הקטן
גופן
הקטן גופן הגדל
גופן
הגדל גופן
חיפוש פנימי באתר
מרתה שלמה

 העטיפה האחורית של תקליט משיריו של נחום נרדי בביצוע מרתה שלמה