אַבְרָהָם בְּרוֹיְדֶס
תפקידים באתר: מחבר
לידה: 19.5.1907
פטירה: 2.5.1979

אברהם
ביוגרפיה

על אברהם ברוידס בויקיפדיה

על אברהם ברוידס בלכסיקון הספרות העברית החדשה האזנה ברדיו האזינו לשירי אברהם ברוידס ברדיו זמרשת
שירים שחיבר את מילותיהם
שיר 1. אדמה (לחן אייזנשטט?) (אדמה אדמה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 2. אדמה (לחן ביק) (ה-ה-ה אדמה אדמה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 3. אדמה (לחן בן חיים) (אדמה, אדמה, בשפלה וברמה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 4. אדמה (לחן זהבי) (אדמה, אדמה, בשפלה וברמה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 5. אדמה (לחן שטרנברג) (אדמה אדמה בשפלה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 6. אי דור (אי דור) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 7. אין כירושלים (לחן בן-חיים) (אין כירושלים) תווים בדף השיר
שיר 8. אין כירושלים (לחן וילנסקי) (אין כירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 9. אין כירושלים (לחן לברי) (אין כירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 10. אל תאמרי (אל תאמרי כי אין עוד בינינו דבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 11. בגליל (לחן ולבה) (עלי גבעה שם בגליל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 12. בגליל (לחן נרדי בעקבות לחן ערבי) (עלי גבעה שם בגליל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 13. בגליל (לחן רבינא) (עלי גבעה שם בגליל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 14. בין הרי ירושלים (בין הרי ירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 15. בין חורבות ירושלים (בין חורבות ירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 16. בית ספרנו (בית ספרנו לתפארת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 17. בעמקים ועל גבעות (הנה אילן וגדי ועוף) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 18. בקום ישראל (בקום ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 19. דין דן יום גדול לישראל (דין-דן דין-דן מאילת עד נחל דן) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 20. הבית (ייכון הבית לתפארת) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 21. הגשם הראשון (על הארץ הר וגיא) תווים בדף השיר
שיר 22. הללו לגשם (לחורש ולזורע) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 23. זאת ארצנו (לחן בן חיים) (זאת ארצנו קן הסלע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 24. זאת ארצנו (לחן נתנזון) (זאת ארצנו קן הסלע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 25. זאת ארצנו (לחן תקווה הנדל) (זאת ארצנו, קן הסלע) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 26. זה היום (זה היום בכפר בעיר) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 27. זולתנו (לחן ברזם) (זולתנו מי יודע) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 28. זולתנו (לחן סמבורסקי) (זולתנו מי יודע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 29. זמר לשבועות (שיר לגיא ולגבעות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 30. חג המים (שיר ושבח לידיים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 31. חלל חלילי (נוגה אור) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 32. טוב לי (אם בלות וקרועות נעליי) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 33. יום גדול (דין דן דין דן) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 34. יום חג בישראל (דין דן דין דן) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 35. יוסף הגלילי (יוסף הגלילי ציוונו לאמור) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 36. יש ילדים (יש ילדים בני כפר ובני עיר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 37. כי תבוא אל מודיעין (לחן זעירא) (כי תבוא אל מודיעין) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 38. כי תבוא אל מודיעין (לחן לברי) (כי תבוא אל מודיעין) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 39. כי תבוא אל מודיעין (לחן עמירן) (כי תבוא, כי תבוא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 40. כיפורים (מה לך נזעף, כועס) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 41. כיתתנו בלילה צועדת (לחן ולבה) (לרובה יד ויד נצמדת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 42. כיתתנו בלילה צועדת (לחן לברי) (לרובה יד ויד נצמדת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 43. ככה מרקדים בישראל (הנה בנים ובנות) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 44. לא אצא עוד שחק (לא אצא עוד שחק) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 45. לדוד הטוב (חולפים ימים, עובר הזמן) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 46. לחנוכה (זה יום חג הוא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 47. לילד שחור עיניים (הארץ! דבר! שרוכי נעליים!) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 48. לקטיף (מטר עליז דופק טיף-טיף) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 49. מדן ועד באר שבע (מדן ועד באר שבע) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 50. מי אנחנו (לחן דיאמנט) (אני אתה והוא והיא) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 51. מי אנחנו (לחן לברי) (אני אתה והוא והיא) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 52. מנגינה ואלף צליל (יום גדול וכחול רקיע) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 53. מצעד החג (קול ששון) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 54. מרים שלי מרים (מרים בת-חן) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 55. מרש המכביה (מרש המכביה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 56. משירי הרועים (פעמון מצלצל בוקר טוב ומבורך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 57. נחלת שבת (נחלת שבת) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 58. נר חנוכה (הערב בבית נר חג מלבלב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 59. נר ניצחון (נר ניצחון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 60. נרות חנוכה (נר זיכרון נר הניסים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 61. נשבענו (נשבענו ללכת) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 62. על שפת הים (פנית עורפך) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 63. ענדי רעיה (לחן גבאי) (ענדי רעיה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 64. ענדי רעיה (לחן נסימוב) (ענדי רעיה כתרך בהוד טמיר) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 65. פה בבית (פה בבית שם בחוץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 66. קומו לקרב (קומו לקרב) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 67. קוממיות (אל צוקי הגליל וערבות המישור) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 68. רעי (ילד עני מילדי הפרבר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 69. שבת (שלום למלאך השבת) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 70. שוב הגעתי לכינרת (שוב הגעתי לכינרת) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 71. שיר השלום (שלום לאב ואם) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 72. שיר ליום ישראל (אל צוקי הגליל וערבות המישור) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 73. שיר לעולה (לחן אדל) (אנחנו עדה עיקשת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 74. שיר לעולה (לחן בן-חיים) (אנחנו עדה עיקשת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 75. שירו פעם ועוד פעם (מה האבל והצער) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 76. שמחת תורה (כל אשר נפשו טהורה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר


נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: