הקטן
גופן
הגדל
גופן
מיר טראָגן אַ געזאַנג
בעריכת חנה גאָרדאָן מלאָטעק
הוצאת Workmen's Circle Educational Department 1972

השירים המופיעים באתר*:

 1.  דמעות הטוחן (שנים נקפו שנים חלפו)
 2.  הלכתי לי לשוח (הלכתי לי לשוח)
 3.  הנה לנו ניגון יש (הנה לנו ניגון יש)
 4.  חנוכייה יפהפייה (חנוכייה יפהפייה)
 5.  למה כבתה המנורה (למה כבתה המנורה)
 6.  מקום מנוחתי (אל תבקשי בניר ויער)
 7.  נומה בני (שלאף מיין קינד)
 8.  עוג עוג רקיקים (עוג עוג רקיקים)
 9.  שכב הירדם (לחן עממי יידי 1) (שכב, הרדם, בן לי יקיר)

*ייתכן שמופיעים באתר שירים נוספים הקיימים במקור זה, אך הם נסמכים על מקורות אחרים.