חנה על חלון יושבת

חַנָּה עַל הַחַלּוֹן יוֹשֶׁבֶת רוֹקֶמֶת רִקְמָתָהּ עַל בַּד. שִׁשָּׁה לָהּ תַּלְתַּלִּים עַל מֵצַח שְׁלֹשָׁה שְׁלֹשָׁה לָהּ מִכָּל צַד. בָּחוּר רוֹאֶה יְפַת הַתֹּאַר מִתְלַהֵט לִבּוֹ מִיָּד וְשֵׁשׁ נְשִׁיקוֹת אֵשׁ יַאֲצִיל לָהּ שָׁלֹשׁ שָׁלֹשׁ לָהּ מִכָּל צַד. בַּחוּץ עוֹבֵר בָּחוּר כָּאֶרֶז מוּל הַחַלּוֹן טוֹפֵף לְאַט שֵׁש שְׂעָרוֹת שְׂפָמוֹ תַּבְהֵקְנָה שָׁלֹשׁ שָׁלֹשׁ לוֹ מִכָּל צַד. רוֹאֶה הָאָב, מִתְמַלֵּא זַעַם עַל מְחֻצָּף זֶה וּבִישׁ-גָּד וְשֵׁש סְטִירוֹת יָדוֹ חוֹלֶקֶת שָׁלֹשׁ שָׁלֹשׁ לוֹ מִכָּל צַד.חנה על החלון יושבת רוקמת רקמתה על בד. שישה לה תלתלים על מצח שלושה שלושה לה מכל צד. בחור רואה יפת התואר מתלהט לבו מיד ושש נשיקות אש יאציל לה שלוש שלוש לה מכל צד. בחוץ עובר בחור כארז מול החלון טופף לאט שש שערות שפמו תבהקנה שלוש שלוש לו מכל צד. רואה האב, מתמלא זעם על מחוצף זה וביש-גד ושש סטירות ידו חולקת שלוש שלוש לו מכל צד.
מילים: דוד פרישמן
לחן: עממי ספרדי-יהודי

חַנָּה עַל הַחַלּוֹן יוֹשֶׁבֶת
רוֹקֶמֶת רִקְמָתָהּ עַל בַּד.
שִׁשָּׁה לָהּ תַּלְתַּלִּים עַל מֵצַח
שְׁלֹשָׁה שְׁלֹשָׁה לָהּ מִכָּל צַד.

בָּחוּר רוֹאֶה יְפַת הַתֹּאַר
מִתְלַהֵט לִבּוֹ מִיָּד
וְשֵׁשׁ נְשִׁיקוֹת אֵשׁ יַאֲצִיל לָהּ
שָׁלֹשׁ שָׁלֹשׁ לָהּ מִכָּל צַד.

בַּחוּץ עוֹבֵר בָּחוּר כָּאֶרֶז
מוּל הַחַלּוֹן טוֹפֵף לְאַט
שֵׁש שְׂעָרוֹת שְׂפָמוֹ תַּבְהֵקְנָה
שָׁלֹשׁ שָׁלֹשׁ לוֹ מִכָּל צַד.

רוֹאֶה הָאָב, מִתְמַלֵּא זַעַם
עַל מְחֻצָּף זֶה וּבִישׁ-גָּד
וְשֵׁש סְטִירוֹת יָדוֹ חוֹלֶקֶת
שָׁלֹשׁ שָׁלֹשׁ לוֹ מִכָּל צַד.
חנה על החלון יושבת
רוקמת רקמתה על בד.
שישה לה תלתלים על מצח
שלושה שלושה לה מכל צד.

בחור רואה יפת התואר
מתלהט לבו מיד
ושש נשיקות אש יאציל לה
שלוש שלוש לה מכל צד.

בחוץ עובר בחור כארז
מול החלון טופף לאט
שש שערות שפמו תבהקנה
שלוש שלוש לו מכל צד.

רואה האב, מתמלא זעם
על מחוצף זה וביש-גד
ושש סטירות ידו חולקת
שלוש שלוש לו מכל צד.
 פרטים נוספים


לפי ביצוע חדוה ודוד  

 עַל הַחַלּוֹן חַנָּה יוֹשֶׁבֶת
וְרוֹקֶמֶת לָהּ עַל בַּד
שִׁשָּׁה תַּלְתַּלִּים לָהּ עַל הַמֵּצַח
שְׁלֹשָׁה שְׁלֹשָׁה מִכָּל צַד

בַּחוּץ עָבַר בָּחוּר כָּאֶרֶז
מוּל הַחַלּוֹן טוֹפֵף לְאַט
שֵׁש שַׂעֲרוֹת שְׂפָמוֹ תַּבְהֵקְנָה
שָׁלֹש שָׁלֹש מִכָּל צַד

על החלון חנה יושבת
ורוקמת לה על בד
ששה תלתלים לה על המצח
שלושה שלושה מכל צד

בחוץ עבר בחור כארז
מול החלון טופף לאט
שש שערות שפמו תבהקנה
שלוש שלוש מכל צד

ראה בחור יפת התואר
ומתמלא לבו מייד
שש נשיקות לה על הלחי
שלוש שלוש מכל צד

ראה אבי יפת התואר
אל הבחור ניגש מייד
שש סטירות לו על הלחי
שלוש שלוש מכל צד
מפי רינה שץ  

 חַנָּה עַל הַחַלּוֹן יוֹשֶׁבֶת
וְהִיא רוֹקֶמֶת רִקְמָה עַל בַּד
שִׁשָּה תַּלְתַּלִּים לָהּ עֲלֵי מֵצַח
שְׁלֹשָׁה שְׁלֹשָׁה מִכָּל צַד

בַּחוּץ עָבַר בָּחוּר כָּאֶרֶז
וְאֶל הַחַלּוֹן מַבָּט יִשְׁלַח
שֵׁש שַׂעֲרוֹת שְׂפָמוֹ תַּבְהֵקְנָה
שָׁלֹש שָׁלֹש מִכָּל צַד

רָאָה הַבָּחוּר יְפַת הַתֹּאַר
וְהִתְנַחֵם לִבּוֹ כָּל כָּךְ
שֵׁש נְשִׁיקוֹת לָהּ עֲלֵי לֶחִי
שָׁלֹש שָׁלֹש מִכָּל צַד

רָאָה הָאָב הִתְמַלֵּא זַעַם
עַל בָּחוּר זֶה הַמְּחֻצָּף
שֵׁש סְטִירוֹת לוֹ עֲלֵי לֶחִי
שָׁלֹש שָׁלֹש מִכָּל צַד

חנה על החלון יושבת
והיא רוקמת רקמה על בד
שישה תלתלים לה עלי מצח
שלושה שלושה מכל צד

בחוץ עובר בחור כארז
ואל החלון מבט ישלח
שש שערות שפמו תבהקנה
שלוש שלוש מכל צד

ראה הבחור יפת התואר
והתנחם לבו כל כך
שש נשיקות לה עלי לחי
שלוש שלוש מכל צד

ראה האב התמלא זעם
על בחור זה המחוצף
שש סטירות לו עלי לחי
שלוש שלוש מכל צד
נוסח הרצליה רז  

 חַנָּה עַל הַחַלּוֹן יוֹשֶׁבֶת
רוֹקֶמֶת רִקְמָתָהּ עַל הַבַּד.
שִׁשָּׁה תַּלְתַּלִּים לָהּ עַל הַמֵּצַח
שְׁלֹשָׁה שְׁלֹשָׁה מִכָּל צַד
שִׁשָּׁה תַּלְתַּלִּים לָהּ עַל הַמֵּצַח
שְׁלֹשָׁה שְׁלֹשָׁה מִכָּל צַד

בַּחוּץ עוֹבֵר בָּחוּר כָּאֶרֶז
מוּל הַחַלּוֹן טוֹפֵף לְאַט
שֵׁש שַׂעֲרוֹת שְׂפָמוֹ תַּבְהֵקְנָה
שָׁלֹש שָׁלֹש לוֹ מִכָּל צַד
שֵׁש שַׂעֲרוֹת שְׂפָמוֹ תַּבְהֵקְנָה
שָׁלֹש שָׁלֹש לוֹ מִכָּל צַד

רָאָה הַבָּחוּר יְפַת הַתֹּאַר
מִתְלַהֵט לִבּוֹ מִיָּד
שֵׁש נְשִׁיקוֹת אֵשׁ יַאֲצִיל לָהּ
שָׁלֹש שָׁלֹש מִכָּל צַד
שֵׁש נְשִׁיקוֹת אֵשׁ יַאֲצִיל לָהּ
שָׁלֹש שָׁלֹש מִכָּל צַד

רָאָה הָאָב, הִתְמַלֵּא זַעַם
עַל מְחֻצָּף זֶה וּבִישׁ-הַגַּד
שֵׁש סְטִירוֹת יָדוֹ לוֹ חוֹלֶקֶת
שָׁלֹש שָׁלֹש לוֹ מִכָּל צַד
שֵׁש סְטִירוֹת יָדוֹ לוֹ חוֹלֶקֶת
שָׁלֹש שָׁלֹש לוֹ מִכָּל צַד

רָאָה בָּחוּר יְפַת הַתֹּאַר
וּמִתְמַלֵּא לִבּוֹ מִיָּד
שֵׁש נְשִׁיקוֹת לָהּ עַל הַלֶּחִי
שָׁלֹש שָׁלֹש מִכָּל צַד

רָאָה אֲבִי יְפַת הַתֹּאַר
אֶל הַבָּחוּר נִגַּש מִיָּד
שֵׁשׁ סְטִירוֹת לוֹ עַל הַלֶּחִי
שָׁלֹש שָׁלֹש מִכָּל צַד
חנה על החלון יושבת
רוקמת רקמתה על הבד.
שישה תלתלים לה על המצח
שלושה שלושה מכל צד
שישה תלתלים לה על המצח
שלושה שלושה לה מכל צד

בחוץ עובר בחור כארז
מול החלון טופף לאט
שש שערות שפמו תבהקנה
שלוש שלוש מכל צד
שש שערות שפמו תבהקנה
שלוש שלוש לו מכל צד.

ראה הבחור יפת התואר
מתלהט ליבו מיד
שש נשיקות אש יאציל לה
שלוש שלוש לו מכל צד.
שש נשיקות אש יאציל לה
שלוש שלוש לו מכל צד.

ראה האב, התמלא זעם
על מחוצף זה וביש-הגד
שש סטירות ידו חולקת
שלוש שלוש לו מכל צד.
שש סטירות ידו לו חולקת
שלוש שלוש לו מכל צד.
 פרטים נוספים


מפי משה ברק  

 עַל הַקּוּזָל יְהוּדִית יוֹשֶׁבֶת
וּבְיָדָהּ מִטְפַּחַת אַף
שֵׁשׁ נְשִׁיקוֹת לָהּ עַל הַלֶּחִי
שָׁלוֹשׁ שָׁלוֹשׁ עַל כָּל אַחַת
על הכוזאל יהודית יושבת
ובידה מטפחת אף
שש נשיקות לה על הלחי
שלוש שלוש על כל אחת
 פרטים נוספים


מפי עזרא כדורי  

 חַנָּה עַל הַחַלּוֹן יוֹשֶׁבֶת
עושה היא רקמתה על בד
שִׁשָּׁה לָהּ תַּלְתַּלִּים עַל הַמֵּצַח
שְׁלֹשָׁה שְׁלֹשָׁה מִכָּל צַד.

בשביל צועד בָּחוּר כָּאֶרֶז
אל הַחַלּוֹן ניגש בלאט
שֵׁש שְׂעָרוֹת שְׂפָמוֹ תַּבְהֵקְנָה
שָׁלֹשׁ שָׁלֹשׁ מִכָּל צַד.

ראה הבחור יְפַת הַתֹּאַר
ולבבו יקד מִיָּד
שֵׁשׁ נְשִׁיקוֹת לה עלי לחי
שָׁלֹשׁ שָׁלֹשׁ מִכָּל צַד.

שמע אבי יפת התואר
ולבבו זעם נמלא
שֵׁש סְטִירוֹת לו על הלחי
שָׁלֹשׁ שָׁלֹשׁ לוֹ מִכָּל צַד.

[בית נוסף שעזרא כדורי המציא:]
שש דמעות לה על הלחי
שלוש שלוש מכל צד
חנה על החלון יושבת
עושה היא רקמתה על בד
שישה לה תלתלים על המצח
שלושה שלושה מיכל צד

בשביל צועד בחור כארז
אל החלון ניגש בלאט
שש שערות שפמו תבהקנה
שלוש שלוש מיכל צד

ראה הבחור יפת התואר
ולבבו יקד מיד
שש נשיקות לה עלי לחי
שלוש שלוש מיכל צד

שמע אבי יפת התואר
ולבבו זעם נמלא
שש סטירות לו על הלחי
שלוש שלוש לו מיכל צד
 פרטים נוספים


מילים בשפת המקור (לדינו)  

 Del dia que no te vidi
tus caras s'amourtcharon
tou lindo puerpo s'aflaco
tus guyesos s'amourtcharon


גרסה ביידיש  

 שיין צירל זיצט בײַם פֿענצטער
און שטיקט אַ שטיקערײַ
זעקס לאָקן אויפֿן שטערן
פֿון יעדער זײַט צו דרײַ

אַ בחור רויט פֿון ליבע
גייט אין די גאַס פֿאַרבײַ
זעקס הערעלעך די וואָנצעס
פֿון יעדער זײַט צו דרײַ

דער בחור מאַכט מיט צירל'ן
אַ גאַנצע ליבערײַ,
לה לה לה... זעקס קושן
אויף יעדער זײַט צו דרײַ

דער טאַטע זעט און כּעסט זיך
און שרײַט געוואַלד אײַ אײַ
און גיט באַלד זעקס דעם בחור
פֿון יעדער זײַט צו דרײַ


 פרטים נוספים

ביצוע:

 

זמרת לא ידועה 
פסנתר: פסנתרן לא ידוע
שנת הקלטה: לפני קום המדינה
מקור: תקליטון מס' 311 בחברת "צליל"

ההקלטה אותרה בהעתק תקליטון של חברת "צליל". תמונת התקליטון ובה פרטי הביצוע אינה בידינו. בצד השני: מנהג חדש.

אנו מתנצלים על איכות ההקלטה. ביצוע:

 

שושנה דמארי 
עיבוד: נחום נרדי

 בהקלטה זו סדר הבתים השני והשלישי הוחלף.


ביצוע:

 

חדוה ודוד 
עיבוד: שמעון כהן
שנת הקלטה: 1965
מקור: צמד זמרי עם

הקלטת זמרדע
ביצוע:

 

שרה גלופטר 
שנת הקלטה: 2.1981
מקור: הספרייה הלאומית
פרטים נוספים על ההקלטה ראו באתר הספרייה הלאומית. כמו כן, ניתן להאזין להקלטה המלאה.

הקליטה: שרה חידקל


הקלטת זמרדע
ביצוע:

 

עזרא כדורי 
הקלטה: יעקב מזור
שנת הקלטה: 28.5.1990
מקור: הספרייה הלאומית
פרטים נוספים על ההקלטה ראו באתר הספרייה הלאומית. כמו כן, ניתן להאזין להקלטה המלאה. (השיר נמצא בתזמון 0:38:40).

הקלטת זמרדע
ביצוע:

 

רנה שץ 
שנת הקלטה: 19.7.1992
הוקלט במסגרת: הקלטות לקראת עבודת המוסמך של אוכמא שפרן

הקלטת זמרדע
ביצוע:

 

הרצליה רז 
שנת הקלטה: 9.2.1993
מקור: הספרייה הלאומית
פרטים נוספים על ההקלטה ראו באתר הספרייה הלאומית. כמו כן, ניתן להאזין להקלטה המלאה.

ההקלטה מעוותת את קולה של הרצליה רז אך המנגינה נשמעת נכון.


הקלטת זמרדע
ביצוע:

 

משה ברק 
שנת הקלטה: 27.9.2011
מקור: אתר זֶמֶרֶשֶׁת

הקלטת זמרדע
ביצוע:

 

רות קרט 
שנת הקלטה: אפריל 2016
מקור: אתר זֶמֶרֶשֶׁת

שיר ביידיש (ר' טקסט) המושר למנגינה אחרת, אך תוכנו זהה לשיר העברי. לא ברור בשלב זה מה קדם למה. המבצעת תחילה שרה את השיר ולאחר מכן מקריאה את מילותיו.


על השיר

כותבת ברכה צפירה ("קולות רבים", עמ' 97):
                   הלחן הוא של השיר הספרדי העממי "דל דיה קה נו טה וידי". זיווגתי ללחן את שירו של דוד פרישמן.

כנראה צ"ל "דל דיה קה יו טה וידי" [בתעתיק פונטי: del dia ke yo te vidi] - מהיום שפגשתי אותך. 

ככל הידוע לא קיימת הקלטה בביצוע ברכה צפירה.

לכבוד פסטיבל הזמר והפזמון הישראלי בשנת תשכ"ה, כתב ינון נאמן לחן משלו לשיר, בסגנון מזרח אירופי. האזינו לביצוע יפה ירקוני מתוך הפסטיבל (השיר בוצע בפסטיבל בביצוע נוסף, כנראה של חבורת רננים, אולי כ"חבורה מתוך מקהלת רינת"). השיר נפוץ מאוד בזמנו ועובד למקהלה בידי גיל אלדמע.


כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת contact@zemereshet.co.il.

תווים

מקור: "שירי עבודה ומולדת קובץ שני", מרכז לתרבות והסברה, עמוד 25תיווי: הלל אילת
תגיות
עדכון אחרון: 19.03.2022 23:35:33


© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם

נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: