הבגדדי

העתקת מילות השיר

בֵּין נְהַר פְּרָת וּנְהַר חִדֶּקֶל עַל הָהָר מִתַּמֵּר דֶּקֶל וּבַדֶּקֶל בֵּין עֳפָאָיו שָׁם שַׁיָּרָה גְּמַלִּים טְעוּנָה זָהָב יָא אַבּוּ פַתְחִי יָא בַּגְדָּדִי פְּרֹשׂ כְּנָפֶיךָ יָא מַחְמַדִּי טוּס וְעּוף אֶל אֶרֶץ סָמוּאֵל וְכֹה תַּגִּיד לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל כֶּסֶף יֵשׁ לָנוּ שְׁלֹשָׁה מִילְיוֹן נִקְנֶה נִבְנֶה אֶת הַר נַפּוֹלְיוֹן וּבְאֻרְווֹתֵינוּ סוּסוֹת מְלֵאוֹת חֵן אַךְ אֵין מִי שֶׁיִּרְכֹּב עֲלֵיהֶן הַבַּגְדָּדִי יָצוֹא יָצָא לְתֵל אָבִיב הַבַּגְדָּדִי יָצוֹא יָצָא וְטוֹלְקָאִי מָצוֹא מָצָא הָיָה זֶה בַּקָּפֶה, יָשְׁבוּ לְיַד כּוֹס תֵּה שְׁמַע יְדִידִי טוֹלְקָאִי הוּא אָמַר שְׁמַע יְדִידִי טוֹלְקָאִי אֲנִי עָשִׁיר וּבַּנְקָאִי הָיָה זֶה בַּקָּפֶה, יָשְׁבוּ לְיַד כּוֹס תֵּה מִקְרֶה מוּזָר שָׁם קָרָה שָׁם קָרָה אַחֲרֵי יְשִׁיבָה שֶׁל שָׁעָה שֶׁל שָׁעָה חוֹזֶה שָׁם נֶחְתַּם עַל מִילְיוֹן שֶׁקֶל זָהָב כְּשֵׁם שֶׁאֲנִי יְהוּדִי הוֹלְמִים וְדוֹפְקִים פַּטִּישִׁים נַגָּרִים בְּקַבְּלָנּות שָׁם עוֹבְדִים מְכִינִים הֵם אַלְפֵי אַרְגָּזִים וְשִׁירָה לְאֻמִּית הֵם שָׁרִים טוֹב לִחְיוֹת טוֹב לִחְיוֹת בְּאַרְצֵנוּ כֶּסֶף רַב כֶּסֶף רַב בְּעַד גְּמַלֵּינוּ דַפְלִי דַפְלִי פְּלוּס כְּתִיר לָא מוּשׁ מַסְחָרָה מוּשׁ מַשְׁבִּירבין נהר פרת ונהר חידקל על ההר מיתמר דקל ובדקל בין עפאיו שם שיירה גמלים טעונה זהב יא אבו פתחי יא בגדדי פרוש כנפיך יא מחמדי טוס ועוף אל ארץ סמואל וכה תגיד לבני ישראל כסף יש לנו שלושה מיליון נקנה נבנה את הר נפוליון ובאורוותינו סוסות מלאות חן אך אין מי שירכב עליהן הבגדדי יצוא יצא לתל אביב הבגדדי יצוא יצא וטולקאי מצוא מצא היה זה בקפה, ישבו ליד כוס תה שמע ידידי טולקאי הוא אמר שמע ידידי טולקאי אני עשיר ובנקאי היה זה בקפה, ישבו ליד כוס תה מקרה מוזר שם קרה שם קרה אחרי ישיבה של שעה של שעה חוזה שם נחתם על מיליון שקל זהב כשם שאני יהודי הולמים ודופקים פטישים נגרים בקבלנות שם עובדים מכינים הם אלפי ארגזים ושירה לאומית הם שרים טוב לחיות טוב לחיות בארצנו כסף רב כסף רב בעד גמלינו דפלי דפלי פלוס כתיר לא מוש מסחרה מוש משביר
מילים: חיים נחמן ביאליק, לא ידוע
לחן: עת'מאן אל-מוסלי, לא ידוע (אוקראיני), אדולף אדוארד מרשנר, ולדימיר אלכסנדרוביץ' סאבינין, עממי יידי

בֵּין נְהַר פְּרָת וּנְהַר חִדֶּקֶל
עַל הָהָר מִתַּמֵּר דֶּקֶל
וּבַדֶּקֶל בֵּין עֳפָאָיו
שָׁם שַׁיָּרָה גְּמַלִּים טְעוּנָה זָהָב

יָא אַבּוּ פַתְחִי יָא בַּגְדָּדִי
פְּרֹשׂ כְּנָפֶיךָ יָא מַחְמַדִּי
טוּס וְעּוף אֶל אֶרֶץ סָמוּאֵל
וְכֹה תַּגִּיד לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל

כֶּסֶף יֵשׁ לָנוּ שְׁלֹשָׁה מִילְיוֹן
נִקְנֶה נִבְנֶה אֶת הַר נַפּוֹלְיוֹן
וּבְאֻרְווֹתֵינוּ סוּסוֹת מְלֵאוֹת חֵן
אַךְ אֵין מִי שֶׁיִּרְכֹּב עֲלֵיהֶן

הַבַּגְדָּדִי יָצוֹא יָצָא לְתֵל אָבִיב
הַבַּגְדָּדִי יָצוֹא יָצָא וְטוֹלְקָאִי מָצוֹא מָצָא
הָיָה זֶה בַּקָּפֶה, יָשְׁבוּ לְיַד כּוֹס תֵּה
שְׁמַע יְדִידִי טוֹלְקָאִי הוּא אָמַר
שְׁמַע יְדִידִי טוֹלְקָאִי אֲנִי עָשִׁיר וּבַּנְקָאִי
הָיָה זֶה בַּקָּפֶה, יָשְׁבוּ לְיַד כּוֹס תֵּה

מִקְרֶה מוּזָר שָׁם קָרָה שָׁם קָרָה
אַחֲרֵי יְשִׁיבָה שֶׁל שָׁעָה שֶׁל שָׁעָה
חוֹזֶה שָׁם נֶחְתַּם עַל מִילְיוֹן שֶׁקֶל זָהָב
כְּשֵׁם שֶׁאֲנִי יְהוּדִי

הוֹלְמִים וְדוֹפְקִים פַּטִּישִׁים
נַגָּרִים בְּקַבְּלָנּות שָׁם עוֹבְדִים
מְכִינִים הֵם אַלְפֵי אַרְגָּזִים
וְשִׁירָה לְאֻמִּית הֵם שָׁרִים

טוֹב לִחְיוֹת טוֹב לִחְיוֹת בְּאַרְצֵנוּ
כֶּסֶף רַב כֶּסֶף רַב בְּעַד גְּמַלֵּינוּ
דַפְלִי דַפְלִי פְּלוּס כְּתִיר
לָא מוּשׁ מַסְחָרָה מוּשׁ מַשְׁבִּיר
בין נהר פרת ונהר חידקל
על ההר מיתמר דקל
ובדקל בין עפאיו
שם שיירה גמלים טעונה זהב

יא אבו פתחי יא בגדדי
פרוש כנפיך יא מחמדי
טוס ועוף אל ארץ סמואל
וכה תגיד לבני ישראל

כסף יש לנו שלושה מיליון
נקנה נבנה את הר נפוליון
ובאורוותינו סוסות מלאות חן
אך אין מי שירכב עליהן

הבגדדי יצוא יצא לתל אביב
הבגדדי יצוא יצא וטולקאי מצוא מצא
היה זה בקפה, ישבו ליד כוס תה
שמע ידידי טולקאי הוא אמר
שמע ידידי טולקאי אני עשיר ובנקאי
היה זה בקפה, ישבו ליד כוס תה

מקרה מוזר שם קרה שם קרה
אחרי ישיבה של שעה של שעה
חוזה שם נחתם על מיליון שקל זהב
כשם שאני יהודי

הולמים ודופקים פטישים
נגרים בקבלנות שם עובדים
מכינים הם אלפי ארגזים
ושירה לאומית הם שרים

טוב לחיות טוב לחיות בארצנו
כסף רב כסף רב בעד גמלינו
דפלי דפלי פלוס כתיר
לא מוש מסחרה מוש משביר
מפנקסה של ה' חיותמן   העתקת מילות השיר

 בֵּין נְהַר פְּרָת וּנְהַר חִדֶּקֶל
עַל הָהָר מִתַּמֵּר דֶּקֶל
וּבַדֶּקֶל בֵּין עֳפָאָיו
עוֹמְדִים שַׂקִּים טְעוּנֵי זָהָב

מֵאִיר פַתְחִי הַבַּגְדָּדִי
חוּשׁ נָא בּוֹא אֵלַי מַחְמַדִּי
טוּס עֲבֹר לְאֶרֶץ יִשְׁמָעאֵל
וְכֹה תַּגִּיד לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל

כֶּסֶף יֵש לָנוּ שְׁלוֹשָה מִילְיוֹן
נִקְנֶה נִבְנֶה אֶת הַר נַפּוֹלֵיאוֹן
סוּסוֹת בְּאֻרְווֹתֵינוּ מְלֵאוֹת חֵן
אַךְ אֵין מִי שֶׁיִּרְכֹּב עֲלֵיהֶן

הַבַּגְדָּדִי יָצוֹא יָצָא לְתֵל אָבִיב
הַבַּגְדָּדִי יָצוֹא יָצָא
וְאֶת טוֹלְקָאִי הוּא שָׁם מָצָא
הָיָה זֶה בַּקָּפֶה, יָשְׁבוּ הֵם עַל כּוֹס תֵּה

שְׁמַע נָא יְדִידִי טוֹלְקָאִי הוּא אָמַר
שְׁמַע נָא יְדִידִי טוֹלְקָאִי אֲנִי עָשִׁיר וּבָּנְקָאִי
הָיָה זֶה בַּקָּפֶה, יָשְׁבוּ לְיַד כּוֹס תֵּה

I'm very pleased to meet you sir
הוּא אָמַר
I'm very pleased to meet you sir
בְּשׂוֹרוֹת טוֹבוֹת אַתָּה מְבַשֵּׂר
הָיָה זֶה בַּקָּפֶה יָשְׁבוּ הֵם עַל כּוֹס תֵּה

וּמִקְרֶה מַה מּוּזָר פֹּה קָרָה פֹּה קָרָה
אַחֲרֵי יְשִׁיבָה שֶׁל שָׁעָה שֶׁל שָׁעָה
חוֹזֶה שָׁם נִכְתַּב
עַל מִילְיוֹן שֶׁל זָהָב
כְּשֵׁם שֶׁאֲנִי יְהוּדִי

כֶּסֶף לָנוּ יֵשׁ
נִמְכֹּר גַּם הַפַּרְדֵּס
יָבוֹאוּ הַגְּמַלִּים
נְפַטֵּר פּוֹעֲלִים
לֹא יָנוּם וְלֹא יִישַׁן שׁוֹמֵר יִשְׂרָאֵל

מָה עוֹשִׂים שָׁם בְּבַּגְדָּד?
שָׁם מוֹנִים דִּינָרִים וְיוֹצְאִים בִּמְחוֹלוֹת
עַל גְּמַלִּים וַחֲמוֹרִים
שָׁם עוֹמְסִים הָאוֹצָרוֹת

מְצַלְצְלִים פַּעֲמוֹנֵי הַגְּמַלִּים
בֶּדוּאִים לְפָלֶשְׂתִּינָה עֹולִים
שִׁשִּים רִבּוֹא זְקֵנִים וּנְעָרִים
וְשִׁירָה עַלִּיזָה הֵם שָׁרִים

טוֹב לִחְיוֹת טוֹב לִחְיוֹת בְּאַרְצֵנוּ
כֶּסֶף רַב וְּזָהָב עַל גְּמַלֵּינוּ
דַהַב פִי דַהַב פִי פְלִיס כְּתִיר
לָה מוּשׁ מַסְחָרָה מוּשׁ מַשְׁבִּיר

דּוֹפְקִים הוֹלְמִים שָׁם הַפַּטִּישִׁים
בְּקַבְּלָנוּת שָׁם עוֹבְדִים הַנַּגָּרִים
מכונים (מְכִינִים?) הֵם אַלְפֵי אַרְגָּזִים
וְשִׁירָה עַלִּיזָה הֵם שָׁרִים

לעבן זאל אוֹצָר אֶפֶנְדִי פַתְחִי
וָואס ער הָאט גאמערט א נָיֶיע וֶעלְט
לעבן זאל אוֹצָר בָּאגְדָאדִי
וָואס ער הָאט געבראכט מְזֻמָּן גֶעלְט

שִׂישׂוּ וְשִׂישׂוּ כָּל בְּנֵי עַמֵּנוּ
הָלְאָה עֶצֶב יֵאוּשׁ וִיגוֹנִים
כִּי קְרוֹבָה לָבוֹא גְּאֻלָּתֵנוּ
צְאוּ לִרְקֹד לָרְחוֹבוֹת בְּתַחְתּוֹנִים

הַמָּשִׁיחַ הִנֵּה בָּא הִנֵּה בָּא
הַזָּהָב כְּבָר הוּבָא כְּבָר הוּבָא
מַר שׁוֹן מַר שׁוֹן בּוֹא מַר שׁוֹן
בָּא מָשְׁיחַ שֶׁל אַפְּרִיל רִאשׁוֹן
הֵידָד הֵידָד הֵידָד הֵידָד
בין נהר פרת ונהר חידקל
על ההר מיתמר דקל
ובדקל בין עפאיו
עומדים שקים טעוני זהב

מאיר פתחי הבגדדי
חוש נא בוא אליי מחמדי
טוס עבור לארץ ישמעאל
וכה תגיד לבני ישראל

כסף יש לנו שלושה מיליון
נקנה נבנה את הר נפוליאון
סוסות באורוותינו מלאות חן
אך אין מי שירכב עליהן

הבגדדי יצוא יצא לתל אביב
הבגדדי יצוא יצא
ואת טולקאי הוא שם מצא
היה זה בקפה, ישבו הם על כוס תה

שמע נא ידידי טולקאי הוא אמר
שמע נא ידידי טולקאי אני עשיר ובנקאי
היה זה בקפה, ישבו ליד כוס תה

I'm very pleased to meet you sir
הוא אמר
I'm very pleased to meet you sir
בשורות טובות אתה מבשר
היה זה בקפה ישבו הם על כוס תה

ומקרה מה מוזר פה קרה פה קרה
אחרי ישיבה של שעה של שעה
חוזה שם נכתב
על מיליון של זהב
כשם שאני יהודי

כסף לנו יש
נמכור גם הפרדס
יבואו הגמלים
נפטר פועלים
לא ינום ולא יישן שומר ישראל

מה עושים שם בבגדד?
שם מונים דינרים ויוצאים במחולות
על גמלים וחמורים
שם עומסים האוצרות

מצלצלים פעמוני הגמלים
בדואים לפלשתינה עולים
ששים ריבוא זקנים ונערים
ושירה עליזה הם שרים

טוב לחיות טוב לחיות בארצנו
כסף רב וזהב על גמלינו
דהב פי דהב פי פליס כתיר
לה מוש מסחרה מוש משביר

דופקים הולמים שם הפטישים
בקבלנות שם עובדים הנגרים
מכונים הם אלפי ארגזים
ושירה עליזה הם שרים

לעבן זאל אוצר אפנדי פתחי
וואס ער האט גאמערט א נייע וועלט
לעבן זאל אוצר באגדאדי
וואס ער האט געבראכט מזומן געלט

שישו ושישו כל בני עמנו
הלאה עצב יאוש ויגונים
כי קרובה לבוא גאולתנו
צאו לרקוד לרחובות בתחתונים

המשיח הנה בא הנה בא
הזהב כבר הובא כבר הובא
מר שון מר שון בוא מר שון
בא משיח של אפריל ראשון
הידד הידד הידד הידד
 פרטים נוספים

ביצוע:

 

יהודה ציגלרוט 
שנת הקלטה: 1980-82
מקור: הספרייה הלאומית
פרטים נוספים על ההקלטה ראו באתר הספרייה הלאומית. כמו כן, ניתן להאזין להקלטה המלאה. (השיר נמצא בתזמון 0:11:45).

על השיר

פרודיה לפי השירים בין נהר פרת, על יד המחנה, מעשה שהיה בחמור [או אחד מ"אחיו"], "היא עמדה בחלון" (לחן חלק זה מתחיל קצת שונה), טוב לחיות בארצנו, ובנוסח המורחב מפנקסה של ה' חיותמן גם שמחו שישו כל בני עמנו, ועוד שירים לא מזוהים. שורת המילים "כשם שאני יהודי" לקוחה מהשיר "סודות מן החדר".

כותב בן ציון מיכאלי, "החוות החקאליות: ראשית ההתיישבות הלאומית בארץ ישראל תרנ"ט-תרע"ד 1899 - 1914), הוצאת מלוא, 1979, עמ' 104 - 105:

אחד השומרים העבריים בחווה [בהרטוב, כנראה סביב 1912] היה איש יפה תואר, דומה בחיצוניותו לבדווי. שמו היה מאיר פתחי, שבא לארץ מן העיר עאנה אשר בעיראק. בהתנהגותו של מאיר פתחי היתה נסוכה אצילות רבה. השומר התחבב על פועלי החווה ועל בני המושבה השכנה. מנהל החווה הציג את השומר לפני חברי ועד המושבה של הרטוב ולחש על אוזנם סוד כמוס - ברשותו של מאיר, בעיראק, יש אוצר זהב מוסתר. והוא מוכן להביאו בשביל  בניין הארץ. נפוצו שמועות ואגדות על מוצאו של מאיר, על משפחתו ועל שבטו החי אי שם באחת מארצות המזרח.

הואיל ובאותם הימים לא היה קיים קשר תחבורה מהיר עם עיראק, אי אפשר היה לברר מה אמת בדבריו של מאיר פתחי. הממשלה נאותה לתת רשיון להבאת הזהב ארצה ואף נתנה משמר לליווי אורחת הגמלים שאורגנה להבאת מטעני הזהב. מאיר פתחי יצא עם השיירה, כולם ליווהו בברכות חמות, אך הוא יצא ולא חז. נחלקו הדיעות: יש שסברו כי האיש היה בדאי, אחרים אעמרו שקרהו אסון בדרך. זה כוחה של אגדה: היא נפוצה בכל הסביבה ונשארה תלויה באוויר ימים רבים.


כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת contact@zemereshet.co.il.
תגיות
עדכון אחרון: 26.03.2024 01:57:30


© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם

נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: