הקטן
גופן
הקטן גופן הגדל
גופן
הגדל גופן
חיפוש פנימי באתר
עבודת האיכרים (לחן גלדשטיין)
אֶשְׁאָלָה, אִמְרוּ נָא, אִמְרוּ נָא, יְקָרִים, אִמְרוּ בַּזֶּה: בַּמֶּה, בַּמֶּה חוֹרְשִׁים הָאִכָּרִים? תָּא וּשְׁמַע, שְׁמַע וְדַע, אָבִינוּ טוֹב וְחָמִיד: בַּמַּחֲרֵשָׁה, בַּמַּחֲרֵשָׁה חוֹרֵשׁ אִכָּר תָּמִיד. טְרָה לָה לָה! אֶשְׁאָלָה, אִמְרוּ נָא, אִמְרוּ נָא, יְקָרִים, אִמְרוּ בַּזֶּה: בַּמֶּה, בַּמֶּה מְשַׂדְּדִים הָאִכָּרִים? תָּא וּשְׁמַע, שְׁמַע וְדַע, אָבִינוּ טוֹב וְחָמִיד: בַּמַּשְׂדֵּדָה, בַּמַּשְׂדֵּדָה מְשַׂדֵּד אִכָּר תָּמִיד. טְרָה לָה לָה! אֶשְׁאָלָה, אִמְרוּ נָא, אִמְרוּ נָא, יְקָרִים, אִמְרוּ בַּזֶּה: בַּמֶּה, בַּמֶּה זוֹרְעִים הָאִכָּרִים? תָּא וּשְׁמַע, שְׁמַע וְדַע, אָבִינוּ טוֹב וְחָמִיד: בְּגַּרְעִינִים, כְּמוֹ הַפְּנִינִים, זוֹרֵעַ אִכָּר תָּמִיד. טְרָה לָה לָה! אֶשְׁאָלָה, אִמְרוּ נָא, אִמְרוּ נָא, יְקָרִים, אִמְרוּ בַּזֶּה: בַּמֶּה, בַּמֶּה קוֹצְרִים הָאִכָּרִים? תָּא וּשְׁמַע, שְׁמַע וְדַע, אָבִינוּ טוֹב וְחָמִיד: בְּחֶרְמֵּשׁ חַד תּוֹךְ הַיָּד קוֹצֵר אִכָּר תָּמִיד. טְרָה לָה לָה! אֶשְׁאָלָה, אִמְרוּ נָא, אִמְרוּ נָא, יְקָרִים, אִמְרוּ בַּזֶּה: בַּמֶּה, בַּמֶּה דָשִׁים הָאִכָּרִים? תָּא וּשְׁמַע, שְׁמַע וְדַע, אָבִינוּ טוֹב וְחָמִיד: בְּמוֹרַג עֵץ יָךְ בְּלִי קֵץ, כָּךְ דָשׁ הָאִכָּר תָּמִיד. טְרָה לָה לָה! אֶשְׁאָלָה, אִמְרוּ נָא, אִמְרוּ נָא, יְקָרִים, אִמְרוּ בַּזֶּה: בַּמֶּה, בַּמֶּה טוֹחֲנִים הָאִכָּרִים? תָּא וּשְׁמַע, שְׁמַע וְדַע, אָבִינוּ טוֹב וְחָמִיד: בָּרֵחַיִם, בְּטַחֲנַת מַיִם, טוֹחֵן אִכָּר תָּמִיד. טְרָה לָה לָה! אשאלה אמרו נא אמרו נא יקרים אמרו בזה במה במה חורשים האיכרים תא ושמע שמע ודע אבינו טוב וחמיד במחרשה במחרשה חורש איכר תמיד טרה לה לה אשאלה אמרו נא אמרו נא יקרים אמרו בזה במה במה משדדים האיכרים תא ושמע שמע ודע אבינו טוב וחמיד במשדדה במשדדה משדד איכר תמיד טרה לה לה אשאלה אמרו נא אמרו נא יקרים אמרו בזה במה במה זורעים האיכרים תא ושמע שמע ודע אבינו טוב וחמיד בגרעינים כמו הפנינים זורע איכר תמיד טרה לה לה אשאלה אמרו נא אמרו נא יקרים אמרו בזה במה במה קוצרים האיכרים תא ושמע שמע ודע אבינו טוב וחמיד בחרמש חד תוך היד קוצר איכר תמיד טרה לה לה אשאלה אמרו נא אמרו נא יקרים אמרו בזה במה במה דשים האיכרים תא ושמע שמע ודע אבינו טוב וחמיד במורג עץ יך בלי קץ כך דש האיכר תמיד טרה לה לה אשאלה אמרו נא אמרו נא יקרים אמרו בזה במה במה טוחנים האיכרים תא ושמע שמע ודע אבינו טוב וחמיד ברחיים בטחנת מיים טוחן איכר תמיד טרה לה לה
מילים: יצחק קצנלסון
לחן: ישראל גלדשטיין

אֶשְׁאָלָה,
אִמְרוּ נָא,
אִמְרוּ נָא, יְקָרִים,
אִמְרוּ בַּזֶּה:
בַּמֶּה, בַּמֶּה
חוֹרְשִׁים הָאִכָּרִים?

תָּא וּשְׁמַע,
שְׁמַע וְדַע,
אָבִינוּ טוֹב וְחָמִיד:
בַּמַּחֲרֵשָׁה,
בַּמַּחֲרֵשָׁה
חוֹרֵשׁ אִכָּר תָּמִיד.
טְרָה לָה לָה!

אֶשְׁאָלָה,
אִמְרוּ נָא,
אִמְרוּ נָא, יְקָרִים,
אִמְרוּ בַּזֶּה:
בַּמֶּה, בַּמֶּה
מְשַׂדְּדִים הָאִכָּרִים?

תָּא וּשְׁמַע,
שְׁמַע וְדַע,
אָבִינוּ טוֹב וְחָמִיד:
בַּמַּשְׂדֵּדָה,
בַּמַּשְׂדֵּדָה
מְשַׂדֵּד אִכָּר תָּמִיד.
טְרָה לָה לָה!

אֶשְׁאָלָה,
אִמְרוּ נָא,
אִמְרוּ נָא, יְקָרִים,
אִמְרוּ בַּזֶּה:
בַּמֶּה, בַּמֶּה
זוֹרְעִים הָאִכָּרִים?

תָּא וּשְׁמַע,
שְׁמַע וְדַע,
אָבִינוּ טוֹב וְחָמִיד:
בְּגַּרְעִינִים,
כְּמוֹ הַפְּנִינִים,
זוֹרֵעַ אִכָּר תָּמִיד.
טְרָה לָה לָה!

אֶשְׁאָלָה,
אִמְרוּ נָא,
אִמְרוּ נָא, יְקָרִים,
אִמְרוּ בַּזֶּה:
בַּמֶּה, בַּמֶּה
קוֹצְרִים הָאִכָּרִים?

תָּא וּשְׁמַע,
שְׁמַע וְדַע,
אָבִינוּ טוֹב וְחָמִיד:
בְּחֶרְמֵּשׁ חַד
תּוֹךְ הַיָּד
קוֹצֵר אִכָּר תָּמִיד.
טְרָה לָה לָה!

אֶשְׁאָלָה,
אִמְרוּ נָא,
אִמְרוּ נָא, יְקָרִים,
אִמְרוּ בַּזֶּה:
בַּמֶּה, בַּמֶּה
דָשִׁים הָאִכָּרִים?

תָּא וּשְׁמַע,
שְׁמַע וְדַע,
אָבִינוּ טוֹב וְחָמִיד:
בְּמוֹרַג עֵץ
יָךְ בְּלִי קֵץ,
כָּךְ דָשׁ הָאִכָּר תָּמִיד.
טְרָה לָה לָה!

אֶשְׁאָלָה,
אִמְרוּ נָא,
אִמְרוּ נָא, יְקָרִים,
אִמְרוּ בַּזֶּה:
בַּמֶּה, בַּמֶּה
טוֹחֲנִים הָאִכָּרִים?

תָּא וּשְׁמַע,
שְׁמַע וְדַע,
אָבִינוּ טוֹב וְחָמִיד:
בָּרֵחַיִם,
בְּטַחֲנַת מַיִם,
טוֹחֵן אִכָּר תָּמִיד.
טְרָה לָה לָה!


אשאלה
אמרו נא
אמרו נא יקרים
אמרו בזה
במה במה
חורשים האיכרים

תא ושמע
שמע ודע
אבינו טוב וחמיד
במחרשה
במחרשה
חורש איכר תמיד
טרה לה לה

אשאלה
אמרו נא
אמרו נא יקרים
אמרו בזה
במה במה
משדדים האיכרים

תא ושמע
שמע ודע
אבינו טוב וחמיד
במשדדה
במשדדה
משדד איכר תמיד
טרה לה לה

אשאלה
אמרו נא
אמרו נא יקרים
אמרו בזה
במה במה
זורעים האיכרים

תא ושמע
שמע ודע
אבינו טוב וחמיד
בגרעינים
כמו הפנינים
זורע איכר תמיד
טרה לה לה

אשאלה
אמרו נא
אמרו נא יקרים
אמרו בזה
במה במה
קוצרים האיכרים

תא ושמע
שמע ודע
אבינו טוב וחמיד
בחרמש חד
תוך היד
קוצר איכר תמיד
טרה לה לה

אשאלה
אמרו נא
אמרו נא יקרים
אמרו בזה
במה במה
דשים האיכרים

תא ושמע
שמע ודע
אבינו טוב וחמיד
במורג עץ
יך בלי קץ
כך דש האיכר תמיד
טרה לה לה

אשאלה
אמרו נא
אמרו נא יקרים
אמרו בזה
במה במה
טוחנים האיכרים

תא ושמע
שמע ודע
אבינו טוב וחמיד
ברחיים
בטחנת מיים
טוחן איכר תמיד
טרה לה לה

 פרטים נוספים


על השיר

כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת contact@zemereshet.co.il.מתוך: "גן ילדים"מתוך: "גן ילדים"
עדכון אחרון: 19.05.2021 15:47:34

© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם