הקטן
גופן
הקטן גופן הגדל
גופן
הגדל גופן
חיפוש פנימי באתר
כי הנה כחומר (לחן חריטונוב)
כִּי הִנֵּה כַּחֹמֶר בְּיַד הַיּוֹצֵר בִּרְצוֹתוֹ מַרְחִיב וּבִרְצוֹתוֹ מְקַצֵּר כֵּן אֲנַחְנוּ בְיָדְךָ חֶסֶד נוֹצֵר לַבְּרִית הַבֵּט וְאַל תֵּפֶן לַיֵּצֶר כִּי הִנֵּה כָּאֶבֶן בְּיַד הַמְסַתֵּת בִּרְצוֹתוֹ אוֹחֵז וּבִרְצוֹתוֹ מְכַתֵּת כֵּן אֲנַחְנוּ בְיָדְךָ מְחַיֶּה וּמְמוֹתֵת לַבְּרִית הַבֵּט וְאַל תֵּפֶן לַיֵּצֶר כִּי הִנֵּה כַּגַּרְזֶן בְּיַד הֶחָרָשׁ בִּרְצוֹתוֹ דִּבֵּק לָאוּר וּבִרְצוֹתוֹ פֵּרַשׁ כֵּן אֲנַחְנוּ בְיָדְךָ תּוֹמֵךְ עָנִי וָרָשׁ לַבְּרִית הַבֵּט וְאַל תֵּפֶן לַיֵּצֶר כִּי הִנֵּה כַּהֶגֶה בְּיַד הַמַּלָּח בִּרְצוֹתוֹ אוֹחֵז וּבִרְצוֹתוֹ שִׁלַּח כֵּן אֲנַחְנוּ בְיָדְךָ אֵל טוֹב וְסַלָּח לַבְּרִית הַבֵּט וְאַל תֵּפֶן לַיֵּצֶר כִּי הִנֵּה כִּזְכוּכִית בְּיַד הַמְזַגֵּג בִּרְצוֹתוֹ חוֹגֵג וּבִרְצוֹתוֹ מְמוֹגֵג כֵּן אֲנַחְנוּ בְיָדְךָ מַעֲבִיר זָדוֹן וְשׁוֹגֵג לַבְּרִית הַבֵּט וְאַל תֵּפֶן לַיֵּצֶר כִּי הִנֵּה כַּיְרִיעָה בְּיַד הָרוֹקֵם בִּרְצוֹתוֹ מְיַשֵּׁר וּבִרְצוֹתוֹ מְעַקֵּם כֵּן אֲנַחְנוּ בְיָדְךָ אֵל קַנֹּא וְנוֹקֵם לַבְּרִית הַבֵּט וְאַל תֵּפֶן לַיֵּצֶר כִּי הִנֵּה כַּכֶּסֶף בְּיַד הַצּוֹרֵף בִּרְצוֹתוֹ מְסַגְסֵג וּבִרְצוֹתוֹ מְצָרֵף כֵּן אֲנַחְנוּ בְיָדְךָ מַמְצִיא לְמָזוֹר תֶּרֶף לַבְּרִית הַבֵּט וְאַל תֵּפֶן לַיֵּצֶר.כי הנה כחומר ביד היוצר ברצותו מרחיב וברצותו מקצר כן אנחנו בידך חסד נוצר לברית הבט ואל תפן ליצר כי הנה כאבן ביד המסתת ברצותו אוחז וברצותו מכתת כן אנחנו בידך מחיה וממותת לברית הבט ואל תפן ליצר כי הנה כגרזן ביד החרש ברצותו דיבק לאור וברצותו פרש כן אנחנו בידך תומך עני ורש לברית הבט ואל תפן ליצר כי הנה כהגה ביד המלח ברצותו אוחז וברצותו שילח כן אנחנו בידך אל טוב וסלח לברית הבט ואל תפן ליצר כי הנה כזכוכית ביד המזגג ברצותו חוגג וברצותו ממוגג כן אנחנו בידך מעביר זדון ושוגג לברית הבט ואל תפן ליצר כי הנה כיריעה ביד הרוקם ברצותו מיישר וברצותו מעקם כן אנחנו בידך אל קנוא ונוקם לברית הבט ואל תפן ליצר כי הנה ככסף ביד הצורף ברצותו מסגסג וברצותו מצרף כן אנחנו בידך ממציא למזור תרף לברית הבט ואל תפן ליצר.

פתיחה בנגן חיצוני

מילים: מן התפילה
לחן: שלום חריטונוב

כִּי הִנֵּה כַּחֹמֶר בְּיַד הַיּוֹצֵר
בִּרְצוֹתוֹ מַרְחִיב וּבִרְצוֹתוֹ מְקַצֵּר
כֵּן אֲנַחְנוּ בְיָדְךָ חֶסֶד נוֹצֵר
לַבְּרִית הַבֵּט וְאַל תֵּפֶן לַיֵּצֶר

כִּי הִנֵּה כָּאֶבֶן בְּיַד הַמְסַתֵּת
בִּרְצוֹתוֹ אוֹחֵז וּבִרְצוֹתוֹ מְכַתֵּת
כֵּן אֲנַחְנוּ בְיָדְךָ מְחַיֶּה וּמְמוֹתֵת
לַבְּרִית הַבֵּט וְאַל תֵּפֶן לַיֵּצֶר

כִּי הִנֵּה כַּגַּרְזֶן בְּיַד הֶחָרָשׁ
בִּרְצוֹתוֹ דִּבֵּק לָאוּר וּבִרְצוֹתוֹ פֵּרַשׁ
כֵּן אֲנַחְנוּ בְיָדְךָ תּוֹמֵךְ עָנִי וָרָשׁ
לַבְּרִית הַבֵּט וְאַל תֵּפֶן לַיֵּצֶר

כִּי הִנֵּה כַּהֶגֶה בְּיַד הַמַּלָּח
בִּרְצוֹתוֹ אוֹחֵז וּבִרְצוֹתוֹ שִׁלַּח
כֵּן אֲנַחְנוּ בְיָדְךָ אֵל טוֹב וְסַלָּח
לַבְּרִית הַבֵּט וְאַל תֵּפֶן לַיֵּצֶר

כִּי הִנֵּה כִּזְכוּכִית בְּיַד הַמְזַגֵּג
בִּרְצוֹתוֹ חוֹגֵג וּבִרְצוֹתוֹ מְמוֹגֵג
כֵּן אֲנַחְנוּ בְיָדְךָ מַעֲבִיר זָדוֹן וְשׁוֹגֵג
לַבְּרִית הַבֵּט וְאַל תֵּפֶן לַיֵּצֶר

כִּי הִנֵּה כַּיְרִיעָה בְּיַד הָרוֹקֵם
בִּרְצוֹתוֹ מְיַשֵּׁר וּבִרְצוֹתוֹ מְעַקֵּם
כֵּן אֲנַחְנוּ בְיָדְךָ אֵל קַנֹּא וְנוֹקֵם
לַבְּרִית הַבֵּט וְאַל תֵּפֶן לַיֵּצֶר

כִּי הִנֵּה כַּכֶּסֶף בְּיַד הַצּוֹרֵף
בִּרְצוֹתוֹ מְסַגְסֵג וּבִרְצוֹתוֹ מְצָרֵף
כֵּן אֲנַחְנוּ בְיָדְךָ מַמְצִיא לְמָזוֹר תֶּרֶף
לַבְּרִית הַבֵּט וְאַל תֵּפֶן לַיֵּצֶר.
כי הנה כחומר ביד היוצר
ברצותו מרחיב וברצותו מקצר
כן אנחנו בידך חסד נוצר
לברית הבט ואל תפן ליצר

כי הנה כאבן ביד המסתת
ברצותו אוחז וברצותו מכתת
כן אנחנו בידך מחיה וממותת
לברית הבט ואל תפן ליצר

כי הנה כגרזן ביד החרש
ברצותו דיבק לאור וברצותו פרש
כן אנחנו בידך תומך עני ורש
לברית הבט ואל תפן ליצר

כי הנה כהגה ביד המלח
ברצותו אוחז וברצותו שילח
כן אנחנו בידך אל טוב וסלח
לברית הבט ואל תפן ליצר

כי הנה כזכוכית ביד המזגג
ברצותו חוגג וברצותו ממוגג
כן אנחנו בידך מעביר זדון ושוגג
לברית הבט ואל תפן ליצר

כי הנה כיריעה ביד הרוקם
ברצותו מיישר וברצותו מעקם
כן אנחנו בידך אל קנוא ונוקם
לברית הבט ואל תפן ליצר

כי הנה ככסף ביד הצורף
ברצותו מסגסג וברצותו מצרף
כן אנחנו בידך ממציא למזור תרף
לברית הבט ואל תפן ליצר.


ביצוע: נגה אשד, חוג הזמר גורדון
שנת הקלטה: 2008
מקור: אתר זֶמֶרֶשֶׁת


על השיר

הניגון היה מזומר בחב"ד ללא מילים. תחילה התאים לו עמנואל הרוסי את מילות "שכב בני" (1929), ורק עשרות שנים מאוחר יותר הותאמו לו בחב"ד מילות "כי הנה כחומר". פרטים על הניגון החב"די קראו בדף "שכב בני".

במענה לפניית זֶמֶרֶשֶׁת הבהיר חוקר הזמר החסידי, יעקב מזור (5.10.2014):

אף אחד לא יכול היה לציין בדיוק מתי התאימו חסידי חב"ד את הפיוט "כי הנה כחומר ביד היוצר" שאומרים/שרים בליל יום הכפורים. מה שכן ידעו לציין שזה קרה ממש בזמן תפילת ערבית של החג, באחד המניינים של חסידי חב"ד בירושלים ע"י איש צעיר יחסית שעבר לפני התיבה, וככל הנראה לא מוקדם משנות השישים האחרונות של המאה העשרים. עד אז הניגון הושר בחסידות חב"ד ללא מילים. ראי למשל פרסומו בספר הניגונים של חב"ד כרך א' שנדפס בשנת תש"ט (1948) בלא מילים.

מידע נוסף על הפיוט:

ביצועים נוספים:

ר' את "כי הנה כחומר" גם בלחן לא לא ידוע.


כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת contact@zemereshet.co.il.
תגיות

מן המקורות   יום הכיפורים  

© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם