לכבוד החנוכה (לחן עממי חסידי)

העתקת מילות השיר

אָבִי הִדְלִיק נֵרוֹת לִי וְשַׁמָּש לוֹ אֲבוּקָה – יוֹדְעִים אַתֶּם לִכְבוֹד מִי? לִכְבוֹד הַחֲנֻכָּה! מוֹרִי הֵבִיא כִּרְכָּר לִי בֶּן-עוֹפֶרֶת יְצוּקָה – יוֹדְעִים אַתֶּם לִכְבוֹד מִי? לִכְבוֹד הַחֲנֻכָּה! אִמִּי נָתְנָה לְבִיבָה לִי, לְבִיבָה חַמָּה, מְתוּקָה – יוֹדְעִים אַתֶּם לִכְבוֹד מִי? לִכְבוֹד הַחֲנֻכָּה! דּוֹדִי נָתַן תְּשׁוּרָה לִי: פְּרוּטָה אַחַת שְׁחוּקָה – יוֹדְעִים אַתֶּם לִכְבוֹד מִי? לִכְבוֹד הַחֲנֻכָּה!אבי הדליק נרות לי ושמש לו אבוקה - יודעים אתם לכבוד מי? לכבוד החנוכה! מורי הביא כרכר לי בן-עופרת יצוקה - יודעים אתם לכבוד מי? לכבוד החנוכה! אמי נתנה לביבה לי, לביבה חמה, מתוקה - יודעים אתם לכבוד מי? לכבוד החנוכה! דודי נתן תשורה לי: פרוטה אחת שחוקה - יודעים אתם לכבוד מי? לכבוד החנוכה!
מילים: חיים נחמן ביאליק
לחן: עממי חסידי
כתיבה: 1916

אָבִי הִדְלִיק נֵרוֹת לִי
וְשַׁמָּש לוֹ אֲבוּקָה –
יוֹדְעִים אַתֶּם לִכְבוֹד מִי?
לִכְבוֹד הַחֲנֻכָּה!

מוֹרִי הֵבִיא כִּרְכָּר לִי
בֶּן-עוֹפֶרֶת יְצוּקָה –
יוֹדְעִים אַתֶּם לִכְבוֹד מִי?
לִכְבוֹד הַחֲנֻכָּה!

אִמִּי נָתְנָה לְבִיבָה לִי,
לְבִיבָה חַמָּה, מְתוּקָה –
יוֹדְעִים אַתֶּם לִכְבוֹד מִי?
לִכְבוֹד הַחֲנֻכָּה!

דּוֹדִי נָתַן תְּשׁוּרָה לִי:
פְּרוּטָה אַחַת שְׁחוּקָה –
יוֹדְעִים אַתֶּם לִכְבוֹד מִי?
לִכְבוֹד הַחֲנֻכָּה!
אבי הדליק נרות לי
ושמש לו אבוקה -
יודעים אתם לכבוד מי?
לכבוד החנוכה!

מורי הביא כרכר לי
בן-עופרת יצוקה -
יודעים אתם לכבוד מי?
לכבוד החנוכה!

אמי נתנה לביבה לי,
לביבה חמה, מתוקה -
יודעים אתם לכבוד מי?
לכבוד החנוכה!

דודי נתן תשורה לי:
פרוטה אחת שחוקה -
יודעים אתם לכבוד מי?
לכבוד החנוכה!
 פרטים נוספים


מפי מרים אביגל   העתקת מילות השיר

 [בפזמון]
יוֹדְעִים אַתֶּם לִכְבוֹד מַה

[בית שני]
מוֹרִי נָתַן סְבִיבוֹן לִי
סְבִיבוֹן עוֹפֶרֶת יְצוּקָה

[בפזמון]
יודעים אתם לכבוד מה

[בית שני]
מורי נתן סביבון לי
סביבון עופרת יצוקה
עיבוד של ש' בן ציון   העתקת מילות השיר

 נֵר שֶׁל שֶׁמֶן הִדְלִיק לִי
אַבָּא בַּאֲבוּקָה
אוֹרָה אוֹרָה! לִכְבוֹד מִי?
לִכְבוֹדָהּ שֶׁל חֲנֻכָּה!

נָתְנָה אִמָּא לִטְעֹם לִי
לְבִיבָה חַמָּה וּמְתוּקָה
סְעוּדָה תִּהְיֶה! לִכְבוֹד מִי?
לִכְבוֹדָהּ שֶׁל חֲנֻכָּה!

סַבָּא נָתַן פְּרוּטָה לִי
חֲדָשָׁה לֹא מְחוּקָה
מָנָה יָפָה! לִכְבוֹד מִי?
לִכְבוֹדָהּ שֶׁל חֲנֻכָּה!

סְבִיבוֹן הֵבִיא דּוֹדִי לִי
שֶׁל עוֹפֶרֶת יְצוּקָה
סֹב סֹב סְבִיבוֹן! וְיִזְכֶּה מִי
לִכְבוֹדָהּ שֶׁל חֲנֻכָּה
נר של שמן הדליק לי
אבא באבוקה
אורה אורה! לכבוד מי?
לכבודה של חנוכה!

נתנה אמא לטעום לי
לביבה חמה ומתוקה
סעודה תהיה! לכבוד מי?
לכבודה של חנוכה!

סבא נתן פרוטה לי
חדשה לא מחוקה
מנה יפה! לכבוד מי?
לכבודה של חנוכה!

סביבון הביא דודי לי
של עופרת יצוקה
סוב סוב סביבון! ויזכה מי
לכבודה של חנוכה
 פרטים נוספים


מתוך הפנקס הקטן של הדסה ברלינסקי   העתקת מילות השיר

 לִי אָבִי הִדְלִיק נֵרוֹת...

לִי אִמִּי נָתְנָה לְבִיבָה...

לִי דּוֹדִי נָתַן תְּשׁוּרָה...

לִי מוֹרִי נָתַן סְבִיבוֹן...

לי אבי הדליק נרות...

לי אמי נתנה לביבה...

לי דודי נתן תשורה...

לי מורי נתן סביבון...
 פרטים נוספים


גרסה ששרה מקהלת משמרות   העתקת מילות השיר

 אָבִי נָתַן, נָתַן סְבִיבוֹן,
סְבִיבוֹן מֵעוֹפֶרֶת יְצוּקָה.
יוֹדְעִים אַתֶּם לִכְבוֹד מַה?
לִכְבוֹד הַחֲנֻכָּה!

לִי אִמָּא נָתְנָה לְבִיבָה,
לְבִיבָה חַמָּה וּמְתוּקָה.
יוֹדְעִים אַתֶּם לִכְבוֹד מַה?
לִכְבוֹד הַחֲנֻכָּה!

לִי דּוֹדִי נָתַן תְּשׁוּרָה,
פְּרוּטָה קְטַנָּה וּשְׁחוּקָה.
יוֹדְעִים אַתֶּם לִכְבוֹד מַה?
לִכְבוֹד הַחֲנֻכָּה!
אבי נתן, נתן סביבון,
סביבון מעופרת יצוקה.
יודעים אתם לכבוד מה –
לכבוד החנוכה.

לי אימא נתנה לביבה,
לביבה חמה ומתוקה.
יודעים אתם לכבוד מה –
לכבוד החנוכה.

לי דודי נתן תשורה,
פרוטה קטנה ושחוקה.
יודעים אתם לכבוד מה –
לכבוד החנוכה.
גרסה ששרה מקהלת ילדי קיבוץ נצר   העתקת מילות השיר

 לִי אַבָּא הֵבִיא סְבִיבוֹן
סְבִיבוֹן מֵעוֹפֶרֶת יְצוּקָה
יוֹדְעִים אַתֶּם לִכְבוֹד מָה?
לִכְבוֹד הַחֲנֻכָּה

לי אבא הביא סביבון
סביבון מעופרת יצוקה
יודעים אתם לכבוד מה?
לכבוד החנוכה
מפי הרצליה רז   העתקת מילות השיר

 לִי אָבִי קָנָה סְבִיבוֹן,
סְבִיבוֹן מֵעוֹפֶרֶת יְצוּקָה.

יוֹדְעִים אַתֶּם לִכְבוֹד מִי?
יוֹדְעִים אַתֶּם לִכְבוֹד מַה?
לִכְבוֹד הַחֲנֻכָּה.

לִי אִמִּי לִבְּבָה לְבִיבָה
לְבִיבָה חַמָּה וּמְתֻקָּה.

יוֹדְעִים אַתֶּם...

לי אבי קנה סביבון,
סביבון מעופרת יצוקה.

יודעים אתם לכבוד מי?
יודעים אתם לכבוד מה?
לכבוד החנוכה.

לי אמי לבבה לביבה
לביבה חמה ומתוקה.

יודעים אתם...
 פרטים נוספים


נוסח מילים בעיבוד אדל   העתקת מילות השיר

 לִי אַבָּא נָתַן סְבִיבוֹן
מֵעוֹפֶרֶת יְצוּקָה
יוֹדְעִים אַתֶּם...

לִי אִמָּא נָתְנָה לְבִיבָה
חַמָּה וּמְתֻקָּה
יוֹדְעִים אַתֶּם...

לִי דּוֹדִי נָתַן תְּשׁוּרָה
פְּרוּטָה שְׁחוּקָה
יוֹדְעִים אַתֶּם...
לי אבא נתן סביבון
מעופרת יצוקה
יודעים אתם...

לי אמא נתנה לביבה
חמה ומתוקה
יודעים אתם...

לי דודי נתן תשורה
פרוטה שחוקה
יודעים אתם...
 פרטים נוספים


יידיש   העתקת מילות השיר

 תרגום ישראל גויכברג מעברית

דער טאַטע צינדט אַכט ליכטעלעך אָן,
בּאַדינט פֿון שמש איינעם –
און אַלץ לכּבוד חנוכּה,
דער יום-טוב אונדזער שיינעם.

דער לערער שענקט אַ דריידל מיר
פֿון בּליי געגאָסן ריינעם,
און אַלץ לכּבוד חנוכּה,
דער יום-טוב אונדזער שיינעם.

הייסע לאַטקעס באַקט די מאַמע
פֿאַר מיר, פֿאַר אײַך, פֿאַר אַלע
און אַלץ לכּבוד חנוכּה,
דער יום-טוב אונדזער שיינעם.

ס'האָט מײַן פֿעטער מיר געשאָנקען
אַ גראָשנדל אַ קליינעם –
און אַלץ לכּבוד חנוכּה,
דער יום-טוב אונדזער שיינעם.


מפי דליה עמיהוד   העתקת מילות השיר

 [בית שני]
דּוֹדִי נָתַן סְבִיבוֹן לִי
סְבִיבוֹן מֵעוֹפֶרֶת יְצוּקָה

[הבית הרביעי לא מבוצע]


[בית שני]
דודי נתן סביבון לי
סביבון מעופרת יצוקה

[הבית הרביעי לא מבוצע]ביצוע:

 

חנה אהרוני 
עיבוד: יעקב (מעבד) אפרתי
ליווי: רביעיית משה אושרוביץ
שנת הקלטה: שנות החמישים
מקור: מקולית 247
הקלטות נוספות

על השיר
ביצועים נוספים:

על פי דן מירון, "ביאליק: שירים ביידיש, שירי ילדים, שירי הקדשה" (דביר, תשס"א), עמ' 218:

השיר נדפס לראשונה ב-1916 באודסה במקראה "אלף בית" (הוצאת "מוריה") ללא חתימה וללא התייחסות למחבר. ב-1925 השיר נדפס שוב במקראה "ניצנים" שם יוחס בטעות ליחיאל היילפרין. ש' בן ציון עיבד את השיר עיבוד חופשי ובתרפ"ח כלל את השיר במקראה "בתוך עמי" (הוצאת "דביר"), שם צויין שהשיר "לפי חיים נחמן ביאליק".

במשך השנים עבר השיר גלגולים רבים. הגרסה המושרת בימינו אנו שונה במקצת מן הגרסה שכתב ביאליק במקור.

לשיר נכתבה גרסה יידית מאת ישראל גויכברג.

אשר ללחן, ראו את הנוסח המוקדם "היי ייבנה המקדש" ושם פרטים נוספים.

ראו את השיר גם בלחן נחום נרדי ובלחן פנחס מינקובסקי.


כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת contact@zemereshet.co.il.

תווים  

מקור: "ספר המועדים, כרך ה: ימי מועד וזיכרון - ראש חודש, חנוכה, חמישה עשר בשבט", אגודת עונג שבת (אוהל שם) בתל אביב ע"י דביר, תשי"ז 1957
הקלטה: עיבוד מאת אהרן שפי  

מספר אהרן שפי: "להלן ממתק חסידי זעיר שעיבדתי לחליל, לאבוב ולבסון. זה כמובן מקור עתיק יותר של השיר "לכבוד החנוכה", ושמעתי אותו מושר ע"י חסידים בילדותי בנוסח "ייבנה המקדש" (בהגייה אשכנזית כמובן). המקצב הוא מהאזור הריקודי."

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאהרן שפי בכתובת e.a.shefi@gmail.com.
תגיות
עדכון אחרון: 20.02.2024 00:44:32


© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם

נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: