הקטן
גופן
הקטן גופן הגדל
גופן
הגדל גופן
חיפוש פנימי באתר   חיפוש פנימי באתר
שירה בציבור לכינוסי בית המדרש למורים העברי (טקסטים בלבד) חלק ב'
בעריכת מקס למפל
תש"י 1950

השירים המופיעים באתר*:*ייתכן שמופיעים באתר שירים נוספים הקיימים במקור זה, אך הם נסמכים על מקורות אחרים.