הקטן
גופן
הקטן גופן הגדל
גופן
הגדל גופן
חיפוש פנימי באתר   חיפוש פנימי באתר
אם הבחורות
אִם כָּל הַבַּחוּרוֹת תִּהְיֶינָה בַּקְבּוּקִים אָז כָּל הַבַּחוּרִים יִהְיוּ לִפְקָקִים סוֹתְמִים סוֹתְמִים סוֹתְמִים יָמִים וְגַם לֵילוֹת עוֹד יוֹמַיִם, עוֹד שָׁנָה וְלֹא יִהְיוּ בְּתוּלוֹת אִם כָּל הַבַּחוּרוֹת תִּהְיֶינָה מִזְרוֹנִים אָז כָּל הַבַּחוּרִים יִהְיוּ לִסְדִינִים שׁוֹכְבִים שׁוֹכְבִים שׁוֹכְבִים יָמִים וְגַם לֵילוֹת... אִם כָּל הַבַּחוּרוֹת תִּהְיֶינָה לִשְׁקָעִים אָז כָּל הַבַּחוּרִים יִהְיוּ לִתְקָעִים תּוֹקְעִים תּוֹקְעִים תּוֹקְעִים יָמִים וְגַם לֵילוֹת... אִם כָּל הַבַּחוּרוֹת תִּהְיֶינָה לוּלָאוֹת אָז כָּל הַבַּחוּרִים יִהְיוּ לְכַפְתּוֹרִים וְכָךְ מְכַפְתְּרִים יָמִים וְגַם לֵילוֹת... אִם כָּל הַבַּחוּרוֹת תִּהְיֶינָה לְחוֹרִים אָז כָּל הַבַּחוּרִים יִהְיוּ לְעַכְבָּרִים חוֹדְרִים חוֹדְרִים חוֹדְרִים יָמִים וְגַם לֵילוֹת... אם כל הבחורות תהיינה בקבוקים אז כל הבחורים יהיו לפקקים סותמים סותמים סותמים ימים וגם לילות עוד יומיים, עוד שנה ולא יהיו בתולות אם כל הבחורות תהיינה מזרונים אז כל הבחורים יהיו לסדינים שוכבים שוכבים שוכבים ימים וגם לילות... אם כל הבחורות תהיינה לשקעים אז כל הבחורים יהיו לתקעים תוקעים תוקעים תוקעים ימים וגם לילות... אם כל הבחורות תהיינה לולאות אז כל הבחורים יהיו לכפתורים וכך מכפתרים ימים וגם לילות... אם כל הבחורות תהיינה לחורים אז כל הבחורים יהיו לעכברים חודרים חודרים חודרים ימים וגם לילות...

פתיחה בנגן חיצוני
מילים: לא ידוע
לחן: עממי
תוכן רגיש

אִם כָּל הַבַּחוּרוֹת תִּהְיֶינָה בַּקְבּוּקִים
אָז כָּל הַבַּחוּרִים יִהְיוּ לִפְקָקִים
סוֹתְמִים סוֹתְמִים סוֹתְמִים
יָמִים וְגַם לֵילוֹת
עוֹד יוֹמַיִם, עוֹד שָׁנָה
וְלֹא יִהְיוּ בְּתוּלוֹת

אִם כָּל הַבַּחוּרוֹת תִּהְיֶינָה מִזְרוֹנִים
אָז כָּל הַבַּחוּרִים יִהְיוּ לִסְדִינִים
שׁוֹכְבִים שׁוֹכְבִים שׁוֹכְבִים
יָמִים וְגַם לֵילוֹת...

אִם כָּל הַבַּחוּרוֹת תִּהְיֶינָה לִשְׁקָעִים
אָז כָּל הַבַּחוּרִים יִהְיוּ לִתְקָעִים
תּוֹקְעִים תּוֹקְעִים תּוֹקְעִים
יָמִים וְגַם לֵילוֹת...

אִם כָּל הַבַּחוּרוֹת תִּהְיֶינָה לוּלָאוֹת
אָז כָּל הַבַּחוּרִים יִהְיוּ לְכַפְתּוֹרִים
וְכָךְ מְכַפְתְּרִים
יָמִים וְגַם לֵילוֹת...

אִם כָּל הַבַּחוּרוֹת תִּהְיֶינָה לְחוֹרִים
אָז כָּל הַבַּחוּרִים יִהְיוּ לְעַכְבָּרִים
חוֹדְרִים חוֹדְרִים חוֹדְרִים
יָמִים וְגַם לֵילוֹת...


אם כל הבחורות תהיינה בקבוקים
אז כל הבחורים יהיו לפקקים
סותמים סותמים סותמים
ימים וגם לילות
עוד יומיים, עוד שנה
ולא יהיו בתולות

אם כל הבחורות תהיינה מזרונים
אז כל הבחורים יהיו לסדינים
שוכבים שוכבים שוכבים
ימים וגם לילות...

אם כל הבחורות תהיינה לשקעים
אז כל הבחורים יהיו לתקעים
תוקעים תוקעים תוקעים
ימים וגם לילות...

אם כל הבחורות תהיינה לולאות
אז כל הבחורים יהיו לכפתורים
וכך מכפתרים
ימים וגם לילות...

אם כל הבחורות תהיינה לחורים
אז כל הבחורים יהיו לעכברים
חודרים חודרים חודרים
ימים וגם לילות...
 פרטים נוספים


מפי מיכה נצר תוכן רגיש

אִם כָּל הַבַּחוּרוֹת הָיוּ לְבַקְבּוּקִים
אָז הַבַּחוּרִים הָיוּ לִפְקָקִים
דּוֹפְקִים דּוֹפְקִים דּוֹפְקִים
יָמִים וְגַם לֵילוֹת
וְעוֹד הַפַּעַם עוֹד הַפַּעַם
מִבֹּקֶר עַד חֲצוֹת

וְ...
אִם הַבַּחוּרוֹת הָיוּ לְבַקְבּוּקִים
אָז כָּל הַבַּחוּרִים הָיו לִפְקָקִים...
אם כל הבחורות היו לבקבוקים
אז הבחורים היו לפקקים
דופקים דופקים דופקים
ימים וגם לילות
ועוד הפעם עוד הפעם
מבוקר עד חצות

ו...
אם הבחורות היו לבקבוקים
אז כל הבחורים היו לפקקים...
 פרטים נוספים


מפי אמנון בקר תוכן רגיש

דּוֹפְקִים דּוֹפְקִים דּוֹפְקִים
יָמִים וְגַם לֵילוֹת
שָׁנָה וְעוֹד שָׁנָה
וְלֹא יִהְיוּ בְּתוּלוֹת ו...

אִם הַבַּחוּרוֹת יִהְיוּ לְמַסְמְרִים
אֲזַי הַבַּחוּרִים יִהְיוּ לְפַטִּישִׁים

דּוֹפְקִים...
ו...

אִם הַבַּחוּרוֹת יִהְיוּ לְבַקְבּוּקִים
אֲזַי
הַבַּחוּרִים יִהְיוּ לִפְקָקִים

דּוֹפְקִים...

דופקים דופקים דופקים
ימים וגם לילות
שנה ועוד שנה
ולא יהיו בתולות ו...

אם הבחורות יהיו למסמרים
אזיי הבחורים יהיו לפטישים

דופקים...
ו...

אם הבחורות יהיו לבקבוקים
אזיי הבחורים יהיו לפקקים

דופקים...
גרסה שמצטט אורי אבנרי תוכן רגיש

אִם כָּל הַבַּחוּרוֹת תִּהְיֶינָה בַּקְבּוּקִים
אָז כָּל הַבַּחוּרִים יִהְיוּ לִפְקָקִים

סוֹתְמִים סוֹתְמִים סוֹתְמִים
יָמִים וְגַם לֵילוֹת
וְעוֹד הַפַּעַם וְעוֹד הַפַּעַם
מִבֹּקֶר עַד חֲצוֹת

אִם כָּל הַבַּחוּרִים יִהְיוּ לִסְדִינִים
אָז כָּל הַבַּחוּרוֹת תִּהְיֶינָה מִזְרָנִים

שׁוֹכְבִים שׁוֹכְבִים שׁוֹכְבִים
יָמִים וְגַם לֵילוֹת
וְעוֹד הַפַּעַם וְעוֹד הַפַּעַם
מִבֹּקֶר עַד חֲצוֹת

אם כל הבחורות תהיינה בקבוקים
אז כל הבחורים יהיו לפקקים

סותמים סותמים סותמים
ימים וגם לילות
ועוד הפעם ועוד הפעם
מבוקר עד חצות

אם כל הבחורים יהיו לסדינים
אז כל הבחורות תהיינה מזרנים

שוכבים שוכבים שוכבים
ימים וגם לילות
ועוד הפעם ועוד הפעם
מבוקר עד חצות
 פרטים נוספים


מפי אורי אבנרי

אם הבחורות תהיינה בקבוקים
אזי הבנים כולם יהיו פקקים

דופקים דופקים דופקים

אם הבחורות תהיינה מסמרים
אזי הבחורים יהיו לפטישים

דופקים דופקים דופקים
מבוקר עד חצות
ועוד הפעם ועוד הפעם
עד ש---- מאוד


מתוך "הוא הלך בשדות" תוכן רגיש

לוּ הָיוּ הַבַּחוּרוֹת מִזְרָנִים
הָיוּ הַבַּחוּרִים כָּל הַיּוֹם יְשֵׁנִים
הֵי, הֵי, הֵי, הי

לוּ הָיְתָה כָּל בַּחוּרָה – אֻכָּף
הָיָה גַּם כָּל בָּחוּר אוֹהֵב *לִרְכַּב
לו היו הבחורות מזרנים
היו הבחורים כל היום ישנים
הי הי הי הי

לו הייתה כל בחורה אוכף
היה גם כל בחור אוהב לרכב
 פרטים נוספים
הקלטת זמרדע
ביצוע: עמוס רודנר
אקורדיון: שי בורשטין
גיטרה: נגה אשד
שנת הקלטה: 9.12.2013
מקור: אתר זֶמֶרֶשֶׁת
 
הוקלט על-ידי שי דרורי מ-Timeless Recordings
הוקלט במסגרת: מפגש זמרדעים ז'


הקלטות נוספות

פתיחה בנגן חיצוני

הקלטת זמרדע
ביצוע: זמרדעי זמרשת, מיכאל (מיכה) נצר
אקורדיון: שי בורשטין
גיטרה: נגה אשד
שנת הקלטה: 9.12.2013
מקור: אתר זֶמֶרֶשֶׁת
 
הוקלט על-ידי שי דרורי מ-Timeless Recordings
הוקלט במסגרת: מפגש זמרדעים ז'


פתיחה בנגן חיצוני

הקלטת זמרדע
ביצוע: אמנון בקר
שנת הקלטה: 7.11.2013
מקור: אתר זֶמֶרֶשֶׁת


פתיחה בנגן חיצוני

ביצוע: אורי אבנרי
שנת הקלטה: 25.10.2016
מקור: אתר זֶמֶרֶשֶׁת
על השיר

השיר נזכר גם בספרו של יורם קניוק "תש"ח" (עמ' 19): 

כמה לילות אחרי כן הלכנו בהרים ושרנו "אנחנו הולכים כמו מתים" שעד כמה שאני יודע לא ח"נ ביאליק הוא שכתב את המילים, ושרנו גם את "כשהבחורות יהיו בקבוקים/הבחורים יהיו פקקים/דופקים דופקים", שלא טשרניחובסקי כתב.

הלחן דומה מאוד ללחן "מקהלת נוגנים", אך מכיוון שהוא פשוט מאוד, אין בטחון שעבר משיר לשיר באופן ישיר.


כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת contact@zemereshet.co.il.
עדכון אחרון: 19.09.2018 21:21:55

© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם