הקטן
גופן
הקטן גופן הגדל
גופן
הגדל גופן
חיפוש פנימי באתר
בשירת הדורות = דורות זינגען
בעריכת שמואל בוגאטש
הוצאת Farband, New York

ניתן לעיין בספר בצפייה מקוונת.


השירים המופיעים באתר*:

 1.  זמר (בם בם בירי-בירי-בם) קובץ להאזנה - בדף השיר
 2.  מעשיה (ממעל שט לו עב קטן) קובץ להאזנה - בדף השיר
 3.  סוכה לי עשיתי (סוכה לי עשיתי)
 4.  שיר ערש (עץ צומח בגני) קובץ להאזנה - בדף השיר

*ייתכן שמופיעים באתר שירים נוספים הקיימים במקור זה, אך הם נסמכים על מקורות אחרים.