הקטן
גופן
הקטן גופן הגדל
גופן
הגדל גופן
חיפוש פנימי באתר
עשרה אחים
עֲשָׂרָה אַחִים הָיִינוּ בְּפִשְׁתָּה סָחַרְנוּ מֵת אֶחָד וְאֵינֶנּוּ רַק תִּשְׁעָה נִשְׁאַרְנוּ אוֹי! שְׁמֵרִיל בַּכִּנוֹר וְטוּבִיָה בַּתֹּף זֶמֶר לִי נַגְּנוּ בְּאֶמְצַע הָרְחוֹב אוֹי אוֹי אוֹי, אוֹי אוֹי אוֹי זֶמֶר לִי נַגְּנוּ בְּאֶמְצַע הָרְחוֹב תִּשְׁעָה אַחִים הָיִינוּ בַּמֶּכֶס אָז סָחַרְנוּ מֵת אֶחָד וְאֵינֶנּוּ רַק שְׁמֹנָה נִשְׁאַרְנוּ אוֹי! שְׁמֵרִיל ... שְׁמֹנָה אַחִים הָיִינוּ בְּפִטְרִיּוֹת סָחַרְנוּ מֵת אֶחָד וְאֵינֶנּוּ רַק שִׁבְעָה נִשְׁאַרְנוּ אוֹי! שְׁמֵרִיל ... שִׁבְעָה אַחִים הָיִינוּ בְּמַעֲשֶׂה אוֹפֶה סָחַרְנוּ מֵת אֶחָד וְאֵינֶנּוּ רַק שִׁשָּׁה נִשְׁאַרְנוּ אוֹי! שְׁמֵרִיל ... רַק שִׁשָּׁה אַחִים הָיִינוּ בְּפֻזְמָקוֹת סָחַרְנוּ מֵת אֶחָד וְאֵינֶנּוּ חֲמִשָּׁה נִשְׁאַרְנוּ אוֹי! שְׁמֵרִיל ... חֲמִשָּׁה אַחִים הָיִינוּ בְּשֵׁכָר סָחַרְנוּ מֵת אֶחָד וְאֵינֶנּוּ אַרְבָּעָה נִשְׁאַרְנוּ אוֹי! שְׁמֵרִיל ... אַרְבָּעָה אַחִים הָיִינוּ הוֹי בִּבְדִּיל סָחַרְנוּ מֵת אֶחָד וְאֵינֶנּוּ רַק שְׁלֹשָׁה נִשְׁאַרְנוּ אוֹי! שְׁמֵרִיל ... שְׁלֹשָׁה אַחִים הָיִינוּ בְּמִסְפּוֹא סָחַרְנוּ מֵת אֶחָד וְאֵינֶנּוּ שְׁנַיִם רַק נִשְׁאַרְנוּ אוֹי! שְׁמֵרִיל ... שְׁנַיִם רַק אַחִים הָיִינוּ סָחַרְנוּ בְּשֵׂעָר מֵת אֶחָד וְאֵינֶנּוּ רַק אֶחָד נִשְׁאָר אוֹי! שְׁמֵרִיל ... אָח אֶחָד לְבַדִּי נִשְׁאַרְתִּי הָיְתָה יָדִי בַּכֹּל מוֹת אָמוּת כָּל יוֹם וְיוֹם כִּי אֵין לִי מַה לֶּאֱכֹל אוֹי! שְׁמֵרִיל ... עשרה אחים היינו בפשתה סחרנו מת אחד ואיננו רק תשעה נשארנו אוי! שמריל בכינור וטוביה בתוף זמר לי נגנו באמצע הרחוב אוי אוי אוי, אוי אוי אוי זמר לי נגנו באמצע הרחוב תשעה אחים היינו במכס אז סחרנו מת אחד ואיננו רק שמונה נשארנו אוי! שמריל... שמונה אחים היינו בפטריות סחרנו מת אחד ואיננו רק שבעה נשארנו אוי! שמריל... שבעה אחים היינו במעשה אופה סחרנו מת אחד ואיננו רק שישה נשארנו אוי! שמריל... רק שישה אחים היינו בפוזמקות סחרנו מת אחד ואיננו חמישה נשארנו אוי! שמריל... חמישה אחים היינו בשיכר סחרנו מת אחד ואיננו ארבעה נשארנו אוי! שמריל... ארבעה אחים היינו הוי בבדיל סחרנו מת אחד ואיננו רק שלושה נשארנו אוי! שמריל... שלושה אחים היינו במספוא סחרנו מת אחד ואיננו שניים רק נשארנו אוי! שמריל... שניים רק אחים היינו סחרנו בשיער מת אחד ואיננו רק אחד נשאר אוי! שמריל... אח אחד לבדי נשארתי היתה ידי בכול מות אמות כל יום ויום כי אין לי מה לאכול אוי! שמריל...
מילים: עממי יידי
תרגום/נוסח עברי: חיים בנציון אילון-ברניק
לחן: עממי יידי

עֲשָׂרָה אַחִים הָיִינוּ
בְּפִשְׁתָּה סָחַרְנוּ
מֵת אֶחָד וְאֵינֶנּוּ
רַק תִּשְׁעָה נִשְׁאַרְנוּ

אוֹי! שְׁמֵרִיל בַּכִּנוֹר וְטוּבִיָה בַּתֹּף
זֶמֶר לִי נַגְּנוּ בְּאֶמְצַע הָרְחוֹב
אוֹי אוֹי אוֹי, אוֹי אוֹי אוֹי
זֶמֶר לִי נַגְּנוּ בְּאֶמְצַע הָרְחוֹב

תִּשְׁעָה אַחִים הָיִינוּ
בַּמֶּכֶס אָז סָחַרְנוּ
מֵת אֶחָד וְאֵינֶנּוּ
רַק שְׁמֹנָה נִשְׁאַרְנוּ

אוֹי! שְׁמֵרִיל ...

שְׁמֹנָה אַחִים הָיִינוּ
בְּפִטְרִיּוֹת סָחַרְנוּ
מֵת אֶחָד וְאֵינֶנּוּ
רַק שִׁבְעָה נִשְׁאַרְנוּ

אוֹי! שְׁמֵרִיל ...

שִׁבְעָה אַחִים הָיִינוּ
בְּמַעֲשֶׂה אוֹפֶה סָחַרְנוּ
מֵת אֶחָד וְאֵינֶנּוּ
רַק שִׁשָּׁה נִשְׁאַרְנוּ

אוֹי! שְׁמֵרִיל ...

רַק שִׁשָּׁה אַחִים הָיִינוּ
בְּפֻזְמָקוֹת סָחַרְנוּ
מֵת אֶחָד וְאֵינֶנּוּ
חֲמִשָּׁה נִשְׁאַרְנוּ

אוֹי! שְׁמֵרִיל ...

חֲמִשָּׁה אַחִים הָיִינוּ
בְּשֵׁכָר סָחַרְנוּ
מֵת אֶחָד וְאֵינֶנּוּ
אַרְבָּעָה נִשְׁאַרְנוּ

אוֹי! שְׁמֵרִיל ...

אַרְבָּעָה אַחִים הָיִינוּ
הוֹי בִּבְדִּיל סָחַרְנוּ
מֵת אֶחָד וְאֵינֶנּוּ
רַק שְׁלֹשָׁה נִשְׁאַרְנוּ

אוֹי! שְׁמֵרִיל ...

שְׁלֹשָׁה אַחִים הָיִינוּ
בְּמִסְפּוֹא סָחַרְנוּ
מֵת אֶחָד וְאֵינֶנּוּ
שְׁנַיִם רַק נִשְׁאַרְנוּ

אוֹי! שְׁמֵרִיל ...

שְׁנַיִם רַק אַחִים הָיִינוּ
סָחַרְנוּ בְּשֵׂעָר
מֵת אֶחָד וְאֵינֶנּוּ
רַק אֶחָד נִשְׁאָר

אוֹי! שְׁמֵרִיל ...

אָח אֶחָד לְבַדִּי נִשְׁאַרְתִּי
הָיְתָה יָדִי בַּכֹּל
מוֹת אָמוּת כָּל יוֹם וְיוֹם
כִּי אֵין לִי מַה לֶּאֱכֹל

אוֹי! שְׁמֵרִיל ...

עשרה אחים היינו
בפשתה סחרנו
מת אחד ואיננו
רק תשעה נשארנו

אוי! שמריל בכינור וטוביה בתוף
זמר לי נגנו באמצע הרחוב
אוי אוי אוי, אוי אוי אוי
זמר לי נגנו באמצע הרחוב

תשעה אחים היינו
במכס אז סחרנו
מת אחד ואיננו
רק שמונה נשארנו

אוי! שמריל...

שמונה אחים היינו
בפטריות סחרנו
מת אחד ואיננו
רק שבעה נשארנו

אוי! שמריל...

שבעה אחים היינו
במעשה אופה סחרנו
מת אחד ואיננו
רק שישה נשארנו

אוי! שמריל...

רק שישה אחים היינו
בפוזמקות סחרנו
מת אחד ואיננו
חמישה נשארנו

אוי! שמריל...

חמישה אחים היינו
בשיכר סחרנו
מת אחד ואיננו
ארבעה נשארנו

אוי! שמריל...

ארבעה אחים היינו
הוי בבדיל סחרנו
מת אחד ואיננו
רק שלושה נשארנו

אוי! שמריל...

שלושה אחים היינו
במספוא סחרנו
מת אחד ואיננו
שניים רק נשארנו

אוי! שמריל...

שניים רק אחים היינו
סחרנו בשיער
מת אחד ואיננו
רק אחד נשאר

אוי! שמריל...

אח אחד לבדי נשארתי
היתה ידי בכול
מות אמות כל יום ויום
כי אין לי מה לאכול

אוי! שמריל...
 פרטים נוספים


מילים בשפת המקור (יידיש)

צען ברידער זייַנען מיר געוועזן
האָבן מיר געהאַנדלט מיט לייַן.
איינער איז געשטאָרבן,
זייַנען מיר געבליבן נייַן.
אוי ! שמערל מיט דעם פֿידל
טביה מיטן באַס,
שפּילט זשע מיר אַ לידל
אויפֿן גאַס!
אוי-אוי-אוי, אוי-אוי-אוי
שפּילט זשע מיר אַ לידל
אויפֿן מיטן גאַס!

נייַן ברידער זייַנען מיר געוועזן,
האָבן מיר געהאַנדלט מיט פּראַכט
איינער איז געשטאָרבן
זייַנען מיר געבליבן אַכט.
אוי ! שמערל מיט דעם פֿידל
טביה מיטן באַס,
שפּילט זשע מיר אַ לידל
אויפֿן גאַס!
אוי-אוי-אוי, אוי-אוי-אוי
שפּילט זשע מיר אַ לידל
אויפֿן מיטן גאַס!

אַכט ברידער זייַנען מיר געוועזן
האָבן מיר געהאַנדלט מיט ריבן,
איינער איז געשטאָרבן
זייַנען מיר געבליבן זיבן.
אוי ! שמערל מיט דעם פֿידל
טביה מיטן באַס,
שפּילט זשע מיר אַ לידל
אויפֿן גאַס!
אוי-אוי-אוי, אוי-אוי-אוי
שפּילט זשע מיר אַ לידל
אויפֿן מיטן גאַס!

זיבן ברידער זייַנען מיר געוועזן
האָבן מיר געהאַנדלט מיט געבעקס,
איינער איז געשטאָרבן
זייַנען מיר געבליבן זעקס.
אוי ! שמערל מיט דעם פֿידל
טביה מיטן באַס,
שפּילט זשע מיר אַ לידל
אויפֿן גאַס!
אוי-אוי-אוי, אוי-אוי-אוי
שפּילט זשע מיר אַ לידל
אויפֿן מיטן גאַס!

זעקס ברידער זייַנען מיר געוועזן
האָבן מיר געהאַנדלט מיט שטרימף,
איינער איז געשטאָרבן
זייַנען מיר געבליבן פֿינף.
אוי ! שמערל מיט דעם פֿידל
טביה מיטן באַס,
שפּילט זשע מיר אַ לידל
אויפֿן גאַס!
אוי-אוי-אוי, אוי-אוי-אוי
שפּילט זשע מיר אַ לידל
אויפֿן מיטן גאַס!

פֿינף ברידער זייַנען מיר געוועזן
האָבן מיר געהאַנדלט מיט ביר,
איינער איז געשטאָרבן
זייַנען מיר געבליבן פֿיר.
אוי ! שמערל מיט דעם פֿידל
טביה מיטן באַס,
שפּילט זשע מיר אַ לידל
אויפֿן גאַס!
אוי-אוי-אוי, אוי-אוי-אוי
שפּילט זשע מיר אַ לידל
אויפֿן מיטן גאַס!

פֿיר ברידער זייַנען מיר געוועזן
האָבן מיר געהאַנדלט מיט בלייַ,
איינער איז געשטאָרבן
זייַנען מיר געבליבן דרייַ.
אוי ! שמערל מיט דעם פֿידל
טביה מיטן באַס,
שפּילט זשע מיר אַ לידל
אויפֿן גאַס!
אוי-אוי-אוי, אוי-אוי-אוי
שפּילט זשע מיר אַ לידל
אויפֿן מיטן גאַס!

דרייַ ברידער זייַנען מיר געוועזן
האָבן מיר געהאַנדלט מיט היי,
איינער איז געשטאָרבן
זייַנען מיר געבליבן צוויי.
אוי ! שמערל מיט דעם פֿידל
טביה מיטן באַס,
שפּילט זשע מיר אַ לידל
אויפֿן גאַס!
אוי-אוי-אוי, אוי-אוי-אוי
שפּילט זשע מיר אַ לידל
אויפֿן מיטן גאַס!

צוויי ברידער זייַנען מיר געוועזן
האָבן מיר געהאַנדלט מיט ביינער,
איינער איז געשטאָרבן
זייַנען מיר געבליבן איינער.
אוי ! שמערל מיט דעם פֿידל
טביה מיטן באַס,
שפּילט זשע מיר אַ לידל
אויפֿן גאַס!
אוי-אוי-אוי, אוי-אוי-אוי
שפּילט זשע מיר אַ לידל
אויפֿן מיטן גאַס!

איין ברודער בין איך געוועזן
האָב איך געהאַנדלט מיט שטיינער,
בין איך געשטאָרבן
איז געבליבן געבליבן קיינער.
אוי ! שמערל מיט דעם פֿידל
טביה מיטן באַס,
שפּילט זשע מיר אַ לידל
אויפֿן גאַס!
אוי-אוי-אוי, אוי-אוי-אוי
שפּילט זשע מיר אַ לידל
אויפֿן מיטן גאַס!


 פרטים נוספים


על השיר

תרגום השיר היידי שבבסיס "עשרה ציונים" (וראו שם עוד פרטים והפניות).

האזינו לביצוע השיר היידי המקורי.


כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת contact@zemereshet.co.il.מתוך: "היה היה מעשה" עמודים 157-158מתוך: "היה היה מעשה" עמוד 157
תגיות

שירים מתורגמים  

עדכון אחרון: 04.07.2021 15:37:03

© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם