הקטן
גופן
הגדל
גופן
אהרן ליבושיצקי: למען אחיי הקטנים
הוצאת תושיה, פיעטרקוב תרנ"ט

השירים המופיעים באתר*:

 1.  שושן הערבה (תרגום ליבושיצקי) (ילד ראה על עין-מים)

*ייתכן שמופיעים באתר שירים נוספים הקיימים במקור זה, אך הם נסמכים על מקורות אחרים.