הקטן
גופן
הקטן גופן הגדל
גופן
הגדל גופן
חיפוש פנימי באתר
נא הגידי ילדתי
נָא הַגִּידִי, יַלְדָּתִי, נָא הַגִּידִי, חֶמְדָּתִי, אֵיךְ תִּסְּעִי, אֵיךְ תִּסְּעִי לְאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל? יָם סוֹעֵר רְחַב יָדַיִם, אֳנִיּוֹת טוֹבְעוֹת בַּמַּיִם, אֵיךְ תִּסְּעִי, אֵיךְ תִּסְּעִי לְאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל? הוֹי, אִמִּי, לִבִּי כַּיָּם הוּא; הוּא סוֹעֵר, הוֹמֶה לְשָׁם הוּא, רַק לְאֶרֶץ, רַק לְאֶרֶץ, רַק לְאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל! נָא הַגִּידִי... שֶׁמֶשׁ חַם שָׁם בַּשָּׁמַיִם, בַּדְּלָיִים זֵעַת אַפַּיִם, אֵיךְ תִּסְּעִי, אֵיךְ תִּסְּעִי לְאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל? הוֹי אִמִּי, לִבִּי כֹּה חַם הוּא, הוּא בּוֹעֵר, נִמְשָׁךְ לְשָׁם הוּא, רַק לְאֶרֶץ, רַק לְאֶרֶץ רַק לְאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל! נָא הַגִּידִי... אֵין שָׁם מַיִם, אֵין בְּאֵר שָׁם; יוֹם וָיוֹם רַק מַשְׁבֵּר שָׁם, אֵיךְ תִּסְּעִי, אֵיךְ תִּסְּעִי לְאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל? הוֹי, אִמִּי, בְּאֵר אֶחְפֹּר שָׁם; גַּם אֶת הַמַּשְׁבֵּר נִשְׁבֹּר שָׁם, רַק לְאֶרֶץ, רַק לְאֶרֶץ, רַק לְאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל! נָא הַגִּידִי... שָׁם הֵן מְנַפְּצִים הָאֶבֶן, וּבַלֵּיל שׁוֹכְבִים עַל תֶּבֶן, אֵיךְ תִּסְּעִי, אֵיךְ תִּסְּעִי לְאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל? אַבְנֵי קֹדֶשׁ בְּנוֹת נָכִינָה, נַעֲבֹד וּבְטוּב נָלִינָה, רַק לְאֶרֶץ, רַק לְאֶרֶץ רַק לְאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל! נָא הַגִּידִי... אֵין שָׁם בַּיִת, רַק מַרְפֶּסֶת, הִתְפַּלֵּל – אֵין שָׁם בֵּית כְּנֶסֶת. אֵיךְ תִּסְּעִי, אֵיךְ תִּסְּעִי לְאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל? כָּל עוֹבֵד, עוֹבֵד אֱלֹהִים הוּא, שַׁחַק שָׁם בֵּית אֵל נָעִים הוּא רַק לְאֶרֶץ, רַק לְאֶרֶץ רַק לְאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל! נָא הַגִּידִי... מָה אִמֵּךְ תְּקַבֵּל נַחַת? תְּהִי טַבַּחַת אוֹ טַיַּחַת, אֵיךְ תִּסְּעִי, אֵיךְ תִּסְּעִי לְאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל? גַּם מַרְצֶפֶת אֱהִי שׁוֹטֶפֶת, גַּם אֹהַב עֲבֹד בָּרֶפֶת, רַק לְאֶרֶץ, רַק לְאֶרֶץ, רַק לְאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל! נָא הַגִּידִי... בַּחוּרִים שָׁם יְחֵפִים שָׁם, רְעֵבִים שָׁם, עֲיֵפִים שָׁם, אֵיךְ תִּסְּעִי, אֵיךְ תִּסְּעִי לְאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל? בַּחוּרִים לֹא זוֹעֲפִים שָׁם, הֵם טוֹבִים וְגַם יָפִים שָׁם, רַק לְאֶרֶץ, רַק לְאֶרֶץ רַק לְאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל! נָא הַגִּידִי... הוֹי, גַּם פְּנַאי לִכְתֹּב אֵלֵינוּ לֹא יְהִי לָךְ בַּעֲווֹנֵנוּ אֵיךְ תִּסְּעִי, אֵיךְ תִּסְּעִי לְאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל? כֵּן, שָׁם רַב הוּא עֲמָלֵנוּ, בּוֹאוּ גַּם אַתֶּם לְעָזְרֵנוּ, רַק לְאֶרֶץ, רַק לְאֶרֶץ רַק לְאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל! נא הגידי, ילדתי, נא הגידי, חמדתי, איך תיסעי, איך תיסעי לארץ ישראל? ים סוער רחב ידיים, אוניות טובעות במים, איך תיסעי, איך תיסעי לארץ ישראל? הוי, אמי, לבי כים הוא; הוא סוער, הומה לשם הוא, רק לארץ, רק לארץ, רק לארץ ישראל! נא הגידי... שמש חם שם בשמים, בדליים זעת אפיים, איך תיסעי, איך תיסעי לארץ ישראל? הוי אמי, לבי כה חם הוא, הוא בוער, נמשך לשם הוא, רק לארץ, רק לארץ רק לארץ ישראל! נא הגידי... אין שם מים, אין באר שם; יום ויום רק משבר שם, איך תיסעי, איך תיסעי לארץ ישראל? הוי, אמי, באר אחפור שם; גם את המשבר נשבור שם, רק לארץ, רק לארץ, רק לארץ ישראל! נא הגידי... שם הן מנפצים האבן, ובליל שוכבים על תבן, איך תיסעי, איך תיסעי לארץ ישראל? אבני קודש בנות נכינה, נעבוד ובטוב נלינה, רק לארץ, רק לארץ רק לארץ ישראל! נא הגידי... אין שם בית, רק מרפסת, התפלל – אין שם בית כנסת. איך תיסעי, איך תיסעי לארץ ישראל? כל עובד, עובד אלוהים הוא, שחק שם בית אל נעים הוא רק לארץ, רק לארץ רק לארץ ישראל! נא הגידי... מה אמך תקבל נחת? תהי טבחת או טייחת, איך תיסעי, איך תיסעי לארץ ישראל? גם מרצפת אהי שוטפת, גם אוהב עבוד ברפת, רק לארץ, רק לארץ, רק לארץ ישראל! נא הגידי... בחורים שם יחפים שם, רעבים שם, עייפים שם, איך תיסעי, איך תיסעי לארץ ישראל? בחורים לא זועפים שם, הם טובים וגם יפים שם, רק לארץ, רק לארץ רק לארץ ישראל! נא הגידי... הוי, גם פנאי לכתוב אלינו לא יהי לך בעווננו איך תיסעי, איך תיסעי לארץ ישראל? כן, שם רב הוא עמלנו, בואו גם אתם לעוזרנו, רק לארץ, רק לארץ רק לארץ ישראל!

פתיחה בנגן חיצוני


מילים: עממי יידי
עברית: קדיש יהודה (לייב) סילמן
לחן: חנינא קרצ'בסקי

נָא הַגִּידִי, יַלְדָּתִי,
נָא הַגִּידִי, חֶמְדָּתִי,
אֵיךְ תִּסְּעִי, אֵיךְ תִּסְּעִי
לְאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל?

יָם סוֹעֵר רְחַב יָדַיִם,
אֳנִיּוֹת טוֹבְעוֹת בַּמַּיִם,
אֵיךְ תִּסְּעִי, אֵיךְ תִּסְּעִי
לְאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל?

הוֹי, אִמִּי, לִבִּי כַּיָּם הוּא;
הוּא סוֹעֵר, הוֹמֶה לְשָׁם הוּא,
רַק לְאֶרֶץ, רַק לְאֶרֶץ,
רַק לְאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל!

נָא הַגִּידִי...

שֶׁמֶשׁ חַם שָׁם בַּשָּׁמַיִם,
בַּדְּלָיִים זֵעַת אַפַּיִם,
אֵיךְ תִּסְּעִי, אֵיךְ תִּסְּעִי
לְאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל?

הוֹי אִמִּי, לִבִּי כֹּה חַם הוּא,
הוּא בּוֹעֵר, נִמְשָׁךְ לְשָׁם הוּא,
רַק לְאֶרֶץ, רַק לְאֶרֶץ
רַק לְאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל!

נָא הַגִּידִי...


אֵין שָׁם מַיִם, אֵין בְּאֵר שָׁם;
יוֹם וָיוֹם רַק מַשְׁבֵּר שָׁם,
אֵיךְ תִּסְּעִי, אֵיךְ תִּסְּעִי
לְאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל?

הוֹי, אִמִּי, בְּאֵר אֶחְפֹּר שָׁם;
גַּם אֶת הַמַּשְׁבֵּר נִשְׁבֹּר שָׁם,
רַק לְאֶרֶץ, רַק לְאֶרֶץ,
רַק לְאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל!

נָא הַגִּידִי...

שָׁם הֵן מְנַפְּצִים הָאֶבֶן,
וּבַלֵּיל שׁוֹכְבִים עַל תֶּבֶן,
אֵיךְ תִּסְּעִי, אֵיךְ תִּסְּעִי
לְאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל?

אַבְנֵי קֹדֶשׁ בְּנוֹת נָכִינָה,
נַעֲבֹד וּבְטוּב נָלִינָה,
רַק לְאֶרֶץ, רַק לְאֶרֶץ
רַק לְאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל!

נָא הַגִּידִי...

אֵין שָׁם בַּיִת, רַק מַרְפֶּסֶת,
הִתְפַּלֵּל – אֵין שָׁם בֵּית כְּנֶסֶת.
אֵיךְ תִּסְּעִי, אֵיךְ תִּסְּעִי
לְאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל?

כָּל עוֹבֵד, עוֹבֵד אֱלֹהִים הוּא,
שַׁחַק שָׁם בֵּית אֵל נָעִים הוּא
רַק לְאֶרֶץ, רַק לְאֶרֶץ
רַק לְאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל!

נָא הַגִּידִי...

מָה אִמֵּךְ תְּקַבֵּל נַחַת?
תְּהִי טַבַּחַת אוֹ טַיַּחַת,
אֵיךְ תִּסְּעִי, אֵיךְ תִּסְּעִי
לְאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל?

גַּם מַרְצֶפֶת אֱהִי שׁוֹטֶפֶת,
גַּם אֹהַב עֲבֹד בָּרֶפֶת,
רַק לְאֶרֶץ, רַק לְאֶרֶץ,
רַק לְאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל!

נָא הַגִּידִי...

בַּחוּרִים שָׁם יְחֵפִים שָׁם,
רְעֵבִים שָׁם, עֲיֵפִים שָׁם,
אֵיךְ תִּסְּעִי, אֵיךְ תִּסְּעִי
לְאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל?

בַּחוּרִים לֹא זוֹעֲפִים שָׁם,
הֵם טוֹבִים וְגַם יָפִים שָׁם,
רַק לְאֶרֶץ, רַק לְאֶרֶץ
רַק לְאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל!

נָא הַגִּידִי...

הוֹי, גַּם פְּנַאי לִכְתֹּב אֵלֵינוּ
לֹא יְהִי לָךְ בַּעֲווֹנֵנוּ
אֵיךְ תִּסְּעִי, אֵיךְ תִּסְּעִי
לְאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל?

כֵּן, שָׁם רַב הוּא עֲמָלֵנוּ,
בּוֹאוּ גַּם אַתֶּם לְעָזְרֵנוּ,
רַק לְאֶרֶץ, רַק לְאֶרֶץ
רַק לְאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל!
נא הגידי, ילדתי,
נא הגידי, חמדתי,
איך תיסעי, איך תיסעי
לארץ ישראל?

ים סוער רחב ידיים,
אוניות טובעות במים,
איך תיסעי, איך תיסעי
לארץ ישראל?

הוי, אמי, לבי כים הוא;
הוא סוער, הומה לשם הוא,
רק לארץ, רק לארץ,
רק לארץ ישראל!

נא הגידי...

שמש חם שם בשמים,
בדליים זעת אפיים,
איך תיסעי, איך תיסעי
לארץ ישראל?

הוי אמי, לבי כה חם הוא,
הוא בוער, נמשך לשם הוא,
רק לארץ, רק לארץ
רק לארץ ישראל!

נא הגידי...

אין שם מים, אין באר שם;
יום ויום רק משבר שם,
איך תיסעי, איך תיסעי
לארץ ישראל?

הוי, אמי, באר אחפור שם;
גם את המשבר נשבור שם,
רק לארץ, רק לארץ,
רק לארץ ישראל!

נא הגידי...

שם הן מנפצים האבן,
ובליל שוכבים על תבן,
איך תיסעי, איך תיסעי
לארץ ישראל?

אבני קודש בנות נכינה,
נעבוד ובטוב נלינה,
רק לארץ, רק לארץ
רק לארץ ישראל!

נא הגידי...

אין שם בית, רק מרפסת,
התפלל – אין שם בית כנסת.
איך תיסעי, איך תיסעי
לארץ ישראל?

כל עובד, עובד אלוהים הוא,
שחק שם בית אל נעים הוא
רק לארץ, רק לארץ
רק לארץ ישראל!

נא הגידי...

מה אמך תקבל נחת?
תהי טבחת או טייחת,
איך תיסעי, איך תיסעי
לארץ ישראל?

גם מרצפת אהי שוטפת,
גם אוהב עבוד ברפת,
רק לארץ, רק לארץ,
רק לארץ ישראל!

נא הגידי...

בחורים שם יחפים שם,
רעבים שם, עייפים שם,
איך תיסעי, איך תיסעי
לארץ ישראל?

בחורים לא זועפים שם,
הם טובים וגם יפים שם,
רק לארץ, רק לארץ
רק לארץ ישראל!

נא הגידי...

הוי, גם פנאי לכתוב אלינו
לא יהי לך בעווננו
איך תיסעי, איך תיסעי
לארץ ישראל?

כן, שם רב הוא עמלנו,
בואו גם אתם לעוזרנו,
רק לארץ, רק לארץ
רק לארץ ישראל!
 פרטים נוספים
הקלטת זמרדע
ביצוע: צאצאי מייסדי רחובות
שנת הקלטה: 2005
מקור: התקליטור "רחובות ביהודה"


הקלטות נוספות

פתיחה בנגן חיצוני

ביצוע: זמרשת, משתתפי האירוע
שנת הקלטה: 2007
מקור: אתר זֶמֶרֶשֶׁת

מתוך אירוע זמרשת מס' 2
מועצה מקומית אזור, 13.12.07
גיטרה והובלת שירה: נגה אשד
הוקלט במכשיר הקלטה ביתיפתיחה בנגן חיצוני

ביצוע: נטע בן-אשר, עפרה הורוביץ
שנת הקלטה: 25.6.2006
מקור: ערבלחנינאקרצ'סבקי
באדיבות המדרשה למוזיקה של מכללת לווינסקי.
על השיר

נוסח סילמן לטקסט של "ספרי נא לי ריבה" (ראו שם פרטי המקור היידי).

ביצועים נוספים:


כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת evyatar@zemereshet.co.il.

תווים

לחצו להגדלה

תגיות

יום המשפחה / יום האם   מסע ונדודים  

© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם