כשהרבי אלימלך

העתקת מילות השיר

כְּשֶׁהָרַבִּי אֱלִימֶלֶךְ הִתְבַּדֵּחַ כְּמוֹ מֶלֶךְ הִתְבַּדֵּחַ כְּמוֹ מֶלֶךְ אֱלִימֶלֶךְ! מִיָּד חָלַץ אֶת הַתְּפִלַּיָּא וְחָבַשׁ מִשְׁקָפַיָּא וְקָרָא לַכַּנָּרַיָּא: כַּנֵּר! אָז כִּנֵּרוּ כַּנָּרַיָּא, כַּנָּרַיָּא כֹּה כִּנֵּרוּ כֹּה כִּנֵּרוּ כַּנָּרַיָּא כַּנָּרַיָּא! כְּשֶׁהָרַבִּי אֱלִימֶלֶךְ הִתְבַּדֵּחַ כְּמוֹ מֶלֶךְ הִתְבַּדֵּחַ כְּמוֹ מֶלֶךְ אֱלִימֶלֶךְ! מִיָּד שָׁכַח מִלֵּי דִּישְׁמַיָּא וְיָצָא בְּרִקּוּדַיָּא וְקָרָא לַמְּצִלְּתַיָּא: צַלְצֵל! אָז צִלְצֵלוּ מְצִלְּתַיָּא מְצִלְּתַיָּא כֹּה צִלְצֵלוּ כֹּה צִלְצֵלוּ מְצִלְּתַיָּא מְצִלְּתַיָּא!כשהרבי אלימלך התבדח כמו מלך התבדח כמו מלך אלימלך! מיד חלץ את התפיליא וחבש מישקפיא וקרא לכנריא: כנר! אז כינרו כנריא, כנריא כה כינרו כה כינרו כנריא כנריא! כשהרבי אלימלך התבדח כמו מלך התבדח כמו מלך אלימלך! מיד שכח מילי דישמיא ויצא בריקודיא וקרא למצילתיא: צלצל! אז צילצלו מצילתיא מצילתיא כה צילצלו כה צילצלו מצילתיא מצילתיא!
מילים: יצחק רייז
תרגום/נוסח עברי: קדיש יהודה (לייב) סילמן
לחן: עממי אנגלי, עממי יידי

כְּשֶׁהָרַבִּי אֱלִימֶלֶךְ
הִתְבַּדֵּחַ כְּמוֹ מֶלֶךְ
הִתְבַּדֵּחַ כְּמוֹ מֶלֶךְ
אֱלִימֶלֶךְ!

מִיָּד חָלַץ אֶת הַתְּפִלַּיָּא
וְחָבַשׁ מִשְׁקָפַיָּא
וְקָרָא לַכַּנָּרַיָּא:
כַּנֵּר!

אָז כִּנֵּרוּ כַּנָּרַיָּא,
כַּנָּרַיָּא כֹּה כִּנֵּרוּ
כֹּה כִּנֵּרוּ כַּנָּרַיָּא
כַּנָּרַיָּא!

כְּשֶׁהָרַבִּי אֱלִימֶלֶךְ
הִתְבַּדֵּחַ כְּמוֹ מֶלֶךְ
הִתְבַּדֵּחַ כְּמוֹ מֶלֶךְ
אֱלִימֶלֶךְ!

מִיָּד שָׁכַח מִלֵּי דִּישְׁמַיָּא
וְיָצָא בְּרִקּוּדַיָּא
וְקָרָא לַמְּצִלְּתַיָּא:
צַלְצֵל!

אָז צִלְצֵלוּ מְצִלְּתַיָּא
מְצִלְּתַיָּא כֹּה צִלְצֵלוּ
כֹּה צִלְצֵלוּ מְצִלְּתַיָּא
מְצִלְּתַיָּא!
כשהרבי אלימלך
התבדח כמו מלך
התבדח כמו מלך
אלימלך!

מיד חלץ את התפיליא
וחבש מישקפיא
וקרא לכנריא:
כנר!

אז כינרו כנריא,
כנריא כה כינרו
כה כינרו כנריא
כנריא!

כשהרבי אלימלך
התבדח כמו מלך
התבדח כמו מלך
אלימלך!

מיד שכח מילי דישמיא
ויצא בריקודיא
וקרא למצילתיא:
צלצל!

אז צילצלו מצילתיא
מצילתיא כה צילצלו
כה צילצלו מצילתיא
מצילתיא!
מילים בשפת המקור (יידיש)   העתקת מילות השיר

 אַז דער רבי אלימלך
איז געוואָרן זײער פֿרײלעך,
איז געוואָרן זײער פֿרײלעך אלימלך,
האָט ער אויסגעטאָן די תּפֿילין
און האָט אָנגעטאָן די ברילן
און געשיקט נאָך די פֿידלערס די צווײ.

און די פֿידלדיקע פֿידלערס
האָבן פֿידלדיק געפֿידלט,
האָבן פֿידלדיק געפֿידלט האָבן זײ. (צווײ מאָל)

און אַז דער רבי אלימלך
איז געוואָרן נאָך מער פֿרײלעך,
איז געוואָרן נאָך מער פֿרײלעך אלימלך,
האָט ער אָפגעמאָכט הבֿדלה
מיטן שמשׂ ר' נפֿתּלי
און געשיקט נאָך די פײַקלערס די צווײ.

און די פײַקלדיקע פײַקלערס
האָבן פײַקלדיק געפײַקלט,
האָבן פײַקלדיק געפײַקלט האָבן זײ. (צווײ מאָל)

און אַז דער רבי אלימלך
איז געוואָרן גאָר שטאַרק פֿרײלעך,
איז געוואָרן גאָר שטאַרק פֿרײלעך אלימלך,
האָט ער אויסגעטאָן דעם קיטל
און האָט אָנגעטאָן דאָס היטל
און געשיקט נאָך די צימבלערס די צווײ.

און די צימבלדיקע צימבלערס
האָבן צימבלדיק געצימבלט,
האָבן צימבלדיק געצימבלט האָבן זײ. (צווײ מאָל)

און אַז דער רבי אלימלך
איז געוואָרן גאָר שטאַרק פֿרײלעך,
איז געוואָרן גאָר שטאַרק פֿרײלעך אלימלך,
האָט ער געטאָן אַ גוטן גענעץ
און געזאָגט: מע דאַרף שוין מײן נישט!
און געשיקט די קאַפעליע אַהײם.

די שיכּורע קאַפעליע פֿון רבין מלך–אליה,
האָט אויסגעשטעלט דעם דלוּת אַ פֿײַג.
די פֿרײלעכע קאַפעליע
האָט געהאָפקעט ביז דער סטעליע
און זיך פֿאַרביטן מיטן קלאַפער–געצײַג:

די פֿידלדיקע פויקער
האָבן צימבלדיק געפֿידלט,
און בראָנפֿנדיק געגאָסן זיך מיט ווײַן.
די לוסטיקע קלעזמאָרים
מיט פֿלעשער אונטערן אָרעם,
האָבן געהוליעט ביז אין העלן טאָג אַרײַן.


הנוסח השלם משירונו של סילמן   העתקת מילות השיר

 [בית ראשון חלק שני שורה 1:]
מִיָּד חָלַץ אֶת תְּפִלַּיָּא

[בית נוסף אחרי בית 1:]
כְּשֶהָרַבִּי אֱלִימֶלֶךְ
הִתְבַּדֵּחַ כְּמוֹ מֶלֶךְ
הִתְבַּדֵּחַ כְּמוֹ מֶלֶךְ אֱלִימֶלֶךְ

מִיָּד כִּפְלֵל קַפּוֹטַיָּא
וְהִפְשִׁיל פּוּזְמְקַיָּא
וְקָרָא לְכָל תֻּפַּיָּא: תַּפְתֵּף!

אָז תִּפְתֵּפוּ כָּל תֻּפַּיָּא
כָּל תֻּפַּיָּא כֹּה תִּפְתֵּפוּ
כֹּה תִּפְתֵּפוּ כָּל תֻּפַּיָּא
כֹּה תִּפְתֵּפוּ כָּל תֻּפַּיָּא כָּל תֻּפַּיָּא

[בית נוסף בסוף:]
כְּשֶהָרַבִּי אֱלִימֶלֶךְ
הִתְבַּדֵּחַ כְּמוֹ מֶלֶךְ
הִתְבַּדֵּחַ כְּמוֹ מֶלֶךְ אֱלִימֶלֶךְ

מִיָּד שָׁתָה כּוֹסוֹת לְחַיָּא
וְכֻלּוֹ בְּגִלּוּפַיָּא
וקרא לְקַשְׁקְשַׁיָּא: קַשְׁקֵשׁ!

אָז קִשְׁקֵשׁוּ קַשְׁקְשַׁיָּא
קַשְׁקְשַׁיָּא כֹּה קִשְׁקֵשׁוּ
כֹּה קִשְׁקֵשׁוּ קַשְׁקְשַׁיָּא
קַשְׁקְשַׁיָּא

[בית ראשון חלק שני שורה 1:]
מיד חלץ את תפילייא

[בית נוסף אחרי בית 1:]
כשהרבי אלימלך
התבדח כמו מלך
התבדח כמו מלך אלימלך

מיד כפלל קפוטיא
והפשיל פוזמקיא
וקרא לכל תופיא: תפתף!

אז תפתפו כל תופיא
כל תופיא כה תפתפו
כה תפתפו כל תופיא
כה תפתפו כל תופיא כל תופיא

[בית נוסף בסוף:]
כשהרבי אלימלך
התבדח כמו מלך
התבדח כמו מלך אלימלך

מיד שתה כוסות לחיא
וכולו בגילופיא
וקרא לקשקשיא: קשקש!

אז קשקשו קשקשיא
קשקשיא כה קשקשו
כה קשקשו קשקשיא
קשקשיא
 פרטים נוספים

ביצוע:

 

רביעיית בת קול 
הקלטות נוספות

על השיר

שיר לגלוג על רבנים מאת המחבר הקומוניסט יצחק רייז (הידוע כמוישה נאדיר).

הרבי אלימלך מליז'נסק הוא מייסד החסידות הפולנית בליז'נסק, ותלמידו של המגיד ממזריץ'. תלמידיו של הרבי אלימלך התפשטו על פני פולין והקימו חצרות חסידים.

השיר העברי הוא תרגום מיידיש, והשיר היידי המקורי הוא עיבוד של השיר האנגלי Old King Cole.  בשיר האנגלי מככב מלך עליז המבקש את מקטרתו, את קערתו, ומזמן כַּנָּרִים שלושה. גם מבחינת המנגינה, הנוסח בעברית עוקב בדיוק אחר הנוסח ביידיש, שהוא דומה באופן מובהק אך לא זהה לאחד הלחנים של השיר באנגלית. האזינו לשיר האנגלי בלחן הדומה ל"רבי אלימלך".

ביצועים נוספים לטקסט הזה:

  • בנג'מין מייסנר ומקהלת לחן
  • בספרייה הלאומית יש הקלטות נוספות של השיר אך הן מוגנות בזכויות יוצרים ואפשר להאזין להן רק בבניין הספרייה (אברהם פררה; אברהם פררה עם חבורת זמר רן; מייק בורשטיין).

תרגומים נוספים ושירים נוספים באותו לחן:


על "הדוד איליה", גרסת השיר ברוסית, מספר אלי סט:

ליאוניד אוטיוסוב בלווי תזמורת הג'ז שלו ביצעו את הגרסה הרוסית שאינה תרגום של השיר היידי, אך יש לה זיקה אליו. גרסה זו נכתבה קרוב לוודאי בידי אליזבטה פולונסקיה לבית מובשנזון (1890-1969), משוררת, מתרגמת ועיתונאית רוסיה. הסרטון נוצר ב-1995 על בסיס הקלטה של ליאוניד אוטיוסוב מ-1940. (תודה לאבי תדמור)

על גלגול הלחן לטורקיה ולצרפת מספרת לזֶמֶרֶשֶׁת (מרץ 2017) האנתרופולגית ד"ר אורית אבוהב (הדברים נערכו בידי זֶמֶרֶשֶׁת):

בטורקיה הלחן זכה למלים בעלות תוכן לאומני ביותר, המדברות באהבת המולדת (הרפובליקה). נהוג להשמיע את השיר בגרסתו הקצבית בחתונות. האזינו לשיר בגרסתו הקלאסית מפי אייטן אלפמן (Ayten Alpman).

בגרסה דו לשונית של השיר (תורכית וצרפתית) הטקסט הטורקי הוא הקלאסי (בטורקיה מייחסים את השיר למקור צרפתי), ואילו הבתים בצרפתית נלקחו משירה של מיריי מתיה (Mireille mathieu) "העיוור" (L'Aveugle).

במשחקי כדורגל של הקבוצה הטורקית גלטסריי שרים אותו האוהדים על רקע גרסתו הקלאסית.

המידע נמסר לי על ידי עיישה אקרסו מטורקיה, לאחר שנודע לי שהלחן מושמע תדירות בחתונה טורקית.

 


כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת contact@zemereshet.co.il.

תווים: עיבוד למקהלה  

עיבוד מאת: מאיר נוי (נוימן)

מקור: "מחברות מאיר נוי", עמוד 98-99 בהד' [סדרת מחברות עם תווים] 5


מילים ותווים  

מקור: "90 געקליבענע יודישע פאלקס לידער מיט נאטען", גולדפארב, ורשה, 1926, עמוד 9-11
מילים ותווים  

מקור: "140 פאלקסלידער [שירי עם]", גיטלין, ורשה, 1930, עמוד 94-96
הקלטה: עיבוד מאת אהרן שפי  

המעבד אהרן שפי (ינואר 2023): "שני שירים שאהבתי ללמד בכל הכיתות של בתי הספר שבהם לימדתי. ותמיד היה משוב צברי נלהב, לצלילי הגלות הללו: הנה לנו יגון יש ו-הרבי אלימלך.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאהרן שפי בכתובת e.a.shefi@gmail.com.

מילים  


תודה לאליעזר ניבורסקי
תגיות
עדכון אחרון: 10.02.2024 23:20:15


© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם

נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: