זים-זום-זום

זִים-זוּם-זוּם, אָבִיב הִגִּיעַ, כָּל הַיָּשֵׁן מֵקִיץ. חִישׁ נֵצֵא מִן הַכַּוֶּרֶת וְנִשְׁתֶּה צוּף מִיץ. ט"וּ בִּשְׁבָט, עָבַר הַחֹרֶף וְלַקֹּר בָּא קֵץ. ט"וּ בִּשְׁבָט, הַיּוֹם יָגִילוּ פֶּרַח-חֵן וָעֵץ. זִים-זוּם-זוּם, שָׁנָה טוֹבָה, הַיּוֹם יוֹם רֹאשׁ הַשָּׁנָה, תְּאֵנָה, תְּנִי מִיץ מְעַט, לִכְבוֹד הֶחָג מָנָה. סְלַחְנָה לִי, בְּנוֹת כַּוֶּרֶת, סְלַחְנָה לַזְּקֵנָה, עֲרֻמָּה אֲנִי עוֹמֶדֶת, כָּל-כָּךְ מִסְכֵּנָה. זִים-זוּם-זוּם, שָׁנָה טוֹבָה, הַיּוֹם יוֹם רֹאשׁ הַשָּׁנָה, עֵץ-תָּמָר, תֵּן מִיץ מְעַט, לִכְבוֹד הֶחָג מָנָה. צַר לִי צַר, בְּנוֹת כַּוֶּרֶת, כִּי בָּאתֶן הֲלוֹם; עַד אֲשֶׁר פְּרָחִים יִהְיוּ לִי עוֹד יִרְחַק הַיּוֹם. זִים-זוּם-זוּם, שָׁנָה טוֹבָה, הַיּוֹם יוֹם רֹאשׁ הַשָּׁנָה, גֶּפֶן-חֵן, תְּנִי מִיץ מְעַט, לִכְבוֹד הֶחָג מָנָה. עַל הַחוֹל אֲנִי שׁוֹכֶבֶת וְגַבִּי כָּפוּף אֵין עָלִים לִי, אֵין פְּרָחִים לִי, עֹפְנָה, הָלְאָה עוּף. זִיּם-זוּם-זוּם, שָׁנָה טוֹבָה, הַיּוֹם יוֹם רֹאשׁ הַשָּׁנָה, שְׁקֵדִיָּה, תְּנִי מִיץ מְעַט, לִכְבוֹד הֶחָג מָנָה. מוּכָנָה וּמְזֻמֶּנֶת, בֹּאנָה לַגְּבִיעִים, שְׁתֶינָה מִיץ, וּשְׁתֶינָה עוֹד אֱמֹרְנָה: לְחַיִּים!זים-זום-זום, אביב הגיע, כל הישן מקיץ. חיש נצא מן הכוורת ונשתה צוף מיץ. ט"ו בשבט, עבר החורף ולקור בא קץ. ט"ו בשבט, היום יגילו פרח-חן ועץ. זים-זום-זום, שנה טובה, היום יום ראש השנה, תאנה, תני מיץ מעט, לכבוד החג מנה. סלחנה לי, בנות כוורת, סלחנה לזקנה, ערומה אני עומדת, כל-כך מסכנה. זים-זום-זום, שנה טובה, היום יום ראש השנה, עץ-תמר, תן מיץ מעט, לכבוד החג מנה. צר לי צר, בנות כוורת, כי באתן הלום; עד אשר פרחים יהיו לי עוד ירחק היום. זים-זום-זום, שנה טובה, היום יום ראש השנה, גפן-חן, תני מיץ מעט, לכבוד החג מנה. על החול אני שוכבת וגבי כפוף אין עלים לי, אין פרחים לי, עופנה, הלאה עוף. זים-זום-זום, שנה טובה, היום יום ראש השנה, שקדייה, תני מיץ מעט, לכבוד החג מנה. מוכנה ומזומנת, בואנה לגביעים, שתינה מיץ, ושתינה עוד אמורנה: לחיים!
מילים: אהרון אשמן
לחן: דניאל סמבורסקי

זִים-זוּם-זוּם, אָבִיב הִגִּיעַ,
כָּל הַיָּשֵׁן מֵקִיץ.
חִישׁ נֵצֵא מִן הַכַּוֶּרֶת
וְנִשְׁתֶּה צוּף מִיץ.

ט"וּ בִּשְׁבָט, עָבַר הַחֹרֶף
וְלַקֹּר בָּא קֵץ.
ט"וּ בִּשְׁבָט, הַיּוֹם יָגִילוּ
פֶּרַח-חֵן וָעֵץ.

זִים-זוּם-זוּם, שָׁנָה טוֹבָה,
הַיּוֹם יוֹם רֹאשׁ הַשָּׁנָה,
תְּאֵנָה, תְּנִי מִיץ מְעַט,
לִכְבוֹד הֶחָג מָנָה.

סְלַחְנָה לִי, בְּנוֹת כַּוֶּרֶת,
סְלַחְנָה לַזְּקֵנָה,
עֲרֻמָּה אֲנִי עוֹמֶדֶת,
כָּל-כָּךְ מִסְכֵּנָה.

זִים-זוּם-זוּם, שָׁנָה טוֹבָה,
הַיּוֹם יוֹם רֹאשׁ הַשָּׁנָה,
עֵץ-תָּמָר, תֵּן מִיץ מְעַט,
לִכְבוֹד הֶחָג מָנָה.

צַר לִי צַר, בְּנוֹת כַּוֶּרֶת,
כִּי בָּאתֶן הֲלוֹם;
עַד אֲשֶׁר פְּרָחִים יִהְיוּ לִי
עוֹד יִרְחַק הַיּוֹם.

זִים-זוּם-זוּם, שָׁנָה טוֹבָה,
הַיּוֹם יוֹם רֹאשׁ הַשָּׁנָה,
גֶּפֶן-חֵן, תְּנִי מִיץ מְעַט,
לִכְבוֹד הֶחָג מָנָה.

עַל הַחוֹל אֲנִי שׁוֹכֶבֶת
וְגַבִּי כָּפוּף
אֵין עָלִים לִי, אֵין פְּרָחִים לִי,
עֹפְנָה, הָלְאָה עוּף.

זִיּם-זוּם-זוּם, שָׁנָה טוֹבָה,
הַיּוֹם יוֹם רֹאשׁ הַשָּׁנָה,
שְׁקֵדִיָּה, תְּנִי מִיץ מְעַט,
לִכְבוֹד הֶחָג מָנָה.

מוּכָנָה וּמְזֻמֶּנֶת,
בֹּאנָה לַגְּבִיעִים,
שְׁתֶינָה מִיץ, וּשְׁתֶינָה עוֹד
אֱמֹרְנָה: לְחַיִּים!
זים-זום-זום, אביב הגיע,
כל הישן מקיץ.
חיש נצא מן הכוורת
ונשתה צוף מיץ.

ט"ו בשבט, עבר החורף
ולקור בא קץ.
ט"ו בשבט, היום יגילו
פרח-חן ועץ.

זים-זום-זום, שנה טובה,
היום יום ראש השנה,
תאנה, תני מיץ מעט,
לכבוד החג מנה.

סלחנה לי, בנות כוורת,
סלחנה לזקנה,
ערומה אני עומדת,
כל-כך מסכנה.

זים-זום-זום, שנה טובה,
היום יום ראש השנה,
עץ-תמר, תן מיץ מעט,
לכבוד החג מנה.

צר לי צר, בנות כוורת,
כי באתן הלום;
עד אשר פרחים יהיו לי
עוד ירחק היום.

זים-זום-זום, שנה טובה,
היום יום ראש השנה,
גפן-חן, תני מיץ מעט,
לכבוד החג מנה.

על החול אני שוכבת
וגבי כפוף
אין עלים לי, אין פרחים לי,
עופנה, הלאה עוף.

זים-זום-זום, שנה טובה,
היום יום ראש השנה,
שקדייה, תני מיץ מעט,
לכבוד החג מנה.

מוכנה ומזומנת,
בואנה לגביעים,
שתינה מיץ, ושתינה עוד
אמורנה: לחיים!
 פרטים נוספים


מתוך "מה אספר לילד"  

 [בבית 2]
עֵץ תֹּמֶר תֵּן מִיץ מְעַט

[בבית 3]
עֵץ הַגֶּפֶן, תֵּן מִיץ מְעַט

[בבית האחרון נשמט כנראה בשוגג
"בּוֹאנָה לַגְּבִיעִים"]

[בבית 2]
עץ תומר תן מיץ מעט

[בבית 3]
עץ הגפן, תן מיץ מעט

[בבית האחרון נשמט כנראה בשוגג
"בואנה לגביעים"]
 פרטים נוספים


מפי אורה פיין  

 זום זום זום...


מפי אורה פיין  

 זום זום זום...

הקלטת זמרדע
ביצוע:

 

אורה פיין 
שנת הקלטה: 24.12.1992
מקור: הספרייה הלאומית
פרטים נוספים על ההקלטה ראו באתר הספרייה הלאומית. כמו כן, ניתן להאזין להקלטה המלאה.
הוקלט במסגרת: הקלטות לקראת עבודת המוסמך של אוכמא שפרן


הקלטת זמרדע
ביצוע:

 

הרצליה רז 
שנת הקלטה: 9.2.1993
מקור: הספרייה הלאומית
פרטים נוספים על ההקלטה ראו באתר הספרייה הלאומית. כמו כן, ניתן להאזין להקלטה המלאה.

השיר משירי טו בשבט שלמדה הרצליה רז בילדותה.

בשל תקלה בהקלטה קול הזמרת משובש, אך המנגינה נכונה.


הקלטת זמרדע
ביצוע:

 

חנה רוזן 
שנת הקלטה: 6.1.2009
מקור: אתר זֶמֶרֶשֶׁת

בגרסה זו כמה שינויים קלים מהנוסח הרשמי, כגון בסדר העצים.


על השיר

חנה רוזן (1926) למדה את השיר בסמינר לגננות בשנות הארבעים.

השיר הוא הצגה בין הדבורים לעצים.


כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת contact@zemereshet.co.il.

תמונות

מספר עמוס דינור:

כשהייתי בילדותי בקיבוץ גבת למדנו את השיר הזה בכיתה ב' (1943, תש"ג) ואף ביצענו הופעת מחול עבור בית הספר וההורים.
בתמונה רואים חמש קבוצות של ילדים: הם מייצגים את הדבורים (לפי הלבוש) ואת העצים: תאנה, תמר, גפן ושקדייה (לפי הציור על הכובע). מצד שמאל עומדת המורה חייצ'ה כנעני ומימין המורה מרים. כמו כן אני מזהה את גרשון ויינר (ישראלי), עומד על הברכיים, שני משמאל, עם כובע עם ציור גפן, וכן את עצמי, רובץ על הקרקע ראשון משמאל, גם כן עם כובע גפן. הילדים הדבורים שרו, רקדו קלות ועברו מצמח לצמח לפי מילות השיר. כל קבוצת ילדים שרה את הקטע השייך לעץ שאותו הם ייצגו. הייתה ממש חוויה.

 תגיות
עדכון אחרון: 18.02.2022 19:52:40


© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם

נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: