לכבוד החנוכה (לחן עממי חסידי)

אָבִי הִדְלִיק נֵרוֹת לִי וְשַׁמָּש לוֹ אֲבוּקָה – יוֹדְעִים אַתֶּם לִכְבוֹד מִי? לִכְבוֹד הַחֲנֻכָּה! מוֹרִי הֵבִיא כִּרְכָּר לִי בֶּן-עוֹפֶרֶת יְצוּקָה – יוֹדְעִים אַתֶּם לִכְבוֹד מִי? לִכְבוֹד הַחֲנֻכָּה! אִמִּי נָתְנָה לְבִיבָה לִי, לְבִיבָה חַמָּה, מְתוּקָה – יוֹדְעִים אַתֶּם לִכְבוֹד מִי? לִכְבוֹד הַחֲנֻכָּה! דּוֹדִי נָתַן תְּשׁוּרָה לִי: פְּרוּטָה אַחַת שְׁחוּקָה – יוֹדְעִים אַתֶּם לִכְבוֹד מִי? לִכְבוֹד הַחֲנֻכָּה!אבי הדליק נרות לי ושמש לו אבוקה - יודעים אתם לכבוד מי? לכבוד החנוכה! מורי הביא כרכר לי בן-עופרת יצוקה - יודעים אתם לכבוד מי? לכבוד החנוכה! אמי נתנה לביבה לי, לביבה חמה, מתוקה - יודעים אתם לכבוד מי? לכבוד החנוכה! דודי נתן תשורה לי: פרוטה אחת שחוקה - יודעים אתם לכבוד מי? לכבוד החנוכה!
מילים: חיים נחמן ביאליק
לחן: עממי חסידי
כתיבה: 1916

אָבִי הִדְלִיק נֵרוֹת לִי
וְשַׁמָּש לוֹ אֲבוּקָה –
יוֹדְעִים אַתֶּם לִכְבוֹד מִי?
לִכְבוֹד הַחֲנֻכָּה!

מוֹרִי הֵבִיא כִּרְכָּר לִי
בֶּן-עוֹפֶרֶת יְצוּקָה –
יוֹדְעִים אַתֶּם לִכְבוֹד מִי?
לִכְבוֹד הַחֲנֻכָּה!

אִמִּי נָתְנָה לְבִיבָה לִי,
לְבִיבָה חַמָּה, מְתוּקָה –
יוֹדְעִים אַתֶּם לִכְבוֹד מִי?
לִכְבוֹד הַחֲנֻכָּה!

דּוֹדִי נָתַן תְּשׁוּרָה לִי:
פְּרוּטָה אַחַת שְׁחוּקָה –
יוֹדְעִים אַתֶּם לִכְבוֹד מִי?
לִכְבוֹד הַחֲנֻכָּה!
אבי הדליק נרות לי
ושמש לו אבוקה -
יודעים אתם לכבוד מי?
לכבוד החנוכה!

מורי הביא כרכר לי
בן-עופרת יצוקה -
יודעים אתם לכבוד מי?
לכבוד החנוכה!

אמי נתנה לביבה לי,
לביבה חמה, מתוקה -
יודעים אתם לכבוד מי?
לכבוד החנוכה!

דודי נתן תשורה לי:
פרוטה אחת שחוקה -
יודעים אתם לכבוד מי?
לכבוד החנוכה!
 פרטים נוספים


מפי מרים אביגל  

 [בפזמון]
יודעים אתם לכבוד מה

[בית שני]
מורי נתן סביבון לי
סביבון עופרת יצוקה


עיבוד של ש' בן ציון  

 נֵר שֶׁל שֶׁמֶן הִדְלִיק לִי
אַבָּא בַּאֲבוּקָה
אוֹרָה אוֹרָה! לִכְבוֹד מִי?
לִכְבוֹדָהּ שֶׁל חֲנֻכָּה!

נָתְנָה אִמָּא לִטְעֹם לִי
לְבִיבָה חַמָּה וּמְתוּקָה
סְעוּדָה תִּהְיֶה! לִכְבוֹד מִי?
לִכְבוֹדָהּ שֶׁל חֲנֻכָּה!

סַבָּא נָתַן פְּרוּטָה לִי
חֲדָשָׁה לֹא מְחוּקָה
מָנָה יָפָה! לִכְבוֹד מִי?
לִכְבוֹדָהּ שֶׁל חֲנֻכָּה!

סְבִיבוֹן הֵבִיא דּוֹדִי לִי
שֶׁל עוֹפֶרֶת יְצוּקָה
סֹב סֹב סְבִיבוֹן! וְיִזְכֶּה מִי
לִכְבוֹדָהּ שֶׁל חֲנֻכָּה
נר של שמן הדליק לי
אבא באבוקה
אורה אורה! לכבוד מי?
לכבודה של חנוכה!

נתנה אמא לטעום לי
לביבה חמה ומתוקה
סעודה תהיה! לכבוד מי?
לכבודה של חנוכה!

סבא נתן פרוטה לי
חדשה לא מחוקה
מנה יפה! לכבוד מי?
לכבודה של חנוכה!

סביבון הביא דודי לי
של עופרת יצוקה
סוב סוב סביבון! ויזכה מי
לכבודה של חנוכה
 פרטים נוספים


מתוך הפנקס הקטן של הדסה ברלינסקי  

 לִי אָבִי הִדְלִיק נֵרוֹת...

לִי אִמִּי נָתְנָה לְבִיבָה...

לִי דּוֹדִי נָתַן תְּשׁוּרָה...

לִי מוֹרִי נָתַן סְבִיבוֹן...

לי אבי הדליק נרות...

לי אמי נתנה לביבה...

לי דודי נתן תשורה...

לי מורי נתן סביבון...
 פרטים נוספים


גרסה ששרה מקהלת משמרות  

 אָבִי נָתַן, נָתַן סְבִיבוֹן,
סְבִיבוֹן מֵעוֹפֶרֶת יְצוּקָה.
יוֹדְעִים אַתֶּם לִכְבוֹד מַה?
לִכְבוֹד הַחֲנֻכָּה!

לִי אִמָּא נָתְנָה לְבִיבָה,
לְבִיבָה חַמָּה וּמְתוּקָה.
יוֹדְעִים אַתֶּם לִכְבוֹד מַה?
לִכְבוֹד הַחֲנֻכָּה!

לִי דּוֹדִי נָתַן תְּשׁוּרָה,
פְּרוּטָה קְטַנָּה וּשְׁחוּקָה.
יוֹדְעִים אַתֶּם לִכְבוֹד מַה?
לִכְבוֹד הַחֲנֻכָּה!
אבי נתן, נתן סביבון,
סביבון מעופרת יצוקה.
יודעים אתם לכבוד מה –
לכבוד החנוכה.

לי אימא נתנה לביבה,
לביבה חמה ומתוקה.
יודעים אתם לכבוד מה –
לכבוד החנוכה.

לי דודי נתן תשורה,
פרוטה קטנה ושחוקה.
יודעים אתם לכבוד מה –
לכבוד החנוכה.
גרסה ששרה מקהלת ילדי קיבוץ נצר  

 לִי אַבָּא הֵבִיא סְבִיבוֹן
סְבִיבוֹן מֵעוֹפֶרֶת יְצוּקָה
יוֹדְעִים אַתֶּם לִכְבוֹד מָה?
לִכְבוֹד הַחֲנֻכָּה

לי אבא הביא סביבון
סביבון מעופרת יצוקה
יודעים אתם לכבוד מה?
לכבוד החנוכה
מפי הרצליה רז  

 לי אבי קנה סביבון,
סביבון מעופרת יצוקה.

יודעים אתם לכבוד מי?
יודעים אתם לכבוד מה?
לכבוד החנוכה.

לי אמי לבבה לביבה
לביבה חמה ומתוקה.

יודעים אתם...


 פרטים נוספים


נוסח מילים בעיבוד אדל  

 לי אבא נתן סביבון
מעופרת יצוקה
יודעים אתם...

לי אמא נתנה לביבה
חמה ומתוקה
יודעים אתם...

לי דודי נתן תשורה
פרוטה שחוקה
יודעים אתם...


 פרטים נוספים


יידיש  

 תרגום ישראל גויכברג מעברית

דער טאַטע צינדט אַכט ליכטעלעך אָן,
בּאַדינט פֿון שמש איינעם –
און אַלץ לכּבוד חנוכּה,
דער יום-טוב אונדזער שיינעם.

דער לערער שענקט אַ דריידל מיר
פֿון בּליי געגאָסן ריינעם,
און אַלץ לכּבוד חנוכּה,
דער יום-טוב אונדזער שיינעם.

הייסע לאַטקעס באַקט די מאַמע
פֿאַר מיר, פֿאַר אײַך, פֿאַר אַלע
און אַלץ לכּבוד חנוכּה,
דער יום-טוב אונדזער שיינעם.

ס'האָט מײַן פֿעטער מיר געשאָנקען
אַ גראָשנדל אַ קליינעם –
און אַלץ לכּבוד חנוכּה,
דער יום-טוב אונדזער שיינעם.


מפי דליה עמיהוד  

 [בית שני]
דודי נתן סביבון לי
סביבון מעופרת יצוקה

[הבית הרביעי לא מבוצע]

ביצוע:

 

מרים אביגל (ליאון), מקהלת בית הספר "יהלום" ברמת גן 
עיבוד: יוסף הדר
שנת הקלטה: 1965
מקור: תקליט מסחרי "שירי חנוכה סדרה ב'" MN-534 בחברת הד ארצי


ביצוע:

 

דליה עמיהוד 
שנת הקלטה: 1965
מקור: התקליט "חג שמח: שירי חג לילדים", מס' W-30766 בחברת מקולית

ביצוע:

 

מקהלת סמינר לווינסקי 
עיבוד: יצחק אדל
ניצוח: יצחק אדל
שנת הקלטה: 16.12.1954

הביצוע הוא באותו עיבוד ששרה מקהלת ילדי משמרות, בתוספת תמיכה בפסנתר.  פרטי הטקסט המושרים תואמים בביצוע זה את נוסח הטקסט המודפס מתחת לתווים.


ביצוע:

 

דליה עמיהוד, אהובה צדוק 

ביצוע שני הבתים הראשונים לפי הטקסט המקורי של ביאליק.


ביצוע:

 

יפה ירקוני 
עיבוד: חנן וינטרניץ
שנת הקלטה: 1957
נכלל בתקליט: ושמחת בחגיך: יפה ירקוני
  בתקליט מלווים:
  ליווי: תזמורת "הד ארצי"

ביצוע:

 

חנה אהרוני 
עיבוד: יעקב אפרתי
ליווי: רביעיית משה אושרוביץ
שנת הקלטה: שנות החמישים
מקור: מקולית 247

ביצוע:

 

מקהלת ילדי קיבוץ משמרות 
עיבוד: יצחק אדל
ניצוח: בתיה שטראוס
שנת הקלטה: 10.12.1957
מקור: מתוך אוסף הקלטות קול ישראל בארכיון הצליל בספרייה הלאומית

 עיבוד למקהלה בשלושה קולות שווים ללא ליווי. העיבוד נדפס בספרו של אדל "לשוננו רינה", עמ' 97 - 98. בעיבוד שינוי קל בטקסט, והביצוע עוקב אחר השינוי בדרך כלל.


ביצוע:

 

מקהלת הדסים 
עיבוד: נתן שחר
ניצוח: נתן שחר
שנת הקלטה: תחילת שנות ה-70
נכלל בתקליט: בחנוכה שירים נשיר


הקלטת זמרדע
ביצוע:

 

הרצליה רז 
שנת הקלטה: 9.7.1991
מקור: הספרייה הלאומית
פרטים נוספים על ההקלטה ראו באתר הספרייה הלאומית. כמו כן, ניתן להאזין להקלטה המלאה.

על השיר
ביצועים נוספים:

על פי דן מירון, "ביאליק: שירים ביידיש, שירי ילדים, שירי הקדשה" (דביר, תשס"א), עמ' 218:

השיר נדפס לראשונה ב-1916 באודסה במקראה "אלף בית" (הוצאת "מוריה") ללא חתימה וללא התייחסות למחבר. ב-1925 השיר נדפס שוב במקראה "ניצנים" שם יוחס בטעות ליחיאל היילפרין. ש' בן ציון עיבד את השיר עיבוד חופשי ובתרפ"ח כלל את השיר במקראה "בתוך עמי" (הוצאת "דביר"), שם צויין שהשיר "לפי חיים נחמן ביאליק".

במשך השנים עבר השיר גלגולים רבים. הגרסה המושרת בימינו אנו שונה במקצת מן הגרסה שכתב ביאליק במקור.

לשיר נכתבה גרסה יידית מאת ישראל גויכברג.

אשר ללחן, ראו את הנוסח המוקדם "היי ייבנה המקדש" ושם פרטים נוספים.

ראו את השיר גם בלחן נחום נרדי ובלחן פנחס מינקובסקי.


כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת contact@zemereshet.co.il.

עיבוד מאת אהרן שפי

מספר אהרן שפי: "להלן ממתק חסידי זעיר שעיבדתי לחליל, לאבוב ולבסון. זה כמובן מקור עתיק יותר של השיר "לכבוד החנוכה", ושמעתי אותו מושר ע"י חסידים בילדותי בנוסח "ייבנה המקדש" (בהגייה אשכנזית כמובן). המקצב הוא מהאזור הריקודי."

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאהרן שפי בכתובת e.a.shefi@gmail.com.

תווים

מקור: "ספר המועדים, כרך ה: ימי מועד וזיכרון - ראש חודש, חנוכה, חמישה עשר בשבט", אגודת עונג שבת (אוהל שם) בתל אביב ע"י דביר, תשי"ז 1957תגיות
עדכון אחרון: 27.04.2022 14:53:20


© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם

נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: