הקטן
גופן
הגדל
גופן
לירושלים מזמור: שירי עם ועדות
ערך יצחק לוי
הוצאת משרד החינוך והתרבות והמועצה הציבורית לתרבות ואמנות תשכ"ט

השירים המופיעים באתר*:

 1.  אהבת הדסה (לחן עממי טורקי) (אהבת הדסה על לבבי נקשרה)
 2.  אם אשכחך (ציון תמתי, ציון חמדתי)
 3.  ויהודה לעולם תשב (ויהודה לעולם תשב)
 4.  כי בשמחה תצאו (כי בשמחה תצאו)
 5.  מה נאוו (מה נאוו עלי ההרים רגלי)
 6.  קריה יפהפייה (קריה יפהפייה)

*ייתכן שמופיעים באתר שירים נוספים הקיימים במקור זה, אך הם נסמכים על מקורות אחרים.