שרה יערי
תפקידים באתר: מבצעת
לידה: 12.1914
פטירה: 31.12.1994

שרה
ביוגרפיה

האזנה ברדיו האזינו לשירי שרה יערי ברדיו זמרשת
שירים שביצעה
שיר 1. אחינו יעקב (אחינו יעקב) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 2. אייל (שחור שער ולבן פנים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 3. אל תירא (אל תירא עבדי יעקב הוי חלמתי חלום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 4. אליהו הנביא (לחן אשכנזי 2) (אליהו הנביא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 5. אמא רחימא (אמא רחימא עטרת תפארת) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 6. אנו באנו ארצה (אנו באנו ארצה לבנות ולהבנות בה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 7. אני פורים (אני פורים, אני פורים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 8. ארץ זבת חלב (ארץ זבת חלב) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 9. ארץ של שבת (ניתנה ארץ כולה קודש) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 10. אתה אחד (אתה אחד ושמך אחד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 11. באר בשדה (באר בשדה חפרוה רועים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 12. בחור מפולין (תרגום לא ידוע) (אמי הלכה השוקה לקנות פחמים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 13. בחלילים ובמצלתיים (לחן נרדי) (הכו בנים בחלילים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 14. בין הרבי והגבאי (מה רוצה הרבי) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 15. בין הרבי והגבאי (מה רוצה הרבי) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 16. במחול ובמפעל (רגל רגל הרומי חולי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 17. במחילה חייט אני (במחילה חייט אני) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 18. בן עשרים (בן עשרים עשרים ושתיים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 19. בערבות הנגב (בערבות הנגב מתנוצץ הטל) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 20. בת הרב ואמה (אמי אמי הנהו שוב) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 21. בת הרב ואמה (אמי אמי הנהו שוב) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 22. גדי בגינה (מה יפה היא הגינה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 23. גוזו גז (לכבשה זמרו-נא זמר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 24. גינה לי (גינה לי, גינה לי, גינה לי חביבה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 25. דרך נתיבה (יצאו, יצאו לדרך בחוריים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 26. האלף בית (תרגום ברניק) (בכיריים אש בוערת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 27. הבי יין (כי הבשילו אשכולות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 28. הוא שיחיה (שהוא יעתיר בעד חסידיו) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 29. הודי חמודי (זה הודי חמודי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 30. הוי כלי זמר (הוי כלי זמר שירו שיר לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 31. הורה נגב (הורה הורה ברמה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 32. הורת הנוער (היום נרקוד כולנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 33. החתול והעכבר (עכבר עכבר הישמרה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 34. היה היו אי פעם בחורים (הלילה בא, ענן על הצמרת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 35. היום פורים לנו (לחן גרינשפון) (היום פורים לנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 36. הלכתי לי לשוח (הלכתי לי לשוח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 37. הנה מה טוב (לחן חסידי 2) (הנה מה טוב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 38. השקדייה פורחת (השקדייה פורחת ושמש פז זורחת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 39. זמר (בם בם בירי-בירי-בם) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 40. זמר חלוצים (השירה פה סובבת) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 41. זמר עם (לחן ישראל פוקס) (אין לי אם ואב לי אין) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 42. חולו חולו (חולו חולו ) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 43. חולו חולו (חולו חולו ) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 44. יה ריבון עלם (לחן אשכנזי 1) (יה ריבון עלם ועלמיא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 45. יה ריבון עלם (לחן חסידי 2) (יה ריבון עלם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 46. יהודים רחמו רחמו (יהודים רחמו רחמו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 47. יודקה (נזכור איך ימים ארוכים כשרשרת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 48. יונתן הקטן (יונתן הקטן רץ בבוקר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 49. יוסי בגשם (גשם גשם זה יומיים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 50. יש לי גלידה (יש לי גלידה הכי טובה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 51. ישמחו במלכותך (לחן חסידי 2) (ישמחו במלכותך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 52. כיצד מרקדין (הרבי עליז שמח) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 53. כנען (נכנסתי לכנען) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 54. כנרת כנרת (כנרת כנרת גלייך ישיקו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 55. ליל גליל (כל הכפר שוקט, רוגע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 56. לילה בכנען (הלילה הליט באדרת על פני שדות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 57. מאחורי ההר (מאחורי ההר אחת שתיים שלוש!) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 58. מאין ולאן (מאין לאן העננים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 59. מזמור למדינה (תמות שנות עמל) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 60. מחול למדינה (הלאה הלאה עננה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 61. מפי אל (אין אדיר כאדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 62. משחק פורים (צליל, צליל, צליל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 63. נאום תשובה לרב-חובלים איטלקי אחר ליל הורדה (עננים על ראשינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 64. נומה ילד (לחן שמואל פרשקו) (נומה ילד ילד קט) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 65. ניגון שבוע טוב (לה לה לה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 66. סוכות (פטיש מסמר ניקח מהר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 67. עיירה שלי (יש עיירה יהודית ענייה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 68. עץ הרימון (עץ הרימון נתן ריחו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 69. ערן (מבאר שבע ועד דן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 70. פעם הייתי בתימן (פעם הייתי בתימן) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 71. פתחו לי שערי צדק (לחן כהן-מלמד) (פתחו לי שערי צדק) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 72. צאנה צאנה (צאנה צאנה הבנות וראינה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 73. צברים (הננו אשר הננו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 74. צור משלו אכלנו (עיבוד רמבם) (צור משלו אכלנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 75. קול ביער (קול ביער אנוכי שומע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 76. קומי ירושלים (קומי ירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 77. קח אותי (אורי אורי קח אותי) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 78. שבת (יום שבת יום מנוחה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 79. שבת (עוד מעט ירד אלינו) (לחן ולבה) (עוד מעט ירד אלינו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 80. שבת בין השמשות (תרגום אילון-ברניק בלחן עממי יידי) (יום שבת קודש יפנה וילך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 81. שוב להורה (הבה נעיר ליבנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 82. שומר מה מלילה (שומר מה מלילה) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 83. שומר מה מלילה (שומר מה מלילה) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 84. שושנת יעקב (לחן אדמון) (שושנת יעקב צהלה ושמחה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 85. שיר האדמה (את אדמה הנותנת) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 86. שיר הבאר (חפרנוה חצבנוה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 87. שיר הבוקרים (ערבה ערבה אין קץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 88. שיר המסכות (זקן ארוך לי עד ברכיים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 89. שיר העבודה (כחול ים המים) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 90. שיר העבודה (כחול ים המים) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 91. שיר לאלף עריסות (כמה מים יש בים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 92. שיר לשבת (חיש חולפים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 93. שיר מחול חסידי חב"ד קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 94. שיר מחול לילדי עין חרוד (באחו כל ציץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 95. שיר ערש (נומי נומי ילדתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 96. שיר פלוגה (אנו הולכים בשורה מלוכדת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 97. שיר שמח (אם גם ראשנו שח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 98. שלום עליכם (לחן גולדפרב) (שלום עליכם מלאכי השלום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 99. שלום עליכם (לחן מסורתי) (שלום עליכם ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 100. שלכת (עמוק עמוק העצב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 101. שמרו שבתותיי (שימרו שבתותי) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 102. שנות ילדות (שנות הנוער שנות ילדות וטוהר) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 103. שנות ילדות (שנות הנוער שנות ילדות וטוהר) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 104. שר היין (שר היין בגביע) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 105. תוגת נערה (על אבן מאבני המקום) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 106. תן כתף (תן כתף, עצום את העיניים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 107. תקוות ישראל (יבוא אדיר ויגאלנו יבוא אליהו ויבשרנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר


נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: