איזה פלא

אֵיזֶה פֶּלֶא, אֵיזֶה פֶּלֶא, אִם יֶשְׁנָם לֵילוֹת כָּאֵלֶּה, אִם אֶפְשָׁר עוֹד לְנַסּוֹת הוֹרָה שֶׁכָּזֹאת! הוֹרָה עוּרִי! עוּרִי הוֹרָה! אִם פָּרַצְנוּ לֹא נַחְזֹרָה! הַעְפִּילִי נָא אִתִּי הוֹרָה הוֹרָתִי! הֵי, בַּחוּר הַכֹּל יָכוֹל, הַב נָא זֶמֶר לַמָּחוֹל! מַפּוּחִית, מַפּוּחִית, שִׁיר אֶחָד יָחִיד, הֵי! עוֹד נִזְכֹּרָה, עוֹד נִזְכֹּרָה, אֶת שִׁירַיִךְ, אִמָּא הוֹרָה, עוֹד אֶזְכֹּר אוֹתָךְ הֵיטֵב, אִמָּא שֶׁבַּלֵּב! אֵיזֶה פֶּלֶא, אֵיזֶה פֶּלֶא, אִם יֶשְׁנָם לֵילוֹת כָּאֵלֶּה, אִם אֶפְשָׁר עוֹד לְנַסּוֹת הוֹרָה שֶׁכָּזֹאת! אַתְּ הִיא שֶׁהִסְעַרְתְּ בְּיַחַד אֵשׁ מָחוֹל וְאֵשׁ קַדַּחַת וְהֶעֱלֵית עַל הַמּוֹקֵד מַעְגָּל רוֹקֵד, הֵי! אֵיזֶה פֶּלֶא, אֵיזֶה פֶּלֶא, אִם יֶשְׁנָם לֵילוֹת כָּאֵלֶּה, אִם אֶפְשָׁר עוֹד לְנַסּוֹת הוֹרָה שֶׁכָּזֹאת! הוֹרָה עוּרִי! עוּרִי הוֹרָה! אִם פָּרַצְנוּ לֹא נַחְזֹרָה! הַעְפִּילִי נָא אִתִּי הוֹרָה הוֹרָתִי! הֵי, בַּחוּר הַכֹּל יָכוֹל, הַב נָא זֶמֶר לַמָּחוֹל! מַפּוּחִית, מַפּוּחִית, שִׁיר אֶחָד יָחִיד, הֵי! אֵיזֶה פֶּלֶא, אֵיזֶה פֶּלֶא, אִם יֶשְׁנָם לֵילוֹת כָּאֵלֶּה, אִם אֶפְשָׁר עוֹד לְנַסּוֹת הוֹרָה שֶׁכָּזֹאת! הוֹרָה עוּרִי! עוּרִי הוֹרָה! אִם פָּרַצְנוּ לֹא נַחְזֹרָה! הַעְפִּילִי נָא אִתִּי הוֹרָה הוֹרָתִי!איזה פלא, איזה פלא, אם ישנם לילות כאלה, אם אפשר עוד לנסות הורה שכזאת! הורה עורי! עורי הורה! אם פרצנו לא נחזורה! העפילי נא אתי הורה הורתי! הי, בחור הכול יכול, הב נא זמר למחול! מפוחית, מפוחית, שיר אחד יחיד, הי! עוד נזכורה, עוד נזכורה, את שירייך, אימא הורה, עוד אזכור אותך היטב, אימא שבלב! איזה פלא, איזה פלא, אם ישנם לילות כאלה, אם אפשר עוד לנסות הורה שכזאת! את היא שהסערת ביחד אש מחול ואש קדחת והעלית על המוקד מעגל רוקד, הי! איזה פלא, איזה פלא, אם ישנם לילות כאלה, אם אפשר עוד לנסות הורה שכזאת! הורה עורי! עורי הורה! אם פרצנו לא נחזורה! העפילי נא אתי הורה הורתי! הי, בחור הכול יכול, הב נא זמר למחול! מפוחית, מפוחית, שיר אחד יחיד, הי! איזה פלא, איזה פלא, אם ישנם לילות כאלה, אם אפשר עוד לנסות הורה שכזאת! הורה עורי! עורי הורה! אם פרצנו לא נחזורה! העפילי נא אתי הורה הורתי!
מילים: נתן אלתרמן
לחן: לא ידוע

אֵיזֶה פֶּלֶא, אֵיזֶה פֶּלֶא,
אִם יֶשְׁנָם לֵילוֹת כָּאֵלֶּה,
אִם אֶפְשָׁר עוֹד לְנַסּוֹת
הוֹרָה שֶׁכָּזֹאת!

הוֹרָה עוּרִי! עוּרִי הוֹרָה!
אִם פָּרַצְנוּ לֹא נַחְזֹרָה!
הַעְפִּילִי נָא אִתִּי
הוֹרָה הוֹרָתִי!

הֵי, בַּחוּר הַכֹּל יָכוֹל,
הַב נָא זֶמֶר לַמָּחוֹל!
מַפּוּחִית, מַפּוּחִית,
שִׁיר אֶחָד יָחִיד, הֵי!

עוֹד נִזְכֹּרָה, עוֹד נִזְכֹּרָה,
אֶת שִׁירַיִךְ, אִמָּא הוֹרָה,
עוֹד אֶזְכֹּר אוֹתָךְ הֵיטֵב,
אִמָּא שֶׁבַּלֵּב!

אֵיזֶה פֶּלֶא, אֵיזֶה פֶּלֶא,
אִם יֶשְׁנָם לֵילוֹת כָּאֵלֶּה,
אִם אֶפְשָׁר עוֹד לְנַסּוֹת
הוֹרָה שֶׁכָּזֹאת!

אַתְּ הִיא שֶׁהִסְעַרְתְּ בְּיַחַד
אֵשׁ מָחוֹל וְאֵשׁ קַדַּחַת
וְהֶעֱלֵית עַל הַמּוֹקֵד
מַעְגָּל רוֹקֵד, הֵי!

אֵיזֶה פֶּלֶא, אֵיזֶה פֶּלֶא,
אִם יֶשְׁנָם לֵילוֹת כָּאֵלֶּה,
אִם אֶפְשָׁר עוֹד לְנַסּוֹת
הוֹרָה שֶׁכָּזֹאת!

הוֹרָה עוּרִי! עוּרִי הוֹרָה!
אִם פָּרַצְנוּ לֹא נַחְזֹרָה!
הַעְפִּילִי נָא אִתִּי
הוֹרָה הוֹרָתִי!

הֵי, בַּחוּר הַכֹּל יָכוֹל,
הַב נָא זֶמֶר לַמָּחוֹל!
מַפּוּחִית, מַפּוּחִית,
שִׁיר אֶחָד יָחִיד, הֵי!

אֵיזֶה פֶּלֶא, אֵיזֶה פֶּלֶא,
אִם יֶשְׁנָם לֵילוֹת כָּאֵלֶּה,
אִם אֶפְשָׁר עוֹד לְנַסּוֹת
הוֹרָה שֶׁכָּזֹאת!

הוֹרָה עוּרִי! עוּרִי הוֹרָה!
אִם פָּרַצְנוּ לֹא נַחְזֹרָה!
הַעְפִּילִי נָא אִתִּי
הוֹרָה הוֹרָתִי!
איזה פלא, איזה פלא,
אם ישנם לילות כאלה,
אם אפשר עוד לנסות
הורה שכזאת!

הורה עורי! עורי הורה!
אם פרצנו לא נחזורה!
העפילי נא אתי
הורה הורתי!

הי, בחור הכול יכול,
הב נא זמר למחול!
מפוחית, מפוחית,
שיר אחד יחיד, הי!

עוד נזכורה, עוד נזכורה,
את שירייך, אימא הורה,
עוד אזכור אותך היטב,
אימא שבלב!

איזה פלא, איזה פלא,
אם ישנם לילות כאלה,
אם אפשר עוד לנסות
הורה שכזאת!

את היא שהסערת ביחד
אש מחול ואש קדחת
והעלית על המוקד
מעגל רוקד, הי!

איזה פלא, איזה פלא,
אם ישנם לילות כאלה,
אם אפשר עוד לנסות
הורה שכזאת!

הורה עורי! עורי הורה!
אם פרצנו לא נחזורה!
העפילי נא אתי
הורה הורתי!

הי, בחור הכול יכול,
הב נא זמר למחול!
מפוחית, מפוחית,
שיר אחד יחיד, הי!

איזה פלא, איזה פלא,
אם ישנם לילות כאלה,
אם אפשר עוד לנסות
הורה שכזאת!

הורה עורי! עורי הורה!
אם פרצנו לא נחזורה!
העפילי נא אתי
הורה הורתי!
גרסת מאיר לוקיץ וחבריו  

 אין זה פלא, אין זה פלא
אם ישנם לילות כאלה
איך אפשר לא לרקוד
הורה שכזאת!

ל...ל...ל..
אין זה פלא, אין זה פלא
אם ישנם לילות כאלה
איך אפשר לא לרקוד
הורה שכזאת!

ל...ל...ל..
 פרטים נוספים


מפי יפה ויינשטיין  

 עוד אזכורה, עוד אזכורה
את שירייך אמא הורה,
עוד אזכור אותך הייטב
הורה שבלב.

איזה פלא, איזה פלא
אם ישנן בנות כאלה,
אם אפשר לנסות
בת שכזאת.

את אשר הדלקת בי יחד,
אש מחול ואש קדחת,
שהעלית על המוקד
מעיין רוקד.

הורה עורי, הורה עורי,
עוד חזרנו אל ההורה


 פרטים נוספים

ביצוע:

 

מקהלה מקובצת מעמק הירדן, מקהלת ילדים מקבוצת כנרת ומבית החינוך המשותף עמק הירדן 


הקלטה היסטורית
ביצוע:

 

יוסף גולנד 
שנת הקלטה: 1935
מקור: תקליטון בחברת "אחווה" בברלין

הגרסה המלאה. תודה לאבי תדמור.


הקלטה היסטורית
ביצוע:

 

יוסף גולנד 
שנת הקלטה: 1935
מקור: תקליטון בחברת "אחווה" בברלין.

גרסה מקוצרת. כנראה מדובר בגרסה מנוקה של חלק מההקלטה המקורית. ייתכן שבאוסף בשנת 1960 נכללה הגרסה המקוצרת הזאת.

 

נכלל בתקליט: היו זמנים: 25 שנות פזמון וזמר

הקלטה היסטורית
ביצוע:

 

מאיר לוקיץ 
שנת הקלטה: 1948
מקור: אוסף הקלטות קול ישראל בארכיון הצליל בספריה הלאומית

מתוך אוסף בן סטונהיל, סליל מס' 15, תזמון 1:01:16. גרסת "אין זה פלא". זהות האינפורמנט - מאיר לוקיץ או ברגר וחבריו - בבירור.

הוקלט במסגרת: אוסף בן סטונהיל: הקלטת ניצולי שואה ומהגרים יהודים לארצות הברית

ביצוע:

 

מקהלת נוה שיר, מקהלת רינת 
ניצוח: יצחק (זיקו) גרציאני
שנת הקלטה: 1975
מקור: המופע "אנחנו שרים לך"

בליווי תזמורת.


הקלטת זמרדע
ביצוע:

 

צאצאי מייסדי רחובות 
שנת הקלטה: 2005
מקור: התקליטור "רחובות ביהודה"

ביצוע:

 

זמרשת, משתתפי האירוע 
הובלת שירה: נגה אשד
גיטרה: נגה אשד
מנדולינה: עליזה נגר
שנת הקלטה: 2008
מקור: אתר זֶמֶרֶשֶׁת

מתוך אירוע זמרשת מס' 4
צוותא ת"א, 21.3.08
 


הקלטת זמרדע
ביצוע:

 

יפה ויינשטיין 
שנת הקלטה: 28.3.1990
מקור: הספרייה הלאומית
פרטים נוספים על ההקלטה ראו באתר הספרייה הלאומית. כמו כן, ניתן להאזין להקלטה המלאה.

על השיר

לפי עדות לאה דגנית למאיר נוי, אלתרמן כתב את השיר עבורה בשנת 1933 (מתועד בכרטסת לאוסף שלו).

במבוא לשירונו של שלום פוסטולסקי, כותב נ[חום בן ארי]:

היה אפשר לחשוב על כמה מהן, בייחוד הנעימות שלו לכמה מן השירים (כגון: "איזה פלא?" ועוד) כי יצירות עממיות הן.

ואולם השיר לא נדפס בשירון, ואין אישוש נוסף לייחוס הלחן לפוסטולסקי. במקורות אחרים רשום כי הלחן חסידי.

מאיר נוי מתעד בכרטסת שלו על סמך מקור שקיצורו "ש' אמ'" לא פוענח, כי הלחן נדפס שם עם המשך בלחן מאיר בן אורי ל"השיבנו".

עוד באותו לחן ואתחלתת טקסט:


כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת contact@zemereshet.co.il.
תגיות
עדכון אחרון: 19.03.2022 23:52:49


© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם

נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: