הקטן
גופן
הגדל
גופן
רעיון התעופה בבית הספר: תכנית לשילוב התעופה במקצועות הלימוד
הוצאת הקלוב הארצישראלי לתעופה - המרכז/הוועדה לחינוך ולהכשרה, ומערכת "הד החינוך" 1943

השירים המופיעים באתר*:

 1.  שיר התעופה (בארצנו גבר) קובץ להאזנה - בדף השיר

*ייתכן שמופיעים באתר שירים נוספים הקיימים במקור זה, אך הם נסמכים על מקורות אחרים.