חנוכההאזינו לרצף שירים בנושא זה ברדיו זמרשת
 1.  אכלו משמנים (אכלו משמנים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 2.  אל הדודה (אל הדודה אל הטובה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 3.  אנו הראשונים (אנו הראשונים בני החשמונאים)
 4.  אנו נושאים לפידים (אנו נושאים לפידים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 5.  אנחנו נרות צבעים (אנחנו נרות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 6.  אני סביבון (אני סביבון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 7.  בואו הנה ילדים (בואו הנה ילדים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 8.  ברכת הנרות (לחן 1) (ברוך אתה אדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 9.  ברכת הנרות (לחן 2) (ברוך אתה אדוני) קובץ להאזנה - בדף השיר
 10.  ברכת הנרות (לחן האחים גולדפרב) (ברוך אתה אדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 11.  האורות הרכרכים (האורות הרכרכים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 12.  הבה נרימה (הבה נרימה נס ואבוקה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 13.  הבו גודל לגיבור (הבו גודל לגיבור) קובץ להאזנה - בדף השיר
 14.  הבו שמן הבו אור (הבו שמן) קובץ להאזנה - בדף השיר
 15.  הדליקו נרות (הדליקו נרות) קובץ להאזנה - בדף השיר
 16.  הדליקו נרות חנוכה (הדליקו נרות חנוכה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 17.  החורף הגיע (החורף הגיע) קובץ להאזנה - בדף השיר
 18.  החנוכה הראשונה (מארץ יוון נשלחו חיילים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 19.  החשמונאים הקטנים (חשמונאים קטנים אנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 20.  המכבים (המכבים היו גיבורים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 21.  הנה הוא בא (הנה הוא בא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 22.  הנרות הדקיקים (הנרות הדקיקים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 23.  הנרות הללו (הנרות הנרות)
 24.  הנרות הללו (לחן אדל) (הנרות הללו אנו מדליקין) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 25.  הנרות הללו (לחן דוידוביץ) (הנרות הללו אנחנו מדליקין) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 26.  הנרות הללו (לחן כהן מלמד 1) (הנרות הללו אנו מדליקין) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 27.  הנרות הללו (לחן לא ידוע 1) (הנרות הללו אנו מדליקין) קובץ להאזנה - בדף השיר
 28.  הנרות הללו (לחן לא ידוע 2) (הנרות הללו אנו מדליקין) קובץ להאזנה - בדף השיר
 29.  הנרות הללו (לחן לא ידוע 3) (הנרות הללו אנו מדליקין) קובץ להאזנה - בדף השיר
 30.  הנרות הללו (לחן לא ידוע 7) (הנרות הללו אנו מדליקין) קובץ להאזנה - בדף השיר
 31.  הנרות הללו (לחן לא ידוע 8) (הנרות הללו אנו מדליקין) קובץ להאזנה - בדף השיר
 32.  הנרות הללו (לחן לויטס) (הנרות הללו אנו מדליקין) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 33.  הנרות הללו (לחן מסורתי) (הנרות הללו אנו מדליקין) קובץ להאזנה - בדף השיר
 34.  הנרות הללו (לחן שניידר) (הנרות הללו שאנו מדליקין) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 35.  הסביבון (סביבון סביבון סביבון סביבון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 36.  הסביבונים (ציל-ציל-ציל בפעמונים) תווים בדף השיר
 37.  הרי יהודה (הרי יהודה התלולים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 38.  זמרת חנוכה (מן העם קם חכם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 39.  חג האור (לחן חיטריק) (ילד ילד ילד קט) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 40.  חג האור (לחן מילט) (ילד ילד ילד קט) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 41.  חג האורות (יהודה בן חשמונאים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 42.  חנוכה (באנו חושך לגרש, בידינו אור ואש) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 43.  חנוכה (חנוכה חנוכה חג מה טוב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 44.  חנוכה (ילדיי חביביי התאספו נא ובואו הלום)
 45.  חנוכה (לחן "אני מאמין" [שחקי שחקי]) (על החלון נר הדלקתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 46.  חנוכה (לחן דוד מערבי) (על החלון נר הדלקתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 47.  חנוכה (לחן המיוחס לשלמה סאלם) (על החלון נר הדלקתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 48.  חנוכה חנוכה (חנוכה חנוכה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 49.  חנוכה חנוכה (לחן נרדי או סמבורסקי) (חנוכה חנוכה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 50.  חנוכייה חיה (נרות רכים צבעוניים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 51.  חנוכייה יפהפייה (חנוכייה יפהפייה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 52.  חנוכייה לי יש (חנוכיה לי יש, צוחקת בה האש) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 53.  יהודה המכבי (הנה גיבור המושיע)
 54.  ילדים בנרות (ילדים בנרות, ילדים בנרות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 55.  ימי החנוכה (ימי החנוכה חנוכת מקדשנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 56.  כד קטן (כד קטן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 57.  כי תבוא אל מודיעין (לחן זעירא) (כי תבוא אל מודיעין) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 58.  כי תבוא אל מודיעין (לחן לברי) (כי תבוא אל מודיעין) קובץ להאזנה - בדף השיר
 59.  כי תבוא אל מודיעין (לחן עמירן) (כי תבוא, כי תבוא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 60.  לביבות נעשה (קמח קמח מן השק) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 61.  לחג שמחה (לחג שמחה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 62.  לחנוכה (זה יום חג הוא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 63.  לחנוכה (לחן דוידוביץ') (היה היה מלך רשע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 64.  לחנוכה (לחן לא ידוע) (היה מלך רשע חרבו חדה ומלוטשה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 65.  לחנוכה (לחן עממי גרמני) (היה היה יווני רשע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 66.  לכבוד החנוכה (לחן עממי חסידי) (אבי הדליק נרות לי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 67.  למה תבכו (למה תבכו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 68.  מה עורר אור הנר (מה עורר אור הנר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 69.  מזמור למנצח (מזמור למנצח ליהודה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 70.  מחול הסביבונים (סובב סובב לו הסביבון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 71.  מי זה הדליק (לחן אדמון) (מי זה הדליק נרות דקים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 72.  מי זה הדליק (לחן עממי יידי) (מי זה הדליק נרות דקים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 73.  מי ימלל (מי ימלל גבורות ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 74.  מכבים פה בונים (מכבים פה בונים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 75.  מעוז צור (מעוז צור ישועתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 76.  מעוז צור (לחן שתיעד מרצ'לו) (מעוז צור ישועתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 77.  משוך חסדך (משוך חסדך ליודעיך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 78.  נס חנוכה (ראו הנה פה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 79.  נס חנוכה (חנוכייה חנוכייה ספרי נא לי מעשייה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 80.  נר זהוב כותרת (נר זהוב כותרת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 81.  נר חנוכה (הערב בבית נר חג מלבלב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 82.  נר חנוכה ראשון אנוכי (נר חנוכה ראשון אנוכי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 83.  נר לי (לחן אדל) (נר לי, נר לי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 84.  נר לי (לחן סמבורסקי) (נר לי, נר לי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 85.  נר ניצחון (נר ניצחון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 86.  נרות אנו כולנו (נרות אנו כולנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 87.  נרות דולקים (נרות דולקים, נרות דקים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 88.  נרות חנוכה (נר זיכרון נר הניסים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 89.  נרות חנוכה (הנרות הולכים באים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 90.  נרות חנוכה (לחן אהרונוביץ') (שמן זך השגתי לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 91.  נרות חנוכה (לחן בן חיים) (שמן זך השגתי לי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 92.  נרות חנוכה (לחן בן מנחם) (שמן זך השגתי לי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 93.  נרות חנוכה (לחן גרינשפון) (עומד כל נר ומבקש) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 94.  נרות חנוכה (לחן דוד מערבי) (שמן זך השגתי לי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 95.  נרות חנוכה (לחן ורדה גלבוע) (עומד כל נר ומבקש) קובץ להאזנה - בדף השיר
 96.  נרות חנוכה (לחן כהן מלמד) (שמן זך השגתי לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 97.  נרות נרות הרבו נא (נרות נרות הרבו נא) קובץ להאזנה - בדף השיר
 98.  נרותיי הזעירים (לחן ארליך) (נרותיי הזעירים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 99.  נרותיי הזעירים (לחן ברוך שור) (נרותיי הזעירים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 100.  נרותיי הזעירים (לחן לא ידוע 1) (נרותיי הזעירים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 101.  נרותיי הזעירים (לחן לא ידוע 2) (נרותיי הזעירים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 102.  נרותיי הזעירים (לחן ליוב תרגום גרוסמן) (נרותיי הזעירים מה רבו הסיפורים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 103.  נרותיי הנחמדים (לחן ליוב תרגום בנימין עומר) (נרותיי הזעירים אורכם) קובץ להאזנה - בדף השיר
 104.  נשף הלביבות (משחק חיזיון) (חנוכה חנוכה אין חלון בלי אש) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 105.  סביבון (זים זים זים ציל צליל) קובץ להאזנה - בדף השיר
 106.  סביבון סוב סוב סוב (סביבון, סוב, סוב, סוב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 107.  סביבון סוב סוב סוב (לחן עלי הלפרין) (סביבון סוב סוב סוב) קובץ להאזנה - בדף השיר
 108.  סביבוני ירוץ בגיל (סביבוני ירוץ בגיל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 109.  סביבוני סובב הולך (סביבוני סביבוני) תווים בדף השיר
 110.  סוב, סוב, סביבון (סוב סוב סוב סוב סוב סביבון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 111.  עורו שורו (עורו שורו בני המכבים)
 112.  עלה נרי (עלה נרי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 113.  עם ניצחון החשמונאים (לחן לב) (כל איש חרש חרישו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 114.  עם ניצחון החשמונאים (לחן סמבורסקי) (כל איש חרש חרישו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 115.  עשיתי לי חנוכייה (עשיתי לי חנוכייה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 116.  פלא פלאים (פלא פלאים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 117.  שימו שמן (שימו שמן, שמן זית) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 118.  שיר החנוכה (בברכה אדליק) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 119.  שיר הלפיד (לחן זעירא) (כשריפה גואה מיער לפידנו בער!) קובץ להאזנה - בדף השיר
 120.  שיר חנוכה (היום פנה הערב רד) קובץ להאזנה - בדף השיר
 121.  שירת המכבי (אנו הננו המכבים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 122.  שקט שקט החנוכיה דולקת (לחן שטרנקלר) (שקט שקט החנוכיה דולקת) קובץ להאזנה - בדף השיר
 123.  שקט שקט, החנוכיה דולקת (לחן זעירא) (שקט, שקט, שקט, שקט) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 124.  שקט שקט, החנוכיה דולקת (לחן לא ידוע) (שקט שקט שקט שקט) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר

נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: