ט"ו בשבטהאזינו לרצף שירים בנושא זה ברדיו זמרשת
 1.  אדמה (שירו חולו רונו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 2.  אדמה (לחן ביק) (ה-ה-ה אדמה אדמה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 3.  אדמה (לחן בן חיים) (אדמה, אדמה, בשפלה וברמה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 4.  אדמה (לחן זהבי) (אדמה, אדמה, בשפלה וברמה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 5.  אדמה (לחן שטרנברג) (אדמה אדמה בשפלה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 6.  אדמה, עבודה (לחן בן חיים) (ממרומים ברכה יורדת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 7.  אדמה, עבודה (לחן מינדלין) (ממרומים ברכה יורדת) קובץ להאזנה - בדף השיר
 8.  אל ארצי (לחן שרת) (לא שרתי לך ארצי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 9.  אל גינת אגוז (אל גינת אגוז) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 10.  אל החורש (אל החורש הקרוב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 11.  אל הכפר (מן העיר, מן הכרך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 12.  אל השדה (לחן גרינשפון 1) (אל השדה אל השדה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 13.  אל השדה (לחן גרינשפון 2) (אֶל הַשָּׂדֶה! אֶל הַשָּׂדֶה!) תווים בדף השיר
 14.  אל השדה (לחן מערבי) (אל השדה אל השדה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 15.  אל השדה (לחן נתנזון) (אל השדה אל השדה) תווים בדף השיר
 16.  אליעזר והגזר (מי רוצה רוצה לשמוע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 17.  אם גרעין זרעת (אם גרעין זרעת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 18.  אני הוא הרוח (אני הוא הרוח אף רגע לא אנוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
 19.  בגינה (בערוגת הגינה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 20.  בגינת הירק (לא שבת ולא חג) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 21.  בחמישה עשר בשבט (בחמישה עשר בשבט) קובץ להאזנה - בדף השיר
 22.  בחמישה עשר בשבט (לחן נחום נרדי) (בחמישה עשר בשבט) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 23.  בחמישה עשר בשבט (לחן עלי הלפרין) (בחמישה עשר בשבט) קובץ להאזנה - בדף השיר
 24.  בחמישה עשר בשבט (לחן צבי נגן) (בחמישה עשר בשבט) קובץ להאזנה - בדף השיר
 25.  גינה לי (גינה, גינה, גינה לי, פינה במסתרים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 26.  גינה לי (גינה לי, גינה לי, גינה לי חביבה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 27.  דונם פה ודונם שם (אספר לך הילדה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 28.  דונם פה ודונם שם (לחן נתנזון) (אספר לך הילדה) תווים בדף השיר
 29.  האילן (אור ותכלת על ראשי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 30.  הגינה (קהל גננים טובים אנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 31.  הגנן הקטן (לחן סמבורסקי) (ערוגה קטנה לי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 32.  הגנן הקטן (לחן שתיל) (ערוגה קטנה לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 33.  הירקות (בין ערוגות בגן הירק) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 34.  המנון לט"ו בשבט (שאו ברכה בני ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 35.  המנון לט"ו בשבט (לחן אפרים בן-חיים) (ברחבי כרמי מולדת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 36.  המנון לט"ו בשבט (לחן זעירא) (ברחבי כרמי מולדת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 37.  הנרקיס הבדד (נרקיס אחד, נאה קטן) קובץ להאזנה - בדף השיר
 38.  הנרקיס מלך הביצה (לי פריחה לבנה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 39.  הפרדס (בחורף בוקר חורף בוקר צח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 40.  הרקפת (לחן עממי יידי) (מתחת לסלע צומחת לפלא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 41.  השורה מה ארוכה (משל יותם) (השורה מה ארוכה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 42.  השיר לאדמה (לחן ג'וריני) (גבע סלע ניר ורגב) קובץ להאזנה - בדף השיר
 43.  השיר לאדמה (לחן זעירא) (גבע סלע ניר ורגב) קובץ להאזנה - בדף השיר
 44.  השיר לאדמה (לחן לא ידוע) (גבע סלע ניר ורגב) קובץ להאזנה - בדף השיר
 45.  השיר לאדמה (לחן מינדלין) (גבע סלע ניר ורגב) קובץ להאזנה - בדף השיר
 46.  השיר לאדמה (לחן סמבורסקי) (גבע סלע ניר ורגב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 47.  השקד (מתחיל שקד פורח) קובץ להאזנה - בדף השיר
 48.  השקדיה (שקדיה צעירה חמודה ורכה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 49.  השקדייה (עם אור השחר, סוף אשמורת) קובץ להאזנה - בדף השיר
 50.  השקדייה (לחן כהן-מלמד) (שקדיה יפת צמרת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 51.  השקדייה (לחן כוכבי) (שקדיה יפת צמרת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 52.  השקדייה פורחת (השקדייה פורחת ושמש פז זורחת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 53.  וכי תבואו אל הארץ (לחן זעירא) (וכי תבואו אל הארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 54.  ונתן עץ השדה (ונתן עץ השדה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 55.  זה היום ניטע! (השמיעו נא קול רננה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 56.  זים-זום-זום (זים זום זום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 57.  זמר לחמישה עשר בשבט (מרחב שדה וירק עצים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 58.  זמר לט"ו בשבט (האביב צחק ויט) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 59.  חג היום לאדמה (חג היום לאדמה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 60.  חג לאדמה (חג חג לאדמה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 61.  חג לעץ (חג לעץ חג לאילן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 62.  חלום השתילים (שורות שורות כחיילים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 63.  חמישה עשר בשבט (רוח תוקע, תוקע בשופר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 64.  חמישה עשר בשבט (לחן כהן-מלמד) (האביב צחק ויט את פיו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 65.  חמישה עשר בשבט (לחן צדוק בן מנחם) (האביב צחק ויט את פיו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 66.  ט"ו בשבט (צאו נא לכרם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 67.  ט"ו בשבט (ט"ו בשבט ט"ו בשבט) קובץ להאזנה - בדף השיר
 68.  ט"ו בשבט (ט"ו בשבט חג היום לגן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 69.  ט"ו בשבט (והרי זה השקד) קובץ להאזנה - בדף השיר
 70.  ט"ו בשבט הנה הגיע (ט"ו בשבט הנה הגיע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 71.  ט"ו בשבט עתה (לחן עמירן) (ט"ו בשבט עתה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 72.  יום טוב (יום טוב, יום טוב, יום טוב, יום טוב)
 73.  ילדי שדה (תרגום לוינסון) (הבה ילדים נצאה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 74.  כי תבוא אל מודיעין (לחן עמירן) (כי תבוא, כי תבוא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 75.  כי תבואו אל הארץ (לחן נרדי 1) (כי תבואו אל הארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 76.  כי תבואו אל הארץ (לחן עממי תימני) (כי תבואו אל הארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 77.  כך הולכים השותלים (כך הולכים השותלים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 78.  לבנות לנטוע (לבנות לנטוע צו מגבוה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 79.  ליל מנוחה אילנות (ליל מנוחה אילנות ליל מנוחה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 80.  לשנה טובה שקדייה (לחן אידלזון) (לשנה טובה שקדייה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 81.  לשתיל (בט"ו בשבט בט"ו בשבט) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 82.  לשתיל בנגב (ביד עמל שתיל נשתל) קובץ להאזנה - בדף השיר
 83.  מי יבנה בית (מי יבנה, יבנה בית) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 84.  מלפפון ירוק (מלפפון צמח בגן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 85.  משל יותם (הלוך הלכו העצים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 86.  נצא לשדה (כולנו כולנו נצא לשדה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 87.  עץ הרימון (עץ הרימון נתן ריחו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 88.  עץ נטעתי (לחן זעירא) (עץ נטעתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 89.  עץ נטעתי (לחן חסידי) (עץ נטעתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 90.  עת לטעת (לחן בן-חיים) (מי במעדר ומי באת) קובץ להאזנה - בדף השיר
 91.  עת לטעת (לחן רבינא) (מי במעדר ומי באת) קובץ להאזנה - בדף השיר
 92.  ראש השנה לאילנות (ראש השנה לאילנות) קובץ להאזנה - בדף השיר
 93.  רוחות קרות (רוחות קרות עוד טרם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 94.  ריקוד הגדיים (לחופש לחופש) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 95.  ריקוד הגמדים (דומו דום היה חלום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 96.  ריקוד עצי הגן (כל הגן לבש לבן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 97.  שדמתי (שדמתי עם שחר זרעתיה בדמעה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 98.  שיר האדמה (לחן זהבי) (גבע סלע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 99.  שיר הגננים (שים שלום לאילן) קובץ להאזנה - בדף השיר
 100.  שיר ההודיה (ליווית אותי ארצי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 101.  שיר הלחם (יד אל יד הטף יריע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 102.  שיר הנוטע (עם שחר נשכימה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 103.  שיר הנוטעים (עדרו עדרו בגיל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 104.  שיר הנוטעים בברגיאת (בגליל כאן בביתנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 105.  שיר השתיל (גם בעיר וגם בכפר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 106.  שיר לנטע (בוקר שבט) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 107.  שיר על עץ (שיר על עץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 108.  שקדייה (שקדיה, שקדייתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 109.  שתיל קטן (שתיל קטן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 110.  תפילת העצים (בראש השנה ייכתבו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר

נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: