הקטן
גופן
הקטן גופן הגדל
גופן
הגדל גופן
חיפוש פנימי באתר
הורה שישים
בּוֹאוּ בּוֹאוּ, עֲמֵלִים, עֵת הַלְמוּת הַפַּטִּישִׁים. פֹּה נִכְבֹּשׁ אֶת הַשְּׁמָמָה בְּיַד הַחֲרוּצִים. יוֹם עָמָל: צוּרִים נִסְקֹל וּנְתִיבֵי עָפָר נִסְלֹל כָּאן עַל פְּנֵי הָאֲדָמָה. פֹּה: יוֹרִיקוּ הַשָּׂדוֹת בְּשֶׁל עֲמַל כַּפַּיִם. לָנוּ מוֹלֶדֶת צִפִּינוּ לָךְ אַלְפַּיִם... חַג לָנוּ, חַג עִם בִּכּוּרֵי מַגָּל וָשִׁיר! חַג, חַג הַיּוֹם בְּתֹף וּבְחָלִיל! חַג לָנוּ, חַג עֵת בִּכּוּרֵי עָמָל נוֹבִיל! חַג חַג הַיּוֹם בְּזֶמֶר וּבְגִיל! קֶרַח, נֵפְט, כַּדֵּי חָלָב, אַלְטֶע זָאכֶען עַל הַקַּו, חוֹמָה מִגְדָּל שָׁם בַּצָּפוֹן, מַנְדָּט, אֵיזֶה אָסוֹן... אוֹפֶּרָה בְּאָלֶנְבִּי, בַּקָּזִינוֹ אֵין נָבִיא, "בַּקְבּוּקִים" קוֹרֵא זַגָּג. פֹּה: יוֹרִיקוּ הַשָּׂדוֹת בְּשֶׁל עֲמַל כַּפַּיִם. לָנוּ מוֹלֶדֶת צִפִּינוּ לָךְ אַלְפַּיִם... חַג לָנוּ, חַג עִם בִּכּוּרֵי מַגָּל וָשִׁיר! חַג, חַג הַיּוֹם בְּתֹף וּבְחָלִיל! חַג לָנוּ, חַג עֵת בִּכּוּרֵי עָמָל נוֹבִיל! חַג חַג הַיּוֹם בְּזֶמֶר וּבְגִיל! אָנוּ בָּאנוּ עַד הֲלוֹם; בּוֹאוּ וְנִפְתַּח חַלּוֹן וְנִרְאֶה מַה נִּשְׁתַּנָּה – חָלְפוּ שִׁשִּׁים שָׁנָה... אֵיךְ הַזְּמַן חָלַף עָבַר וְנִצְעַד אֶל הַמָּחָר וְנֹאמַר הַלְלוּיָהּ. פֹּה: יִבַּשְׁנוּ פַּרְדְּסִים בְּשֶׁל נַדְלָ"ן פִּי שְׁנַיִם. לָנוּ הַבֻּרְסָה נָשִׂים בַּכִּיס כִּפְלַיִם... חַג לָנוּ, חַג אֵין שִׁקְמָה בְּנוֹף קְדוּמִים. חַג, חַג הַיּוֹם בְּכָל הַקַּנְיוֹנִים. חַג לָנוּ, חַג רוֹאָה פְּרָחִים בָּאַלְבּוֹמִים. חַג, חַג הַיּוֹם, הָיִינוּ כְּחוֹלְמִים. הָיִינוּ כְּחוֹלְמִים. בואו בואו, עמלים, עת הלמות הפטישים. פה נכבוש את השממה ביד החרוצים. יום עמל: צורים נסקול ונתיבי עפר נסלול כאן על פני האדמה. פה: יוריקו השדות בשל עמל כפיים. לנו מולדת צפינו לך אלפיים... חג לנו, חג עם ביכורי מגל ושיר! חג, חג היום בתוף ובחליל! חג לנו, חג עת ביכורי עמל נוביל! חג חג היום בזמר ובגיל! קרח, נפט, כדי חלב, אלטע זאכען על הקו, חומה מגדל שם בצפון, מנדט, איזה אסון... אופרה באלנבי, בקזינו אין נביא, "בקבוקים" קורא זגג. פה: יוריקו השדות בשל עמל כפיים. לנו מולדת צפינו לך אלפיים... חג לנו, חג עם ביכורי מגל ושיר! חג, חג היום בתוף ובחליל! חג לנו, חג עת ביכורי עמל נוביל! חג חג היום בזמר ובגיל! אנו באנו עד הלום; בואו ונפתח חלון ונראה מה נשתנה – חלפו שישים שנה... איך הזמן חלף עבר ונצעד אל המחר ונאמר הללויה. פה: ייבשנו פרדסים בשל נדל"ן פי שניים. לנו הבורסה נשים בכיס כפליים... חג לנו, חג אין שקמה בנוף קדומים. חג, חג היום בכל הקניונים. חג לנו, חג רואה פרחים באלבומים. חג, חג היום, היינו כחולמים. היינו כחולמים.

פתיחה בנגן חיצוני

מילים: רמי דקל
לחן: יואל ולבה
כתיבה: 2008
הלחנה: 1936

בּוֹאוּ בּוֹאוּ, עֲמֵלִים,
עֵת הַלְמוּת הַפַּטִּישִׁים.
פֹּה נִכְבֹּשׁ אֶת הַשְּׁמָמָה
בְּיַד הַחֲרוּצִים.
יוֹם עָמָל: צוּרִים נִסְקֹל
וּנְתִיבֵי עָפָר נִסְלֹל
כָּאן עַל פְּנֵי הָאֲדָמָה. פֹּה:

יוֹרִיקוּ הַשָּׂדוֹת
בְּשֶׁל עֲמַל כַּפַּיִם.
לָנוּ מוֹלֶדֶת
צִפִּינוּ לָךְ אַלְפַּיִם...

חַג לָנוּ, חַג
עִם בִּכּוּרֵי מַגָּל וָשִׁיר!
חַג, חַג הַיּוֹם
בְּתֹף וּבְחָלִיל!
חַג לָנוּ, חַג
עֵת בִּכּוּרֵי עָמָל נוֹבִיל!
חַג חַג הַיּוֹם
בְּזֶמֶר וּבְגִיל!

קֶרַח, נֵפְט, כַּדֵּי חָלָב,
אַלְטֶע זָאכֶען עַל הַקַּו,
חוֹמָה מִגְדָּל שָׁם בַּצָּפוֹן,
מַנְדָּט, אֵיזֶה אָסוֹן...
אוֹפֶּרָה בְּאָלֶנְבִּי,
בַּקָּזִינוֹ אֵין נָבִיא,
"בַּקְבּוּקִים" קוֹרֵא זַגָּג. פֹּה:

יוֹרִיקוּ הַשָּׂדוֹת
בְּשֶׁל עֲמַל כַּפַּיִם.
לָנוּ מוֹלֶדֶת
צִפִּינוּ לָךְ אַלְפַּיִם...

חַג לָנוּ, חַג
עִם בִּכּוּרֵי מַגָּל וָשִׁיר!
חַג, חַג הַיּוֹם
בְּתֹף וּבְחָלִיל!
חַג לָנוּ, חַג
עֵת בִּכּוּרֵי עָמָל נוֹבִיל!
חַג חַג הַיּוֹם
בְּזֶמֶר וּבְגִיל!

אָנוּ בָּאנוּ עַד הֲלוֹם;
בּוֹאוּ וְנִפְתַּח חַלּוֹן
וְנִרְאֶה מַה נִּשְׁתַּנָּה –
חָלְפוּ שִׁשִּׁים שָׁנָה...
אֵיךְ הַזְּמַן חָלַף עָבַר
וְנִצְעַד אֶל הַמָּחָר
וְנֹאמַר הַלְלוּיָהּ. פֹּה:

יִבַּשְׁנוּ פַּרְדְּסִים
בְּשֶׁל נַדְלָ"ן פִּי שְׁנַיִם.
לָנוּ הַבֻּרְסָה
נָשִׂים בַּכִּיס כִּפְלַיִם...

חַג לָנוּ, חַג
אֵין שִׁקְמָה בְּנוֹף קְדוּמִים.
חַג, חַג הַיּוֹם
בְּכָל הַקַּנְיוֹנִים.
חַג לָנוּ, חַג
רוֹאָה פְּרָחִים בָּאַלְבּוֹמִים.
חַג, חַג הַיּוֹם,
הָיִינוּ כְּחוֹלְמִים.
הָיִינוּ כְּחוֹלְמִים.

בואו בואו, עמלים,
עת הלמות הפטישים.
פה נכבוש את השממה
ביד החרוצים.
יום עמל: צורים נסקול
ונתיבי עפר נסלול
כאן על פני האדמה. פה:

יוריקו השדות
בשל עמל כפיים.
לנו מולדת
צפינו לך אלפיים...

חג לנו, חג
עם ביכורי מגל ושיר!
חג, חג היום
בתוף ובחליל!
חג לנו, חג
עת ביכורי עמל נוביל!
חג חג היום
בזמר ובגיל!

קרח, נפט, כדי חלב,
אלטע זאכען על הקו,
חומה מגדל שם בצפון,
מנדט, איזה אסון...
אופרה באלנבי,
בקזינו אין נביא,
"בקבוקים" קורא זגג. פה:

יוריקו השדות
בשל עמל כפיים.
לנו מולדת
צפינו לך אלפיים...

חג לנו, חג
עם ביכורי מגל ושיר!
חג, חג היום
בתוף ובחליל!
חג לנו, חג
עת ביכורי עמל נוביל!
חג חג היום
בזמר ובגיל!

אנו באנו עד הלום;
בואו ונפתח חלון
ונראה מה נשתנה –
חלפו שישים שנה...
איך הזמן חלף עבר
ונצעד אל המחר
ונאמר הללויה. פה:

ייבשנו פרדסים
בשל נדל"ן פי שניים.
לנו הבורסה
נשים בכיס כפליים...

חג לנו, חג
אין שקמה בנוף קדומים.
חג, חג היום
בכל הקניונים.
חג לנו, חג
רואה פרחים באלבומים.
חג, חג היום,
היינו כחולמים.
היינו כחולמים.



ביצוע: רבקה בר (ברומברג)
עיבוד: רבקה בר (ברומברג)
שנת הקלטה: 2008
מקור: אתר זֶמֶרֶשֶׁת


על השיר

השיר נכתב במיוחד לשנת ה-60 של המדינה, ללחן ותיק של יואל ולבה.
גאולת חומרים ישנים (בעיקר לחנים) אינה חזון נפרץ, ולכן החלטנו לחרוג ממנהגנו ולפנים משורת הדין לפרסם שיר שמילותיו חדשות.


כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת contact@zemereshet.co.il.




© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם