הקטן
גופן
הקטן גופן הגדל
גופן
הגדל גופן
חיפוש פנימי באתר   חיפוש פנימי באתר
צעוד צעוד
צָעוֹד, צָעוֹד, אַל כְּשֹל וּמְעֹד נֵלֵךְ, נֵלֵךְ, בְּשִׁיר נֵלֵךְ! יִשְׁרֵי גּוּפִים, רַעֲנָנִים, זְקוּפִים, נֵלֵךְ, נֵלֵךְ, בְּעֹז נֵלֵךְ! שְׁמֵי הָרוֹם, תְּכֵלֶת תְּהוֹם, מְאִירִים, בְּהִירִים, בְּתוֹר זוֹרְחִים; בִּשְׂדוֹת הַבַּר, פִּרְחֵי הַבַּר, זִיוָנִים, צִבְעוֹנִים, בְּזִיו פּוֹרְחִים, פּוֹרְחִים בְּגֵיא-גַּב-יָהּ, בַּמֶּרְחַבְיָה, נִפְרַח, נִשְׂמַח, עִם כָּל יְצוּר; יֶחְזַק כָּל שְׁרִיר, וְכוֹחַ כַּבִּיר יִתְגַּל, יִתְעַל הָאָצוּר. יוֹם שַׁחַק זַךְ, בַּסָּךְ, בַּסָּךְ, בְּאוֹן וּבְרֹן נֵלֵךְ, נֵלֵךְ! עִם צַפְרִירִים נִפְצַח שִׁירִים, לְכָבוֹד, לְהוֹד, זִיו יָהּ מוֹלֵךְ, מוֹלֵךְ! צעוד, צעוד, אל כשול ומעוד נלך, נלך, בשיר נלך! ישרי גופים, רעננים, זקופים, נלך, נלך, בעוז נלך! שמי הרום, תכלת תהום, מאירים, בהירים, בתור זורחים; בשדות הבר, פרחי הבר, זיונים, צבעונים, בזיו פורחים, פורחים בגיא-גב-יה, במרחביה, נפרח, נשמח, עים כל יצור; יחזק כל שריר, וכוח כביר יתגל, יתעל האצור. יום שחק זך, בסך, בסך, באון וברון נלך, נלך! עים צפרירים נפצח שירים, לכבוד, להוד, זיו יה מולך, מולך!

פתיחה בנגן חיצוני
מילים: קדיש יהודה (לייב) סילמן
לחן: פואה גרינשפון
הלחנה: 1916

צָעוֹד, צָעוֹד, אַל כְּשֹל וּמְעֹד
נֵלֵךְ, נֵלֵךְ, בְּשִׁיר נֵלֵךְ!
יִשְׁרֵי גּוּפִים, רַעֲנָנִים, זְקוּפִים,
נֵלֵךְ, נֵלֵךְ, בְּעֹז נֵלֵךְ!
שְׁמֵי הָרוֹם, תְּכֵלֶת תְּהוֹם,
מְאִירִים, בְּהִירִים, בְּתוֹר זוֹרְחִים;
בִּשְׂדוֹת הַבַּר, פִּרְחֵי הַבַּר,
זִיוָנִים, צִבְעוֹנִים, בְּזִיו פּוֹרְחִים, פּוֹרְחִים

בְּגֵיא-גַּב-יָהּ, בַּמֶּרְחַבְיָה,
נִפְרַח, נִשְׂמַח, עִם כָּל יְצוּר;
יֶחְזַק כָּל שְׁרִיר, וְכוֹחַ כַּבִּיר
יִתְגַּל, יִתְעַל הָאָצוּר.
יוֹם שַׁחַק זַךְ, בַּסָּךְ, בַּסָּךְ,
בְּאוֹן וּבְרֹן נֵלֵךְ, נֵלֵךְ!
עִם צַפְרִירִים נִפְצַח שִׁירִים,
לְכָבוֹד, לְהוֹד, זִיו יָהּ מוֹלֵךְ, מוֹלֵךְ!

צעוד, צעוד, אל כשול ומעוד
נלך, נלך, בשיר נלך!
ישרי גופים, רעננים, זקופים,
נלך, נלך, בעוז נלך!
שמי הרום, תכלת תהום,
מאירים, בהירים, בתור זורחים;
בשדות הבר, פרחי הבר,
זיונים, צבעונים, בזיו פורחים, פורחים

בגיא-גב-יה, במרחביה,
נפרח, נשמח, עים כל יצור;
יחזק כל שריר, וכוח כביר
יתגל, יתעל האצור.
יום שחק זך, בסך, בסך,
באון וברון נלך, נלך!
עים צפרירים נפצח שירים,
לכבוד, להוד, זיו יה מולך, מולך!
 פרטים נוספים


מפנקסו של תלמיד גימנסיה הרצליה בשנות העשרים

[מתחיל כרגיל]
שְׁמֵי הָרוֹם, שְׁמֵי הָרוֹם
תְּכֵלֶת רוֹם, תְּכֵלֶת רוֹם
מְאִירִים בְּהִירִים בְּעֹז פּוֹרְחִים
שְׂדוֹת הַבָּר, שְׂדוֹת הַבָּר
פִּרְחֵי הַבָּר, פִּרְחֵי הַבָּר
צִבְעוֹנִים זְהָבוֹנִים
בְּזִיו פּוֹרְחִים

[בלי בית נוסף]

[מתחיל כרגיל]
שמי הרום, שמי הרום
תכלת רום, תכלת רום
מאירים בהירים בעוז פורחים
שדות הבר, שדות הבר
פרחי הבר, פרחי הבר
צבעונים זהבונים
בזיו פורחים

[בלי בית נוסף]
מפי מנחם מילסון

צָעוֹד, צָעוֹד, אַל כְּשֹל וּמְעֹד
נֵלֵךְ, נֵלֵךְ, בְּשִׁיר נֵלֵךְ!
יִשְׁרֵי גּוּפִים, רַעֲנָנִים וּזְקוּפִים
נֵלֵךְ, נֵלֵךְ, בְּעֹז נֵלֵךְ!
שְׁמֵי מָרוֹם, תְּכֵלֶת רוֹם
מְאִירִים, בְּהִירִים, בְּעוֹז זוֹרְחִים
בִּשְׂדוֹת הַבַּר, פִּרְחֵי הַבַּר
זִיוָנִים, צִבְעוֹנִים, בְּזִיו פּוֹרְחִים, פּוֹרְחִים.
צעוד צעוד אל כשול ומעוד
נלך נלך בשיר נלך
ישרי גופים רעננים וּזקופים
נלך נלך בעוז נלך!
שמי מרום תכלת רום
מאירים בהירים, בעוז זורחים
בשדות הבר פרחי הבר
זיוונים צבעונים בזיו פורחים פורחים
 פרטים נוספים
ביצוע: מרים אביגל (ליאון)
עיבוד: יוסף הדר
שנת הקלטה: 1960
מקור: תקליט מסחרי "שבועות והחופש הגדול" MN-028 בחברת הד ארצי


הקלטות נוספות

פתיחה בנגן חיצוני

הקלטת זמרדע
ביצוע: ותיקי הגבעטרון
שנת הקלטה: 14.2.2013
מקור: אתר זֶמֶרֶשֶׁת


פתיחה בנגן חיצוני

הקלטת זמרדע
ביצוע: הרצליה רז
שנת הקלטה: 9.7.1991
מקור: הספרייה הלאומית
פרטים נוספים על ההקלטה ראו באתר הספרייה הלאומית. כמו כן, ניתן להאזין להקלטה המלאה.

הקליט יעקב מזור

לדברי הרצליה רז בעת הקלטתה, תלמידי הגימנסיה הרצליה שרו את השיר בעת צעדה.פתיחה בנגן חיצוני

הקלטת זמרדע
ביצוע: אריה אורי
שנת הקלטה: 1991
מקור: הספרייה הלאומית
פרטים נוספים על ההקלטה ראו באתר הספרייה הלאומית. כמו כן, ניתן להאזין להקלטה המלאה.

לדברי אריה אורי, בעת הקלטתו, הוא למד את השיר בכיתה א' או ב', בביה"ס תחכמוני. 

על השיר

לפי מכתב של פואה גרינשפון לציפי פליישר, הלחין את השיר בשנת 1916. יוצא אפוא שהיה בן 16 בעת ההלחנה.

 


כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת contact@zemereshet.co.il.מתוך: "פואה גרינשפון: שירים"
עדכון אחרון: 08.10.2020 09:06:19

© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם