ל"ג בעומר (לחן קרצ'בסקי)

הַיַּעְרָה, הַיַּעְרָה! הַיַּעְרָה בְּקֶשֶׁת וָחֵץ נָקוּמָה, נֵצֵאָה - שָׁם פֶּרַח הֵנֵץ. יָצִיצוּ, יָצִיצוּ מֵעַל, מִצַּמֶּרֶת כָּל עֵץ, שָׁם יֶרֶק וָזֹהַר וְרַחַב אֵין קֵץ! נִשְׁרֹק עִם חָסִיל וּנְזַמְזֵם עִם הַזְּבוּב, נְקַרְקֵר עִם צְפַרְדֵּעַ שׁוֹכֶנֶת בַּסּוּף: נָרוּצָה, נָרוּצָה אַחִים, הוֹי, נָרוּץ, נִשְׁתּוֹבֵב! נָרִיעָה, נִצְהָלָה, נָגִילָה בְּכָל לֵב! היערה, היערה! היערה בקשת וחץ נקומה, נצאה - שם פרח הנץ. יציצו, יציצו מעל, מצמרת כל עץ, שם ירק וזוהר ורוחב אין קץ! נשרוק עם חסיל ונזמזם עם הזבוב, נקרקר עם צפרדע שוכנת בסוף: נרוצה, נרוצה אחים, הוי, נרוץ, נשתובב! נריעה, נצהלה, נגילה בכל לב!
מילים: שמואל לייב גורדון
לחן: חנינא קרצ'בסקי
כתיבה: 1901

הַיַּעְרָה, הַיַּעְרָה! הַיַּעְרָה בְּקֶשֶׁת וָחֵץ
נָקוּמָה, נֵצֵאָה - שָׁם פֶּרַח הֵנֵץ.
יָצִיצוּ, יָצִיצוּ מֵעַל, מִצַּמֶּרֶת כָּל עֵץ,
שָׁם יֶרֶק וָזֹהַר וְרַחַב אֵין קֵץ!

נִשְׁרֹק עִם חָסִיל וּנְזַמְזֵם עִם הַזְּבוּב,
נְקַרְקֵר עִם צְפַרְדֵּעַ שׁוֹכֶנֶת בַּסּוּף:
נָרוּצָה, נָרוּצָה אַחִים, הוֹי, נָרוּץ, נִשְׁתּוֹבֵב!
נָרִיעָה, נִצְהָלָה, נָגִילָה בְּכָל לֵב!

היערה, היערה! היערה בקשת וחץ
נקומה, נצאה - שם פרח הנץ.
יציצו, יציצו מעל, מצמרת כל עץ,
שם ירק וזוהר ורוחב אין קץ!

נשרוק עם חסיל ונזמזם עם הזבוב,
נקרקר עם צפרדע שוכנת בסוף:
נרוצה, נרוצה אחים, הוי, נרוץ, נשתובב!
נריעה, נצהלה, נגילה בכל לב!
גרסת ירחמיאל ויינגרטן  

 הַיַּעְרָה הַיַּעְרָה בְּקֶשֶׁת וָחֵץ
לַשָּׂדוֹת, לַגַּנִּים – שָׁם פֶּרַח וָעֵץ
שָׁם עֵשֶׂב וְאוֹרָה וְשִׂמְחָה אֵין קֵץ
הַיּוֹם לָ"ג בָּעֹמֶר, הַיּוֹם לָ"ג בָּעֹמֶר

לַיַּעַר נָרוּצָה, שָׁם נִרְקֹד, נָעוּף
נָשִׁיר עִם צִפּוֹר וּנְצַפְצֵף: צוּף, צוּף, צוּף!
נְשַׂחֵק, נְצַפְצֵף, וּנְזַמְזֵם עִם הַזְּבוּב,
הַיּוֹם לָ"ג בָּעֹמֶר, הַיּוֹם לָ"ג בָּעֹמֶר.

היערה היערה בקשת וחץ
לשדות, לגנים - שם פרח ועץ
שם עשב ואורה ושמחה אין קץ
היום ל"ג בעומר, היום ל"ג בעומר

ליער נרוצה, שם נרקוד, נעוף
נשיר עם ציפור ונצפצף: צוף, צוף, צוף!
נשחק, נצפצף, ונזמזם עם הזבוב,
היום ל"ג בעומר, היום ל"ג בעומר.
 פרטים נוספים


הנוסח המקורי שזומר בלחן ישן יותר  

 הַיַּעְרָה הַיַּעְרָה בְּקֶשֶׁת וָחֵץ
נָקוּמָה נֵצֵאָה שָׁם פֶּרַח וָנֵץ
יָצִיצוּ מֵעַל מִצַּמֶּרֶת כָּל עֵץ
שָׁם יֶרֶק וָזֹהַר וְרַחַב אֵין קֵץ

נַרְעִישָׁה הַיַּעַר, כִּדְרוֹר שָׁם נָעוּף
נָשִיר עִם צִפּוֹר וּנְצַפְצֵף: צוּף צוּף צוּף
נִשְׁרֹק עִם חָסִיל וּנְזַמְזֵם עִם הַזְּבוּב
נְקַרְקֵר עִם צְפַרְדֵעַ שׁוֹכֶנֶת בַּסּוּף

נָרוּצָה אַחִים הוֹ נָרוּץ נִשְׁתּוֹבֵב
נָרִיעָה, נִצְהָלָה, נָגְילָה בְּכָל לֵב
כָּל עֵשֶׂב, כָּל פֶּרַח, יַבִּיעַ שָׁם אֹמֶר
הַיּוֹם לָ"ג בָּעֹמֶר, הַיּוֹם לָ"ג בָּעֹמֶר

אָז יַחַד נָבוֹאָה נַרְגִיעָה בַּבָּר
נַצִּיעַ הַדֶּשֶׁא הָרַךְ שָׁם בַּכָּר
עַל יַד פֶּלֶג קַט מִתְחַמֵּק מִן הָהָר...

נַשְׁקִיפָה שָׁמַיִם בִּתְכֵלֶת מֵעַל
שָׁם יֵרָאֶה בָּרוֹם בִּדְמוּת יֶלֶד עִם קַל
נַקְשִׁיבָה סוֹד שִׂיחַ הַגַּל אֶל הַגַּל
וּבְסֵתֶר הַיַּעַר יָרִיעַ: טְרִיל! טְרִיל!
בִּנְקִיק הָאַלּוֹן שָׁם יִשְׁרֹק הֶחָסִיל
מַה-יֵּצַר הַלֵּב אָז מֵעֹנֶג וָגִיל!

שָׁמַיִם וָאָרֶץ יַבִּיעוּ שָׁם אֹמֶר
הַיּוֹם לָ"ג בָּעֹמֶר הַיּוֹם לָ"ג בּעֹמֶר

היערה היערה בקשת וחץ
נקומה נצאה שם פרח ונץ
יציצו מעל מצמרת כל עץ
שם ירק וזוהר ורחב אין קץ

נרעישה היער, כדרור שם נעוף
נשיר עם ציפור ונצפצף: צוף צוף צוף
נשרוק עם חסיל ונזמזם עם הזבוב
נקרקר עם צפרדע שוכנת בסוף

נרוצה אחים הו נרוץ נשתובב
נריעה, נצהלה, נגילה בכל לב
כל עשב, כל פרח, יביע שם אומר
היום ל"ג בעומר, היום ל"ג בעומר

אז יחד נבואה נרגיעה בבר
נציע הדשא הרך שם בכר
על יד פלג קט מתחמק מן ההר...

נשקיפה שמיים בתכלת מעל
שם ירא ברום בדמות ילד עם קל
נקשיבה סוד שיח הגל אל הגל
ובסתר היער יריע: טריל! טריל!
בנקיק האלון שם ישרוק החסיל
מה-יצר הלב אז מעונג וגיל!

שמיים וארץ יביעו שם אומר
היום ל"ג בעומר היום ל"ג בעומר
 פרטים נוספים


נוסח שהתאים פואה גרינשפון ללחנו מאוחר יותר  

 [בית ראשון כפי שהוא באתר]
לָ"ג בָּעֹמֶר לָ"ג בָּעֹמֶר
כַּמָּה יָמִים
לְךָ זֶה מְחַכִּים
וּמְצַפִּים

נַרְעִישָׁה הַיַּעַר כִּדְרוֹר שָׁם נָעוּף
נָשִׁיר עִם צִפּוֹר וּנְצַפְצֵף צִיף צוּף
נִשְׁרֹק עִם חָסִיל וּנְזַמְזֵם עִם כָּל זְבוּב
נְקַרְקֵר עִם צְפַרְדֵעַ שׁוֹכֶנֶת הַסּוּף

פזמון

נָרוּצָה, אַחִים, נָרוּץ נִשְׁתּוֹבֵב
נָרִיעַ נִצְהָלָה נָגִיל בְּכָל לֵב
כָּל עֵשֶׂב כָּל פֶּרַח יָפִיץ חֹם וָאוֹר
הַיּוֹם לָ"ג בָּעֹמֶר חַג הוּא לַכֹּל
[בית ראשון כפי שהוא באתר]
ל"ג בעומר ל"ג בעומר
כמה ימים
לך זה מחכים
ומצפים

נרעישה היער כדרור שם נעוף
נשיר עם ציפור ונצפצף ציף צוף
נשרוק עם חסיל ונזמזם עם כל זבוב
נקרקר עם צפרדע שוכנת הסוף

פזמון

נרוצה, אחים, נרוץ נשתובב
נריע נצהלה נגיל בכל לב
כל עשב כל פרח יפיץ חום ואור
היום ל"ג בעומר חג הוא לכול
 פרטים נוספים


מתוך "קבוצת שירים"  

 הַשָּׂדֶה הַשָּׂדֶה בְּקֶשֶׁת וָחֵץ
נָבוֹאָה יְלָדִים שָׁם פֶּרַח וָנֵץ
שָׁם יֶרֶק וָזֹהַר וּמֶרְחַב אֵין קֵץ
הַיּוֹם לָ"ג בָּעֹמֶר X2

שָׁם שׁוֹרֵק הֶחָסִיל וּמְזַמְזֵם הַזְּבוּב
וּמְקַרְקְרָה הַצְּפַרְדֵעַ שׁוֹכֶנֶת הַסּוּף
וּמְצַפְצְפָה כָּל צִפּוֹר בְּקוֹלָהּ צוּף צוּף
הַיּוֹם לָ"ג בָּעֹמֶר X2

הַשָּׂדֶה הַשָּׂדֶה הִתְאַסְּפוּ וּצְאוּ
וְחִצִּים וּקְשָׁתוֹת בִּידֵיכֶם נָא קְחוּ
הִתְנַפְּלוּ עַל אוֹיֵב הִתְנַפְּלוּ וִירוּ
הַיּוֹם לָ"ג בָּעֹמֶר X2

השדה השדה בקשת וחץ
נבואה ילדים שם פרח ונץ
שם ירק וזוהר ומרחב אין קץ
היום ל"ג בעומר X2

שם שורק החסיל ומזמזם הזבוב
ומקרקרה הצפרדע שוכנת הסוף
ומצפצפה כל ציפור בקולה צוף צוף
היום ל"ג בעומר X2

השדה השדה התאספו וצאו
וחיצים וקשתות בידיכם נא קחו
התנפלו על אויב התנפלו וירו
היום ל"ג בעומר X2
 פרטים נוספים


פרודיה מתוך תרגום עברי "עליסה בארץ הנפלאות"  

 הַיַּעְרָה הַיַּעְרָה בְּקֶשֶׁת וָחֵץ
אָרוּצָה אֲמַהֵרָה אֲטַפְּסָה עַל עֵץ
עַל עֵצִים עֲנָפִים וְרָמִים אֲטַפְּסָה
אֶפְרוֹחִים יְתוֹמִים בַּקִּנִּים אֲחַפְּשָׂה
אֲבִיאָם, אֲרַחְמָם, אֲגַדְּלָם לְתוֹרָה
הֵם יִהְיוּ תַּלְמִידִים, אֲנִי לָהֶם מוֹרָה
וּפֶן יֵלְכוּ בְּקֶרִי לֹא יִהְיוּ קַשּׁוּבִים
אַצִּיגָם בַּפִּנָּה, יָצוּדוּ שָׁם זְבוּבִים

היערה היערה בקשת וחץ
ארוצה אמהרה אטפסה על עץ
על עצים ענפים ורמים אטפסה
אפרוחים יתומים בקנים אחפשה
אביאם, ארחמם, אגדלם לתורה
הם יהיו תלמידים, אני להם מורה
ופן ילכו בקרי לא יהיו קשובים
אציגם בפינה, יצודו שם זבובים
 פרטים נוספים

ביצוע:

 

נעמי צורי 
ליווי: תזמורת קול ישראל
שנת הקלטה: 23.7.1956
מקור: מתוך אוסף הקלטות קול ישראל בארכיון הצליל בספרייה הלאומית

נעמי צורי הקליטה את השיר גם בעיבוד אחר בליווי להקת רון-עמי.הקלטה היסטורית
ביצוע:

 

אפרים די-זהב (גולדשטיין) 
פסנתר: שמואל פרשקו
שנת הקלטה: שנות ה-50
מקור: מתוך אוסף הקלטות קול ישראל בארכיון הצליל בספרייה הלאומית

ביצוע:

 

הדסה סיגלוב 

הקלטת זמרדע
ביצוע:

 

הילה שי 
שנת הקלטה: 4.6.2010
מקור: אתר זֶמֶרֶשֶׁת

ביצוע:

 

זמרשת, משתתפי האירוע 
הובלת שירה: נגה אשד
גיטרה: נגה אשד
שנת הקלטה: 2008
מקור: אתר זֶמֶרֶשֶׁת

מתוך אירוע זמרשת מספר 6
"בית יד לבנים" רחובות 23.5.08


על השיר

בכתבה לקראת ל"ג בעומר תשכ"א [1961] כותב בעיתון "דבר" ז. דויד: "בשיר ילדים זה... היו מורים עבריים מוציאים בל"ג בעומר לפני חמישים וחמש שנה ומעלה את תלמידיהם אל היער". 

הנוסח הראשון של המילים נדפס בעיתון "עולם קטן", שנה ראשונה (תרס"א 1901)  גליון 2, טורים 73/74 וכן בספר "הזמיר: שירי ילדים לזמרה ולמקרא" במהדורת אודסה תרס"ג 1903, עמ' 164 - 165. הספר זמין באופן מקוון מאתר בית הספרים הלאומי (יש לבחור בקישור לתוך קטלוג הספרייה ושם לבחרור Digital Object). במהדורה זו לא נכללו כנראה תווים, אך נוסח המילים המקורי נדפס בשירון "כינור קטן" (תרע"א 1911) בלוויית לחן אחר שכנראה קדם ללחן קרצ'בסקי. המוטיב הפותח של הלחן המוקדם זהה ללחן קרצ'בסקי ואפשר ששימש מקור השראה לקרצ'בסקי.

לחנים נוספים לשיר:


כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת contact@zemereshet.co.il.

תוויםמילים


מלים מתוך "עולם קטן" כרך א' (תרס"א 1901, וינה) טורים 73 - 74 (בגליון 2, ללא תאריך מדויק). צילם מעותק מיקרופילם: יוסי גולדנברג
תגיות
עדכון אחרון: 09.05.2022 15:35:23


© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם

נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: