הקטן
גופן
הקטן גופן הגדל
גופן
הגדל גופן
חיפוש פנימי באתר   חיפוש פנימי באתר
זוג יתושים
מִי זֶה פֹּה צָרַח כָּל כָּךְ? מִי זֶה פֹּה צָוַח כָּל כָּךְ? מִן הָעֵץ יַתּוּשׁ נָפַל שֶׁבֶר גַּב וְהוּא חָלָל. עֵדֶר זְאֵבִים יָחוּשׁ לֶאֱכֹל אֶת הַיַּתּוּשׁ לֹא נָתְנָה הַיַּתּוּשָׁה כָּל הַזְּאֵבִים גֵּרְשָׁה. לַיַּתּוּשׁ אָמְרָה בְּחִיל: "נָא אֶת הָרוֹפֵא הַבְהִיל!" הַיַּתּוּשׁ תַּם וְנִשְׁלַם, אֵין תִּקְוָה לוֹ בָּעוֹלָם. אָז הָיָה אֵבֶל כָּבֵד הַיַּתּוּשִׁים עָרְכוּ מִסְפֵּד וּבְנֶפֶשׁ עֲצֵבָה שָׁרוּ שִׁיר הָאַשְׁכָּבָה.מי זה פה צרח כל כך? מי זה פה צווח כל כך? מן העץ יתוש נפל שבר גב והוא חלל. עדר זאבים יחוש לאכול את היתוש לא נתנה היתושה כל הזאבים גרשה. ליתוש אמרה בחיל: "נא את הרופא הבהיל!" היתוש תם ונשלם, אין תקווה לו בעולם. אז היה אבל כבד היתושים ערכו מספד ובנפש עצבה שרו שיר האשכבה.

פתיחה בנגן חיצוני
מילים: סופיה רוגוזובנה
תרגום/נוסח עברי: לא ידוע
לחן: עממי פולני

מִי זֶה פֹּה צָרַח כָּל כָּךְ?
מִי זֶה פֹּה צָוַח כָּל כָּךְ?
מִן הָעֵץ יַתּוּשׁ נָפַל
שֶׁבֶר גַּב וְהוּא חָלָל.

עֵדֶר זְאֵבִים יָחוּשׁ
לֶאֱכֹל אֶת הַיַּתּוּשׁ
לֹא נָתְנָה הַיַּתּוּשָׁה
כָּל הַזְּאֵבִים גֵּרְשָׁה.

לַיַּתּוּשׁ אָמְרָה בְּחִיל:
"נָא אֶת הָרוֹפֵא הַבְהִיל!"
הַיַּתּוּשׁ תַּם וְנִשְׁלַם,
אֵין תִּקְוָה לוֹ בָּעוֹלָם.

אָז הָיָה אֵבֶל כָּבֵד
הַיַּתּוּשִׁים עָרְכוּ מִסְפֵּד
וּבְנֶפֶשׁ עֲצֵבָה
שָׁרוּ שִׁיר הָאַשְׁכָּבָה.
מי זה פה צרח כל כך?
מי זה פה צווח כל כך?
מן העץ יתוש נפל
שבר גב והוא חלל.

עדר זאבים יחוש
לאכול את היתוש
לא נתנה היתושה
כל הזאבים גרשה.

ליתוש אמרה בחיל:
"נא את הרופא הבהיל!"
היתוש תם ונשלם,
אין תקווה לו בעולם.

אז היה אבל כבד
היתושים ערכו מספד
ובנפש עצבה
שרו שיר האשכבה.
 פרטים נוספים


גרסת רינה ברוך

מִי זֶה פֹּה צָרַח כָּל כָּךְ?
מִי זֶה פֹּה צָוַח כָּל כָּךְ?
מִן הָעֵץ יַתּוּשׁ נָפַל
גַּב שָׁבַר וְהוּא חָלָל.

עֵדֶר זְאֵבִים יָחוּשׁ
לֶאֱכֹל אֶת הַיַּתּוּשׁ
לֹא נָתְנָה הַיַּתּוּשָׁה
לֶאֱכֹל אֶת בַּעֲלָהּ

אָז הָיָה אֵבֶל כָּבֵד
הַיַּתּוּשִׁים עָרְכוּ מִסְפֵּד
וּבְנֶפֶשׁ עֲצוּבָה
שָׁרוּ שִׁיר הָאַשְׁכָּבָה.
מי זה פה צרח כל כך?
מי זה פה צוח כל כך?
מן העץ יתוש נפל
גב שבר והוא חלל.

עדר זאבים יחוש
לאכול את היתוש
לא נתנה היתושה
לאכול את בעלה

אז היה אבל כבד
היתושים ערכו מספד
ובנפש עצובה
שרו שיר האשכבה.
מפי עמוס רודנר

מַה זֶּה כָּאן רָעַשׁ כָּל כָּךְ
מַה זֶּה כָּאן גָּעַשׁ כָּל כָּךְ
מִן הָעֵץ יַתּוּשׁ נָפַל
שֶבֶר גַּב וְהוּא חָלָל

עֵדֶר זְאֵבִים יָחוּשׁ
לֶאֱכֹל גּוּף הַיַּתּוּשׁ
לֹא נָתְנָה הַיַּתּוּשָׁה
אֶת כָּל הַזְּאֵבִים גֵּרְשָׁה

אֶל הַיַּתּוּשׁ פָּנְתָה בְּחִיל
"הוֹי! אֶת הָרוֹפֵא אַבְהִיל"
הַיַּתּוּשׁ עוֹנֶה נִכְלָם:
"אֵין תְּרוּפָה לִי בָּעוֹלָם

לֹא תּוֹעִיל עוֹד הַמְּרוּצָה
לֹא תְּרוּפָה לִי נְחוּצָה
יֻקַּח נָא מַכּוֹשׁ מַעְדֵּר
בּוֹר יִכְרוּ בּוֹ אֶקָּבֵר"

אֵבֶל שָׁם הָיָה כָּבֵד
הַזְּבוּבִים עָרְכוּ מִסְפֵּד
וּבְנֶפֶשׁ עֲצוּבָה
שָׁרוּ שִׁיר הָאַשְׁכָּבָה:

"זוּם זוּם זוּם זוּם, זוּם זוּם זוּם
זוּם זוּם זוּם זוּם, זוּם זוּם זוּם
זוּם זוּם זוּם זוּם, זוּם זוּם זוּם
זוּם זוּם זוּם זוּם, זוּם זוּם זוּם"
מה זה כאן רעש כל כך
מה זה כאן געש כל כך
מן העץ יתוש נפל
שבר גב והוא חלל

עדר זאבים יחוש
לאכול גוף היתוש
לא נתנה היתוש
את כל הזאבים גרשה

אל היתוש פנתה בחיל
"הוי! את הרופא אבהיל"
היתוש עונה נכלם:
"אין תרופה לי בעולם

לא תועיל עוד המרוצה
לא תרופה לי נחוצה
יוקח נא מכוש מעדר
בור יכרו בו אקבר"

אבל שם היה כבד
הזבובים ערכו מספד
ובנפש עצובה
שרו שיר האשכבה:

"זוּם זוּם זום זום, זום זום זום
זום זום זום זום, זום זום זום
זום זום זום זום, זום זום זום
זום זום זום זום, זום זום זום"


גרסת צבי שביט

על העץ יושבים שנים
זוג יתושים נחמדים
מן העץ יתוש נפל
שבר גב והוא חלל.

עדר זאבים יחוש
לאכול גוף היתוש
לא נתנה היתושה
עדר זאבים גירשה.

היתושה אמרה בחיל:
"את הרופא יש להבהיל!"
היתוש ענה נכלם:
"אין תרופה לי בעולם."

האבל שם היה כבד
הזבובים ערכו מספד
ובנפש עצבה
שרו שיר האשכבה.

--------------------------
גרסת רינה ברוך

מי זה פה צרח כל כך?
מי זה פה צווח כל כך?
מן העץ יתוש נפל
גב שבר והוא חלל.

עדר זאבים יחוש
לאכול את היתוש
לא נתנה היתושה
לאכול את בעלה

אז היה אבל כבד
היתושים ערכו מספד
ובנפש עצובה
שרו שיר האשכבה.
 פרטים נוספים


גרסת צבי שביט

עַל הָעֵץ יוֹשְׁבִים שָׁנִים
זוּג יַתּוּשִׁים נֶחְמָדִים
מִן הָעֵץ יַתּוּשׁ נָפַל
שֶׁבֶר גַּב וְהוּא חָלָל.

עֵדֶר זְאֵבִים יָחוּשׁ
לֶאֱכֹל גּוּף הַיַּתּוּשׁ
לֹא נָתְנָה הַיַּתּוּשָׁה
עֵדֶר זְאֵבִים גֵּרְשָׁה.

הַיַּתּוּשָׁה אָמְרָה בְּחִיל:
"אֶת הָרוֹפֵא יֵשׁ לְהַבְהִיל!"
הַיַּתּוּשׁ עָנָה נִכְלָם:
"אֵין תְּרוּפָה לִי בָּעוֹלָם."

הָאֵבֶל שָׁם הָיָה כָּבֵד
הַזְּבוּבִים עָרְכוּ מִסְפֵּד
וּבְנֶפֶשׁ עֲצֵבָה
שָׁרוּ שִׁיר הָאַשְׁכָּבָה.
על העץ יושבים שניים
זוג יתושים נחמדים
מן העץ יתוש נפל
שבר גב והוא חלל.

עדר זאבים יחוש
לאכול גוף היתוש
לוא נתנה היתושה
עדר זאבים גרשה.

היתושה אמרה בחיל:
"את הרופא יש להבהיל!"
היתוש ענה נכלם:
"אין תרופה לי בעולם."

האבל שם היה כבד
הזבובים ערכו מספד
ובנפש עצבה
שרו שיר האשכבה.
גרסת מאיר נוי ועפרה שרון

מַה קָּרָה פֹּה מַה קָּרָה?
אֵיזֶה רַעַשׁ מְהוּמָה...
מִן הָעֵץ יַתּוּשׁ נָפַל –
שָׁבַר גַּב, וְהוּא חָלָל.

עֵדֶר זְאֵבִים יָחוּשׁ,
לֶאֱכֹל אֶת הַיַּתּוּשׁ.
לֹא נָתְנָה הַיַּתּוּשָׁה,
לֶאֱכֹל אֶת בַּעֲלָהּ.

היתושים עָרְכוּ מִסְפֵּד
ועשו אֵבֶל כָּבֵד
על יתוש אשר נָפַל –
שָׁבַר גַּב, וְהוּא חָלָל.
מה קרה פה מה קרה
איזה רעש מהומה
מן העץ יתוש נפל
שבר גב והוא חלל

עדר זאבים יחוש
לאכול את היתוש
לא נתנה היתושה
לאכול את בעלה

היתושים ערכו מספד
ועשו אבל כבד
על יתוש אשר נפל
שבר גב והוא חלל
 פרטים נוספים


מילים בשפת המקור (פולנית)

Pogrzeb komara (לווית היתוש)

Coś tam w lesie stuknęło,
coś tam w lesie huknęło,
a to komar z dęba spadł,
złamał sobie krzyża skład.

Potłukł sobie i głowę
o konary dębowe,
potłukł sobie i ciemię,
gdy tak gruchnął o ziemię.

Mucha wraz nadleciała
i komara pytała —
czy nie trzeba doktora,
albo księdza przeora.

Nie trzeba mi doktora,
ani księdza przeora,
nie potrzeba aptyki,
tylko rydla, motyki.

Zleciało się wilków sześć
komarowe ciało grześć.
Wykopały dół w piasku
pośród wycia i wrzasku.

Wszystkie muchy płakały,
gdy komara chowały,
i śpiewały: „Rekwije!“
- już nasz komar nie żyje!...

 פרטים נוספים


גרסת גיורית יגל

הוי שמעו אך לא נורא
מה קרה הוא מה קרה
מן העץ יתוש נפל
שבר גב והוא חלל

עדר זאבים יחוש
לאכול את היתוש
לא נתנה היתושה
לאכול את בעלה

היתושים ערכו מספד
וירד אבל כבד
על יתוש שנפל
שבר גב והוא חלל

הקלטת זמרדע
ביצוע: זמרדעי זמרשת, גיורית יגל
אקורדיון: שי בורשטין
גיטרה: נגה אשד
מנדולינה: עליזה נגר
שנת הקלטה: 11.10.2015
מקור: אתר זֶמֶרֶשֶׁת
הוקלט במסגרת: מפגש זמרדעים ח'


הקלטות נוספות

פתיחה בנגן חיצוני

הקלטת זמרדע
ביצוע: אילנה זהר (קסובסקי)
שנת הקלטה: 4.3.2009
מקור: אתר זֶמֶרֶשֶׁת


פתיחה בנגן חיצוני

הקלטת זמרדע
ביצוע: יורם הרועה
שנת הקלטה: 21.12.2015
מקור: אתר זֶמֶרֶשֶׁת


פתיחה בנגן חיצוני

הקלטת זמרדע
ביצוע: רינה ברוך
שנת הקלטה: 2009
מקור: אתר זֶמֶרֶשֶׁת


פתיחה בנגן חיצוני

הקלטת זמרדע
ביצוע: צפורה סמברג
שנת הקלטה: 18.12.2011
מקור: אתר זֶמֶרֶשֶׁת

מושר (חלקית) בפולנית.

המנגינה בביצוע זה לא זהה לחלוטין למנגינת השיר (לפחות על-פי הביצועים העבריים), אך ייתכן כי זהו מקור המנגינה.

על השיר

השיר הוא תרגום התכנים העיקריים של השיר הפולני Pogrzeb komara ("לווית היתוש") והוא מושר למנגינתו. צפו בסרטון של ביצוע השיר הפולני בפי "להקת סווֹיאצה (Swojacy)".

השיר אוקראיני ההיתולי Ой що ж то за шум ("הו מה הרעש") דומה בתכניו לשיר הפולני, אולם בשיר האוקראיני יש תוספות של מסרים חברתיים והוא מושר למנגינה אחרת, מנגינת "רוח רד מן ההרים" (ראו שם פרטים נוספים). תודה לצבי (גרימי) גלעד על זיהוי הקשר בין השירים.

מאיר נוי במחברת מס' 4 של מילים עם תווים, עמ' 72 (עמ' 76 בקובץ הסרוק) מציין כי בפולין שר את השיר בלחן אחר (אותו הוא אף רושם בתווים). לא ברור אם הכוונה לשיר העברי או למקור הפולני.


כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת contact@zemereshet.co.il.תודה לצבי שביט על מסירת התווים
תגיות

בעלי חיים - כללי   שירים מתורגמים  

עדכון אחרון: 01.11.2021 10:03:15

© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם