כשהרבי רבי נוח

העתקת מילות השיר

כְּשֶׁהָרַבִּי רַבִּי נֹחַ הִתְעוֹרֵר מִקְּצָת לִשְׂמֹחַ הִתְעוֹרֵר מִקְּצָת לִשְׂמֹחַ רַבִּי נֹחַ וַיּוֹצִיא הַמִּשְׁקָפַיִם וַיְּשִׂימֵם עַל הָעֵינַיִם וַיֹּאמַר קִרְאוּ לַמְּשׁוֹרְרִים הַמְּשׁוֹרְרִים הַמְּסַלְסְלִים בַּסִּלְסוּלִים מְסַלְסְלִים יְשוֹרְרוּ וְסִלְסְלוּ בְּעֹז וּכְשֶׁהָרַבִּי רַבִּי נֹחַ בְּאֱמֶת הִתְחִיל לִשְׂמֹחַ בְּאֱמֶת הִתְחִיל לִשְׂמֹחַ רַבִּי נֹחַ וַיּוֹצִיא אֶת הַמִּטְפַּחַת וּמִצְחוֹ מָחָה בְּנַחַת וַיֹּאמַר קִרְאוּ לַכַּנָּרִים הַכַּנָּרִים הַמְּנַגְּנִים בְּנִגּוּנִים מְנַגְּנִים אָז כִּנֵּרוּ וְנִגְּנוּ נִגּוּן עַלִּיז וּכְשֶׁהָרַבִּי רַבִּי נֹחַ בְּאֱמֶת הִתְחִיל לִשְׂמֹחַ בְּאֱמֶת הִתְחִיל לִשְׂמֹחַ רַבִּי נֹחַ אָז יַצֵּת אֵשׁ בַּמִּקְטֶרֶת וּבַת צְחוֹק עַל פָּנָיו נוֹהֶרֶת וַיֹּאמַר קִרְאוּ לַמְצִלְתָּנִים הַמְּצִלְתָּנִים הַמְּצַלְצְלִים בְּצִלְצוּלִים מְצַלְצְלִים אָז צִלְצֵלוּ וְצִלְְצֵלוּ בְּעֹז כְּשֶׁהָרַבִּי רַבִּי נֹחַ הִתְלַהֵב מִגִּיל וּשְׂמֹחַ הִתְלַהֵב מִגִּיל וּשְׂמֹחַ רַבִּי נֹחַ וַיִּשְׁמֹט אֶת הַמִּצְנֶפֶת וְזֵעַת פָּנָיו נוֹטֶפֶת וַיֹּאמַר קִרְאוּ לַמְּתוֹפְפִים וְהַמְּתוֹפְפִים הַמְּתוֹפְפִים בְּטִפְטוּפִים מְתוֹפְפִים אָז תּוֹפְפוּ וְתוֹפְפוּ בְּעֹזכשהרבי רבי נוח התעורר מקצת לשמוח התעורר מקצת לשמוח רבי נוח ויוציא המשקפיים וישימם על העיניים ויאמר קראו למשוררים המשוררים המסלסלים בסלסולים מסלסלים ישוררו וסלסלו בעוז וכשהרבי רבי נוח באמת התחיל לשמוח באמת התחיל לשמוח רבי נוח ויוציא את המטפחת ומצחו מחה בנחת ויאמר קראו לכנרים הכנרים המנגנים בניגונים מנגנים אז כנרו ונגנו ניגון עליז וכשהרבי רבי נוח באמת התחיל לשמוח באמת התחיל לשמוח רבי נוח אז יצת אש במקטרת ובת צחוק על פניו נוהרת ויאמר קראו למצלתנים המצלתנים המצלצלים בצלצולים מצלצלים אז צלצלו וצלצלו בעוז כשהרבי רבי נוח התלהב מגיל ושמוח התלהב מגיל ושמוח רבי נוח וישמוט את המצנפת וזיעת פניו נוטפת ויאמר קראו למתופפים והמתופפים המתופפים בטפטופים מתופפים אז תופפו ותופפו בעוז
מילים: יצחק רייז
תרגום: יעקב כהן
לחן: עממי יידי

כְּשֶׁהָרַבִּי רַבִּי נֹחַ
הִתְעוֹרֵר מִקְּצָת לִשְׂמֹחַ
הִתְעוֹרֵר מִקְּצָת לִשְׂמֹחַ
רַבִּי נֹחַ
וַיּוֹצִיא הַמִּשְׁקָפַיִם
וַיְּשִׂימֵם עַל הָעֵינַיִם
וַיֹּאמַר קִרְאוּ לַמְּשׁוֹרְרִים

הַמְּשׁוֹרְרִים הַמְּסַלְסְלִים
בַּסִּלְסוּלִים מְסַלְסְלִים
יְשוֹרְרוּ וְסִלְסְלוּ בְּעֹז

וּכְשֶׁהָרַבִּי רַבִּי נֹחַ
בְּאֱמֶת הִתְחִיל לִשְׂמֹחַ
בְּאֱמֶת הִתְחִיל לִשְׂמֹחַ
רַבִּי נֹחַ
וַיּוֹצִיא אֶת הַמִּטְפַּחַת
וּמִצְחוֹ מָחָה בְּנַחַת
וַיֹּאמַר קִרְאוּ לַכַּנָּרִים

הַכַּנָּרִים הַמְּנַגְּנִים
בְּנִגּוּנִים מְנַגְּנִים
אָז כִּנֵּרוּ וְנִגְּנוּ נִגּוּן עַלִּיז

וּכְשֶׁהָרַבִּי רַבִּי נֹחַ
בְּאֱמֶת הִתְחִיל לִשְׂמֹחַ
בְּאֱמֶת הִתְחִיל לִשְׂמֹחַ
רַבִּי נֹחַ
אָז יַצֵּת אֵשׁ בַּמִּקְטֶרֶת
וּבַת צְחוֹק עַל פָּנָיו נוֹהֶרֶת
וַיֹּאמַר קִרְאוּ לַמְצִלְתָּנִים

הַמְּצִלְתָּנִים הַמְּצַלְצְלִים
בְּצִלְצוּלִים מְצַלְצְלִים
אָז צִלְצֵלוּ וְצִלְְצֵלוּ בְּעֹז

כְּשֶׁהָרַבִּי רַבִּי נֹחַ
הִתְלַהֵב מִגִּיל וּשְׂמֹחַ
הִתְלַהֵב מִגִּיל וּשְׂמֹחַ
רַבִּי נֹחַ
וַיִּשְׁמֹט אֶת הַמִּצְנֶפֶת
וְזֵעַת פָּנָיו נוֹטֶפֶת
וַיֹּאמַר קִרְאוּ לַמְּתוֹפְפִים

וְהַמְּתוֹפְפִים הַמְּתוֹפְפִים
בְּטִפְטוּפִים מְתוֹפְפִים
אָז תּוֹפְפוּ וְתוֹפְפוּ בְּעֹז
כשהרבי רבי נוח
התעורר מקצת לשמוח
התעורר מקצת לשמוח
רבי נוח
ויוציא המשקפיים
וישימם על העיניים
ויאמר קראו למשוררים

המשוררים המסלסלים
בסלסולים מסלסלים
ישוררו וסלסלו בעוז

וכשהרבי רבי נוח
באמת התחיל לשמוח
באמת התחיל לשמוח
רבי נוח
ויוציא את המטפחת
ומצחו מחה בנחת
ויאמר קראו לכנרים

הכנרים המנגנים
בניגונים מנגנים
אז כנרו ונגנו ניגון עליז

וכשהרבי רבי נוח
באמת התחיל לשמוח
באמת התחיל לשמוח
רבי נוח
אז יצת אש במקטרת
ובת צחוק על פניו נוהרת
ויאמר קראו למצלתנים

המצלתנים המצלצלים
בצלצולים מצלצלים
אז צלצלו וצלצלו בעוז

כשהרבי רבי נוח
התלהב מגיל ושמוח
התלהב מגיל ושמוח
רבי נוח
וישמוט את המצנפת
וזיעת פניו נוטפת
ויאמר קראו למתופפים

והמתופפים המתופפים
בטפטופים מתופפים
אז תופפו ותופפו בעוז
מתוך "הדואר לנוער"   העתקת מילות השיר

 וּכְשֶׁהָרַבִּי רַבִּי נֹחַ
הִתְעוֹרֵר מִקְּצָת לִשְׂמֹחַ
הִתְעוֹרֵר מִקְּצָת לִשְׂמֹחַ
רַבִּי נֹחַ
וַיּוֹצִיא אֶת הַמִּטְפַּחַת
וּמִצְחוֹ מָחָה בְּנַחַת
וַיֹּאמַר קִרְאוּ לַמְּשׁוֹרְרִים

הַמְּשׁוֹרְרִים הַמְּסַלְסְלִים
בַּסִּלְסוּלִים מְסַלְסְלִים
יְשוֹרְרוּ וְסִלְסְלוּ בְּעֹז

וּכְשֶׁהָרַבִּי רַבִּי נֹחַ
בְּאֱמֶת הִתְחִיל לִשְׂמֹחַ
בְּאֱמֶת הִתְחִיל לִשְׂמֹחַ
רַבִּי נֹחַ

וַיּוֹצִיא הַמִּשְׁקָפַיִם
וַיְּשִׂימֵם עַל הָעֵינַיִם
וַיֹּאמַר קִרְאוּ לַכַּנָּרִים

וְהַכַּנָּרִים הַמְּנַגְנְנִים
בְּנִנְגּוּנִים מְנַגְנְנִים
אָז כִּנְרְרוּ וְנִגְנְנוּ בְּעֹז

וּכְשֶׁהָרַבִּי רַבִּי נֹחַ
בְּאֱמֶת הִתְחִיל לִשְׂמֹחַ
בְּאֱמֶת הִתְחִיל לִשְׂמֹחַ
רַבִּי נֹחַ
וַיִּתֵּן אֵשׁ בַּמִּקְטֶרֶת
וּבַת צְחוֹק עַל פָּנָיו נוֹהֶרֶת
וַיֹּאמַר קִרְאוּ לַמְּצִלְתָּנִים

הַמְּצִלְתָּנִים הַמְּצַלְצְלִים
בְּצִלְצוּלִים מְצַלְצְלִים
אָז צִלְצְלוּ וְצִלְְצְלוּ בְּעֹז

כְּשֶׁהָרַבִּי רַבִּי נֹחַ
הִתְלַהֵב מִגִּיל וּשְׂמֹחַ
הִתְלַהֵב מִגִּיל וּשְׂמֹחַ
רַבִּי נֹחַ
וַיִּשְׁמֹט אֶת הַמִּצְנֶפֶת
וְזֵעַת פָּנָיו נוֹטֶפֶת
וַיֹּאמַר קִרְאוּ לַמְּתוֹפְפִים

וְהַמְּתוֹפְפִים הַמִּתְפַּתְפִים
בְּתִפְתּוּפִים מִתְפַּתְפִים
אָז תּוֹפְפוּ וְתִפְתְּפוּ בְּעֹז
וכשהרבי רבי נוח
התעורר מקצת לשמוח
התעורר מקצת לשמוח
רבי נוח
ויוציא את המטפחת
ומצחו מחה בנחת
ויאמר קראו למשוררים

המשוררים המסלסלים
בסלסולים מסלסלים
אז שוררו וסלסלו בעוז

וכשהרבי רבי נוח
באמת התחיל לשמוח
באמת התחיל לשמוח
רבי נוח
ויוצא המשקפיים
וישימם על העיניים
ויאמר קראו לכנרים

והכנרים המנגננים
בננגונים מנגננים
אז כנררו ונגננו בעוז

וכשהרבי רבי נוח
באמת התחיל לשמוח
באמת התחיל לשמוח
רבי נוח
וייתן אש במקטרת
ובת צחוק על פניו נוהרת
ויאמר קראו למצלתנים

המצלתנים המצלצלים
בצלצולים מצלצלים
אז צללו וצלצלו בעוז

כשהרבי רבי נוח
התלהב מגיל ושמוח
התלהב מגיל ושמוח
רבי נוח
וישמוט את המצנפת
וזיעת פניו נוטפת
ויאמר קראו למתופפים

והמתופפים המתפתפים
בתפתופים מתפתפים
אז תופפו ותפתפו בעוז
 פרטים נוספים

הקלטת זמרדע
ביצוע:

 

זלמן אברמוב, רחל אברמוב (פלק) 
הקלטה: יעקב מזור
שנת הקלטה: 18.5.1992
מקור: הספרייה הלאומית
פרטים נוספים על ההקלטה ראו באתר הספרייה הלאומית. כמו כן, ניתן להאזין להקלטה המלאה. (השיר נמצא בתזמון 0:14:22).
הקלטות נוספות

על השיר

 תרגום נוסף לשיר "כשהרבי אלימלך". נדפס (אולי לא לראשונה) ב"הדואר לנוער", שנה שישית, גליון שני, ה' כסלו ת"ש (17.11.1939). נוסח מלא בהבדלים קלים נמצא גם בפנקסה של רחל אברמוב ממושב מרחביה, והוקרא בהקלטה שבה שרה את הבית הראשון. בעלה זלמן אברמוב לא ידע מה מקור הנוסח העברי והעלה סברה שאת הנוסח הזה חיבר מורה מקומי כגון צביקה מינקובסקי.


כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת contact@zemereshet.co.il.

הקלטה: עיבוד מאת אהרן שפי  

המעבד אהרן שפי (ינואר 2023): "שני שירים שאהבתי ללמד בכל הכיתות של בתי הספר שבהם לימדתי. ותמיד היה משוב צברי נלהב, לצלילי הגלות הללו: הנה לנו יגון יש ו-הרבי אלימלך.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאהרן שפי בכתובת e.a.shefi@gmail.com.
תגיות
עדכון אחרון: 12.01.2024 01:18:24


© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם

נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: