הקטן
גופן
הקטן גופן הגדל
גופן
הגדל גופן
חיפוש פנימי באתר   חיפוש פנימי באתר
שני תל אביבים אנו
שְׁנֵי תֵּל אֲבִיבִים אָנוּ מִתֵּל אָבִיב זֶה רַק בָּאנוּ שְׁנֵי תֵּל אֲבִיבִים מִבֶּטֶן וְלֵדָה וּבְשַׂקֵּנוּ רַב כָּל טוּב מִתּוֹצֶרֶת הַיִּשּׁוּב מַיִם, גַּרְבַּיִם, סַבּוֹן וְגַם גְּלִידָה אַשְׁרֵינוּ, מַה טּוֹב חֶלְקֵנוּ וּמַה נָּעִים גּוֹרָלֵנוּ שֶׁבֶת אַחִים בְּהָרֵי צִיּוֹן פֹּה יָרִיעַ כָּל זְבוּב כָּל שֶׁרֶץ קְנוּ יְהוּדִים מִתּוֹצֶרֶת הָאָרֶץ יַיִן לְחַיִּים מִיִּקְבֵי רִאשׁוֹן יֵשׁ לָנוּ זֶבֶל כִימִי [חִימִי] וּוָן-סְטָא, פוֹקְסְטְרוֹט, שִׁימִי כּוּשִׁים מֻמְחִים עָפִים בְּ"פָּלָטִין"" אַשְׁרֵינוּ... יֵשׁ לָנוּ לֹא אִכְפַּת וְגַם עֹנֶג שֶׁל שַׁבָּת יֶשְׁנָהּ מִפְלָגָה "הַפּוֹעֵל הַצָּעִיר" יֵשׁ לָנוּ לֵית מָאן דְּפָלִיג וּמְשׁוֹרֵר גָּדוֹל כִּבְיָאלִיק עוֹבֵר בַּקֹּדֶשׁ וּמְכַהֵן בִּ"דְבִיר"" אַשְׁרֵינוּ... יֵשׁ לָנוּ גַּפְרוּר וְנֵר וְגַם סִיגַרְיוֹת "אֶסְתֵּר" פֹּה יָרִיעַ כָּל זְבוּב כָּל שֶׁרֶץ קְנוּ יְהוּדִים מִתּוֹצֶרֶת הָאֶרֶץ קְחוּ קְחוּ וּלְכוּ לָעֲזָאזֵל אַשְׁרֵינוּ... שני תל אביבים אנו מתל אביב זה רק באנו שני תל אביביים מבטן ולידה ובשקנו רב כל טוב מתוצרת היישוב מים, גרביים, סבון וגם גלידה אשרינו, מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו שבת אחים בהרי ציון פה יריע כל זבוב כל שרץ קנו יהודים מתוצרת הארץ יין לחיים מיקבי ראשון יש לנו זבל כימי [חימי] וון-סטא, פוקסטרוט, שימי כושים מומחים עפים ב"פלטין" אשרינו... יש לנו לא אכפת וגם עונג של שבת ישנה מפלגה "הפועל הצעיר" יש לנו לית מן דפליג ומשורר גדול כביאליק עובר בקודש ומכהן ב"דביר" אשרינו... יש לנו גפרור ונר וגם סיגריות "אסתר" פה יריע כל זבוב כל שרץ קנו יהודים מתוצרת הארץ קחו קחו ולכו לעזאזל אשרינו...

פתיחה בנגן חיצוני
מילים: לא ידוע
לחן: לא ידוע

שְׁנֵי תֵּל אֲבִיבִים אָנוּ
מִתֵּל אָבִיב זֶה רַק בָּאנוּ
שְׁנֵי תֵּל אֲבִיבִים מִבֶּטֶן וְלֵדָה
וּבְשַׂקֵּנוּ רַב כָּל טוּב
מִתּוֹצֶרֶת הַיִּשּׁוּב
מַיִם, גַּרְבַּיִם, סַבּוֹן וְגַם גְּלִידָה

אַשְׁרֵינוּ, מַה טּוֹב חֶלְקֵנוּ
וּמַה נָּעִים גּוֹרָלֵנוּ
שֶׁבֶת אַחִים בְּהָרֵי צִיּוֹן

פֹּה יָרִיעַ כָּל זְבוּב כָּל שֶׁרֶץ
קְנוּ יְהוּדִים מִתּוֹצֶרֶת הָאָרֶץ
יַיִן לְחַיִּים מִיִּקְבֵי רִאשׁוֹן
יֵשׁ לָנוּ זֶבֶל כִימִי [חִימִי]
וּוָן-סְטָא, פוֹקְסְטְרוֹט, שִׁימִי
כּוּשִׁים מֻמְחִים עָפִים בְּ"פָּלָטִין""

אַשְׁרֵינוּ...

יֵשׁ לָנוּ לֹא אִכְפַּת
וְגַם עֹנֶג שֶׁל שַׁבָּת
יֶשְׁנָהּ מִפְלָגָה "הַפּוֹעֵל הַצָּעִיר"
יֵשׁ לָנוּ לֵית מָאן דְּפָלִיג
וּמְשׁוֹרֵר גָּדוֹל כִּבְיָאלִיק
עוֹבֵר בַּקֹּדֶשׁ וּמְכַהֵן בִּ"דְבִיר""

אַשְׁרֵינוּ...

יֵשׁ לָנוּ גַּפְרוּר וְנֵר
וְגַם סִיגַרְיוֹת "אֶסְתֵּר"
פֹּה יָרִיעַ כָּל זְבוּב כָּל שֶׁרֶץ
קְנוּ יְהוּדִים מִתּוֹצֶרֶת הָאֶרֶץ
קְחוּ קְחוּ וּלְכוּ לָעֲזָאזֵל

אַשְׁרֵינוּ...

שני תל אביבים אנו
מתל אביב זה רק באנו
שני תל אביביים מבטן ולידה
ובשקנו רב כל טוב
מתוצרת היישוב
מים, גרביים, סבון וגם גלידה

אשרינו, מה טוב חלקנו
ומה נעים גורלנו
שבת אחים בהרי ציון

פה יריע כל זבוב כל שרץ
קנו יהודים מתוצרת הארץ
יין לחיים מיקבי ראשון
יש לנו זבל כימי [חימי]
וון-סטא, פוקסטרוט, שימי
כושים מומחים עפים ב"פלטין"

אשרינו...

יש לנו לא אכפת
וגם עונג של שבת
ישנה מפלגה "הפועל הצעיר"
יש לנו לית מן דפליג
ומשורר גדול כביאליק
עובר בקודש ומכהן ב"דביר"

אשרינו...

יש לנו גפרור ונר
וגם סיגריות "אסתר"
פה יריע כל זבוב כל שרץ
קנו יהודים מתוצרת הארץ
קחו קחו ולכו לעזאזל

אשרינו...
 פרטים נוספים


מפי אמנון בקר

יֵשׁ לָנוּ זֶבֶל כִימִי
הוֹקְס פוֹקְס טַנְגּוֹ שִׁימִי
כּוּשִׁים מוֹדֶרְנִים
רוֹקְדִים בְּפָלֶסְטִין
יֵשׁ לָנוּ מִכָּל טוּב
מִתּוֹצֶרֶת הַיִּשּׁוּב
מַיִם, גַּרְבַּיִם
גָּזוֹז וְגַם גְּלִידָה
יש לנו זבל כימי
הוקס פוקס טנגו שימי
כושים מודרנים
רוקדים בפלסטין
יש לנו מכל טוב
מתוצרת היישוב
מים גרביים
גזוז וגם גלידה
המשך מפי רותי זסלבסקי

יֵשׁ לָנוּ מִכָּל רַע
מִתּוֹצֶרֶת הַגּוֹלָה
יֵקִים, פְרֶענְקִים,
וְכָל מִנֵי [צָרוֹת?]

יש לנו מכל רע
מתוצרת הגולה
יקים, פרענקים,
וכל מני [צרות?]
 פרטים נוספים


וריאנט ס. יזהר

יֵשׁ לָנוּ זֶבֶל כִימִי
פוֹקְסְטְרוֹט, טַנְגּוֹ, שִׁימִי
נַעֲלַיִם, גַּרְבַּיִם, וְכָל דָּבָר שֶׁהוּא

יש לנו זבל כימי
פוקסטרוט, טנגו, שימי
נעלים, גרבים, וכל דבר שהוא
 פרטים נוספים


נוסח צבי שביט

יֵשׁ לָנוּ מִכָּל טוּב
מִתּוֹצֶרֶת הַיִּשּׁוּב
מַיִם, גַּרְבַּיִם
גָּזוֹז וְגַם גְּלִידָה

יֵשׁ לָנוּ מִכָּל רַע
מִתּוֹצֶרֶת הַגּוֹלָה
יֵקֶעס, פְרֶענְקֶעס
וְכָל מִינֵי חֳלִירַע

יש לנו מכל טוב
מתוצרת היישוב
מים, גרביים
גזוז וגם גלידה

יש לנו מכל רע
מתוצרת הגולה
יקעס, פרענקעס
וכל מיני חולירע


הקלטת זמרדע
ביצוע: אמנון בקר
שנת הקלטה: 4.8.2011
מקור: אתר זֶמֶרֶשֶׁת


על השיר

 בנוסח השלם כפי שהשתמר באוסף יעקב צדקוני חלק נוסף שכנראה הותאם לחלק לחן נוסף שאינו בידינו. 


כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת contact@zemereshet.co.il.
תגיות

תל-אביב  

עדכון אחרון: 26.11.2021 22:33:48

© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם