הקטן
גופן
הקטן גופן הגדל
גופן
הגדל גופן
חיפוש פנימי באתר
הצ'יזבטרון

שנייה מימין: נעמי פולני. באמצע: גדעון זינגר. ראשון משמאל: שייקה אופיר ז"ל.