הקטן
גופן
הקטן גופן הגדל
גופן
הגדל גופן
חיפוש פנימי באתר   חיפוש פנימי באתר
סדר של פסח נוסח יגור: קריאה וזמרה
[עורך ומחבר חלקי:] יהודה שרת
הוצאת הוצאת המרכז לתרבות תשי"א
מהדורה ספריה מוסיקלית: מס' 67

השירים המופיעים באתר*:

 1.  אמר רבי אלעזר (אמר רבי אלעזר)
 2.  אתם הרי ישראל (אתם הרי ישראל)
 3.  היום אתם יוצאים (היום אתם, אתם יוצאים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 4.  ואפילו כולנו חכמים (ואפילו כולנו חכמים)
 5.  זה היום קיווינו לו (זה היום קיווינו לו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 6.  זכור את היום הזה (זכור את היום הזה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 7.  חסל סידור פסח (לחן שרת) (חסל סידור פסח כהלכתו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 8.  כלו מעשיכם (כלו מעשיכם)
 9.  למה תעשה כה לעבדיך (למה תעשה כה לעבדיך)
 10.  לקושש קש לתבן (לקושש קש לתבן)
 11.  מה זאת עשינו (מה זאת עשינו)
 12.  מעשה ברבי אליעזר (לחן שרת) (מעשה ברבי אליעזר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 13.  מעשי ידיי טובעים בים (מעשי ידיי טובעים בים)
 14.  עבדים היינו (לחן שרת) (עבדים היינו לפרעה במצרים)
 15.  פסוקי שיר השירים מההגדה (שיר השירים אשר לשלמה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 16.  שאלתי נביאיי (שאלתי נביאיי)


*ייתכן שמופיעים באתר שירים נוספים הקיימים במקור זה, אך הם נסמכים על מקורות אחרים.