הקטן
גופן
הגדל
גופן
ידיעות חיפה

פורסם ב-19.3.09 ב"ידיעות חיפה".