הקטן
גופן
הקטן גופן הגדל
גופן
הגדל גופן
חיפוש פנימי באתר
מני שחר עדי ליל
מִנִּי שַׁחַר עֲדֵי לֵיל לֶעָמָל נֵצֵא יַחְדָּיו כְּבָר דָּשְׁאוּ נְאוֹת מִדְבָּר וְעָסִיס כָּל רֶגֶב זָב שְׁחַז וּשְׁחַז חֶרְמֵשׁ וּבְרֹק קְצֹר וּקְצֹץ וּצְנֹף וּסְעֹר זֶרַע הַדֶּמַע בְּרֹן נִקְצֹרמני שחר עדי ליל לעמל נצא יחדיו כבר דשו נאות מדבר ועסיס כל רגב זב שחז ושחז חרמש וברוק קצור קצוץ וסנוף ושאור זרע הדמע ברון נקצור

פתיחה בנגן חיצוני

מילים: לא ידוע
לחן: לא ידוע

מִנִּי שַׁחַר עֲדֵי לֵיל
לֶעָמָל נֵצֵא יַחְדָּיו
כְּבָר דָּשְׁאוּ נְאוֹת מִדְבָּר
וְעָסִיס כָּל רֶגֶב זָב

שְׁחַז וּשְׁחַז חֶרְמֵשׁ וּבְרֹק
קְצֹר וּקְצֹץ וּצְנֹף וּסְעֹר
זֶרַע הַדֶּמַע בְּרֹן נִקְצֹר
מני שחר עדי ליל
לעמל נצא יחדיו
כבר דשו נאות מדבר
ועסיס כל רגב זב

שחז ושחז חרמש וברוק
קצור קצוץ וסנוף ושאור
זרע הדמע ברון נקצור
מתוך "מזמור"

מִנִּי שַׁחַר עֲדֵי לֵיל
לֶעָמָל נֵצֵא יַחְדָּיו
שור דשאו נאות מדבר
וְעָסִיס כָּל רֶגֶב זָב
שְׁחֹז וּשְׁחֹז, חֶרְמֵשׁ, וּבְרֹק
קְצֹר וּקְצֹר וּצְנֹף וּסְעֹר
זֶרַע דֶּמַע בְּרֹן נִקְצֹר
מני שחר עדי ליל
לעמל נצא יחדיו
שור דשאו נאות מדבר
ועסיס כל רגב זב
שחוז ושחוז חרמש וברוק
קצור וקצור וצנוף וסעור
זרע דמע ברון יקצור
 פרטים נוספים


מפי עזריה אלון - גרסה ב'

מִנִּי שַׁחַר וַעֲדֵי לֵיל
שִׁיר יִפְצַח חֶרְמֵשׁ גְּלִילִי
עֵת קָצִיר לְיִשְׂרָאֵל
יָה חַי לִילִי עֲמָלִי

שְׁחַז וּשְׁחַז, חֶרְמֵשׁ, וּבְרֹק
קְצֹר וּקְצֹץ וּצְלֹף וּשְׂאוֹר
זֶרַע הַדֶּמַע בְּרֹן נִקְצֹר
מני שחר ועדי ליל
שיר יפצח חרמש גלילי
עת קציר לישראל
יה חי לילי עמלי

שחז ושחז חרמש וברוק
קצור וקצוץ וצלוף ושאור
זרע הדמע ברון נקצור


הקלטת זמרדע
ביצוע: עזריה אלון
שנת הקלטה: 12.5.2011
מקור: אתר זֶמֶרֶשֶׁת


הקלטות נוספות

פתיחה בנגן חיצוני

הקלטת זמרדע
ביצוע: עזריה אלון
שנת הקלטה: 12.5.2011
מקור: אתר זֶמֶרֶשֶׁת

ביצוע לגרסה הנוספת של השיר

על השיר

 בשירון "מזמור" מיוחס השיר בתוכן העניינים לשנברג [יצחק שנהר] ולזעירא, ואילו בגוף השירון הוא מיוחס לשלונסקי ולעמירן. השיר נעדר הן משירוני זעירא הן משירוני עמירן. נשמח לפרטים.


כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת contact@zemereshet.co.il.
© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם