הולכים בלילה

העתקת מילות השיר

הוֹלְכִים בַּלַּיְלָה, הוֹלְכִים, הוֹלְכִים, הוֹלְכִים שְׁלָשׁוֹת, טוּרִים, פְּלֻגּוֹת, גְּדוּדִים שֶׁל חַיָּלִים עִבְרִים. הוֹלְכִים אֶל שַׁחַר, רָצוֹן כִּבּוּשׁ עָתִיד, חוֹצִים שְׁלֵוִים גַּלֵּי יַרְדֵּן, חָזֶה אֶל מוּל חָזִית. הוֹלְכִים בַּלַּיְלָה, הוֹלְכִים אֶל גְּבוּל נִסְתָּר שְׁלָשׁוֹת, טוּרִים, פְּלֻגּוֹת, גְּדוּדִים עַד סַף מִדְבָּר. ‏דֹּם לָךְ מִדְבָּר, חִיל, קַדַּחַת, חֹלִי וָחֹם זֹהַר שׁוֹפָר הַמַּרְעִים מֵעֶצֶב הַתְּהוֹם. רְאוּבֵן וְדָן! פֹּה עוֹמְדִים חֵילוֹת הַבָּנִים, שְׂאוּ נֵס שָׁלוֹם, מוּל חוֹפֵי הַתְּכֵלֶת-לָבָן. הוֹלְכִים בַּלַּיְלָה, הוֹלְכִים אֶל הַנִּסְתָּר שְׁלָשׁוֹת, טוּרִים, פְּלֻגּוֹת, גְּדוּדִים עַד סַף מִדְבָּר. נוֹסֵס הַדֶּגֶל, קוֹל הַשְּׁבוּעָה נוֹבֵל שִׁמְעוּ אָבוֹת אֶת הַתְּרוּעוֹת בְּלֵיל הָעֲרָפֶל חוֹזְרִים בָּעֵמֶק בִּשְׂדוֹת בְּדֹלַח-טַל חוֹצִים חֻרְשׁוֹת, בְּרוֹשִׁים גֵּאִים בְּדוּמִיָּה אֶל עָל הוֹלְכִים בַּלַּיְלָה בְּלֵב יִשּׁוּב נִרְדָּם שְׁלָשׁוֹת, טוּרִים, פְּלֻגּוֹת, גְּדוּדִים לִשְׂפַת הַיָּם. יָם דֶּמַע וָדָם, חוּט אַחֲרִית גַּרְעִין נֶבֶט עַם פְּדֵה נִצָּנִים, בִּכּוּרֵי לְאֹם נֵעוֹרִים גַּל, גְּאַל טוֹבְעִים מִצִּינוֹק מְעַרְבֹּלֶת עָשָׁן שָׂא נֵס עוֹלִים מוּל חוֹפֵי הַתְּכֵלֶת-לָבָן. ‏נוֹסֵס הַדֶּגֶל עִם רֶדֶת אֲפֵלָה, הַגַּל גּוֹאֶה וּמַעֲלֶה דּוּגִית הָעֲלִיָּה. עוֹלִים בַּלַּיְלָה לַחוֹף עוֹלִים, עוֹלִים ‏שְׁלָשׁוֹת, טוּרִים, פְּלֻגּוֹת, גְּדוּדִים שֶׁל בַּחוּרִים עִבְרִים. הָכֵן הַנֶּשֶׁק, פְּזֹר בֵּין צוּק וּשְׁבִיל שׁוּרוֹת כְּפוּלוֹת עַד רְבָבוֹת אֶל הוֹד גָּלִיל.הולכים בלילה, הולכים, הולכים, הולכים שלשות, טורים, פלוגות, גדודים של חיילים עברים הולכים אל שחר, רצון כיבוש עתיד, ‏חוצים שלווים גלי ירדן, חזה אל מול חזית ‏הולכים בלילה, הולכים אל גבול נסתר שלשות, טורים, פלוגות, גדודים עד סף מידבר. ‏דום לך מדבד ,חיל קדחת חולי וחום זוהר שופר המרעים מעצב התהום ראובן ודן! פה עומדים חילות הבנים ‏שאו נס שלום, מול חופי התכלת לבן. הולכים בלילה, הולכים אל הנסתר שלשות, טורים, פלוגות, גדודים עד סף מדבר נוסס הדגל, קול השבועה נובל שמעו אבות את התרועות בליל הערפל חוזרים בעמק בשדות בדולח-טל חוצים חורשות, ברושים גאים בדומייה אל על הולכים בלילה בלב ישוב נרדם שלשות, טורים, פלוגות, טורים לשפת הים ים דמע ודם, חוט אחרית גרעין נבט עם פדה ניצנים, ביכורי לאום נעורים גל, גאל טובעים מצינוק מערבולת עשן שא נס עולים מול חופי התכלת לבן ‏נוסס הדגל עם רדת אפלה ‏הגל גואה ומעלה דוגית העלייה עולים בלילה לחוף עולים, עולים ‏שלשות טורים, פלוגות, גדודים של בחורים עברים. הכן הנשק, פזור בין צוק ושביל ‏שורות כפולות עד רבבות אל הוד גליל.
מילים: צבי בן-יוסף, שבתאי פורטוגלי
לחן: צבי בן-יוסף

הוֹלְכִים בַּלַּיְלָה, הוֹלְכִים, הוֹלְכִים, הוֹלְכִים
שְׁלָשׁוֹת, טוּרִים, פְּלֻגּוֹת, גְּדוּדִים שֶׁל חַיָּלִים עִבְרִים.
הוֹלְכִים אֶל שַׁחַר, רָצוֹן כִּבּוּשׁ עָתִיד,
חוֹצִים שְׁלֵוִים גַּלֵּי יַרְדֵּן, חָזֶה אֶל מוּל חָזִית.
הוֹלְכִים בַּלַּיְלָה, הוֹלְכִים אֶל גְּבוּל נִסְתָּר
שְׁלָשׁוֹת, טוּרִים, פְּלֻגּוֹת, גְּדוּדִים עַד סַף מִדְבָּר.

‏דֹּם לָךְ מִדְבָּר, חִיל, קַדַּחַת, חֹלִי וָחֹם
זֹהַר שׁוֹפָר הַמַּרְעִים מֵעֶצֶב הַתְּהוֹם.
רְאוּבֵן וְדָן! פֹּה עוֹמְדִים חֵילוֹת הַבָּנִים,
שְׂאוּ נֵס שָׁלוֹם, מוּל חוֹפֵי הַתְּכֵלֶת-לָבָן.
הוֹלְכִים בַּלַּיְלָה, הוֹלְכִים אֶל הַנִּסְתָּר
שְׁלָשׁוֹת, טוּרִים, פְּלֻגּוֹת, גְּדוּדִים עַד סַף מִדְבָּר.

נוֹסֵס הַדֶּגֶל, קוֹל הַשְּׁבוּעָה נוֹבֵל
שִׁמְעוּ אָבוֹת אֶת הַתְּרוּעוֹת בְּלֵיל הָעֲרָפֶל
חוֹזְרִים בָּעֵמֶק בִּשְׂדוֹת בְּדֹלַח-טַל
חוֹצִים חֻרְשׁוֹת, בְּרוֹשִׁים גֵּאִים בְּדוּמִיָּה אֶל עָל
הוֹלְכִים בַּלַּיְלָה בְּלֵב יִשּׁוּב נִרְדָּם
שְׁלָשׁוֹת, טוּרִים, פְּלֻגּוֹת, גְּדוּדִים לִשְׂפַת הַיָּם.

יָם דֶּמַע וָדָם, חוּט אַחֲרִית גַּרְעִין נֶבֶט עַם
פְּדֵה נִצָּנִים, בִּכּוּרֵי לְאֹם נֵעוֹרִים
גַּל, גְּאַל טוֹבְעִים מִצִּינוֹק מְעַרְבֹּלֶת עָשָׁן
שָׂא נֵס עוֹלִים מוּל חוֹפֵי הַתְּכֵלֶת-לָבָן.

‏נוֹסֵס הַדֶּגֶל עִם רֶדֶת אֲפֵלָה,
הַגַּל גּוֹאֶה וּמַעֲלֶה דּוּגִית הָעֲלִיָּה.
עוֹלִים בַּלַּיְלָה לַחוֹף עוֹלִים, עוֹלִים
‏שְׁלָשׁוֹת, טוּרִים, פְּלֻגּוֹת, גְּדוּדִים שֶׁל בַּחוּרִים עִבְרִים.
הָכֵן הַנֶּשֶׁק, פְּזֹר בֵּין צוּק וּשְׁבִיל
שׁוּרוֹת כְּפוּלוֹת עַד רְבָבוֹת אֶל הוֹד גָּלִיל.
הולכים בלילה, הולכים, הולכים, הולכים
שלשות, טורים, פלוגות, גדודים של חיילים עברים
הולכים אל שחר, רצון כיבוש עתיד,
‏חוצים שלווים גלי ירדן, חזה אל מול חזית
‏הולכים בלילה, הולכים אל גבול נסתר
שלשות, טורים, פלוגות, גדודים עד סף מידבר.

‏דום לך מדבד ,חיל קדחת חולי וחום
זוהר שופר המרעים מעצב התהום
ראובן ודן! פה עומדים חילות הבנים
‏שאו נס שלום, מול חופי התכלת לבן.
הולכים בלילה, הולכים אל הנסתר
שלשות, טורים, פלוגות, גדודים עד סף מדבר

נוסס הדגל, קול השבועה נובל
שמעו אבות את התרועות בליל הערפל
חוזרים בעמק בשדות בדולח-טל
חוצים חורשות, ברושים גאים בדומייה אל על
הולכים בלילה בלב ישוב נרדם
שלשות, טורים, פלוגות, טורים לשפת הים

ים דמע ודם, חוט אחרית גרעין נבט עם
פדה ניצנים, ביכורי לאום נעורים
גל, גאל טובעים מצינוק מערבולת עשן
שא נס עולים מול חופי התכלת לבן

‏נוסס הדגל עם רדת אפלה
‏הגל גואה ומעלה דוגית העלייה
עולים בלילה לחוף עולים, עולים
‏שלשות טורים, פלוגות, גדודים של בחורים עברים.
הכן הנשק, פזור בין צוק ושביל
‏שורות כפולות עד רבבות אל הוד גליל.
 פרטים נוספים

ביצוע:

 

חבורת שהם 
שנת הקלטה: 2008
מקור: תקליטור "הגדודנים"
נכלל בתקליטור: הגדודנים
נכלל בתקליטור: חבורת שהם - חומה ומגדל
הקלטות נוספות

על השיר

 

על פי עדות שבתאי פורטוגלי, צבי בן יוסף הלחין ושניהם יחד חיברו את המלים בליל שמירה על נמל חיפה במסגרת פלוגה 2 של הבאפ"ס (חיל הרגלים הבריטי של הצבא הבריטי, בו שירתו מתנדבים מארץ ישראל בשמירה על אתרים אסטרטגיים בעת מלחמת העולם השנייה). (המידע לפי נחומי הר ציון, "צבי בן יוסף - הלוחם-המלחין שנפל בגוש עציון" עידן 7 תשמ"ו, 216 - 217).

ביצועים נוספים:


בספר "הילד החכם" מאת הסופר היווני חריסטוס חומינידיס, בחרו המתרגמים "לתרגם" מלים של שיר לכת יווני כך:

הוֹלְכִים בַּלַּיְלָה, הוֹלְכִים, הוֹלְכִים, הוֹלְכִים
שְׁלָשׁוֹת, טוּרִים, פְּלֻגּוֹת, גְּדוּדִים שֶׁל חַיָּלִים יְוָנִיִּים

(תודה לאבישי ליוביץ')

 


כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת contact@zemereshet.co.il.

הקלטה: עיבוד מאת אהרן שפי  

אהרן שפי (4.11.2013): "השיר 'הולכים בלילה' תמיד חזר אל אוזניי ולבי, והנה סוף סוף השלמתי עיבוד שלו."

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאהרן שפי בכתובת e.a.shefi@gmail.com.
תגיות
עדכון אחרון: 09.12.2023 19:47:39


© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם

נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: