הקטן
גופן
הגדל
גופן
הארכת תקופת זכות יוצרים בתקליט
1/4/2017

אתר זמרשת מנגיש לציבור הרחב הקלטות היסטוריות רבות שהן נחלת הכלל (הקלטות שנוצרו לפני יותר מ-50 שנה), אך בשנים הקרובות לא נוכל להמשיך בכך, מפני שחברות התקליטים החליטו לשנות את החוקים. בחודש שחלף אישרה הכנסת שינוי של חוק זכות היוצרים, שמאריך את תקופת ההגנה על תקליטים ב-20 שנים נוספות. המשמעות היא שהקלטות שנוצרו לפני 50 שנה (משנת 1967) ואמורות היו להשתחרר מזכויות בסוף השנה ישארו בשליטת חברות התקליטים וישתחררו לנחלת הכלל רק החל משנת 2038. 

זמרשת השתתפה בדיוני ועדת הכלכלה בנושא וניסתה, יחד עם ארגונים נוספים, למנוע את השינוי בחוק. הפצנו ניירות עמדה, נפגשנו עם חברי כנסת וניסינו לשכנע ככל יכולתנו שהנזקים ששינוי החוק יגרום לתרבות לאורך זמן רבים מתועלותיו הכלכליות לבעלי חברות התקליטים - אך לשווא. חברי הכנסת החליטו, כאמור, להאריך את תקופת ההגנה. 
 
לשמחתנו, הצלחנו להכניס מספר סייגים שיאפשרו, בהתקיים תנאים מסוימים, שימוש של הציבור הרחב בחלק מההקלטות בתקופת ההגנה הנוספת: נקבע עיקרון של Use it or lose it שמאפשר לציבור הרחב לעשות שימוש בהקלטות אם בתקופת ההגנה הנוספת חברת התקליטים לא תוציא כמות תקליטים במידה שיש בה כדי לספק באופן סביר את דרישות הציבור לעותקים של התקליט, או לא תעמיד את התקליט לרשות הציבור. בנוסף, נקבע מנגנון שיבטיח תגמול כספי למבצעים בגין תקופת ההגנה הנוספת.
 
אנו מודים לכל שותפינו למאבק בשינוי החוק ובעיקר לקליניקה למשפט וטכנולוגיה בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת חיפה, לעמותת ויקימדיה ישראל ולספרייה הלאומית.
 
למידע נוסף על תיקון החוק ראו כאן (מאגר החקיקה באתר הכנסת)

 

לכל החדשות