דיינו

אִלּוּ הוֹצִיאָנוּ מִמִּצְרַיִם וְלֹא עָשָׂה בָהֶם שְׁפָטִים דַּיֵּנוּ אִלּוּ עָשָׂה בָהֶם שְׁפָטִים וְלֹא עָשָׂה בֵאלֹהֵיהֶם דַּיֵּנוּ אִלּוּ עָשָׂה בֵאלֹהֵיהֶם וְלֹא הָרַג אֶת בְּכוֹרֵיהֶם דַּיֵּנוּ אִלּוּ הָרַג אֶת בְּכוֹרֵיהֶם וְלֹא נָתַן לָנוּ אֶת מָמוֹנָם דַּיֵּנוּ אִלּוּ נָתַן לָנוּ אֶת מָמוֹנָם וְלֹא קָרַע לָנוּ אֶת הַיָּם דַּיֵּנוּ אִלּוּ קָרַע לָנוּ אֶת הַיָּם וְלֹא הֶעֱבִירָנוּ בְּתוֹכוֹ בֶּחָרָבָה דַּיֵּנוּ אִלּוּ הֶעֱבִירָנוּ בְּתוֹכוֹ בֶּחָרָבָה וְלֹא שִׁקַּע צָרֵינוּ בְּתוֹכוֹ דַּיֵּנוּ אִלּוּ שִׁקַּע צָרֵינוּ בְּתוֹכוֹ וְלֹא סִפֵּק צָרְכֵנוּ בַּמִּדְבָּר אַרְבָּעִים שָׁנָה דַּיֵּנוּ אִלּוּ סִפֵּק צָרְכֵנוּ בַּמִּדְבָּר אַרְבָּעִים שָׁנָה וְלֹא הֶאֱכִילָנוּ אֶת הַמָּן דַּיֵּנוּ אִלּוּ הֶאֱכִילָנוּ אֶת הַמָּן וְלֹא נָתַן לָנוּ אֶת הַשַּׁבָּת דַּיֵּנוּ אִלּוּ נָתַן לָנוּ אֶת הַשַּׁבָּת וְלֹא קֵרְבָנוּ לִפְנֵי הַר סִינַי דַּיֵּנוּ אִלּוּ קֵרְבָנוּ לִפְנֵי הַר סִינַי וְלֹא נָתַן לָנוּ אֶת הַתּוֹרָה דַּיֵּנוּ אִלּוּ נָתַן לָנוּ אֶת הַתּוֹרָה וְלֹא הִכְנִיסָנוּ לְאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל דַּיֵּנוּ אִלּוּ הִכְנִיסָנוּ לְאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל וְלֹא בָנָה לָנוּ אֶת בֵּית הַבְּחִירָה דַּיֵּנוּ עַל אַחַת כַּמָּה וְכַמָּה טוֹבָה כְּפוּלָה וּמְכֻפֶּלֶת לַמָּקוֹם עָלֵינוּ שֶׁהוֹצִיאָנוּ מִמִּצְרַיִם וְעָשָׂה בָהֶם שְׁפָטִים וְעָשָׂה בֵאלֹהֵיהֶם וְהָרַג אֶת בְּכוֹרֵיהֶם וְנָתַן לָנוּ אֶת מָמוֹנָם וְקָרַע לָנוּ אֶת הַיָּם וְהֶעֱבִירָנוּ בְּתוֹכוֹ בֶּחָרָבָה וְשִׁקַּע צָרֵינוּ בְּתוֹכוֹ וְסִפֵּק צָרְכֵנוּ בַּמִּדְבָּר אַרְבָּעִים שָׁנָה וְהֶאֱכִילָנוּ אֶת הַמָּן וְנָתַן לָנוּ אֶת הַשַּׁבָּת וְקֵרְבָנוּ לִפְנֵי הַר סִינַי וְנָתַן לָנוּ אֶת הַתּוֹרָה וְהִכְנִיסָנוּ לְאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל וּבָנָה לָנוּ אֶת בֵּית הַבְּחִירָה לְכַפֵּר עַל כָּל עֲוֹנוֹתֵינוּ אילו הוציאנו ממצרים ולא עשה בהם שפטים דילנו אילו עשה בהם שפטים ולוא עשה באלוהיהם דיינו אילו עשה באלוהיהם ולא הרג את בכוריהם דינו אילו הרג את בכוריהם ולא נתן לנו את ממונם דינו אילו נתן לנו את ממונם ולא קרע לנו את הים דיינו אילו קרע לנו את הים ולא העבירנו בתוכו בחרבה דינו אילו העבירנו בתוכו בחרבה ולא שיקע צרינו בתוכו דיינו אילו שיקע צרינו בתוכו ולא סיפק צרכנו במדבר ארבעים שנה דינו אילו סיפק צרכנו במדבר ארבעים שנה ולא האכילנו את המן דיינו אילו האכילנו את המן ולא נתן לנו את השבת דינו אילו נתן לנו את השבת ולא קרבנו לפני הר סיני דיינו אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה דיינו אילו נתן לנו את התורה ולא הכניסנו לארץ ישראל דיינו אילו הכניסנו לארץ ישראל ולא בנה לנו את בית הבחירה דינו על אחת כמה וכמה טובה כפולה ומכופלת למקום עלינו שהוציאנו ממצרים ועשה בהם שפטים ועשה באלוהיהם והרג את בכוריהם ונתן לנו את ממונם וקרע לנו את הים והעבירנו בתוכו בחרבה ושיקע צרינו בתוכו וסיפק צרכנו במדבר ארבעים שנה והאכילנו את המן ונתן לנו את השבת וקרבנו לפני הר סיני ונתן לנו את התורה והכניסנו לארץ ישראל ובנה לנו את בית הבחירה לכפר על כל עונותינו
מילים: מן ההגדה
לחן: עממי חסידי

אִלּוּ הוֹצִיאָנוּ מִמִּצְרַיִם
וְלֹא עָשָׂה בָהֶם שְׁפָטִים
דַּיֵּנוּ
אִלּוּ עָשָׂה בָהֶם שְׁפָטִים
וְלֹא עָשָׂה בֵאלֹהֵיהֶם
דַּיֵּנוּ
אִלּוּ עָשָׂה בֵאלֹהֵיהֶם
וְלֹא הָרַג אֶת בְּכוֹרֵיהֶם
דַּיֵּנוּ
אִלּוּ הָרַג אֶת בְּכוֹרֵיהֶם
וְלֹא נָתַן לָנוּ אֶת מָמוֹנָם
דַּיֵּנוּ
אִלּוּ נָתַן לָנוּ אֶת מָמוֹנָם
וְלֹא קָרַע לָנוּ אֶת הַיָּם
דַּיֵּנוּ
אִלּוּ קָרַע לָנוּ אֶת הַיָּם
וְלֹא הֶעֱבִירָנוּ בְּתוֹכוֹ בֶּחָרָבָה
דַּיֵּנוּ
אִלּוּ הֶעֱבִירָנוּ בְּתוֹכוֹ בֶּחָרָבָה
וְלֹא שִׁקַּע צָרֵינוּ בְּתוֹכוֹ
דַּיֵּנוּ
אִלּוּ שִׁקַּע צָרֵינוּ בְּתוֹכוֹ
וְלֹא סִפֵּק צָרְכֵנוּ בַּמִּדְבָּר אַרְבָּעִים שָׁנָה
דַּיֵּנוּ
אִלּוּ סִפֵּק צָרְכֵנוּ בַּמִּדְבָּר אַרְבָּעִים שָׁנָה
וְלֹא הֶאֱכִילָנוּ אֶת הַמָּן
דַּיֵּנוּ
אִלּוּ הֶאֱכִילָנוּ אֶת הַמָּן
וְלֹא נָתַן לָנוּ אֶת הַשַּׁבָּת
דַּיֵּנוּ
אִלּוּ נָתַן לָנוּ אֶת הַשַּׁבָּת
וְלֹא קֵרְבָנוּ לִפְנֵי הַר סִינַי
דַּיֵּנוּ
אִלּוּ קֵרְבָנוּ לִפְנֵי הַר סִינַי
וְלֹא נָתַן לָנוּ אֶת הַתּוֹרָה
דַּיֵּנוּ
אִלּוּ נָתַן לָנוּ אֶת הַתּוֹרָה
וְלֹא הִכְנִיסָנוּ לְאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל
דַּיֵּנוּ
אִלּוּ הִכְנִיסָנוּ לְאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל
וְלֹא בָנָה לָנוּ אֶת בֵּית הַבְּחִירָה
דַּיֵּנוּ
עַל אַחַת כַּמָּה וְכַמָּה טוֹבָה כְּפוּלָה וּמְכֻפֶּלֶת לַמָּקוֹם עָלֵינוּ
שֶׁהוֹצִיאָנוּ מִמִּצְרַיִם
וְעָשָׂה בָהֶם שְׁפָטִים
וְעָשָׂה בֵאלֹהֵיהֶם
וְהָרַג אֶת בְּכוֹרֵיהֶם
וְנָתַן לָנוּ אֶת מָמוֹנָם
וְקָרַע לָנוּ אֶת הַיָּם
וְהֶעֱבִירָנוּ בְּתוֹכוֹ בֶּחָרָבָה
וְשִׁקַּע צָרֵינוּ בְּתוֹכוֹ
וְסִפֵּק צָרְכֵנוּ בַּמִּדְבָּר אַרְבָּעִים שָׁנָה
וְהֶאֱכִילָנוּ אֶת הַמָּן
וְנָתַן לָנוּ אֶת הַשַּׁבָּת
וְקֵרְבָנוּ לִפְנֵי הַר סִינַי
וְנָתַן לָנוּ אֶת הַתּוֹרָה
וְהִכְנִיסָנוּ לְאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל
וּבָנָה לָנוּ אֶת בֵּית הַבְּחִירָה לְכַפֵּר עַל כָּל עֲוֹנוֹתֵינוּ
אילו הוציאנו ממצרים
ולא עשה בהם שפטים
דילנו
אילו עשה בהם שפטים
ולוא עשה באלוהיהם
דיינו
אילו עשה באלוהיהם
ולא הרג את בכוריהם
דינו
אילו הרג את בכוריהם
ולא נתן לנו את ממונם
דינו
אילו נתן לנו את ממונם
ולא קרע לנו את הים
דיינו
אילו קרע לנו את הים
ולא העבירנו בתוכו בחרבה
דינו
אילו העבירנו בתוכו בחרבה
ולא שיקע צרינו בתוכו
דיינו
אילו שיקע צרינו בתוכו
ולא סיפק צרכנו במדבר ארבעים שנה
דינו
אילו סיפק צרכנו במדבר ארבעים שנה
ולא האכילנו את המן
דיינו
אילו האכילנו את המן
ולא נתן לנו את השבת
דינו
אילו נתן לנו את השבת
ולא קרבנו לפני הר סיני
דיינו
אילו קרבנו לפני הר סיני
ולא נתן לנו את התורה
דיינו
אילו נתן לנו את התורה
ולא הכניסנו לארץ ישראל
דיינו
אילו הכניסנו לארץ ישראל
ולא בנה לנו את בית הבחירה
דינו
על אחת כמה וכמה טובה כפולה ומכופלת למקום עלינו
שהוציאנו ממצרים
ועשה בהם שפטים
ועשה באלוהיהם
והרג את בכוריהם
ונתן לנו את ממונם
וקרע לנו את הים
והעבירנו בתוכו בחרבה
ושיקע צרינו בתוכו
וסיפק צרכנו במדבר ארבעים שנה
והאכילנו את המן
ונתן לנו את השבת
וקרבנו לפני הר סיני
ונתן לנו את התורה
והכניסנו לארץ ישראל
ובנה לנו את בית הבחירה לכפר על כל עונותינו
נוסח מקוצר שנדפס בארה"ב 1951  

 דַּי דַּיֵּנוּ!...
אִלּוּ נָתַן נָתַן לָנוּ
נָתַן לָנוּ תּוֹרָה טוֹבָה
תּוֹרָה טוֹבָה נָתַן לָנוּ
דַּיֵּנוּ
די דיינו!...
אילו נתן נתן לנו
נתן לנו תורה טובה
תורה טובה נתן לנו
דיינו
 פרטים נוספים

ביצוע:

 

משה הוך, צביה חכמוב, אמה טאובר, משה קביליו 
שנת הקלטה: 3.7.1956


ביצוע:

 

תלמידי ישיבת חברון כנסת ישראל 
שנת הקלטה: 1956

המבצעים שרים את הניגון החסידי בלבד, ללא מילים.


ביצוע:

 

מקהלה אירית מדבלין 
שנת הקלטה: 9.10.1955

מקהלה ביצעה את השיר בכנס הזמריה השניה (1955).


ביצוע:

 

משה קוסביצקי 

על השיר

ראו את "דיינו" באתר "הזמנה לפיוט". הלחן הנוכחי מופיע שם כנוסח אשכנז, וניתן שם להאזנה בביצועי אריה גראב, קהילת בני ישורון ארה"ב, יגאל פיזם, וכן הנס ואשר בלומנדאל [המופיעים שם כ"אשכנז - אמסטרדם" כאילו שרו לחן אחר].

הלחן מבוסס על (או בעל מקור משותף עם) ניגון חב"ד (מופיע ב"ספר הניגונים" של חב"ד, ניגון קס"ו, ובספר Chabad Musician עמ' 30) ואותר גם בהקלטה של חגיגת פורים (תזמון 4:20).

ביצועים נוספים:

ראו גם את הגרסה שהותאמה בקבוצת החוגים תרפ"ט.


כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת contact@zemereshet.co.il.
תגיות
עדכון אחרון: 11.04.2022 17:11:32


© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם

נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: