הקטן
גופן
הקטן גופן הגדל
גופן
הגדל גופן
חיפוש פנימי באתר
הצ'יזבטרון

הופעה אזרחית של הצ'יזבטרון לאחר פירוק הפלמ"ח. שלישית משמאל: זהרירה חריפאי.