הקלטות לקראת עבודת המוסמך של אוכמא שפרן
הקלטת שדה

הקלטות שערכה אוכמא שפרן עבור עבודת המוסמך שלה "רפרטואר של שירים לילדים בישובים בעמק יזרעאל בין שנות העשרים והארבעים: השתקפות של מגמות אידיאולוגיות מנוגדות" (1996). במקור בוצעו ההקלטות על גבי קלטות שמע. דיגיטציה והעברה לזמרשת: צבי (גרימי) גלעד.

בעמ' 148 - 149 בעבודה יש פירוט הריאיונות וההקלטות, ללא מספרי הקלטות, ומקצתם הקלטות קודמות שאוכמא שפרן עשתה בהם שימוש.

קלטות השמע כפי שנמסרו לצבי גלעד:

קלטת 1 משני הצדדים: הקלטה בבית רחל אברמוב. לצד רחל אברמוב משתתפות רותי שפרן, יפה דרורי, תקווה ארגמן, אולה מוזס. זו הקלטה מיום 13.8.2001, כלומר הקלטה מאוחרת מהעבודה עצמה, וגם אינה מתמקדת בשירי ילדים. ראו הקלטה זו בדף נפרד.

קלטת 2 משני הצדדים: זלמן ורחל אברמוב, הקלטה של יעקב מזור. זהו עותק נוסף (באיכות שמע פחותה) של הקלטה Y-08533 בספרייה הלאומית. בהקלטה עצמה לא מתועד תאריך, אך לפי התיעוד בספרייה הלאומית תאריך ההקלטה הוא 18.5.1992.

בנוסף יש קובץ "אברמוב 2" בנוסף ל"אברמוב קלטת 2 צד א" ול"אברמוב קלטת 2 צד ב", ללא חפיפה ביניהן. ההקלטה "אברמוב 2" היא כנראה המשך של ההקלטה מ13.8.2001 בקלטת 1.

קלטת 3 משני הצדדים: איטה ולאה, אחיותיה של רחל אברמוב (14.11.1992 לפי המתועד בקלטת וגם לפי החודש המתועד בדפוס)

קלטת 4 צד א (קצר) וצד ב: זלמן ורחל אברמוב. זהו עותק של הקלטה Y-08534 בספרייה הלאומית (בהיפוך הצדדים: צד א בקלטת 4 הוא צד ב בספרייה הלאומית ולהיפך). זהו המשך ההקלטה מיום 18.5.1992 שתחילתו בקלטת 2 (הקלטה Y-08533). 

קלטת 5 צד א (קצר): תמר ניצן; צד ב ריק. אין תאריך מתועד בהקלטה. בדפוס מתועד שהוקלטה בנובמבר 1991 ובינואר 1992. אין עותק בספרייה הלאומית.

קלטת 6 משני הצדדים: תמר ניצן - הוקלטה על ידי טלילה אלירם בשיתוף אילנה מרוז המצטרפת לזימרה. זה עותק נוסף של הקלטה Y-08645 בספרייה הלאומית, קלטת 1. בספרייה הלאומית קיים המשך בקלטת שנייה (בסך הכול ארבעה צדדים של קלטות).

קלטת 7: אבדה או לא הייתה קיימת. 

קלטת 8 צד א: גלילה

קלטת 8 צד ב: תמר ניצן. איכות שמע ירודה. אין עותק בספרייה הלאומית.

קלטת 9 משני הצדדים: רבקה לבנה (ההקלטה בשיתוף יעקב מזור). עותק נוסף בספרייה הלאומית בהקלטה Y-08535. לפי קטלוג הספרייה הלאומית, תאריך ההקלטה הוא 19.5.1992. לפי העבודה המודפסת של אוכמא שפרן, רבקה לבנה אכן הוקלטה במאי 1992 ושוב באוקטובר 1992.

קלטת 10 צד א: רבקה לבנה; צד ב ריק. כנראה זו ההקלטה הנוספת מאוקטובר 1992.

קלטת 11 משני הצדדים: אורה פיין (24.12.1992 לפי הנאמר בתחילת ההקלטה; לפי התיעוד בדפוס אורה פיין הוקלטה גם במאי 1992 ובמרץ 1993). ההקלטות זמינות גם דרך הספרייה הלאומית.; 

קלטת 12 משני הצדדים: אורה פיין (המשך מקלטת 11)

קלטת 13 צד א: רבקה לבנה; צד ב ריק. עותק נוסף בספרייה הלאומית בהקלטה Y-08536. זה המשך ההקלטה מ19.5.1992.

קלטת 14 משני הצדדים: דינה כספי ממשמר העמק (14.10.1995 לפי הנאמר בתחילת הקלטת, וגם לפי החודש המתועד בדפוס)

קלטת 15: אבדה או לא הייתה קיימת

קלטת 16 משני הצדדים: צבי עוז מתל עדשים

קלטת 17 צד א: ישראל ופאני מעין חרוד. צד ב ריק.

קלטת 18 משני הצדדים: מושב מרחביה

קלטות 19 ו20: אבדו או לא היו קיימות

קלטת 21 משני הצדדים: רנה שץ (לפי הנאמר בהקלטה 19.7.1992, התואם לחודש המתועד בדפוס). איכות שמע נמוכה וכנראה חפיפה לחומר המתועד בספרייה הלאומית.

קלטות 22 ו23: אבדו או לא היו קיימות

קלטת 24 משני הצדדים: רנה שץ (שרה ברצף; אולי הקלטה קודמת) 


השירים המופיעים באתר:

מיון לפי: כותר | אתחלתא

 1.  אביב (כלנית הופיעה שמחה כל עין רואה)
 2.  אביב (הורה) (על הר על עמק וחורש)
 3.  אדמה (שירו חולו רונו)
 4.  אדמה, עבודה (לחן זהבי) (ממרומים ברכה יורדת)
 5.  אווירון (רד אלינו אווירון)
 6.  אל השמש (שמש שמש שמש זך)
 7.  אליעזר ורבקה (נערה טובה יפת עיניים)
 8.  אם גרעין זרעת (אם גרעין זרעת)
 9.  אנו כולנו (אנו כולנו ידענו)
 10.  אנייה בים התכלת (אנייה בים התכלת)
 11.  ארמון נבנה (ארמון נבנה ארמון נחמד)
 12.  ארנבות משוקולד (בן ובת יש לארנבת)
 13.  את לי פינת יקר (את לי פינת יקר)
 14.  בארץ גושן (בארץ גושן פנה יום)
 15.  בארץ ישראל (לחן אנגל) (בארץ ישראל ילדתי הנאה)
 16.  בגליל העליון (בגליל העליון)
 17.  בובה בובתי (רוצי רוצי בובתי)
 18.  בובה ועגלתה (לחן סמבורסקי) (בי ביתי בובתי)
 19.  בונים אנו היכל פז (בונים אנו היכל פז)
 20.  בוץ (אל תטבול בבוץ רגליים)
 21.  בוץ (אל תטבול בבוץ רגליים)
 22.  בחורש קבוע (בחורש קבוע)
 23.  בחלומי (לחן מינקובסקי) (כל הלילה כרובי מעלה)
 24.  ביום סגריר (אח, ביום סגריר)
 25.  בין הקוצים והנהלולים (בין הקוצים)
 26.  בין הר וגיא ארוצה (בין הר וגיא ארוצה)
 27.  בין הרי אפרים (לחן 1) (בין הרי אפרים)
 28.  בני הקשיבה (בני הקשיבה לך אשירה)
 29.  בשדות מישור ובכרים (בשדות מישור ובכרים)
 30.  גוררר-או גוררר-או (גוררר-או גורר-או)
 31.  האווזה ואפרוחיה (לחן לא ידוע1) (פרשה אווזה שתי הכנפיים)
 32.  האוצר (ציף צף נערי)
 33.  האלומות (ילדים נגילה)
 34.  הבחורים יבוא בכם הרוח (הבחורים יבוא בכם הרוח)
 35.  הבחורים שלנו (לחן פוסטולסקי) (הבחורים שלנו יודעים הכול)
 36.  הורה [הך ברגל] (לחן נרדי) (הך ברגל מטה מעלה)
 37.  הזורעים (החורשים חורשים בשדות)
 38.  החמה מעל שלחה קרניה (החמה מעל שלחה קרניה)
 39.  החשמונאים הקטנים (חשמונאים קטנים אנו)
 40.  היאספו עדרי צאן (היאספו עדרי צאן)
 41.  היורה (היורה היורה היורה)
 42.  היש כעוללי (לחן אידלזון) (היש כעוללי)
 43.  היש כעוללי (לחן קרצ'בסקי) (היש כעוללי)
 44.  הליצנים (לה-לה-לה אנחנו ליצנים)
 45.  המדיינים (המדיינים לוחצים את ישראל)
 46.  המכונית (לחן גרינשפון) (קול מעמק קול מהר)
 47.  המקלחת (מי זה כאן הבכיין)
 48.  הנחש (מהרו בוא, מהרו בוא)
 49.  הנני קולע סלים (הנני קולע סלים)
 50.  הסו הסו (הסו הסו אל שאון)
 51.  העורב מבשר חורף (קרע קרע קרע)
 52.  הקיפוד (לחן רבינא) (רצה הקיפוד)
 53.  השבועה (אנחנו אשר פה)
 54.  השועל (לחן זעירא) (השועל הלך לו)
 55.  השיבולים פנימה (ראינו עמלנו)
 56.  וכי תבואו אל הארץ (לחן זעירא) (וכי תבואו אל הארץ)
 57.  ולס בן-שמן (ימינה ימינה)
 58.  זים-זום-זום (זים זום זום)
 59.  זמר חג (לחן לא ידוע) (שוב ירדנו אל העין)
 60.  זמר חג (לחן עמירן) (שוב ירדנו אל העיין)
 61.  חברות (על דגלי פה חרות)
 62.  חג לאדמה (חג חג לאדמה)
 63.  חודשיים לנו חופש (חודשיים לנו חופש)
 64.  חידת הפרחים (ביד פרחי פורח)
 65.  חיטה וזית (החיטה צומחת כאן)
 66.  חלום (בלילה על מיטתי)
 67.  חלום ילד (הנה לי מחרשת)
 68.  חמישה עשר בשבט (לחן כהן-מלמד) (האביב צחק ויט את פיו)
 69.  חמישה עשר בשבט (לחן צדוק בן מנחם) (האביב צחק ויט את פיו)
 70.  חמש שנים (לחן אנגל) (חמש שנים על מיכאל)
 71.  חנה על חלון יושבת (חנה על החלון יושבת)
 72.  חתול שובב (לחן זהבי) (היה היה חתול שובב)
 73.  טיפות הגשם (טיפות הגשם אנו פה)
 74.  יום זה מכובד (לחן שיוחס למשה שניאור) (יום זה מכובד)
 75.  יונתן הקטן (יונתן הקטן רץ בבוקר)
 76.  יורד לו גשם (לחן לא ידוע 1) (יורד לו גשם)
 77.  ישמחו במלכותך (לחן חסידי 2) (ישמחו במלכותך)
 78.  כבשה יש לה צמר (הכבשה יש לה צמר)
 79.  כלב כלב (כלב כלב הב הב הב)
 80.  כלניות (לחן שפירא) (הו, פנו דרך, דרך לנו)
 81.  לא לחם קלוקל (לא לחם קלוקל)
 82.  לחמישה-עשר בשבט (לחן לא ידוע) (בשרון ובגליל)
 83.  לילדי יום הולדת (לילדי יום הולדת)
 84.  לצביקי יום הולדת (לצביקי יום הולדת)
 85.  לשממה ולמדבר (לשממה ולמדבר)
 86.  מה ידידות (בעולם הזה שבת מנוחה)
 87.  מה מה נשירה (מה מה נשירה)
 88.  מזמור למנצח (מזמור למנצח ליהודה)
 89.  מזרה ישראל (לחן זהבי) (מזרה ישראל יקבצנו)
 90.  מחול הסביבונים (סובב סובב לו הסביבון)
 91.  מחול מסדה (מחול מסדה מתלקח)
 92.  מי יגור באוהלך (מי יגור באוהלך)
 93.  נחמו נחמו עמי (נחמו נחמו עמי)
 94.  סוכה קטנה (סוכה קטנה, סוכה קטנה)
 95.  סוכתנו (לחן סמבורסקי) (קרש מוט קרש מוט)
 96.  סוסים (בא האביב, שמש חביב)
 97.  סעודה (ברוכה היושבה)
 98.  סרפן אדום (אל נא אמא)
 99.  עבדים היינו (לחן פוסטולסקי 2) (עבדים היינו לפרעה)
 100.  עייפה בובה זהבה (עייפה בובה זהבה)
 101.  על ההר הרם (על ההר הרם בירק עשב שם)
 102.  על ענן כביש (על ענן כביש)
 103.  ענן שחור (לאן תעוף לאן תדאה)
 104.  פרדס (לחן הופמן) (פרדס קטן אני יודע)
 105.  פרחה פרה על הגג (פרחה פרה)
 106.  פרחים לקטוף לי אצא (פרחים לקטוף לי אצא)
 107.  ציפור מעופפת (ציפור מעופפת בכנפיים)
 108.  צעצועים (לחן רבינא) (צעצועים הלכו לישון)
 109.  קול ברמה נשמע (לחן יהודה שרת) (קול ברמה נשמע)
 110.  קומה ילד נחמד (קומה ילד נחמד)
 111.  קן ציפור (לחן גויטיין) (קן לציפור בין העצים)
 112.  קצרו בתלתן (קצרו הקוצרים בתלתן)
 113.  רוח רוח בא לגן (רוח רוח בא לגן)
 114.  רוחות קרות (רוחות קרות עוד טרם)
 115.  רונדו הסתובבו (לחן 1) (לללה... הסתובבו)
 116.  רוץ ילד רוץ (רוץ ילד רוץ)
 117.  רכבת באה (טו טו טו טו רכבת באה)
 118.  שור הנה בא (שור הנה בא)
 119.  שיר הגחליליות (שיר לא נעים נגרש)
 120.  שיר העיטור (לחן עמירן) (דרך פנו הנה באנו)
 121.  שיר הקוץ (אני קוץ אני לץ)
 122.  שיר לגן הירק (פעם יצא לרקוד)
 123.  שיר ליורה (לחן בנימין עומר) (מי יודע מה יקרה)
 124.  שירת חורף (היערה בני בחצות הליל)
 125.  שם במקום יבריקו הגלים (שם במקום יבריקו)
 126.  שמחו נא בשמחת יום השבת (שמחו נא שמחו נא)
 127.  שמעו נא (שמעו נא שמעו נא)
 128.  שנה מהר נגמרת (שנה מהר נגמרת)
 129.  תחת הגשם (משמים גשם רד)

נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: