִשּׁוּבוֹ שֶׁל הַבּוֹגֵד. נָפַל שָׁדוּד אֶחָד מִבֵּין הַשְּׁנַיִם, שָׁמַט אָחִיו רֹאשׁוֹ עַל הֶחָזֶה, אַךְ בְּשֵׂאתוֹ שֵׁנִית אֶת הָרַגְלַיִם, נָשָׂא אִתּוֹ שִׁיר-זֶמֶר שֶׁכָּזֶה: דֶּרֶךְ, דֶּרֶךְ, נְתִיבָה, דֶּרֶךְ, דֶּרֶךְ, עֲרָבָה, מֵרְגָבַיִךְ וְסַלְעֵךְ קוֹל אָחִי צוֹעֵק לִי: לֵךְ! לֹא עָנִית לִי עוֹד, הַדֶּרֶךְ, לֹא עָנִיתָ, לֵיל יוֹקֵד: שְׁנֵי אַחִים הָלְכוּ בַּדֶּרֶךְ, מִי מֵהֶם יָשׁוּב בּוֹגֵד? וְעֵת נָפַל שֵׁנִי מִבֵּין הַשְּׁנַיִם, עֵת נָח רְחַב-כְּתֵפַיִם וְחָזֶה, נָשְׂאוּ רוּחוֹת אֶת שִׁיר הַבַּחוּרַים, נָשְׂאוּ רוּחוֹת שִׁיר-זֶמֶר שֶׁכָּזֶה: דֶּרֶךְ, דֶּרֶךְ, נְתִיבָה, דֶּרֶךְ, דֶּרֶךְ, עֲרָבָה, לִרְגָבַיִךְ אֵין חֻקִּים, לְנוֹפְלַיִךְ אֵין מֵקִים. וְיוֹדַעַת אַתְּ, הַדֶּרֶךְ, וַאֲנִי, הָרוּחַ, עֵד: רַק הַמֵּת בָּךְ, דֶּרֶךְ, דֶּרֶךְ, לֹא יָשׁוּב מִמֵּךְ בּוֹגֵד.יצאו, יצאו לדרך בחוריים, יצאו עזי כתפיים וחזה, ובעת שאתם, שאתם את הרגליים נשאו איתם שיר-זמר שכזה: דרך, דרך, נתיבה, דרך, דרך, ערבה, מרחקיך ארוכים, לרגביך אין חוקים. נחשי-נא לי, הדרך, המרחק, אתה הגד: שני רעים יצאו לדרך, מי מהם ישוב בוגד? עד דם טפסו בסלע בחורים, חצו רעים במים עד חזה, אך בשאתם, שאתם את הרגליים נשאו איתם שיר-זמר שכזה: דרך, דרך, נתיבה, דרך, דרך, ערבה, דרך עוני וערער, דרך נחושה וגזר. נחשי-נא לי, הדרך, המורא, אתה הגד: שני רעים יצאו לדרך, מי מהם ישוב בוגד? עיפו, עיפו למות בחורים, הכתה ציה על ראש ועל חזה, אך עוד נשאו, נשאו את הרגליים ועוד נשאו שיר-זמר שכזה: דרך, דרך, נתיבה, דרך, דרך, ערבה, דרך יגע ואויב, דרך לעזי הלב. ועדה את לנו, דרך, וכוחנו לנו עד: טוב הוא מות המת בדרך משובו של הבוגד. נפל שדוד אחד מבין השניים, שמט אחיו רואשו על החזה, אך בשאתו שנית את הרגלים, נשא איתו שיר-זמר שכזה: דרך, דרך, נתיבה, דרך, דרך, ערבה, מרגביך וסלעך קול אחי צועק לי: לך! לא ענית לי עוד, הדרך, לא ענית, ליל יוקד: שני אחים הלכו בדרך, מי מהם ישוב בוגד? ועת נפל שני מיבין השניים, עת נח רחב-כתפיים וחזה, נשאו רוחות את שיר הבחורים, נשאו רוחות שיר-זמר שכזה: דרך, דרך, נתיבה, דרך, דרך, ערבה, לרגביך אין חוקים, לנופליך אין מקים. ויודעת את, הדרך, ואני, הרוח, עד: רק המת בך, דרך, דרך, לא ישוב מימך בוגד.
מילים: נתן אלתרמן
לחן: מרדכי זעירא
כתיבה: תש"ב 1941
הלחנה: תש"ב 1941

יָצְאוּ, יָצְאוּ לַדֶּרֶךְ בַּחוּרַים,
יָצְאוּ עַזֵּי כְּתֵפַיִם וְחָזֶה,
וּבְעֵת שֵׂאתָם, שֵׂאתָם אֶת הָרַגְלַיִם
נָשְׂאוּ אִתָּם שִׁיר-זֶמֶר שֶׁכָּזֶה:

דֶּרֶךְ, דֶּרֶךְ, נְתִיבָה,
דֶּרֶךְ, דֶּרֶךְ, עֲרָבָה,
מֶרְחַקַּיִךְ אֲרֻכִּים,
לִרְגָבַיִךְ אֵין חֻקִּים.
נַחֲשִׁי-נָא לִי, הַדֶּרֶךְ,
הַמֶּרְחָק, אַתָּה הַגֵּד:
שְׁנֵי רֵעִים יָצְאוּ לַדֶּרֶךְ,
מִי מֵהֶם יָשׁוּב בּוֹגֵד?

עַד דָּם טִפְּסוּ בַּסֶּלַע בַּחוּרַים,
חָצוּ רֵעִים בַּמַּיִם עַד חָזֶה,
אַךְ בְּשֵׂאתָם, שֵׂאתָם אֶת הָרַגְלַיִם
נָשְׂאוּ אִתָּם שִׁיר-זֶמֶר שֶׁכָּזֶה:

דֶּרֶךְ, דֶּרֶךְ, נְתִיבָה,
דֶּרֶךְ, דֶּרֶךְ, עֲרָבָה,
דֶּרֶךְ עֹנִי וְעַרְעָר,
דֶּרֶךְ נְחוּשָׁה וּגְזָר.
נַחֲשִׁי-נָא לִי, הַדֶּרֶךְ,
הַמּוֹרָא, אַתָּה הַגֵּד:
שְׁנֵי רֵעִים יָצְאוּ לַדֶּרֶךְ,
מִי מֵהֶם יָשׁוּב בּוֹגֵד?

עָיְפוּ, עָיְפוּ לָמָוֶת בַּחוּרַים,
הִכְּתָה צִיָּה עַל רֹאשׁ וְעַל חָזֶה,
אַךְ עוֹד נָשְׂאוּ, נָשְׂאוּ אֶת הָרַגְלַיִם
וְעוֹד נָשְׂאוּ שִׁיר-זֶמֶר שֶׁכָּזֶה:

דֶּרֶךְ, דֶּרֶךְ, נְתִיבָה,
דֶּרֶךְ, דֶּרֶךְ, עֲרָבָה,
דֶּרֶךְ יֶגַע וְאוֹיֵב,
דֶּרֶךְ לְעַזֵּי הַלֵּב.
וְעֵדָה אַתְּ לָנוּ, דֶּרֶךְ,
וְכוֹחֵנוּ לָנוּ עֵד:
טוֹב הוּא מוֹת הַמֵּת בַּדֶּרֶךְ
מִשּׁוּבוֹ שֶׁל הַבּוֹגֵד.

נָפַל שָׁדוּד אֶחָד מִבֵּין הַשְּׁנַיִם,
שָׁמַט אָחִיו רֹאשׁוֹ עַל הֶחָזֶה,
אַךְ בְּשֵׂאתוֹ שֵׁנִית אֶת הָרַגְלַיִם,
נָשָׂא אִתּוֹ שִׁיר-זֶמֶר שֶׁכָּזֶה:

דֶּרֶךְ, דֶּרֶךְ, נְתִיבָה,
דֶּרֶךְ, דֶּרֶךְ, עֲרָבָה,
מֵרְגָבַיִךְ וְסַלְעֵךְ
קוֹל אָחִי צוֹעֵק לִי: לֵךְ!
לֹא עָנִית לִי עוֹד, הַדֶּרֶךְ,
לֹא עָנִיתָ, לֵיל יוֹקֵד:
שְׁנֵי אַחִים הָלְכוּ בַּדֶּרֶךְ,
מִי מֵהֶם יָשׁוּב בּוֹגֵד?

וְעֵת נָפַל שֵׁנִי מִבֵּין הַשְּׁנַיִם,
עֵת נָח רְחַב-כְּתֵפַיִם וְחָזֶה,
נָשְׂאוּ רוּחוֹת אֶת שִׁיר הַבַּחוּרַים,
נָשְׂאוּ רוּחוֹת שִׁיר-זֶמֶר שֶׁכָּזֶה:

דֶּרֶךְ, דֶּרֶךְ, נְתִיבָה,
דֶּרֶךְ, דֶּרֶךְ, עֲרָבָה,
לִרְגָבַיִךְ אֵין חֻקִּים,
לְנוֹפְלַיִךְ אֵין מֵקִים.
וְיוֹדַעַת אַתְּ, הַדֶּרֶךְ,
וַאֲנִי, הָרוּחַ, עֵד:
רַק הַמֵּת בָּךְ, דֶּרֶךְ, דֶּרֶךְ,
לֹא יָשׁוּב מִמֵּךְ בּוֹגֵד.
יצאו, יצאו לדרך בחוריים,
יצאו עזי כתפיים וחזה,
ובעת שאתם, שאתם את הרגליים
נשאו איתם שיר-זמר שכזה:

דרך, דרך, נתיבה,
דרך, דרך, ערבה,
מרחקיך ארוכים,
לרגביך אין חוקים.
נחשי-נא לי, הדרך,
המרחק, אתה הגד:
שני רעים יצאו לדרך,
מי מהם ישוב בוגד?

עד דם טפסו בסלע בחורים,
חצו רעים במים עד חזה,
אך בשאתם, שאתם את הרגליים
נשאו איתם שיר-זמר שכזה:

דרך, דרך, נתיבה,
דרך, דרך, ערבה,
דרך עוני וערער,
דרך נחושה וגזר.
נחשי-נא לי, הדרך,
המורא, אתה הגד:
שני רעים יצאו לדרך,
מי מהם ישוב בוגד?

עיפו, עיפו למות בחורים,
הכתה ציה על ראש ועל חזה,
אך עוד נשאו, נשאו את הרגליים
ועוד נשאו שיר-זמר שכזה:

דרך, דרך, נתיבה,
דרך, דרך, ערבה,
דרך יגע ואויב,
דרך לעזי הלב.
ועדה את לנו, דרך,
וכוחנו לנו עד:
טוב הוא מות המת בדרך
משובו של הבוגד.

נפל שדוד אחד מבין השניים,
שמט אחיו רואשו על החזה,
אך בשאתו שנית את הרגלים,
נשא איתו שיר-זמר שכזה:

דרך, דרך, נתיבה,
דרך, דרך, ערבה,
מרגביך וסלעך
קול אחי צועק לי: לך!
לא ענית לי עוד, הדרך,
לא ענית, ליל יוקד:
שני אחים הלכו בדרך,
מי מהם ישוב בוגד?

ועת נפל שני מיבין השניים,
עת נח רחב-כתפיים וחזה,
נשאו רוחות את שיר הבחורים,
נשאו רוחות שיר-זמר שכזה:

דרך, דרך, נתיבה,
דרך, דרך, ערבה,
לרגביך אין חוקים,
לנופליך אין מקים.
ויודעת את, הדרך,
ואני, הרוח, עד:
רק המת בך, דרך, דרך,
לא ישוב מימך בוגד.
 פרטים נוספים

ביצוע:

 

דורון תבורי 
עיבוד: עודד זהבי

באדיבות עודד זהבי ואונ' חיפה

נכלל בתקליטור: מסע - שירים לצד הדרך
מסע - שירים לצד הדרך
הקלטות נוספות

על השיר

השיר נדפס לראשונה עם תווים ב"לוח הארץ" לשנת תש"ב (יצא לאור בתחילת השנה), עמ' 99 - 101.

המידע לפי דן לאור, אלתרמן: ביוגרפיה (עם עובד: 2013) עמ' 262 ועמ' 800 הערה 81.


כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת contact@zemereshet.co.il.
תגיות
עדכון אחרון: 25.04.2023 00:24:10


© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם

נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: