הקטן
גופן
הקטן גופן הגדל
גופן
הגדל גופן
חיפוש פנימי באתר   חיפוש פנימי באתר
לפתח אהלינו: צרור פזמונים (תמלילים בלבד)
הוצאת חסר שם מו"ל, תל אביב 1947

חוברת של הפלמ"ח. על החוברת לא רשום תאריך. החוברת מתועדת ברשימת ספרים חדשים בעתון "דבר" ב18.7.1947. בעותק שבספרייה המרכזית ע"ש סוראסקי באוניברסיטת תל אביב, איתר דוד אסף הקדשה לנתן ש[חם] בחתימת חפ [חיים פיינר, לימים חיים חפר], חג [חיים גורי] ומג [מתי גרינברג, לימים מתי מגד] הנושאת בבירור את התאריך 12.1.46. לכאורה יש בכך להעיד שהשירון יצא כבר כשנה וחצי לפני כן. ואולם, מבחר השירים מלמד שהשירון לא יכול היה לצאת ב12 בינואר 1946: החוברת כוללת שני טקסטים שחוברו בעקבות השבת השחורה [יוני 1946] ("חורשות האורן" ו"החטיבה מחכה"). היה אפשר לחשוב שההקדשה נחתמה לפי השיטה האמריקאית (1 בדצמבר 1946), או לחלופין ב12.1.1947 בהיסח הדעת נרשם תאריך השנה החולפת. עם זאת, בחוברת נכלל גם השיר "שושנה", שלפי ההשערה נכתב על אוניית המעפילים "שבתאי לוז'ינסקי" [במקור שם האונייה היה "סוזאנה"], אלא שזו הפליגה לארץ רק במרץ 1947. תאריך ההקדשה נותר בבחינת תעלומה.


השירים המופיעים באתר*:

 1.  החטיבה מחכה (החטיבה ניצבת)


*ייתכן שמופיעים באתר שירים נוספים הקיימים במקור זה, אך הם נסמכים על מקורות אחרים.