הקטן
גופן
הקטן גופן הגדל
גופן
הגדל גופן
חיפוש פנימי באתר   חיפוש פנימי באתר
קומי צאי (לחן עממי תימני)
קוּמִי צְאִי, אֲחוֹתִי כַלָּה, קוּמִי צְאִי, קוּמִי בְּשׂוֹרַת אָבִיב לָךְ הֵבֵאתִי: קוּמִי צְאִי מֵאֲחוֹרֵי גֶדֶר גַּנִּי נִרְאָה צִיץ נִרְאָה צִיץ, נִשְׁמַע קוֹל הַדְּרוֹר עַל-בֵּיתִי. קוּמִי עוֹטָה אוֹר, שִׂמְלַת צְחוֹר, וּבְצַמָּתֵךְ קִשּׁוּר תְּכֵלֶת, וְנָהַרְתְּ, וְשָׂחַקְתְּ, וִיהִי שְׂחוֹקֵךְ מָלֵא חֵן, וִיהִי רֵיחֵךְ כַּתַּפּוּחַ. רֵיחֵךְ כַּתַּפּוּחַ. יַחְדָּו נַפְלִיג אֶל הַשָּׂדֶה וְאֶל הָהָר וְאֶל הַגָּיְא, וַאֲלַקְּטָה שָׁם זִכְרִיּוֹת; אֲלַקְּטָה זִכְרִיּוֹת אָסֹף אֶאֱסֹף פְּנִינֵי-טָל, אֶל צַוָּארֵךְ מַרְגָּלִיּוֹת. אָסֹף אֶאֱסֹף קַרְנֵי אוֹר, קַרְנֵי אוֹר, צְפִירוֹת זָהָב אֶעֱנֹד מִצְחֵךְ , צִיצֵי זִיו, זֵרֵי פָז, יַחְדָּו נֵרֵד אֶל הַמַּעְיָן, אֲחוֹתִי כַלָּהקומי צאי אחותי כלה קומי צאי קומי בשורת אביב לך הבאתי קומי צאי מאחורי גדר גני נראה ציץ נראה ציץ נשמע קול הדרור על ביתי קומי עוטה אור שמלת צחור ובצמתך קישור תכלת ונהרת ושחקת ויהי שחוקך מלא חן ויהי ריחך כתפוח ריחך כתפוח יחדו נפליג אל השדה ואל ההר ואל הגיא ואלקטה שם זכריות אלקטה זכריות אסוף אאסוף פניני טל אל צוארך מרגליות אסוף אאסוף קרני אור קרני אור צפירות זהב אענוד מצחך ציצי זיו זרי פז יחדו נרד אל המעין אחותי כלה

פתיחה בנגן חיצוני
מילים: חיים נחמן ביאליק
לחן: עממי תימני

קוּמִי צְאִי, אֲחוֹתִי כַלָּה,
קוּמִי צְאִי, קוּמִי
בְּשׂוֹרַת אָבִיב לָךְ הֵבֵאתִי:
קוּמִי צְאִי
מֵאֲחוֹרֵי גֶדֶר גַּנִּי
נִרְאָה צִיץ
נִרְאָה צִיץ, נִשְׁמַע קוֹל הַדְּרוֹר עַל-בֵּיתִי.
קוּמִי

עוֹטָה אוֹר, שִׂמְלַת צְחוֹר,
וּבְצַמָּתֵךְ קִשּׁוּר תְּכֵלֶת,
וְנָהַרְתְּ, וְשָׂחַקְתְּ,
וִיהִי שְׂחוֹקֵךְ מָלֵא חֵן,
וִיהִי רֵיחֵךְ כַּתַּפּוּחַ.
רֵיחֵךְ כַּתַּפּוּחַ.

יַחְדָּו נַפְלִיג אֶל הַשָּׂדֶה
וְאֶל הָהָר וְאֶל הַגָּיְא,
וַאֲלַקְּטָה שָׁם זִכְרִיּוֹת;
אֲלַקְּטָה זִכְרִיּוֹת
אָסֹף אֶאֱסֹף פְּנִינֵי-טָל,
אֶל צַוָּארֵךְ מַרְגָּלִיּוֹת.

אָסֹף אֶאֱסֹף קַרְנֵי אוֹר,
קַרְנֵי אוֹר, צְפִירוֹת זָהָב
אֶעֱנֹד מִצְחֵךְ ,
צִיצֵי זִיו, זֵרֵי פָז,
יַחְדָּו נֵרֵד אֶל הַמַּעְיָן,
אֲחוֹתִי כַלָּה
קומי צאי אחותי כלה
קומי צאי קומי
בשורת אביב לך הבאתי
קומי צאי
מאחורי גדר גני
נראה ציץ
נראה ציץ נשמע קול הדרור על ביתי
קומי

עוטה אור שמלת צחור
ובצמתך קישור תכלת
ונהרת ושחקת
ויהי שחוקך מלא חן
ויהי ריחך כתפוח
ריחך כתפוח

יחדו נפליג אל השדה
ואל ההר ואל הגיא
ואלקטה שם זכריות
אלקטה זכריות
אסוף אאסוף פניני טל
אל צוארך מרגליות

אסוף אאסוף קרני אור
קרני אור צפירות זהב
אענוד מצחך
ציצי זיו זרי פז
יחדו נרד אל המעין
אחותי כלה
תימנית

יוּמֱַּה וְיַאבַּה
וּמַסכַאכֻּם תְּבִּעוּנִי
בִּעוּ אַלבַּקַר וַאלגַנַם
וַאלמַאל יִפדִּינִי

קַדּ זַוַּג'וּנִי
בֻּנַיַּה קַלבַּהַא קַאסִי
קַד חַמַּלַתְּנִי אלחַטַבּ
וַאלמַא עַלַא רַאסִי

קַד זַוַּג'וּני
בֻּנַיּה בִּנתּ כַבַּאזַה
אַלְוַג'ה מִפְל אַלקַמַר
וַאלעַין גַמַּאזַה

יוּמַּה וְיַאבַּה
וְמַא אַסְכַאכֻּם תּבִּיעוּנִי
יוּמַּה וִיַאבַּה

יומה ויאבה
ומסכאכום תביעוני
ביעו אלבקר ואלגנם
ואלמאל ייפדיני

קד זוגוני
בוניה קלבהא קאסי
קד חמלתני אלחטב
ואלמא עלא ראסי

קד זוגוני
בוניה בינת כבאזה
אלוגה מפל אלקמר
ואלעין גמאזה

יומה ויאבה
ומא אסכאכום תביעוני
יומה ויאבה
 פרטים נוספים


תרגום מתימנית

הוי אבי ואמי,
איך יכלתם למכרני,
מכרו הבקר והצאן
וכל ההון יפדני.

כבר השיאוני
בת אשר ליבה קשה,
העמיסה עלי עצי ההסקה
וכד המים על ראשי.

כבר השיאוני,
עלמה בת נחתומית,
הפנים כירח
והעין קורצת.

הוי אמי ואבי
איך יכלתם למכרני
הוי אמי ואבי
ביצוע: נחמה הנדל
שנת הקלטה: 1965
מקור: התקליט "שירי ביאליק"


הקלטות נוספות

פתיחה בנגן חיצוני

ביצוע: הפרברים
עיבוד: יוסי חורי
שנת הקלטה: 12.6.1966
מקור: מתוך אוסף הקלטות קול ישראל בארכיון הצליל בספרייה הלאומית

הביצוע הוקלט לראשונה בקול ישראל. לאחר מכן נטבע בתקליטון מסחרי, ונכלל אף בתקליטור "התקליטונים" בתוך מארז התקליטורים של הפרברים.פתיחה בנגן חיצוני

ביצוע: תיאטרון ענבל
שנת הקלטה: 28.6.1954
מקור: מתוך אוסף הקלטות קול ישראל בארכיון הצליל בספרייה הלאומית
על השיר

 השיר מרפרטואר ברכה צפירה, שכן הוא נכלל בספרה "קולות רבים", אך ככל הידוע אין הקלטה בביצועה. לפי "קולות רבים" עמ' 39, שם נכלל השיר במדור "משירת הנשים בתימן" הלחן הוא "שיר אהבה ערבי שהותאם לשירו של ח. נ. ביאליק. ליווי לו חיבר פ. בן חיים". 

בריאיון לגילה פלם מיום 7.2.1980 (תזמון 16:35) מספרת ברכה צפירה כי לא היא התאימה את המילים של ביאליק ללחן אלא "הנשים [התימניות] בארץ רצו לשיר בעברית אז הם תפסו איזה מילים מביאליק ואני שמעתי את זה באיזו חתונה".

לפי רשימת יצירות בן-חיים שמביא יהואש הירשברג בספרו "פאול בן חיים: חיים ויצירתו", העיבוד הוא אופוס 33 מאת המלחין ונערך בשנת 1942. לפי ספר זה, המנגינה הגיעה לבן-חיים מ"ברכה צפירה, ערבי מפי [יחיאל?] עדאקי".

למעשה, ערך בן חיים שני עיבודים שונים לשיר (אופוס 33 מס' 1 ומס' 2): לקול ופסנתר (נדפס לימים כשיר השני בקובץ "נעימות מהמזרח" בהוצאת המוסיקה הישראלית) ועיבוד למקהלה בשלושה קולות (נדפס ב"שירי מקהלה" בעריכת שלמה קפלן, כרך שני, עמ' 69 - 70).

הטקסט המקורי בתימנית הוא "יומה ויאבה". האזינו כאן לשיר המקורי (תזמון 18:50) בביצוע זמרת לא מזוהה, אחריו ביצוע הפרברים לשיר העברי (גם כאן, ישירות) ואחר כך (תזמון 23:59) אלתור ג'אז של מל קלר ותזמורתו על הלחן. הטקסט התימני "יומה ויאבה" מושר גם בפי ציון גולן בלחן "אודה לאלי". 

בהתאמה ללחן נערכו חזרות על מילים, דילוגים ובסוף השיר אף שינויים בסדר המילים מהטקסט המקורי של ביאליק.

עוד בלחן הזה:

  • עורי צפון (לחן עממי תימני 2)
  • חלק הבית של השקיני  (נקרא גם "נערת חן") בביצוע חבצלת רון בליווי אורי שוהם בחליל וגיל אלדמע בפסנתר (1961). המילים מאת אבשלום כהן, שהוסיף בעצמו חלק נוסף למנגינה.

ראו את הטקסט המלא של "קומי צאי" בדף השיר בלחן פאול בן חיים (שאינו קשור ללחן הזה שגם אותו פאול בן חיים עיבד) וראו שם הפניה עוד פרטים לכל הלחנים.

ביצוע נוסף: אורי שבח (סרטון, מהחלק הלא תחרותי בפסטיבל הזמר המזרחי, לא ברור מאיזו שנה).

 


כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת contact@zemereshet.co.il.
עדכון אחרון: 24.05.2021 23:48:59

© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם