הקטן
גופן
הגדל
גופן
מחול השומרים
עֲנֵה נָא אִתָּנוּ הַשַּׁבָּאבּ עֲנֵה נָא עֲנֵה נָא הַשַּׁבָּאבּ צֵא נָא אִתָּנוּ הַשַּׁבָּאבּ צֵא נָא צֵא נָא בַּמַּעְגָּל יָה לֵילִי... יָה לֵילִי... קוּמוּ וְנֵצֵא בִּמְחוֹלוֹת קוּמוּ וְנֵצֵא בַּמַּעְגָּל אֲוִיר רַחֲמִים בַּמֶּרְחָב אֲוִיר חֶמְדָּה לַנְּשָׁמוֹת יָה לֵילִי... יָה לֵילִי... כַּרְמִי כַּרְמִי הֶחָבִיב אַל נָא תִּירָא הַשּׁוּעָל קִיר מוֹשַׁבְתִּי הַיָּפֶה אַל בִּגְבוּלֶךְ בֶּדָאוִי יָה לֵילִי... יָה לֵילִי... קוּמוּ וְנֵצֵא בִּמְחוֹלוֹת קוּמוּ וְנֵצֵא בַּמַּעְגָּל אַל לְךָ תְּנוּמוֹת הַשּׁוֹמֵר שְׁמֹר נָא עַמְּךָ יִשְׂרָאֵל!ענה נא איתנו השבאב ענה נא ענה נא השבאב צא נא איתנו השבאב צא נא צא נא במעגל יה לילי... יה לילי... קומו ונצא במחולות קומו ונצא במעגל אוויר רחמים במרחב אוויר חמדה לנשמות יה לילי... יה לילי... כרמי כרמי החביב אל נא תירא השועל קיר מושבתי היפה אל בגבולך בדאווי יה לילי... יה לילי... קומו ונצא במחולות קומו ונצא במעגל אל לך תנומות השומר שמור נא עמך ישראל!

פתיחה בנגן חיצוני

מילים: אסף הלוי
לחן: עממי

עֲנֵה נָא אִתָּנוּ הַשַּׁבָּאבּ
עֲנֵה נָא עֲנֵה נָא הַשַּׁבָּאבּ
צֵא נָא אִתָּנוּ הַשַּׁבָּאבּ
צֵא נָא צֵא נָא בַּמַּעְגָּל
יָה לֵילִי... יָה לֵילִי...

קוּמוּ וְנֵצֵא בִּמְחוֹלוֹת
קוּמוּ וְנֵצֵא בַּמַּעְגָּל
אֲוִיר רַחֲמִים בַּמֶּרְחָב
אֲוִיר חֶמְדָּה לַנְּשָׁמוֹת
יָה לֵילִי... יָה לֵילִי...

כַּרְמִי כַּרְמִי הֶחָבִיב
אַל נָא תִּירָא הַשּׁוּעָל
קִיר מוֹשַׁבְתִּי הַיָּפֶה
אַל בִּגְבוּלֶךְ בֶּדָאוִי
יָה לֵילִי... יָה לֵילִי...

קוּמוּ וְנֵצֵא בִּמְחוֹלוֹת
קוּמוּ וְנֵצֵא בַּמַּעְגָּל
אַל לְךָ תְּנוּמוֹת הַשּׁוֹמֵר
שְׁמֹר נָא עַמְּךָ יִשְׂרָאֵל!
ענה נא איתנו השבאב
ענה נא ענה נא השבאב
צא נא איתנו השבאב
צא נא צא נא במעגל
יה לילי... יה לילי...

קומו ונצא במחולות
קומו ונצא במעגל
אוויר רחמים במרחב
אוויר חמדה לנשמות
יה לילי... יה לילי...

כרמי כרמי החביב
אל נא תירא השועל
קיר מושבתי היפה
אל בגבולך בדאווי
יה לילי... יה לילי...

קומו ונצא במחולות
קומו ונצא במעגל
אל לך תנומות השומר
שמור נא עמך ישראל!
 פרטים נוספים


נוסח אידלסון

ֲנֵה נָא אִתָּנוּ הַשַּׁבַּבּ, עֲנֵה נָא עֲנֵה נָא הַשַּׁבַּבּ
צֵא נָא אִתָּנוּ הַשַּׁבַּבּ, צֵא נָא, צֵא נָא הַשַּׁבַּבּ
[מקהלה:] קוּמוּ וְנֵצֵא בְּמַעֲגָל, קוּמוּ וְנֵצֵא בְּמַעֲגָל
קוּמוּ וְנֵצֵא בִּמְחוֹלוֹת, קוּמוּ וְנֵצֵא בִּמְחוֹלוֹת

רֶגֶל לְרֶגֶל הַיְשִׁירָה, רֶגֶל לְרֶגֶל הַגִּבּוֹר!
יָד יְמָנִית לַמָּרוֹם, יָדִי לְיַדְךָ הַשְׁלִיבָה!
לֵילִי לֵילִי הַנֶּחְמָד הִנֵּה יְדִידְךָ הַנּוֹטֵר!
כַּרְמִי כַּרְמִי הֶחָבִיב, אַל נָא תִּגַּשׁ, שׁוּעָל!
אַל נָא תְּנוּמוֹת, הַשּׁוֹמֵר
שְׁמֹר נָא עַמְּךָ יִשְׂרָאֵל

עֲנֵה!
ענה נא איתנו השבב, ענה נא ענה נא השבב
צא נא איתנו השבב, צא נא, צא נא השבב
[מקהלה:] קומו ונצא במעגל, קומו ונצא במעגל
קומו ונצא במחולות, קומו ונצא במחולות

רגל לרגל הישירה, רגל לרגל הגיבור!
יד ימנית למרום, ידי לידך השליבה!
לילי לילי הנחמד הנה ידידך הנוטר!
כרמי כרמי החביב, אל נא תיגש, שועל!
אל נא תנומות, השומר
שמור נא עמך ישראל

ענה!
 פרטים נוספים


בית נוסף מנוסח המשורר

עֲנֵה-נָא אִתָּנוּ הַשַּׁבָּב,
עֲנֵה-נָא, עֲנֵה-נָא הַשַּׁבָּב!
צֵא-נָא אִתָּנוּ הַשַּׁבָּב,
צֵא-נָא, צֵא-נָא הַשַּׁבָּב!

קוּמוּ וְנֵצֵא בַמַּעְגָּל,
קוּמוּ וְנֵצֵא בַמַּעְגָּל –
קוּמוּ וְנֵצֵא בַמְּחוֹלוֹת!

כּוֹכָב קוֹרֵץ לַכּוֹכָב,
כּוֹכָב קוֹרֵץ לַכּוֹכָב –
לֵיל הַכֶּסֶא, הַסַּהַר!

אֲוִיר רַחֲמִים בַּמֶּרְחָב,
אֲוִיר רַחֲמִים בַּמֶּרְחָב –
אֲוִיר חֶמְדָּה לַנְּשָׁמוֹת!

לֵילִי, לֵילִי הַנֶּחְמָד,
לֵילִי, לֵילִי הַנֶּחְמָד –
הִנֵּה ידִידְךָ הנּוֹטֵר!

כַּרְמִי, כַּרְמִי הֶחָבִיב,
כַּרְמִי, כַּרְמִי הֶחָבִיב –
אַל-נָא תִּירָא הַשּׁועָל!

קִיר מוֹשַׁבְתִּי הַיָפָה,
קִיר מוֹשַׁבְתִּי הַיָפָה –
אַל בִּגְבוּלֵךְ, בֶּדֶּוִי!

אַל לְךָ תְּנוּמוֹת הַשּׁוֹמֵר,
אַל לְךָ תְּנוּמוֹת הַשּׁוֹמֵר –
שְׁמָר נָא עַמְּךָ יִשְׂרָאֵל!

עֲנֵה-נָא אִתָּנוּ הַשַּׁבָּב,
עֲנֵה-נָא, עֲנֵה-נָא הַשַּׁבָּב!
צֵא-נָא אִתָּנוּ הַשַּׁבָּב,
צֵא-נָא, צֵא-נָא הַשַּׁבָּב!
ענה נא איתנו השבאב
ענה נא ענה נא השבאב
צא נא איתנו השבאב
צא נא צא נא השבאב

קומו ונצא במעגל
קומו ונצא במעגל
קומו ונצא במחולות

כוכב קורץ לכוכב
כוכב קורץ לכוכב
ליל הכסא הסהר

אוויר רחמים במרחב
אוויר רחמים במרחב
אוויר חמדה לנשמות

לילי לילי הנחמד
לילי לילי הנחמד
הינה ידדך הנוטר

כרמי כרמי החביב
כרמי כרמי החביב
אל נא תירא השועל

קיר מושבתי היפה
קיר מושבתי היפה
אל בגבולך בדוי

אל לך תנומות השומר
אל לך תנומות השומר
שמר נא עמך ישראל

ענה נא איתנו השבאב
ענה נא ענה נא השבאב
צא נא איתנו השבאב
צא נא צא נא השבאב
 פרטים נוספים
ביצוע: ברכה צפירה
עיבוד: נחום נרדי
פסנתר: נחום נרדי

הקלטה ללא ליווי מקהלה.הקלטות נוספות

פתיחה בנגן חיצוני

ביצוע: שושנה דמארי
מקור: תקליט גלרון 5794

 פסנתר: נחום נרדיפתיחה בנגן חיצוני

ביצוע: אהובה צדוק


פתיחה בנגן חיצוני

ביצוע: ברכה צפירה
עיבוד: נחום נרדי
פסנתר: נחום נרדי
 

הקלטה נוספת של השיר, בליווי מקהלת גברים.
אנו מתנצלים על איכותה.

על השיר

ב"ספר השירים - קובץ חדש", מייחס אידלסון את הלחן לעצמו (לשנת תרע"ד). הזיהוי חשוד ביותר. החלק הראשון של הלחן דומה מאוד ללחן השני של "אל יבנה הגליל", אך את הלחן ההוא מזהה אידלסון עצמו באותו מקור כעממי.

משיר זה התפתחה גרסה מקוצרת, שנפוצה מאוד כשיר ריקוד: הבה נצא במחול, הבה נצא במחולות, יה ליל יה ליל יה לילי.


כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת evyatar@zemereshet.co.il.
תגיות

יום העצמאות  

© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם