חצץ

העתקת מילות השיר

הָרֵי יְשִׁימוֹן צְחִיחַ סֶלַע וָחוֹל וְלַהַט חַמָּה מִגָּבוֹהַּ הִנֵּה הַמּוֹלֶדֶת שָׁמַעְנוּ הַקּוֹל: בּוֹאוּ בָּנַי וְנָבוֹאָה! וַתֹּאמֶר עָיַפְתִּי שְׁמָמָה וְאָבָק וַנַּעַן: נִבְנֵךְ הַנֶּחְרֶבֶת! וְאֶבֶן מִסֶּלַע אֵלֵינוּ תִּזְעַק: חִצְּבוּנִי מֵהַר, בַּמַּקֶּבֶת! עַל הַסֶּלַע הַךְ! שִׁיר הַפֶּלֶא לָךְ! מִן הַסֶּלַע שִׁיר הַפֶּלֶא – אָמֵן סֶלָה צְנַח! סֶלַע פֶּרֶא, הַר קִרֵח, כּוֹן הִכּוֹנָה, חַלָּמִישׁ! בַּמַּקֶּבֶת, בַּמַּקְדֵּחַ נְפוֹצֵץ סְלָעִים לַכְּבִישׁ, הַר קֵרֵחַ, סֶלַע פֶּרֶא, הַךְ וָהַךְ נָפַל שָׁדוּד! הִזָּהֵרוּ, פַּנּוּ דֶּרֶךְ – הֵי בָּרוּד, בָּרוּד! חוּשָׁה חוּשׁ! הַךְ מַכּוּשׁ! וַעֲקֹר מִסֶּלַע גּוּשׁ! חוּשָׁה חִישׁ! הַךְ פַּטִּישׁ! וְנַפֵּץ חָצָץ לַכְּבִישׁ! עַל הַסֶּלַע הַךְ... בַּמַּפֶּצֶת יְנֻפַּץ בַּמַּקֶּבֶת יְנֻתַּץ הַךְ וָהַךְ עוֹד יִתְלַקֵּחַ לַמְּנַצֵּחַ שִׁיר חָצָץ! בָּרוּד! בָּרוּד! בָּרוּד!הרי ישימון צחיח סלע וחול ולהט חמה מגבוה הנה המולדת שמענו הקול בואו בניי ונבואה ותאמר עייפתי שממה ואבק ונען נבנך הנחברת ואבן מסלע אלינו תזעק חיצבוני מהר במקבת על הסלע הך שיר הפלא לך מן הסלע שיר הפלא אמן סלה צנח! סלע פרא הר קירח כון היכונה חלמיש במקבת ובמקדח נפוצץ סלעים לכביש הר קירח סלע פרא הך והך נפל שדוד היזהרה פנו דרך היי ברוד ברוד חושה חוש הך מכוש ועקור מסלע גוש חושה חיש הך פטיש ונפץ סלעים לכביש במפצת ינופץ במקבת ינותץ הך והך עוד יתלקח למנצח שיר חצץ ברוד ברוד ברוד
מילים: אברהם שלונסקי
לחן: דניאל סמבורסקי

הָרֵי יְשִׁימוֹן צְחִיחַ סֶלַע וָחוֹל
וְלַהַט חַמָּה מִגָּבוֹהַּ
הִנֵּה הַמּוֹלֶדֶת שָׁמַעְנוּ הַקּוֹל:
בּוֹאוּ בָּנַי וְנָבוֹאָה!
וַתֹּאמֶר עָיַפְתִּי שְׁמָמָה וְאָבָק
וַנַּעַן: נִבְנֵךְ הַנֶּחְרֶבֶת!
וְאֶבֶן מִסֶּלַע אֵלֵינוּ תִּזְעַק:
חִצְּבוּנִי מֵהַר, בַּמַּקֶּבֶת!

עַל הַסֶּלַע הַךְ!
שִׁיר הַפֶּלֶא לָךְ!
מִן הַסֶּלַע שִׁיר הַפֶּלֶא –
אָמֵן סֶלָה צְנַח!

סֶלַע פֶּרֶא, הַר קִרֵח,
כּוֹן הִכּוֹנָה, חַלָּמִישׁ!
בַּמַּקֶּבֶת, בַּמַּקְדֵּחַ
נְפוֹצֵץ סְלָעִים לַכְּבִישׁ,
הַר קֵרֵחַ, סֶלַע פֶּרֶא,
הַךְ וָהַךְ נָפַל שָׁדוּד!
הִזָּהֵרוּ, פַּנּוּ דֶּרֶךְ –
הֵי בָּרוּד, בָּרוּד!

חוּשָׁה חוּשׁ!
הַךְ מַכּוּשׁ!
וַעֲקֹר מִסֶּלַע גּוּשׁ!
חוּשָׁה חִישׁ!
הַךְ פַּטִּישׁ!
וְנַפֵּץ חָצָץ לַכְּבִישׁ!

עַל הַסֶּלַע הַךְ...

בַּמַּפֶּצֶת יְנֻפַּץ
בַּמַּקֶּבֶת יְנֻתַּץ
הַךְ וָהַךְ עוֹד יִתְלַקֵּחַ
לַמְּנַצֵּחַ
שִׁיר חָצָץ!
בָּרוּד!
בָּרוּד!
בָּרוּד!
הרי ישימון צחיח סלע וחול
ולהט חמה מגבוה
הנה המולדת שמענו הקול
בואו בניי ונבואה
ותאמר עייפתי שממה ואבק
ונען נבנך הנחברת
ואבן מסלע אלינו תזעק
חיצבוני מהר במקבת

על הסלע הך
שיר הפלא לך
מן הסלע שיר הפלא
אמן סלה צנח!

סלע פרא הר קירח
כון היכונה חלמיש
במקבת ובמקדח
נפוצץ סלעים לכביש
הר קירח סלע פרא
הך והך נפל שדוד
היזהרה פנו דרך
היי ברוד ברוד

חושה חוש
הך מכוש
ועקור מסלע גוש
חושה חיש
הך פטיש
ונפץ סלעים לכביש

במפצת ינופץ
במקבת ינותץ
הך והך עוד יתלקח
למנצח
שיר חצץ
ברוד
ברוד
ברוד
 פרטים נוספים


מתוך "דבר" (6.9.1934)   העתקת מילות השיר

 [א]
הָרֵי יְשִׁימוֹן, צְחִיחַ סֶלַע וָחוֹל
וְלַהַט חַמָּה מִגָּבוֹהַּ
הִנֵּה הַמּוֹלֶדֶת. שָׁמַעְנוּ הַקּוֹל:
"בּוֹאוּ בָּנַי!" – וַנָּבוֹאָה

וַתֹּאמֶר: "עָיַפְתִּי... שְׁמָמָה... וְאָבָק..."
וַנַּעַן: "נִבְנֵךְ, הַנֶּחְרֶבֶת!"
וְאֶבֶן מִסֶּלַע אֵלֵינוּ תִּזְעַק:
חִצְבוּנִי מֵהַר בַּמַּקֶּבֶת.

עַל הַסֶּלַע – הַךְ, הַךְ!
שִׁיר הַפֶּלֶא – לָךְ, לָךְ!
מִן הַסֶּלַע
שִׁיר הַפֶּלֶא
אָמֵן סֶלָה –
צְנַח!

[ב]
סֶלַע-פֶּרֶא, הַר קֵרֵחַ!
כּוֹן, הִכּוֹנָה חַלָּמִישׁ
בְּמַקֶּבֶת וּבְמַקְדֵּחַ
נְפוֹצֵץ סְלָעִים לִכְבִישׁ.

הַר קֵרֵחַ וְסֶלַע – פֶּרֶא!
הַךְ וָהַךְ, נָפַל שָׁדוּד.
הִזָּהֵרוּ!
פַּנּוּ דֶּרֶךְ!
הֵי, בָּרוּד, בָּרוּד, בָּרוּד!

חוּשָׁה חוּשׁ,
הַךְ מַכּוּשׁ –
וַעֲקֹר מִסֶּלַע גּוּשׁ
חוּשָׁה חִישׁ,
הַךְ, פַּטִּישׁ,
וְנַפֵּץ חָצָץ לִכְבִישׁ.

[ג]
עַל הַסֶּלַע – הַךְ, הַךְ!
שִׁיר הַפֶּלֶא – לָךְ, לָךְ!
מִן הַסֶּלַע
שִׁיר הַפֶּלֶא
אָמֵן סֶלָה –
צְנַח!

חוּשָׁה חוּשׁ,
הַךְ מַכּוּשׁ –
וַעֲקֹר מִסֶּלַע גּוּשׁ
חוּשָׁה חִישׁ,
הַךְ, פַּטִּישׁ,
וְנַפֵּץ חָצָץ לִכְבִישׁ.

בְּמַפֶּצֶת יְנֻפַּץ,
בְּמַקֶּבֶת יְנֻתַּץ
הַךְ וָהַךְ עַד יִתְלַקֵּחַ
לַמְּנַצֵּחַ
שִׁיר חָצָץ.
הרי ישימון, צחיח סלע וחול
ולהט חמה מיגבוה
הנה המולדת. שמענו הקול:
"בואו בניי!" – ונבואה

ותאמר: "עייפתי... שממה... ואבק..."
ונען: "נבנך, הנחרבת!"
ואבן מסלע אלינו תזעק:
חצבוני מהר במקבת.

על הסלע – הך, הך!
שיר הפלא – לך, לך!
מן הסלע
שיר הפלא
אמן סלה –
צנח!

סלע-פרא, הר קרח!
כון, הכונה חלמיש
במקבת ובמקדח
נפוצץ סלעים לכביש.

הר קרח – וסלע!
הך והך, נפל שדוד.
הזהרו!
פנו דרך!
הי, ברוד, ברוד, ברוד!

חושה חוש,
הך מכוש –
ועקור מסלע גוש
חושה חיש,
הך, פטיש,
ונפץ חצץ לכביש.

על הסלע – הך, הך!
שיר הפלא – לך, לך!
מן הסלע
שיר הפלא
אמן סלה –
צנח!

חושה חוש,
הך מכוש –
ועקור מסלע גוש
חושה חיש,
הך, פטיש,
ונפץ חצץ לכביש.

במפצת ינפץ,
במקבת ינתץ
הך והך עד יתלקח
למנצח
שיר חצץ.
 פרטים נוספים

ביצוע:

 

מקהלת קול ישראל 
הקלטות נוספות

על השיר

המילים המלאות של השיר נדפסו, כנראה לראשונה, ב"דבר מוסף לילדים" (17.8.1934, ו' אלול תרצ"ד, עמ' 2). בעמוד הראשון של מוסף נדפס "מחנה קיץ" (ר' צילום בדף השיר). קרוב לוודאי שסמבורסקי, מלחין "מחנה קיץ", נחשף לגליון הזה של "דבר", ואולי בעקבות כך הלחין את "חצץ".

בספטמבר 1934 נדפס ב"דבר" וריאנט טקסט של השיר (ר' גרסת מילים לעיל) לצד סיפור שהשיר או חלקו זומר כבר בתאטרון ה"מטאטא" ב-1932 (כנראה בלחנו של זעירא - ר' הסבר מפורט בדברי מיכאל קוכמן להלן), כך שהשיר כנראה נכתב מספר שנים טרם הדפסתו. 

מספר ד"ר מיכאל קוכמן:

השיר "חצץ" משקף את התלהבות החלוצים החוצבים מסלע ההר את האבנים והחצץ לסלילת הכבישים הדרושים להחייאת הארץ משממונה. שלונסקי שעלה ארצה כחלוץ מתאר זאת מניסיונו האישי. סמוך לעלייתו הצטרף ל"גדוד העבודה" שעסק בסלילת הכבישים שהובילו מחיפה לעמק יזרעאל, עמק בית שאן וטבריה. אמנם חברותו בגדוד הייתה קצרה (המחצית הראשונה של 1922) אולם, לפי חגית הלפרין בספרה "מעגבניה עד סימפוניה" (עמי 34-29), הייתה לה השפעה עמוקה על יצירתו. "חצץ" מתאר בנאמנות את עבודת החוצבים "במקבת במקדח, נפוצץ סלעים לכביש", דהיינו מהכנסת דינמיט לנקבים שנוקבו בסלע כדי לקבל גושי אבן גדולים והקריאות: "ברוד, ברוד, ברוד!" (בערבית – חומר נפץ, וגם פיצוץ) (וראה גם השיר "בארוד בארוד" - זמרשת) שנועדו להזהיר את החוצבים לתפוס מחסה בעת הפיצוץ, ועד ל"הך פטיש ונפץ חצץ לכביש".

השיר מורכב משלושה חלקים ובכל חלק שלושה בתים, אך לחלק השלישי יש מבנה מיוחד: בית א' הוא חזרה על בית ג' מהחלק הראשון, ובית ב' חוזר על בית ג' מהחלק השני, ורק בית ג' עומד בפני עצמו. השיר הולחן פעמיים: במלואו על ידי סמבורסקי (דף שיר זה) וחלקו השלישי בלבד על ידי זעירא (ר' השיר בלחנו). לפי חגית הלפרין (שם, עמ' 188) השיר שולב בתכנית כ"ה של המטאטא (ינואר 1932). מכאן עולה שבתכנית זאת הושר רק חלקו השלישי של "חצץ", שכן סמבורסקי, מלחין השיר במלואו, עלה ארצה רק ב-1933. הלחנת השיר, כמו בהרבה שירים, הייתה כרוכה בשינויים מסוימים בטקסט. בלחן של סמבורסקי הושמט הבית הראשון של החלק השלישי, ואילו בזה של זעירא חלו שינויים קלים: "על הסלע, על הסלע הך" (במקום: "על הסלע הך הך"); "שיר הפלא, שיר הפלא לך" (במקום: "שיר הפלא לך לך"); "חושה, חוש מכוש" (במקום: "חושה חוש הך מכוש"); "חושה חוש פטיש" (במקום: "חושה חיש, הך פטיש").

הלחנת החלק השלישי בלבד על ידי זעירא גרמה להחלשת הזיקה בינו לבין השיר המלא ובמרבית השירונים הוא קרוי "על הסלע". בעקבות זאת, בתהליך לא ידוע, החלו לשיר, גם בלחן של סמבורסקי את שני הבתים הראשונים של החלק השלישי וגם הרכב חלקי זה מופיע בשירונים כשיר עצמאי בשם "על הסלע הך".

הקטע "על הסלע הך" בלבד בלחן סמבורסקי אכן נדפס בנפרד בשירון "ברון יחד". כמו כן, דניה לוין ערכה לו נוסח אחר באתחלתא "על הסלע הך הך כל כוחנו לך לך", נדפס בחוברת לריתמיקה לילדים "בצליל ובתנועה" תחת השם "מחצבה".


כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת contact@zemereshet.co.il.

תווים  

תיווי: הלל אילת

מבוסס על: "דניאל סמבורסקי - אדמה ושמי שמים", הספריה למוסיקה ע"ש נסימוב, 1986, עמוד 165


מילים  


מתוך: "דבר - מוסף לילדים" יום ששי ו' אלול תרצ"ד 17.8.1934 עמוד 2
תגיות
עדכון אחרון: 03.10.2023 23:42:49


© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם

נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: